Wiadomości Tarczyńskie nr 1-3.2016

Komentarze

Transkrypt

Wiadomości Tarczyńskie nr 1-3.2016
WIADOMOŚCI
TARCZYŃSKIE
Rok 23 Nr 1/3 (243/245) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. Styczeń-Marzec 2016
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy,
by ten wyjątkowy czas
przyniósł Państwu radość i wzajemną życzliwość,
by stał się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Państwa serca pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość.
Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Tarczyna
Mirosław Faliszewski
Barbara Galicz
GALA „PERŁY MAZOWSZA 2015”
Statuetki wykonane przez artystkę Annę Hylę z Tarczyna, prezentowały się bardzo efektownie
W tarczyńskiej Sali Widowiskowej im. Mieczysława Fogga
odbyła się gala „Perły Mazowsza”,
podczas której przedstawiono
najpopularniejsze w powiecie
piaseczyńskim wydarzenia, firmy,
sportowców oraz osoby działające
na rzecz aktywizacji społecznej.
Na uroczystość, zorganizowaną
przez Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalną Grupą Działania oraz
gazetę „Przegląd Piaseczyński”,
przybyło wielu znakomitych gości,
m.in. minister zdrowia Konstanty
Radziwiłł, b. wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, burmistrzowie i wójtowie
gmin z terenu powiatu piaseczyńskiego, jak również przedstawiciele świata sportu, kultury
czy też przedsiębiorczości. Galę
w znakomity sposób poprowadzili
Marcin Kiliański, kierownik biura
LGD, i Jarosław Mika – wydawca
gazety „Przegląd Piaseczyński”.
Prawdziwą ozdobą uroczystości były występy artystów ze
wszystkich gmin (Karina Mrówka,
Wojciech Stec, Joanna Świrska,
Anna Manowska, Maja Dutkiewicz, Tomasz Winiarski, Paulina
Śliwińska, Zuzanna Bogucka,
Oliwia Traczyk, Natalia Kwil,
Małgorzata Duk-Nowosad, Bernadetta Statkiewicz, Adam Rossa), zwieńczone syntetycznym
koncertem słynnego tenora Jana
Zakrzewskiego przy akompaniamencie Andrzeja PłonczyńskieDok. na str.2/3
Burmistrz Barbara Galicz
wita przybyłych gości
ISSN 1233-8869
Nowy Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Faliszewski
Jacek Żelazowski
Nowym przewodniczącym tarczyńskiej Rady wybrany został Mirosław Faliszewski, natomiast jego
zastępcą Jacek Żelazowski. Byli oni
jedynymi kandydatami zgłoszonymi
na te stanowiska.
Prezes LGD Jan Dębski
w czasie przemówienia
Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie zapełniła się
niemal do ostatniego miejsca
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
Styczeń-Marzec 2016
Występ Oliwii Traczyk i Pauliny Śliwńskiej
B. Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński
Wójt Gminy Prażmów Sylwester Puchała
wręcza nagrodę dla właścicielki przedszkola
językowego KIDI w Ustanowie
go – legendarnego polskiego pianisty, który obchodził niedawno 60-lecie pracy artystycznej.
Plebiscyt „Perły Mazowsza 2015”, ogłoszony przez LGD Perły Mazowsza oraz „Przegląd
Piaseczyński”, spotkał się od początku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz różnego rodzaju instytucji i podmiotów. Tarczyńska gala stanowiła podsumowanie znakomitej,
pełnej kreatywności i pasji, rzetelnej pracy
szeregu osób z terenu powiatu piaseczyńskiego
na rzecz jego rozwoju, promocji, podniesienia
standardu życia, a tym samym na rzecz dobra
wspólnego tutejszych mieszkańców.
– Pragniemy dziś wyróżnić najbardziej
cenione w naszym powiecie przedsiębiorstwa,
osoby i organizacje, działające na rzecz ak-
Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik wręcza nagrodę
dla p. Agnieszki Adamus, współorganizatorki Święta Gminy Lesznowola
tywizacji społecznej i gospodarczej, będące
prawdziwymi wzorcami w swoich dziedzinach.
Jednym słowem chcemy dziś nagrodzić najlepszych z najlepszych – tych, na których wskazali
w głosowaniach najbardziej obiektywni sędziowie, czyli mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego.
M.in. to stanowi o wyjątkowości i najwyższym
prestiżu tej gali – mówiła burmistrz Tarczyna
i jednocześnie przewodnicząca Rady LGD
Barbara Galicz. – Dzisiejsza gala ma szczególny charakter nie tylko ze względu na nagradzanie i promowanie najlepszych praktyk
w powiecie. Jest to również, a może przede
wszystkim bardzo ważne wydarzenie scalające
Burmistrz Gminy Góra Kalwaria wręcza Perłę Roku dla
dyr. ośrodka kultury Dariusza Falany z Góry Kalwaria
strona 2
społeczność lokalną i gości, pozwalające wymienić najlepsze doświadczenia i przemyślane
rozwiązania. To jednocześnie święto lokalnej
kultury, ze względu na zachwycające prezentacje artystyczne. Wyrażam zatem ogromną
nadzieję, że dzisiejsze spotkanie spełni Państwa
oczekiwania i przyniesie Państwu wymierne
korzyści – zaznaczyła.
W czasie uroczystości podkreślana była
konieczność promowania i wspierania kapitału
ludzkiego, mieszkańców, przedsiębiorców,
lokalnych sportowców, artystów, nauczycieli
i animatorów. Takie osoby stanowią bowiem
o ogromnym potencjale i możliwościach
regionu piaseczyńskiego. Są jego najlepszą
wizytówką, sercem i siłą napędową.
Po części oficjalnej gali nadszedł czas na
poczęstunek, owocne dyskusje i podzielenie się
spostrzeżeniami z gali.
Warto dodać, że organizatorzy uroczystości
i nominowani do wyróżnień otrzymali gratulacje od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który zaznaczył w swoim
liście skierowanym do uczestników gali, iż
stanowią wzór do naśladowania: – Państwa
aktywność, wspaniała postawa oraz wielkie
zaangażowanie w sprawy lokalne są godne
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk wręcza nagrodę dla właścicielki restauracji „Gruba Ryba”
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
Burmistrz Barbara Galicz wręcza nagrodę dla najlepszej firmy
z gminy Tarczyn Henrykowi Uluszczakowi, właścicielowi Stacji
Kontroli Pojazdów BOX
najwyższego szacunku – napisał Marszałek
Adam Struzik.
Organizatorzy gali dziękują za zaangażowanie wszystkim osobom uczestniczącym
w przygotowaniu gali Pereł Mazowsza 2015,
w tym artystom, którzy uświetnili wydarzenie
swoimi występami. Szczególne podziękowania
kierują do burmistrzów: Tarczyna – Barbary
Galicz, Góry Kalwarii – Dariusza Zielińskiego,
Konstancina-Jeziorny – Kazimierza Jańczuka,
Piaseczna – Zdzisława Lisa oraz wójtów: Marii
Jolanty Batyckiej-Wąsik (Lesznowola) i Sylwestera Puchały (Prażmów). Podziękowania
składają także dyrektorom Ośrodków Kultury
– Alfredowi Kohnowi z Tarczyna, Dariuszowi
Falanie z Góry Kalwarii, Edycie Brzozowskiej-Markiewicz z Konstancina-Jeziorny, Jolancie
Sobolewskiej z Lesznowoli oraz Magdalenie
Gawrych z Piaseczna.
Szymon Woźniak
WYRÓŻNIENIA:
1. Perła Mazowsza – kategoria „Wydarzenie/Oferta”:
Gmina Tarczyn: Półmaraton Tarczyński
Gmina Góra Kalwaria: Turniej Rycerski
Prezes LGD Perły Mazowsza Jan Dębski gratuluje wyróżnionym w kategorii „Perła Sportu”
na zamku w Czersku
Gmina Prażmów: Dożynki Gminne 2015
Gmina Konstancin-Jeziorna: Bankiet
z królową – Tęczowa pasieka
Gmina Lesznowola: Święto Gminy Lesznowola
Gmina Piaseczno: Rynek Miejski
2. Perła Mazowsza – kategoria „Przedsiębiorstwo”:
Gmina Tarczyn: Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów BOX
Gmina Góra Kalwaria: Hotel i Restauracja Podzamcze
Gmina Prażmów: Niepubliczne Przedszkole Językowe „KIDI”
Gmina Konstancin-Jeziorna: Gruba Ryba
Gmina Lesznowola: Lesznowolskie
Przedsiębiorstwo Komunalne
Gmina Piaseczno: Creotech Instruments
3. Perła Mazowsza – kategoria „Sport”:
Gmina Tarczyn: UKS Tarczyn
Gmina Góra Kalwaria: Bartosz Gazda
(Klub Karate Kyokushinkaikan Kime)
Gmina Prażmów: Julia Borowiecka (KS
Grawitacja Piaseczno)
Występ słynnego tenora
Jana Zakrzewskiego
Gmina Konstancin-Jeziorna: Klub Sportowy Konstancin
Gmina Lesznowola: Miłosz Sowiński
(33. zawodnik w rankingu światowym
triathlonu)
Gmina Piaseczno: Klub Sportowy Victoria Piaseczno.
4. Nagrody specjalne:
Perła Sportu Powiatu Piaseczyńskiego –
Piotr Bąkowski
Perła Przedsiębiorczości Powiatu Piaseczyńskiego – A.R. Skład Sławomir
Rybarczyk
Laureaci konkursu na tarczyńskiej scenie
strona 3
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
KONSULTACJE DOTYCZĄCE NOWEJ STRATEGII ROZWOJU
GMINY TARCZYN
Pragniemy Państwa poinformować o odbywających się pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju gminy Tarczyn
na lata 2016 – 2025.
Przygotowywana strategia
jest dokumentem kierunkowym, dotyczącym rozwoju
samorządu. Stanowi ona narzędzie, które wyznacza ramy
racjonalnego gospodarowania
posiadanymi zasobami, prowadzące do realizacji różnego
rodzaju istotnych inwestycji.
Proces planowania strategicznego rozpoczęliśmy od
dokładnej analizy stanu gminy
w podstawowych sferach życia
społecznego. W ten sposób
pragniemy wyznaczyć obszary
priorytetowe oparte na mocnych stronach gminy i dla tych
obszarów określić strategiczne
cele i przedsięwzięcia.
Sama diagnoza stanu gminy
nie jest jednak wystarczająca.
I tu nasza prośba do Państwa. Prosimy o włączenie się
Mieszkańców gminy Tarczyn
w proces tworzenia Strategii
poprzez wypełnienie przygotowanej ankiety i dostarczenie jej w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego
w Tarczynie.
Nie wyobrażamy sobie
stworzenia planu rozwoju gminy bez konsultacji i uwzględnienia Państwa głosu. W naszej ocenie Gmina powinna
rozwijać się dla dobra Mieszkańców, dlatego Państwa głos
jest dla Nas tak ważny.
Wyniki ankiety pragniemy
uwzględnić w procesie tworzenia Strategii. Opinie Mieszkańców mogą okazać się cenniejsze niż sama diagnoza, dlatego tak bardzo nam na nich zależy.
Z góry dziękujemy za poświęcony przez Państwa czas na wypełnienie ankiety.
UM w Tarczynie
strona 4
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
Przebudowa drogi i chodnika przy ul. Reszki w Tarczynie
Gmina Tarczyn rozpoczęła
inwestycję polegającą na przebudowie drogi i chodnika przy
ul. Reszki w Tarczynie. Przedsięwzięcie to poprawi znacznie
bezpieczeństwo w rejonie szkoły
podstawowej, w szczególności
zmierzających do placówki i
domów dzieci oraz ich rodziców/
opiekunów.
Zakres robót obejmuje m.in.:
1)przebudowę ulicy poprzez
ułożenie nowej nawierzchni bi-
tumicznej o długości ok. 185 m,
2)wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
brukowej na odcinku ok. 156 m,
3)wykonanie zatoki postojowej i zjazdów na posesje (nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej) na łącznej powierzchni
ok. 152 m2,
4)ułożenie krawężników na
długości ok. 426 m,
5)demontaż ogrodzenia.
SW
Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
Prace przy przebudowie ul. Reszki przebiegają sprawnie
Nowo wybudowany chodnik zwiększa bezpieczeństwo pieszych
Nowe oblicze Szkoły Podstawowej w Pracach Małych
Gmina Tarczyn rozstrzygnęła przetarg i podpisała
umowę z wykonawcą, dotyczącą rozbudowy SP w Pracach
Małych
W ramach inwestycji powstanie nowy budynek sali gimnastycznej o wymiarach 12 m x 24 m i wysokości 6,5 m wraz
z szatniami i lokalami sanitarnymi, połączony przejściem z
częścią istniejącą szkoły.
W części projektowanej znajdą się także pomieszczenie
monitoringu szkoły i hali, wc dla dzieci, sale dydaktyczne,
sekretariat i gabinet dyrektora, przejście do starej części szkoły
oraz sanitariaty i przebieralnie przy hali.
Cały teren oraz budynek będą dostępne dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowane pochylnie zewnętrzne
i pochylnię w budynku, niepełnosprawni będą mieli możliwość
dostania się samodzielnie na wszystkie poziomy obiektu.
SW
strona 5
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
Modernizacja ul. Stępkowskiego w Tarczynie
Prace przy ul. Stępkowskiego trwają
W Tarczynie rozpoczęła się modernizacja ul. Stępkowskiego.
Inwestycja realizowana jest w kilku etapach.
Zakres prac związanych z energetyką obejmuje:
*Likwidację napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia,
*Usunięcie starej stacji TRAFO,
*Podłączenie przyłączami podziemnymi poszczególnych odbiorców,
Nowa rozdzielnia i komora transformatora
*Montaż nowej stacji kontenerowej.
Gmina Tarczyn wykona następnie oświetlenie uliczne złożone
z nowoczesnych, energooszczędnych lamp ledowych, natomiast Powiat
Piaseczyński wybuduje chodniki i miejsca postojowe wzdłuż ul. Stępkowskiego.
Budowa kanalizacji w ulicach Gawarskiego oraz Szarych Szeregów w Tarczynie
Gmina Tarczyn wybrała
wykonawcę, który wybuduje kanalizację sanitarną i deszczową
w ul. Gawarskiego w Tarczynie – została nim firma Instalbud-Rzeszów. Prace w ramach
niniejszego przedsięwzięcia
zostały już rozpoczęte.
Zakres robót obejmuje m.in.:
1) w zakresie kanalizacji sanitarnej wykonanie:
* kanału sanitarnego grawitacyjnego PVC-U o długości
L=2781 m,
* przyłączy grawitacyjnych
PVC Ø 160 mm i PVC Ø 200 mm,
* przepompowni ścieków na
działce 57/3 w Tarczynie,
* studni zbiorczej z zasuwami
odcinającymi na kanale doprowadzającym ścieki do przepompowni,
* studni pomiarowej na kanale
tłocznym,
* studni czyszczakowej w ilości 2 szt.,
* studni z zaworem odpowietrzającym w ilości 2 szt.,
* kanału tłocznego PE o długości L=800 m,
* rozbiórki (a następnie odbudowy) nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych
2) w zakresie kanalizacji deszczowej – wykonanie:
* sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC klasy „S” Ø 400,
315, 250, 200 mm (ogólna długość
sieci – 1067 m),
* wpustów ulicznych z rur betonowych Ø 0,50 m z osadnikami,
* studni kanalizacyjnych
z kręgów żelbetowych o Ø 1,2 m,
* separatora, osadnika i wylotu wód opadowych.
Ponadto dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Szarych Szeregów.
SW
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szarych Szeregów
(wraz z ulicami przyległymi) dobiega końca
strona 6
Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ulicy Gawarskiego
SW
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
Budowa terenu rekreacyjnego z infrastrukturą
W Tarczynie / Drozdach
zostały zrealizowane bądź
trwają kolejne gminne inwestycje.
Powstają tu obecnie boisko wielofunkcyjne ze skateparkiem, przebudowywana
jest ul. Dolna (budowa jezdni
i chodników z kostki brukowej oraz ścieżki rowerowej
z barwionego asfaltu) wraz
z ciągiem pieszo-jezdnym wiodącym do placu zabaw w Drozdach. Wykonany został też
mostek przez rzekę Tarczynkę
na wysokości miejskiego placu
targowego
Boisko wielofunkcyjne
zwiększy możliwości uprawiania w gminie sportów zespo-
łowych, natomiast skatepark
będzie z kolei służył do jazdy
na rowerach (bmx), deskorolkach i rolkach. Inwestycja
zakłada ponadto wykonanie
oświetlenia terenu.
Następnym etapem budowy
terenu rekreacyjno-sportowego
jest rozpoczęte już przedsię-
wzięcie polegające na wykonaniu podestów o konstrukcji
drewnianej i zagospodarowaniu zieleni w ich otoczeniu.
Podesty te połączą wspomniany mostek z istniejącą alejką
parkową zlokalizowaną obok
placu zabaw.
Szymon Woźniak
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wiodącego do placu zabaw w Drozdach wkroczyła już w końcowy etap
Trwa przebudowa ul. Dolnej w Tarczynie
Ze skateparku będzie można korzystać
już w najbliższym czasie
strona 7
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
Święto Babci i Dziadka, czyli o tym jak muzyka łączy pokolenia
21 i 22 stycznia dzieci
z Przedszkola w Tarczynie świętowały uroczyście z babciami
i dziadkami ich Święto. Motywem przewodnim obchodów
tegorocznego Święta była pełna
magii muzyka klasyczna.
Chcąc podziękować babciom
i dziadkom za poświęcony czas,
opiekę, trud wychowania, za
przekazaną wiedzę i doświadczenie oraz ogromne serce wnuczęta
zabrały gości w muzyczną podróż
do świata wielkich kompozytorów,
do świata marzeń i wzruszeń.
Dziewczynki pięknie prezentowały się w białych strojach
baletnic, równie pięknie – chłopcy w białograntowych strojach.
Przedszkolaki z niezwykłym
wdziękiem i gracją śpiewały, recytowały, grały na instrumentach
i tańczyły ilustrując muzykę śnieżynkami, szarfami, kolorowymi
chusteczkami. Odwiedzały kolejno kraje prezentując największe
muzyczne dzieła wybitnych kompozytorów. Nie mogło zabraknąć
m.in. „Zimy” ze zbioru „Cztery
pory roku” A. Vivaldiego, „Tańca
Łabędzi” z „Jeziora Łabędziego”
P. Czajkowskiego, „Walca kwiatów” z „Dziadka do orzechów”
P. Czajkowskiego, „Życzenia”
F. Chopina, „Allegretto” L. van
Bethovena, „Menueta” Luigi
Boccheriniego i innych.
Dopełnieniem uroczystości
były ciepłe, serdeczne życzenia,
własnoręcznie wykonane laurki
i upominki oraz przygotowana
przez rodziców herbatka z wykwintnymi słodkościami.
Ta niezwykła uroczystość,
pełna pozytywnych emocji, urzekła wszystkich gości. Były brawa,
gratulacje, łzy wzruszenia. Nad
wyraz prawdziwe okazały się
słowa : „muzyka łączy pokolenia”,
pokazując za sprawą muzycznej
podróży jak wspaniała, silna więź
łączy dziadków z wnuczętami.
Przedszkole Tarczyn
W czasie Święta Babci i Dziadka nie zabrakło tańców
Występy dzieci były barwne i urozmaicone
Uroczystość była pełna pozytywnych emocji
Muzyka i śpiewy łączyły pokolenia
BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO W KSIĘŻOWOLI
Gmina Tarczyn rozpoczęła budowę terenu rekreacyjnego w m.
Księżowola. Dzięki inwestycji powstaną tam m.in. piramida, kopiec
ziemny i zjeżdżalnia do zabaw, a także palenisko, nawierzchnie
piaskowe, alejki, trawniki, nasadzenia zieleni, miejsca parkingowe
oraz ławki i siedziska
Obiekt ten będzie świetnym uzupełnieniem lokalnej oferty sportowo-rekreacyjnej. O ile bowiem z zespołu boisk Orlik usytuowanego
przy pobliskim Zespole Szkół w Pamiątce korzystają głównie osoby
uprawiające różnego rodzaju dyscypliny sportowe, o tyle nowy plac
zabaw będzie atrakcyjną ofertą dla całych rodzin, pragnących spędzić ze
sobą wolny czas. Nowy obiekt rekreacyjny spowoduje również wzrost
atrakcyjności południowego obszaru gminy.
Warto nadmienić, że gmina Tarczyn stała się właścicielem gruntu w
Księżowoli, u zbiegu ul. Świerkowej oraz ul. Anieli i Wojciecha Górskich,
po uprzednim pozyskaniu tej działki, na zasadzie darowizny, od Agencji
Nieruchomości Rolnych.
Szymon Woźniak
strona 8
Styczeń-Marzec 2016
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
strona 9
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
Liceum Sendlerowej wyróżnione w projekcie Szkoły Dialogu
Gala Szkoły Dialogu 2015
Przedstawiciele 40 szkół oraz
znamienici goście 8 marca 2016
r. przybyli na galę do Teatru
Wielkiego –Opery Narodowej, aby
poznać rozstrzygnięcie projektu
edukacyjnego Forum – Szkoła
Dialogu, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat wielowiekowej
obecności mniejszości żydowskiej
w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny.
W Gali Szkoły Dialogu udział
wzięli m.in. Andrzej Folwarczny –
Prezes Forum Dialogu, Bogdan
Borusewicz – Wicemarszałek
Senatu RP, Anna Azari – Ambasador Izraela w Polsce, Włodzimierz Paszyński – Wiceprezydent
Warszawy, Michael Schudrich,
Naczelny Rabin Polski, Henryk
Wujec – Przewodniczący Rady
Fundacji Forum Dialogu Między
Narodami.
Liceum im. Ireny Sendlerowej
znalazło się w gronie 10 finalistów i otrzymało wyróżnienie za
opracowanie wielowymiarowego
projektu, przełamującego stereotypy w dialogu międzykulturowym,
oraz za dociekliwość w śledzeniu,
a nawet weryfikowaniu źródeł
historycznych.
Informacje o projekcie
Program Szkoła Dialogu
jest realizowany w całej Polsce,
w miejscach, w których przed
s t r o n a 10
wojną żyła społeczność żydowska.
Jeden z jego elementów stanowi
cykl warsztatów, podczas których
uczniowie, pod kierunkiem trenerów Forum, przygotowują projekt.
Uczniowie Liceum im. Ireny
Sendlerowej w Tarczynie stworzyli indywidualny program przywracania pamięci, w ramach którego
m.in. zorganizowali wycieczkę
edukacyjną po miejscach istotnych
dla kultury żydowskiej. Punktami
trasy były: szkoła cheder, getto,
synagoga, Mykwa, dom Rabina,
kirkut. Okazało się, że mało kto
wie, że tuż przed sklepem pana
Drzewka mieściła się mykwa,
a na rogu 1-maja i Grójeckiej
stała synagoga. Nawet wirtualna
platforma z informacjami o historii narodu żydowskiego w Polsce
i Europie podawała nieprawdziwe
informacje na temat położenia
tych ważnych miejsc pamięci.
Zwróciliśmy się później do administratorów portalu o skorygowanie danych, co zostało docenione
przez kapitułę konkursu Szkoły
Dialogu
W podążaniu szlakiem wspomnień o dawnym Tarczynie przyszli nam z pomocą pani Regina
Kaniewska i pan Zygmunt Budnicki. Wywiady z tymi nieocenionymi
mieszkańcami Tarczyna stały się
dla nas bogatym źródłem wiedzy
o losach tarczyńskich Żydów
przed okupacją niemiecką, w trakcie i po niej.
Dotarliśmy do zdjęć i materiałów, które udowadniają, że z daw-
nego Tarczyna nie pozostało
wiele. Poznaliśmy niezwykle
ciekawe i wzruszające historie
ludzi zarówno pochodzenia
polskiego, jak i żydowskiego. Zorganizowaliśmy sondę
uliczną z mieszkańcami Tarczyna. Przygotowaliśmy również
wzruszającą wystawę zdjęć,
odtwarzającą dawny obraz miasta. Pokłosiem tych wszystkich
rozmów, badań, studiów nad
cudem uzyskanymi materiałami jest książka pt. „Szlakiem
wspomnień o dawnym Tarczynie…”, której jednak z powodu
braku środków nie możemy
wydać.
Co dał nam projekt?
Przede wszystkim odwagę,
by otwarcie rozmawiać na trudne
tematy. Nauczyliśmy się także
walczyć ze swoimi fobiami i doceniać różnorodność kulturową
narodu żydowskiego, który od
wieków stanowił część naszej
społeczności. Ponadto uwierzyliśmy w swoje siły. Nie mając
żadnego wsparcia merytorycznego i finansowego, z którego
czerpały inne szkoły, biorące
udział w projekcie, spotykając się
z dużą niechęcią ze strony różnych
środowisk, zostaliśmy zauważeni
w tak prestiżowym konkursie! Nic
jednak nie zrobilibyśmy bez Pana
Zbigniewa Budnickiego, który
posiada nieprzebrane pokłady
wiedzy o Tarczynie, ale co najważniejsze – jest życzliwym i chętnym
do współpracy człowiekiem.
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
Zespół Szkół w Pamiątce. I okres r. szkolnego 2015/2016
W pierwszym okresie roku
szkolnego 2015/2016 w Szkole
Podstawowej uczyło się 202
uczniów, w tym w oddziale
przedszkolnym- 15 dzieci, w klasach 1-3- 110 uczniów, w klasach
4-6- 77 uczniów.
Wszyscy uczniowie zostali
klasyfikowani.
W klasach 1-3 wyróżniające
wyniki w nauce i zachowaniu
osiągnęli uczniowie:
1a- Kostrubała Antonina,
Kowalska Martyna, Zuzanna
Kaczmarska
1b- Makowska Maja, Firlik
Natalia, Krezymon Konstanty, Mielczarek Amelia, Olczak
Antonina
2a- Ignatowska Maria, Kowalska Maja, Leśniewska Amelia, Suchocka Maja,
2b- Lesiak- Lipińska Amelia,
Kozmana Kinga, Jarosz Amelia
3- Ahmed Sara, Gniado
Aniela, Sas Maria, RadeckaKohn Malwina, Stępniewska
Judyta, Strójwąs Justyna
W klasach 4-6 średnia ocen
wyniosła: 4,0, najwyższą średnią
osiągnęła klasa 4- 4,2 Najwyższy wynik w Szkole osiągnęła
uczennica klasy 6 Ignatowska
Liliana średnia 5,60 i wzorowe
zachowanie
Wyróżniające wyniki w nauce
i zachowaniu osiągnęli uczniowie:
4- Roszczyk Gabriela: średnia:
5,20 i wzorowe zachowanie
5- Płonowska Marcelina: średnia: 5,25 i wzorowe zachowanie
6- Ignatowska Liliana 5,60
i wzorowe zachowanie, Ignatowski Jan: 5,42 i wzorowe zachowanie, Gajda Marcin 5,31
i wzorowe zachowanie, Stępniewska Agata 5,27 i wzorowe
zachowanie.
Przeprowadzono dwa próbne
sprawdziany kompetencji w klasie
6 (GWO i Nowa Era) Uczniowie
osiągnęli średni wynik GWO- 54%
i Nowa Era- 48%
Wystawiono następujące oceny zachowania:
wzorowa- 17, bardzo dobra- 25,
dobra- 15, poprawna-18, nieodpowiednia- 2 Średnia frekwencja
szkoły- 90%
W Gimnazjum w klasach I- III
uczyło się 106 uczniów.
Gimnazjum osiągnęło średnią
ocen: 3,8. Najwyższą średnią uzyskała klasa IIB- 4,0.
Najwyższy wynik w Gimnazjum osiągnęła uczennica klasy
IIA Howorus Pola- średnia ocen
4,95 i bardzo dobre zachowanie
Wyróżniające wyniki w nauce
i zachowaniu osiągnęli uczniowie:
IA- Organiściak Klaudia:
średnia: 4,9 i wzorowe zachowanie
IB- Wolska Aleksandra: średnia: 4,9 i bardzo dobre zachowanie
IIA- Howorus Pola: 4,95
i bardzo dobre zachowanie
IIB- Lutek Anna: 4,72 i wzorowe zachowanie
III- Michalak Emilia: 4,92
i wzorowe zachowanie
Przeprowadzono dwa próbne
egzaminy gimnazjalne.
Średnie wyniki przedstawiają
się następująco:
-historia i wos- 59%
-język polski- 50%
-przedmioty przyrodnicze- 55%
-matematyka- 48%
-język angielski podstawa- 74%
-język angielski rozszerzenie53%
-język niemiecki podstaw- 67%.
Wystawiono następujące oceny zachowania:
wzorowa- 17, bardzo dobra- 43,
dobra- 33, poprawna-12, nieodpowiednia- 0 Średnia frekwencja
Gimnazjum wyniosła: 91%.
Trzech uczniów Gimnazjum
zakwalifikowało się do drugiego
etapu konkursów kuratoryjnych:
Adela Stępniak z języka polskiego, Sebastian Bierdziński
z języka niemieckiego i Damian
Michrowski z chemii.
Szkoła obchodziła jubileusz
dziewięćdziesięciolecia istnienia.
Z tej okazji wydano Informator „
Szkoła pod dębami” dokumentujący lata 2005- 2015. Z tej okazji zamontowano tabliczki informacyjne
historycznych dębów upamiętniających patrona i dyrektorów
szkoły. Odbył się również jesienny
Festyn Rodzinny orgaznizowany
przez Radę Rodziców.
Tradycyjnie zorganizowano
również Jasełka szkolne.
W bieżącym roku szkolnym
otwarto nowe pomieszczenia oddziału przedszkolnego. Wszystkie
sale wyposażono w komputery
z łączem internetowym, co umożliwiło wprowadzenia i testowanie
dziennika elektronicznego, który
w przyszłości zastąpi dotychczasowe dokumenty. Odnowiono
i ocieplono budynki garaży szkolnych.
Samorząd uczniowski przeprowadził akcję Góra Grosza
w której zebrano i przekazano
900 złotych. W ramach Adopcji
Serca zebrano i przekazano 625
złotych.
s t r o n a 11
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W PRACACH MAŁYCH
Szkoła Podstawowa
w Pracach Małych jest niewielką placówką, do której
uczęszcza niewiele ponad 90
uczniów plus oddział przedszkolny. Z roku na rok klasy
są liczniejsze, uczniów przybywa. Być może jest to po
części zasługa zdolnych i ambitnych dzieci, które chętnie
i z sukcesami reprezentują
swoją szkołę na różnych zawodach i konkursach.
Spośród ostatnich sukcesów warto wymienić udział
uczniów w powiatowym konkursie plastycznym „Pejzaże”, gdzie uczennice zajęły
wysokie miejsca:
II miejsce – Marlena Sobierajska
III miejsce – Alicja Satalecka
Wyróżnienie – Julia Fydrych
Gminny konkurs na
„Najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową”:
I miejsce – Ksawier Rurka
(kat. przedszkole)
II miejsce – Julia Fydrych
(kat. kl.IV-VI)
VIII Festiwal Patriotyczny w Pamiątce:
– Konkurs Plastyczny
I miejsce – Anna Fydrych
(kat.przedszkole)
Wyróżnienie – Ewelina
Śmierzyńska (kat.kl.IV-VI)
– Konkurs Muzyczny
II miejsce – Barbara Maciejewska (kat.przedszkole)
Konkurs Recytatorski
Wyróżnienie – Anna Fydrych (kat.przedszkole)
Ksawier Rurka (kat.
przedszkole)
III miejsce – Kamil Fydrych (kat. kl.I-III)
III miejsce – Marlena Sobierajska (kat.kl.IV-VI)
– Konkurs Literacki
II miejsce – Jakub Zawadzki (kat. kl.I-III)
III miejsce – Dawid Mielowski (kat. kl.IV-VI)
Ponadto dzieci osiągnęły wysokie wyniki w nauce,
w klasach IV-VI średnie klasowe przekraczają wysoko
ponad 4.
Wśród uczniów swoimi
wynikami wyróżnili się:
Klasa IV
– średnie powyżej 4,75 –
Igor Borek, Joanna Dąbrowska, Adam Kaczor, Daria
Szymańska
Klasa V:
– średnie powyżej 5,0 – Julia Fydrych i Natalia Groszek
– średnie powyżej 4,75 –
Natalia Fydrych
Klasa VI:
– średnie powyżej 4,75 –
Igor Hańce
– średnie powyżej 5,0 –
Julia Mastalerz, Dawid Mielowski, Marlena Sobierajska
Jesteśmy dumni z naszych wychowanków i czekamy na dalsze sukcesy!
Podsumowanie pracy Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Suchostrudze w I półroczu 2015/2016 roku
Do szkoły uczęszcza 83 uczniów
(oddział przedszkolny -15, szkoła podstawowa- 68).
Z przedmiotów nauczania uczniowie
uzyskali średnią ocen 3,84.
W klasach I-III wyróżniło się
8 uczniów, co stanowi 20%.
W klasach I-III wyróżniło się
8 uczniów, co stanowi 28,5%.
Uczniowie klasy IV uzyskali średnią
z przedmiotów nauczania -3,79; uczniowie
klasy V- 4,06; uczniowie klasy VI – 3,68.
Frekwencja wyniosła 94,23%
Najwyższą frekwencję osiągnęli
uczniowie klasy III-96,2% i uczniowie
klasy VI- 94,43%.
W oddziale przedszkolnym przeprowadzono diagnozę wstępną gotowości
szkolnej, w klasie III sprawdzian próbny,
szóstoklasiści zmierzyli się z 4 sprawdzianami próbnymi.
Uczniowie brali udział w wielu konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych.
Uczestniczyli w warsztatach profilak-
tycznych dotyczących zagrożeń w sieci,
zdrowego żywienia i uzależnień. Przeszkoleni nauczyciele prowadzą w szkole kurs
udzielania pierwszej pomocy.
Systematycznie odbywają koncerty
w ramach cyklu warsztatów rozwijających
kompetencje emocjonalne oraz teatrzyki
o różnorodnej tematyce profilaktycznej.
Uczniowie uczestniczyli w pokazie
historycznym i żywej lekcji historii.
Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych za I półrocze
2015/2016 roku – PSP w Tarczynie
W bieżącym roku szkolnym w PSP w Tarczynie do 23 oddziałów uczęszcza 528 uczniów (1 oddział przedszkolny-24 dzieci;12
oddziałów kl. I-III – 303 uczniów, 10 oddziałów kl IV-VI -201 uczniów).
W kl. I-III wyróżniło się 121 uczniów, co stanowi 39,9 % ogółu.
W kl. IV-VI ze średnią 4,75 i powyżej było 54 uczniów tj. 26,9 %.
Wystawiono następujące oceny z przedmiotów: cel. 5,78 % bdb 45,12% db 27,15 % dst 15,81 %dop. 5,65 % ndst 0,49%. Oceny
zachowania: wz. 9,95 % bdb. 43,78 db. 37,31%pop. 6,47% ndp.2,49 % ng.0. Sześciu uczniów (tj. ok.3 % ) z klas IV- VI otrzymało
oceny niedostateczne z przedmiotów.
Najwyższą średnią ocen 4,6 uzyskała kl. V a, najwyższą frekwencję 97 % miała kl. II d.
Uczniem, , który uzyskał największą średnią ocen 5,81 jest Kamil Olczak kl. V d.
Klasy szóste pisały dwa próbne sprawdziany kompetencji, w listopadzie – średnia ze sprawdzianu część I wyniosła 18 pkt i w
styczniu- średni wynik wyniósł 20 pkt na 40 możliwych. Średni wynik z II części sprawdzianu ( język angielski) wyniósł 28 pkt.
Następny próbny sprawdzian odbędzie się w marcu.
SP Tarczyn
s t r o n a 12
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SZARYCH SZEREGÓW W TARCZYNIE
Chociaż koniec roku
szkolnego wydaje się być
jeszcze bardzo odległy, są
uczniowie, którzy już teraz
pracują na swój czerwcowy
sukces. 24 lutego 2016 roku
podczas apelu Samorządu
Uczniowskiego zostały podsumowane osiągnięcia śródroczne klas I-III gimnazjum oraz
I-III liceum.
Pani dyrektor Barbara Piechota nagrodziła słodyczami i
gratulacjami wszystkich tych,
którzy mogą pochwalić się
zarówno bardzo wysokimi
średnimi ocen jak i wzorowymi
lub bardzo dobrymi ocenami z
zachowania.
N ajwyżs zą ś rednią w
gimnazjum uzyskała klasa
1A(3,81), zaś w liceum klasa
maturalna 3P (3,39).
Najlepsi uczniowie gimnazjum to:
- Maria Kiełbus (kl.1A,
śr.5,21, zach. wzorowe)
- Natalia Olczak (kl. 1A, śr.
5,21, zach. wzorowe)
- Jacek Smolarek (kl. 1A, śr.
5,21, zach. bdb)
- Mateusz Kiełbus (kl. 1A, śr.
5,14, zach. wzorowe)
- Aleksandra Kuligowska
(kl. 2B, śr. 5,00, zach. wzorowe)
- Weronika Domasiewicz (kl.
3A, śr. 5,00, zach. wzorowe)
- Michał Grzywacz (kl.3B, śr.
5,00, zach. wzorowe)
- Klaudia Włodarczyk (kl.
3B, śr. 4,93, zach. wzorowe)
- Daniel Mastalerz (kl. 2A, śr.
4,87, zach. wzorowe)
- Maja Franckowska (kl. 1A,
śr. 4,86, zach. wzorowe)
- Kinga Zdzierska (kl. 2A, śr.
4,80, zach. wzorowe)
- Krystian Jakubowski (kl.
3B, śr. 4,80, zach. bdb)
- Jacek Tasak (kl.3B, śr. 4,79,
zach. bdb)
Najlepsi uczniowie
Najlepsza w liceum okazała
się Julita Leśniak, uczennica klasy maturalnej, która
uzyskała średnią 5,11 oraz
wzorowe zachowanie.
3P, śr. 4,63, zach. bdb)
- Małgorzata Migdalska (kl.
3P, śr. 4,46, zach. wzorowe)
- Daria Pomykała (kl. 3P, śr.
4,22, zach. bdb)
- Paulina Augustyniak (kl.
3P, śr. 4,00, zach. bdb)
Byli również tacy uczniowie w gimnazjum, którzy uzyskali 100% frekwencję. Są to:
Małgorzata Kozłowska,
Weronika Niemirska, Natalia
Olczak, Kacper Reszka, Sara
Leśniak, Julia Guziak, Jan
Osiński, Krystian Jakubowski, Małgorzata Kowalczyk,
Kamil Lenart, Natalia Muzyka, Patryk Sambor, Dominik
Kiljańczyk, Jacek Tasak,
Jacek Smolarek, Jakub Staniszewski.
Ponadto na apelu zostały przypomniane sukcesy
uczniów w konkursach przedmiotowych oraz w zawodach
sportowych. Należy również dodać, iż
uczniowie przygotowujący się
do egzaminów zewnętrznych
(gimnazjum egzamin gimnazjalny), a licealiści do egzaminu maturalnego, dwukrotnie
przystępowali do egzaminów
próbnych. Wyniki wskazują na
to, iż uczniowie w niektórych
obszarach wiedzy i umiejętności są przygotowani bardzo
dobrze, a nad niektórymi obszarami należy pracować do
samego końca.
Uczniowie wyróżniający się w liceum to:
- Sara Leśniak (kl.1P,
śr.4,5, zach. wzorowe)
- Aneta Kruszewska
(kl.1P, śr. 4,12, zach. wzorowe)
- Sandra Reszka (kl.1W,
śr. 4,11, zach. bdb)
- Agata Lenart (kl.1W, śr.
4,00, zach. bdb)
- Mateusz Malinowski (kl.
2W, śr. 4,00, zach. bdb)
- Monika Niedolistek (kl.
s t r o n a 13
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
Wspomnienia z Tarczyna Waldemara Wylezińskiego
Kiedy wracam do wspomnień z dzieciństwa o naszym
Tarczynie wspominam pewne
wydarzenia, przeżycia i sytuacje
poprzez pryzmat tamtych lat
minionych.
Powojenny Tarczyn wspominam z jego dwoma obliczami.
Pierwsze to lata czterdzieste czasy
wolnego rynku i względnego
dostatku. Pomimo tragicznych doświadczeń wojny żyło się normalnie pod względem zaopatrzenia
codziennych potrzeb konsumpcyjnych. W Tarczynie w Rynku
praktycznie wszystkie lokale frontowe to były punkty handlowe ze
wszystkimi potrzebnymi artykułami i usługami wzbogacone towarami z dostaw UNRY. Jedzenia było
pod dostatkiem, smacznego dobrej
jakości w szerokim asortymencie,
wytwarzane przez świetnych fachowców przedwojennych.
Drugie oblicze Tarczyna zaczyna się na początku lat 50-tych
po decyzji rządu komunistycznego
o nacjonalizacji handlu i prywatnej
przedsiębiorczości. Upaństwowiono przedwojenną fabrykę na
licencji „Sperlinga” Władysława
Gawarskiego oraz tzw. Browar
produkujący szeroki asortyment
galanterii drewnianej własność
pani Nowackiej. Nałożono wielkie
domiary ( jednorazowy podatek)
przekraczające możliwości kupców co doprowadziło do prawie
całkowitej likwidacji prywatnych
sklepów i zakładów usługowych.
Zlikwidowano kilkanaście sklepów wędliniarskich. Był tylko
jeden w przejętym od rodziny
Pawłowskich i prowadzonym
przez GS „Samopomoc Chłopską”. Można sobie wyobrazić
kolejki, które ustawiały się już
poprzedniego dnia po południu.
Mimo tych represji były w tym
czasie w Tarczynie trzy piekarnie
prywatne – Zdzisława Wylezińskiego, Rupiewicza i Małeckiego.
Tak ograniczono przydziały mąki,
że chleb sprzedawano prosto
z pieca i tylko tym, którzy stali
wiele godzin w kolejkach i niestety nie wszyscy szli z chlebem
do domu, a bułki były pieczone
sporadycznie. Trudno uwierzyć,
ale to są fakty. Efektem tych
dragońskich decyzji, które całkowicie uniemożliwiały normalne
zaopatrzenie ludności w żywność
było wprowadzenie w 1951 roku
po raz pierwszy po wojnie, kartek na mięso, wędliny, artykuły
spożywcze a nawet na landrynki
i czekoladę dla dzieci. Czekolada
nazywała się „Jedyna” i kosztowała 19 złotych. Przy zarobkach
przeciętnych w tarczyńskiej Fabryce Wag czy „Konarze” 450 –
700 złotych. Słodycze dzieci jadły
głównie na święta. W 1950 roku
przeżywaliśmy wymianę pieniędzy, która skasowała praktycznie
i skutecznie oszczędności zwykłych ludzi. Polegało to na tym, że
można było wymienić stosunkowo
niewielką sumę do 100 tysięcy
w przeliczeniu 3 złote nowe za 100
złotych. Reszta pieniędzy starych
pozostawała jako „destrukty”.
Bilet do kina w Tarczynie ulgowy
kosztował 60 groszy a normalny
1,20. Zawsze przed tzw. „Ludowcem” (Domem Ludowym) stały
grupy dzieciaków, które zadowalały się głosem , który docierał na
zewnątrz zerkając przez szpary
w zasłonach okien kina lub próbując wykorzystać nieuwagę biletera
pana Wacka Mansfelda i wcisnąć
się na gapę.
A jak wyglądało życie towarzyskie w Tarczynie?
Na Rynku po stronie zachodniej znajdował się zakład trumniarski pana Antoniego Zaremby. Była
tam „meta” czyli nieformalny klub
towarzyski mistrzów rzemiosła
i elity tarczyńskiej. Stałymi gośćmi byli tam pan Henryk Ciborski
ceniony stroiciel fortepianów,
Józef Ducki – majster szewski,
Teodor Mieszkowski kamasznik,
panowie Durka i Szczepaniakowie z Fabryki Wag, pan Sznajder
szewc, pan Romanowski gospodarz, pan Moczur handlowiec,
Mirek Bożyk masarz, Janusz
Kukliński zięć Zaremby , pan
Skwirowski pasierb Zaremby.
Pan Zaremba był członkiem
świetnej tarczyńskiej strażackiej
orkiestry dętej, w której grał jako
trębacz a „maestro” i solistą był
pan Ryszard Kulpę. Grali również
jego brat Zbyszko, Alfred Ziółkowski, Lolek Kucharski, Marian
Kucharski bębnista, Stanisław
Węgrowski, Józiek Ziółkowski,
S Gołębiewski. Ci oraz pozostali
strażacy i muzycy bywali częstymi
gośćmi „Klubu Wyrób Trumien”
pana Antoniego Zaremby, gdzie
mogli w tej wesołej kompani pogwarzyć o życiu. W tym miejscu
zadumy toczyło się życie towarzyskie szanowanych obywateli Tarczyna. Jeszcze członkiem tego wyjątkowego klubu był mój wuj, mąż
ciotki Wacki Józiek Włodarczyk
z zawodu zdun i myśliwy i drugi
mój wuj Jasio Kaniewski – szklarz.
Szczególnie zapamiętałem pana
Henryka Ciborskiego dziadka
Jerzego i Michała Golańskich. Pan
Henryk Ciborski był cenionym
stroicielem fortepianów w Filharmonii i Operze Warszawskiej.
Pamiętam starszego pana zawsze
elegancko ubranego w ciemnym
płaszczu z beretem baskijskim na
głowie w szykownym ciemnym
garniturze z krawatem i butonierką
oraz nosił koszule z wymiennymi kołnierzykami i mankietami,
zawsze z nieodstępną przedwojenną czarną teczką w ręku. Rano
widywałem go jak kierował się
na przystanek PKS-u koło sklepiku z lodami pani Czarneckiej.
A po południu często można było
zobaczyć pana Ciborskiego jak
kierował swe kroki do zakładu
pana Antoniego Zaremby majstra trumniarskiego i myśliwego.
Niestety już wszyscy członkowie
tego towarzyskiego klubu nie żyją.
Cześć Ich pamięci.
I jeszcze kilka słów o mojej
rodzinie. Mój śp dziadek Jan
Wyleziński zmarł w 1915r. Był to
obywatel ziemski eksporter zboża
z Niderlandów a dom, w którym
się urodziłem w Tarczynie przy ul.
Zatylnej był przerobiony ze spichlerza zbożowego i stoi do dziś.
Moja śp Mama Maria Wylezińska
w 1939 roku została wysłana na
roboty do Niemiec szczęśliwie
trafiając do bauera jako pomoc
kuchenna, opiekunka wnuka. Tam
nauczyła się piec pyszne ciasta
wg recept, które poznała w Niemczech. Całe życie korzystaliśmy
z Jej wspaniałej kuchni. Mamo
– pamiętamy, dziękujemy.
To tyle wspomnień z Tarczyna.
Waldemar Wyleziński
- Konstancin,
dawny mieszkaniec Tarczyna.
ANTYWINDYKACJA!
Nęka Cię windykator i żąda zapłaty długu?
Po śmierci bliskiej Ci osoby jej wierzyciele żądają od Ciebie pieniędzy?
Właśnie dostałeś z Sądu nakaz zapłaty albo pozew?
Komornik zajął Ci pensję, a ty nigdy nie dostałeś żadnego pisma z Sądu?
Nie masz nic... tylko długi?
A może ktoś cię oszukał i nie chce Ci zwrócić pieniędzy?
Nie załamuj się!
Skontaktuj się z Nami!
E-mail: [email protected] lub [email protected]
Tel.:+ 48 573 132 005
Profesjonalna pomoc prawna. Bezpłatna porada!!!
s t r o n a 14
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
Wystawa Malarstwa Andrzeja Kujawy
W holu Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarczynie czynna jest wystawa malarstwa Andrzeja Kujawy, ur. w 12.09.1953
roku w Rawie Mazowieckiej.
Obecnie mieszka w Tarczynie.
W latach 70-tych należał do Amatorskiego Klubu Plastyka w Warszawie,
współpracując z Akademią Sztuk
Pięknych. Uczestniczył w wielu plenerach malarskich. Ma za sobą udział
w wystawach w Mińsku na Białorusi,
Warszawie, Płocku, na zamku w Opinogórze, Warce, Grójcu i Tarczynie.
Jest autorem grafiki do wierszy zamieszczonych w almanachu literackim
związanym z tematyką Mazowsza. Obrazy Andrzeja znajdują się w prywatnych kolekcjach w USA, Niemczech,
Szwajcarii.
Andrzej Kujawa jest typowym
samoukiem, na początku uczył się
malarstwa z telewizji. Programy telewizyjne zainspirowały go do uwieczniania na swoich płótnach przykładów
architektury drewnianej, których los
jest niepewny. Na jego obrazach pojawiały się urokliwe chaty, kryte słomianą strzechą, pałace, zabytki. Używa
wyłącznie farb olejnych, jednak nie
to jest niezwykłe. Niezwykłe są jego
narzędzia malarskie. Na przykład jeden
z jego aktów został stworzony nożem!
Artysta jest zdania, że zwykłe pędzle
czy nawet palce są zbyt tendencyjne
i nie budzą tyle emocji.
Kujawa jest swoistym
kronikarzem Tarczyna,
jego obrazy dokumentują
życie Tarczyna. Maluje przyjazd kolejki wąskotorowej, krajobrazy,
wydarzenia regionalne,
obserwuje i tworzy teraźniejszość uwieczniając historię. Tarczyński
malarz zaczynał tworzyć
w czasach, gdy zdobycie
materiałów plastycznych
było wyczynem heroicznym. Choć dziś ma nieograniczony dostęp do
farb i pędzli, nie zależy
mu na profesjonalnym atelier, wystarczy mu samo
Jeden z obrazów Andrzeja Kujawy prezentowany
tworzenie.
na wystawie
Malarstwo Andrzeja Kujawy jest dowodem
na to, że o ostatecznej wartości dzieła
nie decyduje tylko
talent czy umiejętności jego twórcy,
ale głównie wytężona i mozolna
praca. Malarstwo
jest twórczym procesem, o niepewnych wynikach.
Wystawy obrazów
Fot.
Marek Zdrzyłowski
Andrzej Kujawa otrzymał podziękowania od koleżanek
z Tarczyńskiej Grupy Plastycznej „KreoArt”
Andrzej Kujawa (z lewej) otrzymał podziękowanie
od dyr. GOK Alfreda Kohna
Obrazy prezentowane na wystawie
s t r o n a 15
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
s t r o n a 16
Styczeń-Marzec 2016
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
Mgr farmacji Seweryna Katarzyna Golańska
8 stycznia 2016 r. minęła 100-na rocznica urodzin naszej ś.p. Mamy Seweryny
Katarzyny Golańskiej. Seweryna Katarzyna
Golańska z domu Szumańska urodziła się 8
stycznia 1916 r. w Tarczynie. Jej rodzice to
Maria Szumańska z Dymowskich i Bronisław
Szumański.
Wychowała się w rodzinie o dużych tradycjach patriotycznych. Jej dziadek to Karol
Szumański powstaniec z 1863r. Szkołę powszechną kończyła w Tarczynie, a gimnazjum
w Warszawie na pensji pani Chmielewskiej,
gdzie też otrzymała maturę. Polonistą jej był
znany przedwojenny krytyk literacki i teatralny Jan Nepomucen Miller. Pomimo bardzo
trudnych warunków materialnych studia na
wydziale matematyczno-przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła przed II
wojną światową. Wojna niestety je przerwała,
w memencie uzyskania absolutorium na tymże
wydziale. Po wyzwoleniu zmieniła kierunek
studiów i rozpoczęła naukę na wydziale farmacji Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom
magistra farmacji uzyskała w 1949 r. W 1950r.
rozpoczęła pracę w aptece w Tarczynie, której
kierowniczką była mgr. Irena Drygas.
W 1966 objęła kierownictwo apteki w
Tarczynie, którą to funkcję pełniła do 1977 r.
do przejścia na emeryturę.
Mgr Seweryna Golańska poza pracą
zawodową pełniła także wiele funkcji
społecznych. Przez szereg lat była radną
gminnej rady narodowej w Tarczynie,
członkinią komisji zdrowia. Była powszechnie lubianą i szanowaną w środowisku tarczyńskim. O każdej porze dnia
i nocy służyła pomocą i radą chorym. We
wspomnieniach mieszkańców pozostała
jako pogodna, zawsze uśmiechnięta,
pracowita, nieokazująca zmęczenia, a
jednocześnie szalenie skromna.
Nasza Mama zmarła 13 czerwca
1986 r. Pochowana została na cmentarzu
bródnowskim w Warszawie. Społeczeństwo i władze samorządowe Tarczyna
przyznały naszej Mamie pośmiertnie 1
czerwca 2011 r. tytuł "Honorowy obywatel miasta Tarczyna".
Dla nas jej synów była wspaniałą
kochającą Mamą, a dla naszych dzieci
wspaniałą Babcią i wzorem do naśladowania.
Kochana Mamo będziemy zawsze o
Tobie pamiętać.
Twoi synowie Jerzy i Michał Golańscy
oraz synowe,
wnuki i prawnuki.
Każdego
roku w Publicznej
Szkole Podstawowej w Tarczynie
podejmowane są działania mające na celu realizację zadań zawartych w programie wychowawczym
i profilaktycznym naszej placówki.
W związku z tym dnia 14 stycznia
odbyło się przedstawienie na temat
podstawowych zasad savoir-vivre,
przygotowane przez uczniów klas Id,
IVa i V d pod kierunkiem pani Anny
Kępki. Jego głównym zamierzeniem
było przypomnienie jak ważne w
życiu codziennym są dobre maniery, kultura osobista oraz zwrócenie
uwagi, że im wcześniej rozpoczniemy
nad nimi pracę, tym lepsze osiągniemy efekty. Uczniowie powinni zrozumieć, że osoby przestrzegające zasad
kulturalnego zachowania są zawsze
lubiane, cenione i szanowane.
priorytetowych zadań na drodze do
realizacji założeń programu profilaktycznego. Prowadzący spotkał się
z uczniami klas III, IV i V podczas
warsztatów na temat cyberprzemocy.
W czasie zajęć dzieci poznały rodzaje zagrożeń płynące ze strony multimediów, z których na co dzień korzystają. Dowiedziały się, jakie pułapki
ukrywają przed nimi portale internetowe, gry komputerowe czy telefony komórkowe i co najważniejsze
uczyły się bezpiecznego korzystania
z nich .
Wychowanie i profilaktyka
Zaproszenie do naszej szkoły
specjalisty z Centrum Działań Profilaktycznych było także jednym z
Uczniowie klas VI uczestnicząc
w zajęciach „W wirtualnej (nie)rzeczywistości” uświadomili sobie jaki
zgubny wpływ mogą mieć media
elektroniczne na ich zdrowie, samopoczucie i relacje z innymi. Prowadzący pokazał uczniom zagrożenia
wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera, telefonu czy telewizora oraz tłumaczył jak najlepiej
chronić się przed nimi.
Również rodzice i nauczyciele
podczas zebrania mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat przemocy w sieci, uzależnienia od Internetu
i gier komputerowych. W czasie spotkania poruszane były takie zagadnienia jak anonimowość, cyberprzemoc czy grooming. Zaprezentowano
także sposoby wystrzegania się potencjalnych niebezpieczeństw grożących dzieciom ze strony Internetu
oraz rodzaje interwencji w wypadku
rozpoznania już istniejących problemów.
Wszystkie podejmowane przez
naszą szkołę działania w ramach
programu profilaktycznego i wychowawczego mają na celu kształtowanie pozytywnych zachowań wśród
uczniów oraz chronienie ich przed
współczesnymi zagrożeniami.
SP Tarczyn
s t r o n a 17
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
TURNIEJ „TORNEO MAZOWIECKIE” O PUCHAR BURMISTRZA TARCZYNA
W minioną sobotę w Zespole Szkół w Tarczynie odbył się Halowy
Turniej Orlików TORNEO MAZOWIECKIE o Puchar Burmistrza
Tarczyna. Zawody dostarczyły mnóstwo pięknych akcji, bramek
i emocji. Poniżej zamieszczamy wyniki, klasyfikację końcową turnieju, a także najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU
1.LKS CHLEBNIA
2.KRASKA JASIENIEC
3.PERŁA ZŁOTOKŁOS
4.UKS TARCZYN I
5.OLIMPIA WARSZAWA
6.WAF WARSZAWA
7.GWARDIA WARSZAWA
8.KRSPORT IWICZNA
9.UKS TARCZYN II
10.PILICA BIAŁOBRZEGI
GWARDIA WARSZAWA – PIOTR ZARÓW
PERŁA ZŁOTOKŁOS – SZYMON MAŁKIEWICZ
UKS TARCZYN II – LEON GUBA
UKS TARCZYN I – JAKUB SUDER
KRASKA JASIENIEC – KACPER SKOWROŃSKI
OLIMPIA WARSZAWA – LEON GAZZERA
LKS CHLEBNIA – DAMIAN PYTLARCZYK
KR SPORT IWICZNA – KAROLINA RAK
NAJLEPSZY STRZELEC
CYRYL CISZEWSKI – PERŁA ZŁOTOKŁOS
NAJLEPSZY ZAWODNIK
KAMIL KWIECIEŃ – LKS CHLEBNIA
NAJLEPSZY BRAMKARZ
KAMIL FARIASZEWSKI – KRASKA JASIENIEC
Puchary prezentowały się okazale
NAGRODA NAJLEPSZY ZAWODNIK Z KAŻDEJ DRUŻYNY
WAF WARSZAWA – BARTEK DĄBROWSKI
Mecze były emocjonujące
Uczestnicy turnieju byli w znakomitych nastrojach
Nagrody wręczył m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Faliszewski (w środku)
s t r o n a 18
Styczeń-Marzec 2016
PEREGRYNACJE Z MALARZAMI W PAMIĄTCE KOŁO
TARCZYNA
1. Kilka razy wspominałem o tym, że do Szkoły w Pamiątce zabrałem
malarzy. Na tzw. motyw. Ukrywałem i nie pisałem, jakim kluczem się kierowałem. No bo przecież nie był to wytrych. Pierwszym malarzem był Michał
Fluder, mój wychowawca z sanatorium dziecięcego PKP „Leśny Dwór” we
Wleniu koło Jeleniej Góry. To było jesienią 1986 roku, kiedy sady nie tylko
w Kopanie się rumienią. Michał był zachwycony szkołą. Od pierwszego
wejrzenia.
W latach 90. XX w. miałem kilku koleżków malarzy, wśród nich dwóch
brodaczy: Antek Chodorowski, rysownik-karykaturzysta i Franciszek Maśluszczak – malarz, grafik.
2. Kiedy zbliżało się 70-lecie Szkoły Podstawowej im. Wojciecha i Anieli
Małżonków Górskich w Pamiątce, przygotowałem druk zwarty pt. Pamiątka
(Warszawa-Ursynów 1996,Wydanie I, Nakład 80 egzemplarzy, s.76). Oczywiście, że poprosiłem kolegów o opracowanie graficzne. Antek powiedział,
że do Pamiątki nie wpadnie, tylko zrobi rysunek ze zdjęcia i ex libris. Franek
który lubił malować „ze łba”, zaproponował, żebyśmy pojechali do Pamiątki.
W pewną sobotę ruszyliśmy z Ursynowa. W try mi ga zajechaliśmy pod dąb
Wojciech. Franek na karoserii samochodu rozłożył się z warsztatem. Piórko,
kałamarz tuszu i brystol. Stałem obok i nie zawracałem głowy artyście. Kiedy
pytał, odpowiadałem. Franciszek szybko uporał się z rysunkiem. Trochę
zachlapał maskę samochodu, ale to czarna pestka. W domu wykonał według
mojej opowieści rysunek szkolnego ręcznego dzwonka.
A teraz opowiem coś, co się nie znalazło w tekście. Po prostu, w imię
poprawności wykreśliłem. Franka zaprosiłem, bo chciałem, żeby odreagował
pewien epizod szkolny. Otóż kiedy był uczniem szkoły średniej plastycznej,
buntował się. Podczas szkolnej akademii szkolnej zrobił głupi żart, tj. wpuścił
do sali gaz pieprzowy. A potem wszyscy się uśmiali do … łez. Ponieważ nie
nakryto sprawcy, więc nie relegowano go ze szkoły, wręczając wilczy bilet. To
mi opowiedział, gdy przeprowadzałem z nim wywiad, którego fragment opublikowałem (Franciszek Maśluszczak, Maluję swój życiorys, Twój Styl 1995,
nr 4). W trakcie rozmowy w jego malarni zapytałem o początki rysowania.
„Kiedy mnie natchnęło rysowanie ? – pytasz.
Od Szkoły Podstawowej rysowałem różne dymy i myślałem jaka to przestrzeń rysunkowa. Poza tym w szkole robiłem różne gazetki. Rzeźbiłem w dębowej korze i opoce. To samo przyszło. Więcej rysowałem niż się uczyłem.
Zawsze rysowałem wstydliwie, ukradkiem, ale… rysowałem biegle. Nie
wiadomo dlaczego tak jakoś szeroko ołówkiem, tak z jakimś rozmachem,
bezceremonialnie. W szkole rysowałem to, co nauczyciel ustawił , a więc
różne kanki, talerze, bańki na mleko. Czyli coś w rodzaju martwych natur.
W tamtych czasach nie było kredek i farbek, tylko ołówki. Muszę Ci powiedzieć, że do tej pory mam wyrzut sumienia, ponieważ ukradłem sąsiadowi
kolorową kredkę. Mój sąsiad taką kredką wypisywał kwity na podatek. To
był kopiowy ołówek. Z jednej strony pisał na fioletowo, a z drugiej na czerwono. I właśnie taki ołówek ukradłem. Dzięki niemu mogłem wejść w kolor,
skromny, bo skromny, ale… już miałem trzy kolory: czarny, niebieski i czerwony. Pamiętam z jaką przyjemnością rysowałem tym kolorowym ołówkiem.
Rysowałem ostrą czerwienią, maczałem to w ślinie i kładłem na papier kolor.
Skończyłem siedem klas. Był 1961 albo 1962 rok. Nie pamiętam.
Prawie wszyscy z mojej klasy gdzieś zdawali egzaminy. Do Liceum
Ogólnokształcącego, Zasadniczych Szkół Zawodowych albo Technikum.
Pamiętam, że z resztek ze studni, bo to jest ważne, jak kopano studnie
w Kotlicach, to po dwóch metrach była taka biała opoka. Takie płaty i tafle
kamienne. Coś jak kreda. Gdy to się wyciągnęło z wody, to było miękkie,
a potem stawało się twarde. W tych kawałkach opoki rzeźbiłem koty, psy,
przedmioty rzeczywiste i nierzeczywiste. Rzeźbiłem scyzorykiem albo kawałkiem blachy albo drutu. Rzeźby wrzucałem do worka. W końcu uzbierałem
pełen worek rzeźb. Poza tym uzbierałem sporo rysunków i akwarel. Aha!
Pamiętam, że po otrzymaniu akwarel na tekturce, najpierw pomalowałem
sobie twarz, usta na zielono, nos na niebiesko, oczy na fioletowo, uszy na
czarno. Potem biegałem za dziadkiem i babką krzyczałem: uuu...!
W czasie nauki w szkole uzbierałem sporo swoich prac. Pamiętam, że
raz kierownik szkoły powiedział :O, Ty malarz jesteś… Potem powtórzył to
mojemu Ojcu. A mój Ojciec chwilę się zastanowił i mówi: Jak tak rysujesz
i malujesz, to może byś zdawał do Liceum Plastycznego w Zamościu?
Z Ojcem wzięliśmy worek z rzeźbami, pod pachę teczki z rysunkami
i akwarelami i pojechaliśmy do Zamościa.
Po kilku dniach dostałem list , że moje prace komisja zakwalifikowała
i mogę zdawać egzaminy do Liceum Plastycznego.(…)”
Jeżeli chodzi o Antka Chodorowskiego, to był niesamowicie szybki ry-
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
sownik. Potrafił tak szasnąć, jakby miał skrzydło w dłoni. Wiele przejechałem
i przegadałem z Antonim. Opowiedział mi świetne historyjki z własnego życia:
„Cały czas rysowałem. W szkole pod ławką. Były to różne obrazki obyczajowe, żeby komuś zrobić na złość. Żeby było zgrywnie. Kiedyś przyłapała mnie
nauczycielka na tym rysowaniu. I zaprowadziła mnie do kierownika szkoły.
Kierownik obejrzał rysunki i powiedział, że trzeba mi urządzić wystawę.
Sporo też pisałem wierszy i opowiadań. Mam za te konkursy sanki
wyścigowe i radio, które wtedy kosztowało tysiąc pięćdziesiąt złotych. To
była wtedy kupa forsy. Miałem pierwszy na wsi swoje radio i mogłem sobie
nastawić i słuchać. Mogę powiedzieć, że byłem łowcą nagród.
Co jeszcze pamiętam? Dobrze pamiętam śmierć Stalina, bo wszyscy się
cieszyli, tylko pani Róża, nauczycielka, straszliwie płakała. To była ładna
nauczycielka, ale nikt Jej nie chciał, bo była stalinówa. Jedynie pani Róża
płakała i nikt więcej z nauczycieli. Pod wieczór idę sobie przez Chodory
i wołają mnie chłopy i kawalerowie, co stali przy płocie. Wtedy mówili
na mnie Doktor Dzieżko. To była znana postać ze szpitala w Białymstoku.
Był podobno cudotwórca. Tak sądzono na wsi. Był bardzo lubiany. Kim ja
mogłem zostać Chodorach, jak nie Doktorem Dzieżko?! Chłopi stoją przy
płocie i pytają: Doktorze Dzieżko, co Stalinowi zaszkodziło? Co byś zrobił,
żeby Stalin nie umarł i żeby pani Róża nie płakała ? Chwilę się zastanowiłem.
Cisza się zrobiła. Po zastanowieniu powiedziałem: Stalin miał zatwardzenie
i trzeba było zrobić Stalinowi lewatywę. (…)”.
Natomiast Michał Fluder czasami opowiadał mi, że musiał pop lekcjach
w szkole podstawowej pomagać mamie, która była woźną. Zimą się chciało
na łyżwy albo sanki, a tu trzeba było wziąć się za miotłę i ścierkę, i sprzątać
klasy …, mówił. Może ta szarość mitręgi doprowadziła go do tego, że widział
świat jak baśń. W kolorach.
3. Trzech malarzy wzięło się za Szkołę w Pamiątce koło Tarczyna.
I wszyscy byli ze wsi jak ja.
Michał Fluder (28.05.1945-12.03.1989). Urodził się w Consenvoye, wieś
w Lotaryngii (Francja), departament Moza. Michał pochodził po szkolnym
sadzie, gdzie ule i warzywniki, obejrzał szkołę, dobrze omiótł las mieszany,
zrobił szkic, a potem podesłał mi miniaturkę szkoły, namalowaną na tekturce.
Jego pracę zamieściłem na okładce książki pt. ~ Alfabet na Pamiątkę (Warszawa-Ursynów 2005, Wydano nakładem własnym w 120 egzemplarzach, ss.
260) oraz Okno pejzażowe okolic Kwitnącej Jabłoni i Kasztelanii Wleńskiej
(Obrazki z ramki wyjęte: Michał Fluder, Warszawa-Ursynów 2007, Wydano
nakładem własnym w 18 egzemplarzach, ss. 52)
Franek Maśluszczak (ur. 21.01. 1948). Urodził się w Kotlicach, czyli na
wsi w powiecie zamojskim. Rysował szkołę na karoserii samochodu i palił
papierosy.
Antek Chodorowski (7.06.1946-15.02.1999) urodził się w Chodorach,
wiosce w województwie podlaskim. Rysował z fotografii (Wojciecha Górskiego) i pamięci (ex libris szkoły). Lubił, kiedy mu się rzuciło jakąś myśl,
wtedy się ożywiał i gadał: Ja potrafię najgłupszy pomysł narysować. Kiedy
poprosiłem o ex libris dębu, w którym jest pełno ptaków, zrealizował, choć
jego dąb nie jest podobny do dębu, jaki rośnie przed szkołą. Antoni jest patronem Szkoły Podstawowej w Czaczkach Małych pod Białymstokiem. Jego
imię i nazwisko nosi warszawska ulica na ursunowskich Kabatach.
GÓRALE, Gazetka szkolna Zespół Szkół w Pamiątce im. W. Górskiego
w Pamiątce, co rusz zamieszcza rysunki moich kolegów, oprócz Michała.
Antek, Franek i Michał Pamiątkę podnieśli do rangi sztuki plastycznej.
Rozrysowali ją świetnie. Próbowałem to nieudolnie opisać, jaką postawili
pamiątkę. Jak słowo daję. Na długie lata. Być może ktoś ze współczesnych
pójdzie moim tropem i ściągnie do Pamiątki innych artystów. A więc, śmielej!
Czesław Mirosław Szczepaniak
Michał Fluder, Szkoła Podstawowa w Pamiątce, akwarelka;
fot. Paweł Piotr Szczepaniak
s t r o n a 19
Wiadomości Tarczyńskie nr 1/3 (243/245)
Styczeń-Marzec 2016
Jeśli szukasz pomysłu na prezent,
mamy dla Ciebie propozycję – podaruj
swoim bliskim album fotograficzny
„Tacy byliśmy jeszcze wczoraj...Ziemia
tarczyńska na starej fotografii”.
To unikalny zbiór archiwalnych
fotografii, dokumentujących minione
zdarzenia, miejsca i historię miasta, oraz
ówczesnych mieszkańców Tarczyna.
To niezwykle sentymentalna podróż
w czasie i przestrzeni…
Informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego
17, nr. tel. (22) 71-57-962
Pielgrzymowanie na „Srebrnym szlaku“ św. Jakuba, Via de la plata.
a
Camino de Santiago - Via de la Plat
–> Alcuescar
Tournus 30.04 – 13.05.16 Sevilla
Kontakt:
Beata Moritz Tel: +49 2151-743352
Schulstr. 55 mobil: +49 163-7347726
47839 Krefeld email: [email protected]
Niemcy
Czekamy na Ciebie
Szczegóły na stronie: http://www.pilmania.com/
P
i
l
m
a
n
i
a
WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE
Nakładem: Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, tel. (0-22) 71-57-962
Redaktor techniczny: Alfred Kohn. Stale współpracują: Szymon Woźniak, Jerzy Golański.
Redakcja zastrzega sobie możliwość zmian w materiałach nadesłanych oraz nie odpowiada za treść reklam i listów.
Druk: Firma „FELIX” ŁUKASZ DZIERŻYK ul. KS. CZESŁAWA OSZKIELA, 05-555 Tarczyn, tel.: 507 177 127
s t r o n a 20
Niezależny Miesięcznik Regionalny

Podobne dokumenty

Wiadomości Tarczyńskie

Wiadomości Tarczyńskie literackiego, fotograficznego i  plastycznego. W jury oceniającym bardzo ciekawe, staranne i  urozmaicone formy opisu Małej Ojczyzny zasiedli przedstawiciele: samorządu, Gminnego Ośrodka Kultury or...

Bardziej szczegółowo