Raport Bieżący nr 60 / 2007 z dn. 2007-09-24

Komentarze

Transkrypt

Raport Bieżący nr 60 / 2007 z dn. 2007-09-24
Raport bieżący nr 60/2007 kor
2007-09-24
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat:
Korekta raportu bieżącego nr 60/2007 - nabycie aktywów znacznej wartości
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie §
6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209, poz. 1744), dokonuje korekty raportu bieżącego nr
60/2007 z dnia 20 września 2007 r., w ten sposób, iż prostuje omyłkę polegającą na
tym, że w w/w raporcie bieżącym dotyczącym objęcia przez DM IDMSA udziałów w
Spółce ACM Sp. z o.o. została błędnie podana wartość ewidencyjna objętych udziałów w
księgach rachunkowych DM IDMSA, która wynosi 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), a
nie jak podano 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych).

Podobne dokumenty