Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie ZAPRASZA

Komentarze

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie ZAPRASZA
Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie
ZAPRASZA
osoby planujące uruchomienie własnego biznesu oraz mikroprzedsiębiorców zainteresowanych
wsparciem finansowym na
Pomorski Dzień Przedsiębiorczości - Indywidualna Działalność Gospodarcza,
który odbędzie się 15 listopada 2012 r. (czwartek) w godz. 10
00
00
– 13
w Kościerzynie,
Hotel Gryf, ul. Ogrodowa 2
Celem
Pomorskiego
Dnia
Przedsiębiorczości
jest
promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia wśród osób zamierzających uruchomić indywidualną działalność gospodarczą
oraz udzielenie zainteresowanym wszelkich informacji związanych z założeniem, a następnie
prowadzeniem własnego biznesu, a także wspieranie rozwoju firm i pomoc w przekształceniu ich
w mikroprzedsiębiorstwa.
„Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG” odbędzie się jednocześnie w tym samym dniu na terenie
całego województwa. Wydarzenie to zostało wpisane do kalendarza Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości (ŚTP) i ujęte w planie działań regionalnych realizowanych na terenie
województwa pomorskiego.
W trakcie spotkania osoby zainteresowane będą mogły zasięgnąć informacji od instytucji
bezpośrednio zaangażowanych w proces rejestracji działalności gospodarczej „krok po kroku”,
takich jak: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Miasta Kościerzyna, a także
zasięgnąć informacji od instytucji wspomagających proces tworzenia nowych firm i wspierających
przyszłych pracodawców.
Informujemy, że „Pomorski Dzień Przedsiębiorczości - IDG” ma charakter niekomercyjny, a wstęp
dla osób odwiedzających jest bezpłatny.
Kontakt
Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie
tel. 058 680-20-80
www.pup.koscierzyna.pl
e-mail: [email protected]
Kościerzyna, 29.10.2012 r.
Organizatorzy:
Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, Urząd Miasta Kościerzyna, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w Kościerzynie, Urząd Skarbowy w Kościerzynie, Kaszubski Instytut Rozwoju,
Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych, Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowe Centrum
Informacyjne, Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”, Lokalna Grupa Działania „Stolem”.