plik pdf 197 KB

Komentarze

Transkrypt

plik pdf 197 KB
Załącznik nr 2 do protokołu z dnia 05.02.2016r.
przetarg 8/2015: 30.12.2015 – 01.02.2016
KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU PRAC KOMISJI PRZETARGOWEJ
Uprzejmie informujemy, że został zamknięty pisemny przetarg nieograniczony nr 8/2015 ogłoszony w dniu 30.12.2015r. na najem na okres
10 lat nw. lokalu użytkowego usytuowanego w Warszawie w budynku przy ul. Marszałkowskiej 27/35.
Skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu można składać do Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z siedzibą
w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 43, w terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia niniejszego komunikatu tj. w dniach: 8, 9
i 10 luty 2016r.
WSTĘPNY WYNIK PRZETARGU
Oznaczenie lokalu
poz. 1
Nazwa i siedziba Oferenta
Zaproponowana branża
Zaproponowany roczny
czynsz netto
w złotych
ul. Marszałkowska 27/35
pow. 218,44 m2
• Usytuowanie: front, parter, wejście z ulicy
Michał Boryka
• Obręb / Działka: 5-05-06/ 140
• Księga wieczysta: WA4M/00041105/0
• Minimalny roczny czynsz netto: 157.152,00 zł
 Złożono 2 oferty, 2 oferty spełniły warunki
przetargu
Warszawa 02-222,
Al. Jerozolimskie 179 lok. -1/10
naleśnikarnia / bar
wegetariański
165.120,00 zł
(sto sześćdziesiąt pięć tysięcy
sto dwadzieścia złotych
00/100)
Wstępny wynik przetargu nie jest podstawą do zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.
Przewodnicząca Komisji: Sylwia Maciejewska, Sekretarz Komisji: Irena Anczarska, Członek Komisji: Beata Bogaj, Członek Komisji: Joanna Książeńska
Warszawa, dnia, 05.02.2016r.
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty