Laboratorium Hamilton Poland

Komentarze

Transkrypt

Laboratorium Hamilton Poland
ffi
strona/stron
ł**xp§9§§9^-ł,*§p"
1/I
J,§. HAM,LiON POLAND §"A
ul. Chwoszczyń:i<o
8i -57i 6d7nic
i80
leł.: +dB58 7óó 99
ląx
0O
;nł[email protected]łon,con.pl
+Ą85B7óó99a\ w,hcmilto,ccm,pl
LABORATORIuM BADAWCZE AKRrDYToylANF PRZEZ PCA {NR AB 079]. clŁol{EK ANA.LITYK FosFA 1 GAFTA
spRAWozDANIE z ełoeŃ NR 64263 tL4tGDy
przedmiot badań:
Nazwa i adres Zleceniodawcy
s.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. MAREK s.J.
(wg deklaracji Zleceniodawcy)
UL. KRóTKA 4
Tran norweski
25O ml
61-012 PozNAŃ
Próbka nr
1
Stan próbki bez zastrzeżeń
Data otrzymania próbek:
2014_o3_31
Data zakończenia badań
2tJL4-o4-o4
:
Zlecenie z dnia 2014-03-28
Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
Rodzaj badania
Metoda
x Kadm
PB-68/ICP wyd. III z dn. 18.09.2012
PB-68/ICP wyd. lII z dn. 18.09.2012
PB-3O/CVAAS wyd. V z dn. 18.09.2012
* Ołów
* Rteć
Adres laboratorium: Gdynia 81-571. chwaszczyńska 180
]eślinie określono
Wyniki odnoszą się Wyłącznie do
Jednostka
Wynik
mslks
<0,002
<0,05
<0,0006
mslks
mslks
niepewność pomiaru została oszacowana dla
Data Utworzenia: I sprawozdanie autoryzowane przezi
2ot4-o4-o4 | mgr inż. Agnieszka Florek, starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
k=2 ipoziomu ufności95o/o.
Zatwierdzone kwalifikowanym
.podpisem elektronicznym przez:
Rafał Ka rta n ow icz, Dy re kto r
Laboratorium
* BADANIE AKREDYTOWANE
"X BADANIE WYKONANE U PODWYKONAWCY"
Niniejszy rapoń;/sprawozdanie nie może być powielany w częŚci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton
do danych zawartych W jąo oryginale, Usługa potwierdzona niniejszym rapońem/sprawozdaniem podlega o9ólnym WarUnkom śWiadaenia UsłUg J.s. Hamilton Poland s.A.
zamieszczonym na stronie WWW.hamilton.com.pl
Formularz Po-14l08d Wyd. z dn, 29,08.2072