i rejonowy przegląd formacji tanecznych o puchar wójta gminy

Komentarze

Transkrypt

i rejonowy przegląd formacji tanecznych o puchar wójta gminy
NR 5/85/2015/2016
DWUMIESIĘCZNIK
maj/czerwiec
Impreza zgromadziła ponad stu uczestników,
których największą pasją jest taniec. O miano najlepszego zespołu ubiegały się formacje z: Gimnazjum nr 1
w Mikołowie, Gimnazjum nr 4 w Mikołowie, Gimnazjum nr 1 w Orzeszu, Gimnazjum nr 3 w Orzeszu,
Gimnazjum nr 4 w Tychach, Gimnazjum nr 11 w Tychach, Gimnazjum nr 2 w Łaziskach, Gimnazjum nr 1
w Knurowie oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Ornontowicach.
Wszystkie zespoły z uwagą wysłuchały komentarzy jurorów, którzy, oprócz pochwał, dawali
młodym tancerzom wskazówki do dalszej pracy.
Po prezentacji grupowej odbyły się potyczki taneczne
w kategorii FREESTYLE 1 vs 1, czyli wybór najlepszego tancerza tej edycji konkursu.
I REJONOWY PRZEGLĄD
FORMACJI TANECZNYCH
O PUCHAR WÓJTA
GMINY ORNONTOWICE
6 maja 2016r. odbył się I Rejonowy Przegląd
Formacji Tanecznych o Puchar Wójta Gminy
Ornontowice. Organizatorem imprezy było Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach przy
współpracy z Urzędem Gminy Ornontowice. Po sześciu edycjach przeglądu powiatowego, ze względu na
duże zainteresowanie zespołów gimnazjalnych z dalszych miejscowości, konkurs poszerzył swój zasięg na
rejonowy. Patronat medialny nad imprezą przejęła telewizja TVT z Rybnika.
Jury wywołało niemałe poruszenie. Przy stole
sędziowskim zasiedli:
- WÓJT GMINY ORNONTOWICE - Kazimierz
Adamczyk (przewodniczący jury - honorowy patronat)
- Sebastian Chmiel – finalista I edycji X FACTOR
(z zespołem Avocado) oraz programów: DROGA DO
GWIAZD, IDOL, ŚPIEWAJ I WALCZ, SZANSA NA
SUKCES,
- Mikołaj Strzyż – choreograf, finalista VIII edycji
YOU CAN DANCE,
- Barbara Pawlicha – instruktor baletu i tańca współczesnego w szkole Standart,
- Agnieszka Majka – instruktor HIP-HOP w szkole
Standart.
Z pucharami i nagrodami w postaci kart podarunkowych wyjechali:
- Zespół Blue Girls z Gimnazjum nr 4 w Mikołowie
(I miejsce),
- Zespół Young Generation z Gimnazjum nr 1
w Orzeszu (II miejsce),
- Zespół Queen Stars z Gimnazjum nr 2 w Łaziskach Górnych (III miejsce),
- Zespół Explosion z Gimnazjum nr 3 w Orzeszu
(wyróżnienie).
cd na str. 2
1
Redaktorzy: p. L. Piechoczek – Niezgoda
Korekta: p. A. Zupok.
Gimnazjalista
cd ze str. 1
Wszystkie zespoły włożyły wiele sił w przygotowania i zaprezentowały prawdziwe widowisko.
Nagrodę indywidualną i tytuł najlepszego tancerza
odebrała ANIKA GEITZ z Gimnazjum nr 1 w Knurowie.
Organizatorzy serdecznie dziękują panu prezesowi Krzysztofowi Profasce z Przedsiębiorstwa
Usług Technicznych DAKPRO w ORNONTOWICACH za wsparcie finansowe przeglądu oraz wszystkim, którzy pomogli w jego organizacji.
Konkurs poprowadziły nauczycielki: p. Elżbieta Lewicka i Maria Gabor oraz Sylwia Kotwica.
Mamy nadzieję, że kolejny tak udany przegląd już za
rok…
Na zakończenie drugiego dnia grupa uczniów
w Teatrze Polonia oglądała w wyśmienitej obsadzie spektakl „Pan Jowialski”. Druga grupa udała
się do Multikina w Złotych Tarasach na film
„Wszystko gra”. Trzeci dzień to spacer Starówką,
zwiedzanie od zewnątrz Zamku Królewskiego,
Kolumna Zygmunta i Krakowskie Przedmieście,
Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Mały Rynek, Syrenka, Katedra Św. Jana. Na zakończenie –
pobyt i ciekawe doświadczenia w Centrum Nauki
Kopernik.
Uczestnikom wycieczki dopisywała wspaniała pogoda, świetne humory.
Dnia 14 maja br. uczniowie kl. I a i I c
wzięli udział w warsztatach chemicznych: „Typy
reakcji chemicznych” w Pałacu Młodzieży
w Katowicach.
W dniach 11 – 13 maja 2016r. odbyła się
wycieczka uczniów klas II do Warszawy.
Pierwszego dnia wycieczki młodzież zwiedziła Pałac w Wilanowie wraz z wspaniałym
ogrodami, siedzibę Polskiego Radia, Pałac Kultury
i Nauki – z tarasu widokowego na XXX piętrze
uczniowie podziwiali panoramę Warszawy. Drugi
dzień wycieczki rozpoczął się od obejrzenia zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie młodzież zwiedzała Muzeum Powstania
Warszawskiego. Później uczestnicy wycieczki metrem udali się na Stadion Narodowy. Kolejnym
punktem wycieczki było zwiedzanie Sejmu,
uczniowie uczestniczyli w obradach Sejmu, spotkali się też z posłem - p. Andrzejem Sośnierzem.
Potem wszyscy zwiedzali Łazienki Królewskie,
pomnik Fryderyka Chopina.
Na zajęciach tych uczniowie samodzielnie
wykonywali doświadczenia chemiczne: doskonalili czynności chemiczne i poznali sprzęt
i odczynniki
chemiczne,
a
ponadto
w sposób praktyczny zdobywali wiedzę.
2
Redaktorzy: p. L. Piechoczek – Niezgoda
Korekta: p. A. Zupok.
Gimnazjalista
Klasy I a, I b i I c w dniu 11 maja br. byli na
wycieczce w Czechach. Na wycieczce zwiedzili m. in.:
Miejscowość Złate Hory, gdzie na obrzeżach znajdują
się Zlatorudne mlyny (skansen z działającymi młynami
wodnymi. W sezonie odbywają się zawody w płukaniu
złota). Następnym punktem zwiedzania był przejazd do
Rejviz – najwyżej położoną miejscowości Śląska Morawskiego (780 m n.p.m.). Zatrzymaliśmy się w restauracji Rejviz, w której na oparciach siedzeń są wyrzeźbione podobizny stałych gości. Po krótkim odpoczynku
udaliśmy się do Głuchołaz, gdzie był czas na zwiedzanie i posiłek. To był ostatni punkt programu wycieczki.
Do Ornontowic wróciliśmy o 19.30.
Happening
rozpoczęliśmy
tradycyjnie,
przemarszem ulicami Ornontowic, niosąc transparenty
przygotowane wcześniej przez młodzież. Następnie
uczniowie
podzieleni
na
grupy
wraz
z opiekunami udali się do wylosowanych wcześniej
instytucji. Młodzież spotkała się z przedstawicielami:
Arterii, Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy,
Straży Pożarnej, Gminnej Biblioteki Publicznej,
Szkoły Tańca „Standard”, Teatru „Naumiony”,
Fundacji „Szafa gra” oraz z wolontariuszami
działającymi przy Arterii. Każda z instytucji przedstawiła
gimnazjalistom swoją ofertę, zachęcając do udziału
w zajęciach.
Imprezę uświetnił występ grupy tanecznej ze
Szkoły Tańca „Standard” oraz prelekcja Policji
nt.
Zagrożeń
czyhających
w
Internecie
i
odpowiedzialności
za
swoje
działania
w cyberprzestrzeni. Na podsumowanie happeningu
uczniowie przygotowali i omówili na forum społeczności
plakaty
przedstawiające
ofertę
instytucji,
z którymi się spotkali.
Młodzież miała okazję przekonać się ile fajnych
i ciekawych rzeczy dzieje się w naszej gminie. Mamy
nadzieję, że nadchodzące wakacje będą okazją do
wyjścia
z
domu,
wyłączenia
komputera
i zaangażowania się w działalność lokalną.
Fundacja Szafa Gra oraz program
profilaktyczny Komendy Głównej
Policji „PaT – Profilaktyka a Ty”
W dniu 6 czerwca, jak co roku, w naszym
gimnazjum odbył się happening profilaktyczny. Hasłem
tegorocznego, 9-tego już happeningu, było przesłanie
„Żyj realnie nie wirtualnie”. Celem happeningu było
zwrócenie uwagi młodzieży na problem zbyt dużego
udziału w życiu wirtualnym młodych ludzi i coraz
mniejszym zainteresowaniem prawdziwym życiem
i kontaktami z rówieśnikami w „realu”. Chcieliśmy
pokazać młodym ludziom bogatą ofertę instytucji
działających na terenie Gminny Ornontowice, która ma
się stać alternatywą dla czasu spędzonego przed
komputerem, telefonem i tabletem.
Fundacja Szafa Gra oraz program profilaktyczny
Komendy Głównej Policji „PaT – Profilaktyka a Ty”.
Fundacja Szafa Gra wraz z pedagogami orzeskich gimnazjów realizuje program profilaktyczny „PaT". W ramach realizacji programu młodzież z Orzesza wraz
z młodzieżą z Ornontowic opracowała spektakl profilaktyczny „Misja specjalna”, który w sposób lekki i przystępny zapoznaje młodych ludzi z konsekwencjami rożnego rodzaju uzależnień. Spektakl jest dowodem na to,
iż można stworzyć profilaktykę rówieśniczą na bazie
komedii, zachowując jednak powagę zagrożenia jakie
niosą za sobą nałogi. Spektakl zaprezentowano w ramach
II Jurajskiego Przeglądu Społeczności PaT, który odbył
się w dniach 19 – 20 maja w Częstochowie i jako jedyny
został wystawiony na gali finałowej przeglądu. Grupa
PaT Orzesze-Ornontowice zdobyła statuetkę za najlepszy
przekaz trudnych treści emocjonalnych.
W dniu 21 maja, młodzież z orzeskich gimnazjów uczestniczyła w 7 Śląskim Przystanku PaT w Rudzie Śląskiej,
cd na str. 4
3
Redaktorzy: p. L. Piechoczek – Niezgoda
Korekta: p. A. Zupok.
Gimnazjalista
cd na str. 3
gdzie wraz z młodzieżą z całego Śląska propagowała
profilaktykę rówieśniczą i życie bez uzależnień. Młodzi
ludzie mieli okazje uczestniczyć w wielu warsztatach
artystycznych rozwijając swoje pasje, a jednocześnie
pokazując jak wspaniale można się bawić bez używek.
Fundacja Szafa Gra wspiera inicjatywę i działania
Orzesko-Ornontowickiej Grupy PaT od stycznia bieżącego roku.
7 czerwca br. odbyła się w naszej szkole
uroczysta akademia w dziewiątą już rocznicę nadania
Gimnazjum w Ornontowicach imienia Noblistów
Polskich oraz w siódmą rocznicę ufundowania
i poświęcenia sztandaru szkoły.
Co roku uczniowie naszego gimnazjum poznają
bliżej dwóch swoich patronów. Bieżący rok szkolny
2015/2016 ogłoszono czasem dla dwojga NOBLISTÓW:
Władysława Reymonta i Czesława Miłosza.
W nastrój uroczystości wprowadziły nas tegoroczne Finalistki Konkursu Przedmiotowego z Języka
Polskiego uczennice Wiwiana Kwarcińska oraz Paulina Biela. Dziewczęta wyrecytowały wiersz Czesława
Miłosza pt. „Poeta”.
W związku z rokiem Reymonta motywem przewodnim
tegorocznej
akademii
była
„ludowość”,
a więc łowickie stroje, przyśpiewki i dekoracja.
Dopełnieniem wszystkiego był występ uczniów klas
trzecich, którzy specjalnie na tę okoliczność
przygotowali scenę z powieści „Chłopi” Władysława
Reymonta. Przedstawienie bardzo się podobało,
a aktorzy naprawdę wcielili się znakomicie w swoje
role.
Na zakończenie Pan Dyrektor Wojciech
Hoszek wręczył „Nobelki” zwycięzcom szkolnych
konkursów:
Plakat o Noblistach: Jakub Kulik kl. IIIa
Prezentacje multimedialne: Patrycja Garus kl.
Ia i Roksana Rakoczy kl. Ia
Test wiedzy o życiu i twórczości Noblistów:
Martyna Malczyk kl. IIa i Karolina Kowalska kl. IIIa
Album o Noblistach: Martyna Siedlaczek kl.
IIa i Barbara Gilner kl. IIIb.
Akademię przygotowały Panie: Monika
Orłowska – Przybyła (występ artystyczny), Katarzyna
Szendzielorz (oprawa muzyczna), Monika Taistra –
Łyko (dekoracje).
Zwycięstwo gimnazjalistów w finale
Powiatowego Konkursu o Puchar
Wicestarosty Powiatu Rybnickiego
W dniu 16 czerwca br. odbył się finał Powiatowego Konkursu „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A ENERGIA PRZYSZŁOŚCI” o Puchar
Wicestarosty Powiatu Rybnickiego. Konkurs był
skierowany do wszystkich uczniów gimnazjum, a jego
celem była popularyzacja nauk ścisłych i technicznych
oraz zachęcenie młodzieży do poszerzania wiedzy
z przedmiotów ścisłych. W konkursie wzięły udział
drużyny dwuosobowe, które miały za zadanie wykonać
plakat na jeden z następujących tematów: energetyka
jądrowa, fuzja termojądrowa, odnawialne źródła energii, czyste technologie węglowe, paliwo wodorowe.
Jury wyłoniło 20 najlepszych plakatów – finalistów.
Wśród nich znalazły się również 4 plakaty
uczniów naszej szkoły. Były to prace: Małgorzaty
Łyszczarz z kl. IIIc, Barbary Gilner z kl. IIIb,
Oskara Donocik z kl. IIIb, Wiktorii Oleś z kl. IIIa,
Jakuba Kulik z kl. IIIa, Wiwiany Kwarcińskiej z kl.
IIIa oraz Wiktorii Szwerthalter i Martyny Siedlaczek z klasy IIa. W finale wyłoniono zwycięzców tego
konkursu, którymi zostali Wiktoria Oleś i Jakub Kulik z kl. IIIa. Opiekunem uczniów była pani Lucyna
Piechoczek-Niezgoda.
Gimnazjalista
4

Podobne dokumenty