Info o festiwalu - Fundacja Być Więcej

Komentarze

Transkrypt

Info o festiwalu - Fundacja Być Więcej
„A MOŻE BYŚMY TAK NAJMILSZY „
FESTIWAL PIOSENEK EWY DEMARCZYK
•
ORGANIZATOR
Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Moniki Gawrylak dla Kultury i Rozwoju
Osobistego
„ BYĆ WIĘCEJ „ z siedzibą 05-340 Kołbiel, Rudno 15 A.
•
DYREKTOR ARTYSTYCZNY – Tomasz Krzymiński
•
TERMIN i LOKALIZACJA
Festiwal odbędzie się 10.lipca 2016 roku, w zespole Pałacowo – Parkowym
w Rudnie k. Kołbieli.
•
ZGŁOSZENIA
W konkursie udział wezmą Artyści zaproszeni przez organizatora - ci proszeni są w
odpowiedzi na zaproszenie podać tytuły dwóch piosenek zgłaszanych do konkursu.
Do konkursu można zgłosić się bez zaproszenia, za pośrednictwem KARTY
ZGŁOSZENIA zamieszczonej na stronie ORGANIZATORA www.bycwiecej.pl.
W tym przypadku o zakwalifikowaniu do udziału w finale konkursu decyduje rada
artystyczna konkursu.
Termin zgłoszeń mija 30 kwietnia 2016 r.
•
AKOMPANIAMENT
Artyści występują z akompaniamentem solo lub zespołu.
W przypadku, gdy skład zespołu przekracza trzy osoby, prosimy o konsultacje z
ORGANIZATOREM. Podobnie, gdy zaistnieją inne nietypowe potrzeby związane z
nagłośnieniem.
Wszyscy artyści mają możliwość skorzystania z akompaniamentu festiwalowego w
składzie: pianino, gitara, instrumenty perkusyjne. W tym wypadku prosimy o podanie
tytułów i tonacji utworów, a w dalszym etapie ścisłą współpracę z KIEROWNIKIEM
ZESPOŁU.
Nie jest możliwe korzystanie z pół-playback`u.
•
NAGRODY
Łączna pula nagród przeznaczona na nagrody wynosi 6000 zł ( według uznania Jury )
Skład JURY zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie ORGANIZATORA.
•
PROGRAM FESTIWALU
Sobota 09.07.2016 r.
próby z zespołem od 10.00
Niedziela 10.07.2016 r.
10.00 - 14.00 rejestracja Wykonawców
13.00 - 15.00 poczęstunek
15.00 - 18.00 występy
18.00 - 18.30 przerwa i obrady jury
18.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
•
KARTA ZGŁOSZENIA
[email protected]

Podobne dokumenty