pobierz plakat

Komentarze

Transkrypt

pobierz plakat
BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA
Kongres Miłosierdzia Archidiecezji Częstochowskiej
14-16 października 2016
Sobota, 15 października
Piątek, 14 października
PIELGRZYMKA OSÓB DUCHOWNYCH
ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ
Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego
10.15 Modlitewne zawiązanie wspólnoty i przejście przez
Bramę Miłosierdzia
Kaplica Cudownego Obrazu
10.30 Akt Zawierzenia Matce Bożej
Bazylika Jasnogórska
10.45 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem
abp. dr. Wacława Depo metropolity częstochowskiego
Aula Wyższego Seminarium Duchownego
12.15 Świętość kapłana w kontekście Orędzia Miłosierdzia
– konferencja ks. prof. dr. hab. Jana Machniaka,
rektora Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia Bożego
w Krakowie
JUBILEUSZ 50- LECIA
INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO
W CZĘSTOCHOWIE
Wyższy Instytut Teologiczny
16.00 Msza św. pod przewodnictwem abp. dr. Wacława Depo
metropolity częstochowskiego
17.00 Uroczystość inauguracji
Intellige ut credas. Rozumność wiary w nauczaniu
św. Augustyna
– wykład inauguracyjny ks. dr. Mariusza Terki
WIECZÓR MIŁOSIERDZIA
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - Dolina Miłosierdzia
18.00 Msza św.
19.00 Modlitwa uwielbienia, świadectwa, celebracja
sakramentu pokuty i pojednania,
adoracja Najświętszego Sakramentu
SYMPOZJUM PASTORALNO - KATECHETYCZNE
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej
9.30 Otwarcie Sympozjum i przywitanie gości
- ks. dr Roman Ceglarek WIT, Częstochowa
9.40 Wprowadzenie w tematykę Sympozjum
- ks. dr Grzegorz Szumera WSD, Częstochowa
9.50 Miłosierdzie jako istotna kategoria pedagogiki katolickiej
- ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak UO, Opole
10.10 Miłosierdzie Boga odpowiedzią na ludzką zdradę
(Ez 16 odczytany przez Ef 5, 25b-27)
- s. dr hab. Anna Klich UPJP2, Kraków
10.30 Miłosierdzie jako dar i zadanie w procesie odkrywania
i realizacji tożsamości chrześcijanina
- ks. dr hab. Sławomir Zieliński UŚ, Katowice
10.50 Przerwa
11.15 Wolontariat narzędziem formacji chrześcijańskiej
i obywatelskiej młodzieży
- ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda KUL, Lublin
11.35 Parafia – wspólnota miłosierdzia
- ks. dr hab. Marian Duda WIT, Częstochowa
11.55 Miłosierdzie w służbie ewangelizacji na przykładzie
działalności Fundacji Świętego Barnaby
- ks. dr Andrzej Kuliberda WIT, Częstochowa
12.15 Formy pracy Szkolnych Kół Caritas
w Archidiecezji Częstochowskiej
- ks. mgr Paweł Dzierzkowski Caritas, Częstochowa
13.00 Msza św. w kościele seminaryjnym
- przewodniczy ks. dr Włodzimierz Kowalik
13.50 Zakończenie Sympozjum
Niedziela, 16 października
DZIĘKCZYNIENIE ZA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
I 25 LAT KATOLICKIEGO RADIA FIAT
11.45 Przejście procesjonalne przez Bramę Miłosierdzia
w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny
12.00 Msza św. pod przewodnictwem abp. dr. Wacława Depo
metropolity częstochowskiego
JUBILEUSZ 25 –LECIA KATOLICKIEGO RADIA FIAT
Siedziba Radia Fiat, ul Ogrodowa 24/44
13.00 AGAPA DLA MŁODZIEŻY I DUSZPASTERZY
Z ABP. WACŁAWEM DEPO
ZWIEDZANIE RADIA
Plac Św. Jana Pawła II przed bazyliką archikatedralną
14.30 Koncert 77FM Formacji z Mocą
15.30 Koncert Antka Smykiewicza
SPOTKANIE OSÓB ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Kaplica NMP Różańcowej na Jasnej Górze
14.30 Bądźcie Świadkami Miłosierdzia
- świadectwo s. Anny Bałchan
PATRONAT
9.30-13.50 Warsztaty dla Szkolnych Kół CARITAS
Archidiecezji Częstochowskiej
OTWARCIE JADŁODAJNI ŚW. ANTONIEGO
W CZĘSTOCHOWIE UL. STROMA 16
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy adoracji
Najświętszego Sakramentu w kościele św. Antoniego
w Częstochowie
15.30 Poświęcenie Jadłodajni św. Antoniego
- abp Stanisław Nowak. Posiłek z potrzebującymi
ORGANIZATOR
ARCHIDIECEZJA
CZĘSTOCHOWSKA
PATRONAT MEDIALNY

Podobne dokumenty