Pełna treść informacji - Gmina Jerzmanowice

Komentarze

Transkrypt

Pełna treść informacji - Gmina Jerzmanowice
 Kraków, 30.03.2016 r. W imieniu Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie chcieliśmy Państwa serdecznie zaprosić do uczestnictwa w konferencji podsumowującej działania projektu „Wspólne Zarządzanie Przyrodą – partycypacyjne mapowanie terenów chronionych” finansowanego przez Fundację Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG. Głównym celem projektu było usprawnienie uczestnictwa lokalnych społeczności w zarządzaniu obszarem Natura 2000 Dolinki Jurajskie. Cel ten przez ostatni rok był realizowany na obszarze czterech gmin Krzeszowice, Jerzmanowice-­‐Przeginia, Wielka Wieś i Zabierzów, poprzez prowadzenie procesu dialogu z wykorzystaniem techniki mapowania partycypacyjnego Na konferencji zaprezentujemy wyniki projektu i zaprosimy Państwa do wspólnej dyskusji na temat możliwości użycia wiedzy pozyskanej w projekcie oraz wykorzystania techniki mapowania partycypacyjnego do lepszego opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do efektywniejszego wykorzystania ich walorów przyrodniczych. Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w godz. 10:00-­‐14:00 w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (os. XXXV-­‐lecia PRL 9). W załączeniu znajdziecie Państwo dokładny program spotkania. Udział w konferencji jest bezpłatny. Bardzo zależy nam na jak najszerszym udziale w warsztatach przedstawicieli mieszkańców, instytucji i organizacji. Przyroda Dolinek to nasze wspólne dobro! Prosimy o potwierdzenie udziału na adres: [email protected] lub telefonicznie: 695 912 299. Z poważaniem, dr inż. Anna Dubel Kierownik projektu "Wspólne Zarzadzanie Przyrodą" wzp.crs.org.pl Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. PROGRAM KONFERENCJI „Wspólne zarządzanie przyrodą – partycypacyjne mapowanie terenów chronionych na obszarze Natura 2000 Dolinki Jurajskie” 22.04.2016, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach 10:00 – 10:10 Powitanie uczestników i przedstawienie celu konferencji dr inż. Anna Dubel – Koordynator projektu „Wspólne zarządzanie przyrodą”, Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych 10:10 – 10:30 Prezentacja celów i działań projektu „Wspólne Zarządzanie Przyrodą – partycypacyjne mapowanie terenów chronionych” dr inż. Anna Dubel 10:30 -­‐ 10:45 przerwa kawowa 10:45 – 11:30 Praktyczne doświadczenia mapowania -­‐ młodzieżowy panel dyskusyjny Moderator: prof. Małgorzata Grodzińska-­‐Jurczak, Uniwersytet Jagielloński 11:30 – 12:00 Prezentacja wyników mapowania partycypacyjnego dr Agata Pietrzyk-­‐Kaszyńska, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, dr Joanna Cent, Uniwersytet Jagielloński 12:00 -­‐ 12:30 przerwa kawowa 12:30 – 13:45 Wykorzystanie metody mapowania partycypacyjnego do wzmocnienia pozycji mieszkańców w dialogu społecznym na temat ochrony przyrody – dyskusja z udziałem zaproszonych gości Moderator: dr Joanna Cent, dr Justyna Gutowska, Uniwersytet Jagielloński 13:45 – 14:00 Podsumowanie konferencji 14:00 Obiad Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 

Podobne dokumenty