Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi

Komentarze

Transkrypt

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi
RAPORT bieżący 34/2016
Data publikacji: 2016-09-05 godz:17:58
Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi
obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o
transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej:
„Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym, Spółka otrzymała od osoby blisko związanej
z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze - Poetica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
dwie notyfikacje o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
Otrzymane przez Emitenta notyfikacje stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z
12.06.2014, str. 1) [MAR].
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Jarski – Prezes Zarządu

Podobne dokumenty