1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów

Komentarze

Transkrypt

1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów
1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych
ŚWIADCZENIA PRZEKAZANE PRZEZ Alcon Polska Sp. z o.o. i spółki z jej grupy kapitałowej z siedzibą poza terytorium Polski
Imię i nazwisko
Dokładny adres
głównego miejsca
prowadzenia
działalności
Suma wartości Świadczeń uzyskanych przez Beneficjentów
Liczba Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym
Procent Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym
Numer Prawa
Wykonywania
Zawodu
(opcjonalnie)
Koszty poniesione w związku z
Wydarzeniami
Opłaty
Koszty podróży i
rejestracyjne
zakwaterowania
UDOSTĘPNIENIA INDYWIDUALNE
UDOSTEPNIENIA ZBIORCZE
61.804,42
201
100,00
89.760,23
167
100,00
Wynagrodzenie z tytułu świadczonych
usług
Wynagrodzenie
Wydatki dodatkowe
podstawowe
219.576,80
47
100,00
6.176,38
11
100,00
a
Suma
377.317,83
246
nie dotyczy
2. Świadczenia uzyskane przez Organizacje ochrony zdrowia
ŚWIADCZENIA PRZEKAZANE PRZEZ Alcon Polska Sp. z o.o. i spółki z jej grupy kapitałowej z siedzibą poza terytorium Polski
Nazwa
Dokładny adres
głównego miejsca
prowadzenia
działalności
Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami
Darowizny
Opłaty
rejestracyjne
Koszty podróży i
zakwaterowania
Wartość umów
sponsoringu
Wynagrodzenie z tytułu świadczonych
usług
Wynagrodzenie
Wydatki dodatkowe
podstawowe
Suma
UDOSTĘPNIENIA INDYWIDUALNE
UDOSTĘPNIENIA ZBIORCZE
Suma wartości Świadczeń uzyskanych przez Beneficjentów
Liczba Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym
Procent Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym
8.000,00
1
100,00
8.000,00
1
nie dotyczy
3. Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową
- suma: 21.052,00