„Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji

Komentarze

Transkrypt

„Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji
„Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia
wody „Majówka” w Karpaczu””
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 – działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Opis:
Projekt ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Karpacz poprzez
dostosowanie jakosci wody pozyskiwanej z ujęcia “Majówka” do wymogów określonych w
Roporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.
Projekt obejmuje:
− przebudowę ujęcia wody “Majowka”
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- łączna wartość projektu: 2.887.611,70PLN
− kwota dofinansowania: 1.775.171,00PLN
Terminy:
Zakończenie realizacji: 12.2010r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podobne dokumenty