Zeskanowane obrazy - Urząd Gminy w Sicienku

Komentarze

Transkrypt

Zeskanowane obrazy - Urząd Gminy w Sicienku
Wójt Gminy Sicienko
Sicienko, dnia 2016-03-29
Odwołanie przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego przeznaczonego
do zbiórki i wywozu odpadów- śmieciarki
Informuje, że odwołuję ogłoszony na dzień 31 marca 2016 roku II
przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
przeznaczonego do zbiórki i wywozu odpadów śmieciarki marki DAF SM200, nr rej. CBY 3lT2.
Powodem odwołania przetargu jest niezamieszczenie ogłoszenia
o przetargu W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy W Sicienku, co
uniemożliwia przeprowadzenie przetargu w terminie 3l marca 2016 roku.
Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Sicienko nie rezygnuje ze
sprzedaży w/w pojazdu. Niezwłocznie zostanie ogłoszony kolejny przetarg na
jego zbycie, w którym wskazano nowy termin przetargu wyznaczony na dzień
14 kwietnia 2016 r.
Bliższe informacje można uzyskać W Referacie Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr tel. 52 58 70 403 lub w Zakładzie
Komunalnym W Sicienku Tel. 52 58 70 690.
-
-
.ian
Wmv'