Firmy Leśne - Drzewa nie są do adopcji

Komentarze

Transkrypt

Firmy Leśne - Drzewa nie są do adopcji
Drzewa nie są do adopcji
Dodano: 13.12.2015
Pojawiło się oficjalne stanowisko LP w sprawie kampanii WWF Polska.
Celem kampanii organizacji pozarządowej WWF Polska wraz z Fundacją Dziedzictwo
Przyrodnicze jest utworzenie Turnickiego Parku Narodowego (Pogórze Przemyskie i
Bieszczady). Jednocześnie prowadzona jest propaganda "dezawuująca" prowadzoną przez
LP gospodarkę leśną w tych obszarach.
Lasy Państwowe przedstawiły certyfikaty i orzeczenia sądowe w sprawach wnoszonych
przez w.w. organizacje, zaprzeczające słuszności oskarżeń.
Oświadczenie Dyrektora RDLP w Krośnie, Bogusława Famielca, zawiera też ostrzeżenie
przed bezpodstawnością prowadzonej od niedawna akcji "Adoptuj drzewo". Akcja polega na
przelewaniu na konto WWF symbolicznych pieniędzy, mających posłużyć do "ochrony
puszczy przed ludzką zachłannością". Opieką otacza się w ten sposób jedno drzewo,
któremu można nadać imię i otrzymać od obrońców przyrody certyfikat...
Tymczasem drzewom tym nic nie grozi. Przypomnijmy, że rośliny o cechach pomnikowych są
zupełnie "bezpieczne" i nie grozi im wycinka, szczególnie, że część z nich rośnie w
rezerwatach przyrody. Trzeba też zaznaczyć, że akcja nie została w żaden sposób
uzgodniona z Lasami Państowymi - a te przecież w świetle prawa są zarządcą na terenach, o
których mowa.
Pełny tekst stanowiska LP - tutaj.
Strona poświęcona kampanii WWF i Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze - tutaj.
Komentarze (0)
Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

Podobne dokumenty