II Komunikat „EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOLNEJ PRAKTYCE

Komentarze

Transkrypt

II Komunikat „EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOLNEJ PRAKTYCE
III Konferencja Naukowo-Metodyczna
Rzeszów, 28 kwietnia 2016 r.
II Komunikat
III Konferencja Naukowo-Metodyczna
pod Honorowym Patronatem
Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Rzeszowa
„EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOLNEJ PRAKTYCE
PROCESU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO”
28 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godz. 9:00
w auli im. Prof. dr. hab. Kazimierza Obodyńskiego,
Wydział Wychowania Fizycznego UR,
Rzeszów, ul. Cicha 2a
Program konferencji:
8:15 – 9:00 Rejestracja uczestników konferencji.
9:00 – 9:30 Uroczyste otwarcie oraz powitanie gości.
9:30 – 10:00 „Intensywność zajęć wychowania fizycznego – implikacje teoretyczno-praktyczne”,
dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Barabasz, Katedra Nauk o Zdrowiu WWF UR
10:00 - 10:30 „Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym - uciążliwy obowiązek czy nowa
szansa?” dr Paweł F. Nowak, Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego Politechniki Opolskiej
10:30 - 10:45 – przerwa kawowa
10:45 - 11:15 „Propozycje dobrych praktyk edukacji zdrowotnej – jak to robią za granicą”, prof. dr
hab. Jan Junger, Wydział Sportu Uniwersytet Preszowski, Słowacja.
11:15 - 11:45 „Praktyczne formy zajęć z edukacji zdrowotnej – doświadczenia własne”, mgr Danuta
Duliban, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie.
11:45 - 12:15 Dyskusja, pytania do prelegentów.
III Konferencja Naukowo-Metodyczna
Rzeszów, 28 kwietnia 2016 r.
II Komunikat
Komitet Naukowy:
prof. UR dr hab. Emilian Zadarko - przewodniczący (Katedra Nauk o Zdrowiu WWF UR)
prof. dr hab. Wojciech Czarny (Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego UR)
dr Paweł F. Nowak (Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego, Politechnika Opolska)
dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Barabasz (Katedra Nauk o Zdrowiu WWF UR)
prof. dr hab. Jan Junger (Wydział Sportu Uniwersytet Preszowski)
dr hab. prof. nadzw. Mariusz Ozimek (Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF
Kraków)
dr Maria Zadarko-Domaradzka (Katedra Nauk Biomedycznych WWF UR)
dr Krzysztof Warchoł – prof. oświaty (Zespół Przedmiotowo - Dydaktyczny Metodyki Wychowania
Fizycznego i Sportu WWF UR)
mgr Ludwik Sobol (Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w
Rzeszowie)
Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca: dr Maria Zadarko-Domaradzka (Katedra Nauk Biomedycznych WWF UR)
[email protected]
mgr Edyta Nizioł (Katedra Nauk o Zdrowiu WWF UR)
studenci WWF UR – moduł „Trener Zdrowia”
Sekretarze konferencji:
dr Agata Rzeszutko-Polak (Katedra Nauk Biomedycznych WWF UR) [email protected]
mgr Agnieszka Huzarska (Zakład Organizacji i Kształcenia „Europejczyk” WWF UR)
[email protected]
Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów UR
Klub Uczelniany AZS UR
Sprawy różne:






Koszty konferencji pokrywają organizatorzy.
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
Po zakończeniu konferencji uczestnicy otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa.
Delegacje będzie można podbić w sekretariacie WWF - budynek konferencji, p. nr 04
(parter)
Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do dnia 22.04.2016 r.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: http://goo.gl/forms/ryP5SsVVS3

Podobne dokumenty