Pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik
Bezpłatny monitor samorządowy gminy Sędziszów
R
NUME NY
T
A
Ł
BEZP
Nr 4 (94) • Wrzesień 2015 • Nakład 550 szt. • ISSN 1733-0173 • www.sedziszow.pl
71 lat pamięci
o Swaryszowie
Żegnali lato z ekologią
i profilaktyką
Sędziszowska Akademia
Trzeciego Wieku
Dożynki Gminne - Krzcięcice 2015
W samym środku widnokręgu,
Właśnie tu, gdzie stoję,
Jest moje pole - kawałek Polski,
Kawałek mojej Ojczyzny.
Pod parasolem nieba, zagon ziemi żyznej,
Jak bochen słonecznego chleba.
A wiatraki się kręcą
Gmina Krobia leży w woj. wielkopolskim, a od Sędziszowa dzieli ją prawie
400 km. Na jej terenach umiejscowiona
jest jedna z dwóch, o największej mocy
wiatraków farma wiatrowa w Polsce posiadająca w swoim składzie 11 wiatraków
o mocy 3 MW. Farma została włączona do
sieci energetycznej w 2013 roku. Została
wybudowana i jest zarządzana przez firmę
„Acciona Energia”, która od 20 lat, zajmuje się odnawialnymi źródłami energii w 19
krajach na 5 kontynentach. Zainstalowane
turbiny są produkcji jej spółki zależnej, Ac>> str. 10
„Roztwórzcie nam okiennice, bo tu
idą przodownice” - dożynki to jeden z
najpiękniejszych dni w roku dla każdego
rolnika. To święto radości i odpoczynku po
ciężkiej pracy, zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków. Dnia 23 sierpnia
w Krzcięcicach odbyło się największe w
roku święto gospodarskie rolników, czyli
Dożynki Gminne 2015. Święto Plonów
rozpoczęła Msza Święta Dziękczynna za
tegoroczne zbiory odprawiona w kościele
parafialnym p.w. Św. Prokopa m. w Krzcięcicach celebrowana przez: ks. Prałata Mariana Haczyka, ks. Edmunda Noconia, ks.
Jana Biernackiego, ks. Edwarda Giemza i
ks. Leszka Puchała z parafii naszej gminy. Uczestnicy uroczystości podziękowali za tegoroczne plony. Przy marszowych
rytmach Sędziszowskiej Orkiestry Dętej
działającej przy SCK im. Jana Pawła II w
Sędziszowie pod batutą kapelmistrza Pana
Piotra Janika barwny korowód dożynkowy
- z herbem gminy na czele, sołtysami ze
>> str. 2
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
Dożynki Gminne - Krzcięcice 2015
<< str. 1
snopem zbóż oraz kwiatami i owocami, kolumną pocztów sztandarowych prowadzoną przez dh Mirosława Nowakowskiego, a
następnie dzieci, młodzież i działkowicze
z koszyczkami pełnymi owoców i warzyw,
przedstawiciele naszych sołectw z okazałymi wieńcami dożynkowymi, starostowie
dożynek, gospodarze oraz licznie przybyli
goście - przeszedł na plac szkolny, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości.
Burmistrz Sędziszowa Pan Wacław
Szarek powitał wszystkich zebranych.
Zwrócił się do Rolników słowami: „Szanowni Rolnicy, niech Wasza ciężka praca
wynagrodzona zostanie suto zastawionym
stołem, uśmiechem Waszych dzieci i połaciami zbóż połyskujących na Waszych
polach. W tym miejscu dziękuje Wam za
poniesiony trud, oddanie i szacunek do tej
niejednokrotnie nasączonej potem i krwią
ziemi. Z wdzięcznością pochylam głowę
przed tymi, którzy tą ziemię uprawiali, a
moją wdzięczność niech wyrażą słowa
wielkiego człowieka, wielkiego Polaka,
naszego Ojca Świętego Jana Pawła II:
„Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla
kraju, a w chwili zagrożenia były gotowe
tej ziemi strzec i bronić”.
Podziękował rolnikom za całoroczny
trud i zebrane plony pomimo wielu trudności i problemów, jakie czekały rolników
w tym roku i dokonał uroczystego otwarcia dożynek.
Starostowie dożynek Pani Aneta Konieczna z Wojciechowic i Pan Grzegorz
Krzelowski z Piołunki przekazali gospodarzom gminy Burmistrzowi Sędziszowa
Panu Wacławowi Szarkowi i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Pani Bożenie Wójcik i Panu Dariuszowi Juszczykowi bochen chleba wypieczony z mąki
z tegorocznych zbiorów ze słowami „Oto
plon naszego żniwa bochen chleba, kosz
pieczywa. Krajcie nie dużo – nie mało aby
dla wszystkich stało”. Tradycyjnie chleb
został obtańcowany przez dziewczęta z
Gimnazjum w Boleścicach. Gospodarze
podzielili się chlebem z uczestnikami dożynek.
Nasze oczy cieszył widok pięknych
wieńcy dożynkowych misternie wykonanych przez 19 sołectw, które zostały uroczyście wręczone gospodarzom i żniwnym
gościom. Czas dożynek to czas podziękowań. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Burmistrza Sędziszowa
odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali nasi rolnicy: Pan Krzysztof Bonarski z Klimontówka, Pani Aneta
Konieczna z Wojciechowic, Pan Grzegorz
Krzelowski z Piołunki, Pan Andrzej Kurek
z Krzcięcic, Pan Andrzej Stępień z Zielonek, Pan Tomasz Ślusarek z Sędziszowa
i Pan Adam Żebrowski z Wojciechowic.
Odznaki wręczył Poseł na Sejm RP Pan
Mirosław Pawlak i Burmistrz Sędziszowa
Pan Wacław Szarek.
Tytuł „Sołtysa Roku” naszej gminy
otrzymał sołtys sołectwa Krzcięcice Pan
Andrzej Kurek. W nagrodę wręczono robot
kuchenny. W konkursie „Super producent
zbóż w powiecie jędrzejowskim” organizowanym przez Starostę Jędrzejowskiego
- I miejsce na szczeblu gminy otrzymał
Pan Jacek Niedbalski z Tarnawy - nagroda
wiertarka Bosch.
W organizowanym przez Komisję
Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Sędziszowie konkursie
na „Najpiękniejszą posesję, ogród i teren
wokół bloku” laureatami zostali:
W kategorii „Najładniejsza posesja”:
I miejsce Pani Teresa Wałcerz - Sędziszów,
II miejsce Pani Dorota Czekaj - Tarnawa,
III miejsce Pan Jacek Strasz - Boleścice.
W kategorii „Najładniejszy ogród”: I
miejsce Pani Wiesława Łysek - Przełaj.
W kategorii „Najładniejszy teren wokół bloku”: I miejsce Wspólnota Mieszkaniowa Os. Sady blok nr 13 w Sędziszowie.
Nagrody w konkursach gminnych wręczyli
Burmistrz Sędziszowa Pan Wacław Szarek,
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani
Bożena Wójcik i Przewodniczący Komisji
Rolnictwa Pan Zdzisław Konieczny.
Obecnością na dożynkach zaszczycili
nas: Poseł na Sejm RP Pan Mirosław Pawlak, Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani
Małgorzata Muzoł, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego reprezentował Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pan
Arkadiusz Piecyk, Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy Pan Maciej Tomczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Jędrzejowskiego Pani Ewa Kubas - Samociuk, Wiceprezes Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. Pan
Wojciech Kosiński, Prezes LGD „Gryf
– Ziemia Jędrzejowska” i jednocześnie
Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pani Bogusława Wypych, V-ce
Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet i jednocześnie Radna Rady Powiatu
Pani Janina Błasiak, Prezes Fundacji na
Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i
Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” Pani
Wioletta Zdeb oraz wielu innych znamie-
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
spożywczy” z miejscowości Promyk,
• Dariuszowi Maludzińskiemu „Sklep
spożywczy PANDA” z Prząsławia,
• Ewie Czajka Gabinet weterynaryjny z
Krzcięcic,
• Zdzisławowi Capiga z Marianowa,
• Bogusławowi Górnikowskiemu Zakład
Transportowo - Handlowy „Gór- Trans” z
Krzcięcic,
• Adamowi Tatarczuchowi Firma „Konstrukcje i pokrycia dachowe” z Mierzyna,
• Annie i Łukaszowi Bugajskim z Mierzyna,
• Michałowi Pałka – P.P.H.U. i T. „MIWEX” z Sędziszowa,
• Markowi Mentel ze Słaboszowic,
• Annie i Witoldowi Majchrowskim
nitych gości, którzy swoją obecnością
wyrazili szacunek dla znojnej pracy Rolników przy uprawie roli i zbiorach plonów,
a którym zawdzięczamy obfitość polskich
stołów.
Podczas trwania części artystycznej
goście i mieszkańcy mieli okazję obejrzeć
występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Krzcięcicach i młodzieży z Gimnazjum w
Boleścicach. Mogli posłuchać przyśpiewek w wykonaniu Pań z Kół Gospodyń
Wiejskich w Tarnawie, Pawłowicach i
Pani Grażyny Capaja z KGW Gniewięcin.
W przerwach między występami dzieci i
dorośli brali udział w przygotowanych na
tę okazję konkursach. Oprawę muzyczną
dożynek zapewniła Kapela Pana Jerzego
Całki z Zielonek. Na dożynkach nie mogło zabraknąć stoisk wystawowych. Zaprezentowali się: Świętokrzyski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
- Powiatowy Zespół Doradczy w Jędrzejowie, Bank Spółdzielczy Sędziszów, Fundacja Perspektywy i Rozwój z Sędziszowa, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe WAMEX Sp. z o.o. Wola Rzędzińska
Magazyn Jędrzejów, Kasa STEFCZYKA
Oddział Jędrzejów, Zakład Przetwórstwa
Mięsnego GALESZ SMAK Jakub Szeląg
z Mierzyna, Firma AVON Cosmetics Polska, Pokrycia dachowe KONSTRUKTOR
z Sędziszowa.
Tradycyjne potrawy zapewniły KGW
z Piołunki, Mierzyna, Łowini i Komitet
Rodzicielski
przy
Szkole
Podstawowej w
Krzcięcicach.
Wieczorną
część dożynek
umilił Zespół
GEST, bawiąc
licznie zgromadzonych gości.
Dożynki
Gminne Krzcięcice 2015 nie
miałyby
takiej wspaniałej
oprawy gdyby
nie wsparcie sponsorów, na których możemy zawsze liczyć.
Dziękujemy:
• Anecie i Kazimierzowi Koniecznym z
Wojciechowic -Starościna Dożynek,
• Urszuli i Grzegorzowi Krzelowskim z
Piołunki - Starosta Dożynek,
• Zarządowi Fabryki Kotłów SEFAKO
S.A. z Sędziszowa,
• Beacie Smulskiej – „Gospodarstwo
Specjalistyczne” z Piołunki,
• Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego
„Galesz Smak” Jakub Szeląg z Mierzyna,
• Renacie i Grzegorzowi Pakuła „Ferma
Drobiu” ze Słaboszowic,
• Wiesławie i Waldemarowi Kowalskim
„Hurtownia Pasz” ze Słaboszowic,
• Iwonie i Mateuszowi Turek „Sklep
„Przedsiębiorstwo Witold Majchrowski”z
Piły,
• Kasie Stefczyka - Oddział Jędrzejów,
• „Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu „WAMEX” Sp. z o.o. z Woli Rzędzińskiej - Magazyn Jędrzejów,
• Mariuszowi i Michałowi Stefańczyk
P.P.H.U. z Tarnawy,
• Zarządowi Banku Spółdzielczego z Sędziszowa,
• Nikodemowi Jaworowi z Boleścic –
Radnemu Rady Miejskiej w Sędziszowie,
• Wojciechowi Foltyn „Meblomat Plus
Bis” z Sędziszowa,
• Waldemarowi Ostrowskiemu Firma
GABI z Klimontowa,
• Tadeuszowi Cieślak P.P.H.U. TAMAX
z Sędziszowa,
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
Krzcięcice 2015
• Sklepowi Lewiatan z Sędziszowa,
• Alinie Płazińskiej przedstawicielowi
firmy AVON Cosmetics Polska,
• Łukaszowi Wata Firma KONSTRUKTOR z Sędziszowa,
• Jackowi Łapot F.H.U. „KUBSON” z
Krzcięcic,
• mieszkańcom Parafii pw. Św. Prokopa
m. w Krzcięcicach.
Burmistrz Sędziszowa dziękuje wszystkim wyżej wymienionym oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach
prowadzonej przez Fundację na Rzecz
Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z Kielc,
pracownikom Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie i współpracownikom
z Urzędu Miejskiego w Sędziszowie na
czele z Wydziałem Rolnictwa.
Żegnamy wszystkich z łezką w oku,
Do spotkania w przyszłym roku.
A.G.
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
Inauguracja roku szkolnego
2015/2016
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalinych
w Sędziszowie
„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”
/Wisława Szymborska/
Prowadzący uroczystość uczniowie klasy II TMI bardzo serdecznie
powitali Uczniów, zaproszonych
Gości, Grono Pedagogiczne i Pracowników Szkoły. Życzenia samych
sukcesów skierowano w szczególno-
ści do uczniów klasy drugiej, trzeciej i czwartej, którzy w tym roku
przystąpią do egzaminów potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Oby okazały się one dla nich proste i przystępne. Szczególnie ciepło
w naszej społeczności
przywitano nowych uczniów, którzy dopiero rozpoczynają swoją życiową
przygodę w naszej szkole. Natomiast uczniom
klasy IV TMI życzono
najwyższych
wyników
na egzaminie maturalnym i dostania się na
wymarzone studia. Następnie Dyrektor Szkoły
– Pan Leszek Szkliniarz
powitał wszystkich bardzo serdecznie – życząc
owocnej pracy zarówno
nauczycielom, jak i uczniom oraz odczytał list
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Pani Małgorzaty Muzoł.
Uczniowie na początku przypomnieli o kolejnej rocznicy wybuchu
II wojny światowej i zwrócili się z
prośbą o pamięć dla bohaterów
tamtych czasów, gdyż to dzięki nim
- jak podkreślili - jesteśmy wolni i
możemy korzystać ze swoich praw.
Drugoklasiści w trakcie występu
zadeklarowali także, że rozpiera ich
powakacyjna energia i chęć do nauki, co z pewnością spodobało się
gronu pedagogicznemu. Podczas
akademii uczniowie życzyli swoim
kolegom samych piątek, a pierwszakom dodali otuchy. Występujący nie zapomnieli także o swoich
nauczycielach, życząc im wielu
sukcesów na polu zawodowym, a
także cierpliwości i wyrozumiałości
do podopiecznych.
Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie udali się do
swoich klas na – pierwsze w tym
roku szkolnym – spotkanie z wychowawcami.
A.K
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
71 lat pamięci o Swaryszowie
Czasy tragizmu II wojny światowej,
coraz bardziej odchodzą w historię. Oddalamy się od tych bolesnych dla narodu polskiego wydarzeń, ale nie oddalamy się od
naszej pamięci o tych którzy swoje życie
oddali za wolność i niepodległość narodu.
Można było się o tym przekonać, uczestni-
cząc w patriotyczno-religijnej uroczystości poświęconej 71 rocznicy bestialskiego mordu na mieszkańcach Swaryszowa,
w tym zakonspirowanych członkach AK
lub osób współpracujących z organizacją.
Uroczystość odbyła się 16 sierpnia 2015
roku na cmentarzu Ofiar Eg-
zekucji w Swaryszowie. Organizatorami
uroczystości byli Burmistrz Sędziszowa,
Koło Św. Zw. Ż. AK w Sędziszowie i Klub
Historyczny im. AK w Sędziszowie.
Tragedia rozegrała się na polach pod
krzelowskim lasem 17 sierpnia 1944 roku.
Dwa dni później miejscowa ludność, urządziła cmentarz, grzebiąc na nim ciała 35
zakatowanych osób.
Rok 1944 (od marca do listopada) był
czasem kiedy ziemia sędziszowska poniosła duże straty wśród działaczy AK. Przypomnijmy rozstrzelanych sędziszowian: w
Jędrzejowie, Mnichowie, Piotrkowicach
czy Chmielniku. Tuż po przejściu frontu w
styczniu 1945 roku, ich najbliżsi poczynili
starania o ekshumację zwłok. Na swaryszowskim cmentarzu miejsce wiecznego
spoczynku znalazły ciała 15 osób. Łącznie
nazwiska 50-ciu synów ziemi sędziszowskiej ofiar wojny z 1944 roku widnieją na
nagrobnych tablicach. Zostały one odczytane (wywołane) w trakcie Apelu Poległych, który podczas uroczystości prowadził Gracjan Grabek uczeń LO w Sędziszowie, a zarazem Przew. Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Sędziszowie. Po apelu, minutą
ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim roku kombatantów z Sędziszowa: śp.
Pawła Kowala - prezesa Zarządu Powiatowego Związku Inwalidów Wojennych w
Jędrzejowie, śp. Zenona Kowalika - Prezesa Koła Św. Zw. Ż AK w Sędziszowie i śp.
Zygmunta Wiekierę członka Zarządu Koła
Św. Zw. Ż. AK w Sędziszowie.
Podczas uroczystości mjr. w st. spocz.
Zbigniew Mielcarek Prezes Zarządu Okręgu Kielce Św. Żw. Ż AK wręczył medal za
zasługi dla Związku i dyplom dla p. Kazimierza Suligi ze Św. Zw. Z. AK Koło w
Wodzisławiu.
W swoim okolicznościowym przemówieniu Burmistrz W. Szarek mówił:
„Okrucieństwo wojny nie ominęło sędziszowskiej ziemi. 17 sierpnia 1944 roku został wydany wyrok na wielu bezbronnych
mieszkańcach Swaryszowa. Bici, katowani zostali przypędzeni na to miejsce i rozstrzelani”.
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
W uroczystości wzięły udział delegacje z pocztami sztandarowymi w tym reprezentujące środowiska kombatanckie:
Św. Związku Żołnierzy Armii Krajowej z
Sędziszowa, Wodzisławia, a także Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych z Sędziszowa oraz Powiatowego
Zarządu Związku Inwalidów Wojennych.
Obecne były poczty sztandarowe Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Policji i Polskiego Stronnictwa Ludowego - wszystkie z Sędziszowa. Mimo, że
wakacje nie zabrakło sztandarów placówek oświatowych: SP Nr 1 z Sędziszowa,
oraz ze SP w Obiechowie (gm. Słupia) z
ZS CKP w Krzelowie im. Macieja Rataja. Przybyły delegacje 12 jednostek OSP z
terenu naszej gminy, (Boleścice, Borszowice, Gniewięcin, Klimontów, Krzcięcice
i Słaboszowice, Mstyczów, Przełaj, Sędziszów, Swaryszów, Tarnawa, i Zielonki)
oraz sztandar ZG z OSP w Sędziszowie.
Kolumną delegacji pocztów sztandarowych dowodził por. w st. spocz. Marian
Śpiewak z Koła Ś. Z. Ż AK w Wywle (gm.
Słupia) oraz Komendant Gminny OSP w
Sędziszowie dh. Mirosław Nowakowski.
Mszę Świętą celebrował i homilię wygłosił ks. Jan Biernacki - proboszcz parafii
w Tarnawie do której należy cmentarz w
Swaryszowie. W swoim wystąpieniu w
mocnych słowach odniósł się do pojmowania w dniu dzisiejszym słowa patriotyzm, co to znaczy być w dniu dzisiejszym
patriotą. W takim duchu, ze szczególnym
ukierunkowaniem się na młode pokolenie
przemawiała do zebranych Małgorzata
Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Podkreśliła, iż mimo, że jeszcze trwają
wakacje, nie stało to na przeszkodzie przygotowaniu przez młodzież na okoliczność
uroczystości części artystycznej czy poprowadzenia Apelu Poległych Patriotyczne pieśni zaśpiewali Natalia Ryś i Daria
Opałka, którym akompaniowała Katarzyna Kornaś.
Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły
znicze, a następnie wszyscy zasiedli do
wspólnej grochówki.
Po zakończeniu uroczystości zebrani
mogli obejrzeć wystawę zdjęć z ubiegłorocznej rekonstrukcji historycznej odtwarzającej wydarzania z 17 sierpnia 1944
roku w Swaryszowie przygotowanej przez
Samorządowe Centrum Kultury im. JP II
w Sędziszowie.
Cmentarz w Swaryszowie jest największym miejscem upamiętniającym
hitlerowskie zbrodnie na terenie powiatu
jędrzejowskiego. Co roku w dniu odbywających się uroczystości rocznicowych
gromadzi rzesze mieszkańców z terenu
nie tylko województwa ale i kraju. Na tą
okoliczność gości mieszkańców Gdańska,
Warszawy, Wrocławia czy Gliwic. To niezaprzeczalny dowód czym dla Polaków
jest pamięć o tych którzy stracili życie w
obronie Ojczyzny.
E. K-S.
Walka z wiatrakami
W dniu 7 sierpnia 2015 r. odbyła się
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, której głównym tematem było rozpatrzenie
wniosku grupy mieszkańców gminy o
przeprowadzenie referendum w sprawie
budowy w naszej gminie elektrowni wiatrowych. Postawione pytanie referendalne inicjatorów brzmiało: „Czy wyrażasz
zgodę na planowaną przez inwestorów
lokalizację/posadowienie, w konsekwencji budowę na obszarze gminy Sędziszów
przemysłowych elektrowni wiatrowych w
odległości bliższej niż 2 km od zabudowań
mieszkalnych?”.
Przygotowanie obrad sesji Rady zostało
poprzedzone - bardzo dokładną i obszerną
oceną wniosku - dokonaną przez Komisję
doraźną, powołaną zgodnie z wymogami
ustawy w tym temacie. Pełne sprawozdanie z całej przeprowadzonej procedury,
poparte orzecznictwem sądów zawarte jest
w uzasadnieniu uchwały.
Rada podjęła uchwałę odrzucającą
wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum – wynikiem: 11 „za”, 2 „przeciw”,
2 „wstrzymało się” – w uzasadnieniu do
uchwały wykazano, że decyzja Rady wynika z faktu, iż wniosek nie spełnia wymogów merytorycznych rozstrzygania
w przedmiocie sprawy w formie referendum.
Przeprowadzenie referendum gminnego w niniejszej sprawie nie odpowiada
przepisom ustawy oraz narusza obowiązujące przepisy prawa, tj. nie spełnia przesłanek art. 2 ust. 1 pkt. 1 i art. 17 ust. 1
ustawy o referendum lokalnym. Przepisy
gwarantują udział społeczeństwa w procesie dotyczącym ustalania zasad lokalizacji
wiatrowych w ściśle określonych formach
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
przy uchwalaniu studium i planu zagospodarowania przestrzennego, ale wśród nich
brak jest instytucji referendum lokalnego,
czyli są inne formy konsultacji społecznych. Ponadto Rada nie jest uprawniona
do wydawania pozwoleń na budowę farm
wiatrowych, owe decyzje wydawane są
przez starostę, a co za tym idzie – przedmiot referendum wskazany we wniosku
nie należy do kompetencji organów Gminy. Referendum lokalne nie może prowadzić do rozstrzygnięć sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem.
Budowa elektrowni wiatrowych jest
długą, skomplikowaną procedurą, która
wymaga wielu zezwoleń czy decyzji o
charakterze administracyjnym, które nie
leżą w kompetencjach organów samorządowych. Tym samym pomimo, że wniosek
inicjatorów o przeprowadzenie referendum
w sprawie elektrowni wiatrowych spełnia
warunki formalne, nie może być przedmiotem referendum ze względu, iż nie spełnia
warunków ściśle określonych w art. 2 ust.
1 oraz w art. 17 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym. http://prawomiejscowe.
pl/institution/19370/legalact/1699/19370/
htmlpreview
Podejmowanie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia wniosku referendalnego, odbywało się w niezwykle burzliwej
i nerwowej atmosferze, gdzie role zostały rozpisane na członków Rady jako
rozjemców, oraz przeciwników i zwolenników budowy wiatraków w naszej
gminie. Padały argumenty i stawiano im
przeciwne tezy. Zostały ujawnione fakty, które są mało znane szerokim kręgom naszych mieszkańców, a którym
chcąc czy nie chcąc, kręci się w głowie
od tematu wiatraków. Postanowiliśmy
przedrukować z protokołu obrad sesji
najbardziej charakterystyczne wypowiedzi. ( z pełnym tekstem protokołu z obrad sesji można zapoznać się ……….)
Pełnomocnik inicjatorów referendum
J. Chmielarski zarzucił że nieobecność
burmistrza na sesji świadczy iż „wolał
jakieś wczasy, urlop niż spojrzeć w oczy
naszym mieszkańcom” Wyj: burmistrz nie
był obecny na sesji ponieważ przebywał
na zaplanowanym parę miesięcy wcześniej urlopie z rodziną. Trudno więc uznać
powyższy komentarz za zasadny. Następnie wytoczył szeroki wachlarz zarzutów
przeciwko burmistrzowi w kwestii problematyki budowy elektrowni wiatrowych
w naszej gminie ; że nie były prowadzone
konsultacje społeczne, ze z premedytacją
oszukał społeczeństwo „…. Kierunki rozwoju gminy, inwestycje powinny być poddawane bardzo wnikliwej analizie społecznej, ponieważ władza nie trwa wiecznie, a
inwestycje zostaną na następne pokolenia
……. Burmistrz był obowiązany zaproponować Radzie Miejskiej podjęcie uchwały o przeprowadzenie referendum …….”
Ponieważ burmistrza nie było na sesji nie
mógł odnieść się do zarzutów.
Dzień przed sesją mieszkańcy osiedli
w Sędziszowie zostali zasypani ulotkami
Stowarzyszenia
„Wspólne
Dobro”,
działającego przeciwko wiatrakowym inwestycjom w naszym
terenie. Autorzy ulotek w swoich działaniach powoływali się
na „ … pracę zespołową pt. „Elektrownie
wiatrowe a zdrowie”.
Na pierwszym miejscu jako autora opracowania podają p.
prof. Marię Podolak
– Dawidziak, która
miała tymi pracami
kierować – mówił M. Mentel – Na zapytanie o opracowanie prof. Dawidziak odpowiedziała pisemnie, że nie uczestniczyła
w żadnych badaniach nad ewentualnym
oddziaływaniem elektrowni wiatrowych na
zdrowie człowieka. W 2010 i 2011 roku tj
w czasie opracowania i wydania, korzystała z urlopu akademickiego dla poratowania zdrowia, Stwierdza w piśmie, iż jest
jej przykro ze wprowadza się w błąd”. Na
poparcie tych słów M. Mentel przedłożył
pismo prof. Dawidziak z dnia 04 grudnia 2012 roku, które dla uwiarygodnienia
informacji podajemy w formie skanu. J.
Chmielarski odniósł się do tego mówiąc
„….. oczywiście ma pan racje, że p. Dawidziak nie uczestniczyła w takim opracowaniu naukowym, ale mam prawo posługiwać
się opracowaniem ……. pozostałych 7 naukowców to opublikowało, gdyby wszyscy
się wycofali, wtedy nie ma sprawy”.
Przewodniczący Rady A. Mysiara
odwołał się do dokumentacji obrad Rady
Miejskiej z dnia ……., kiedy na sesji była
rozpatrywana prośba J. Chmielarskiego
o umożliwienie mu zakupu gruntów od
ANR, mówiąc „ ….. za rzekomą ochrona zdrowia ludzi kryje się Pana prywatny
interes, gdyby nie ta kreska postawiona
przez ANR dzisiaj nie byłoby problemu,
że wiatraki szkodzą. To myśmy pierwsi z
Adamskim proponowali żeby p. Chmielarski kupił to pole, żeby nie stało ugorem,
najlepiej żeby p. Chmielarski powiedział
prawdę. Miał szansę na wykup tych gruntów. W momencie podjęcia planu, gdy się
okazało że tam będą wiatraki, to Agencja
wstrzymała sprzedaż bo wiedziała że jeśli
będą tam wiatraki to będą pieniądze. Panu
nie chodzi o walkę z takim czy innym wiatrakiem, bo Pan prowadzi prywatna rozgrywkę”. Odpowiedzi ze strony p. Chmielarskiego w tym temacie nie było.
Mieszkaniec Sosnowca p. Gajos - w
swojej wypowiedzi odniósł się do planów
zagospodarowania przestrzennego „……
społeczeństwo protestuje, nie żeby nie było
takich rzeczy, bo to postęp, wiemy że tak
być musi i powinno być, bo jest wszędzie.
Ale protestuje przeciwko temu żeby nie
były blisko domów. …… Rada Gminy po-
winna być świadoma i pewne rzeczy wyprzedzać. Te rzeczy są niezbadane, środowisko bada się przez 30 lat. Takich badań
nie ma nigdzie, są zdania za jak i przeciw.
Nie można tego jednoznacznie stwierdzić.
Nie potraficie przewidzieć, że jak komuś
budujecie wiatrak 400 m od domu to będzie protestował., nie będzie się zgadzał.
To jest co najmniej lekceważące. „
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Na
Skarpie, R. Pacholec, zwróciła się do W.
Tabora zarzucając mu, jako członkowi grupy inicjatorów referendum niekonsekwencję w działaniu, mówiąc - „Panie Witku
rozmawialiśmy ostatnio na sesji, pan mi
powiedział że pana wkręcają w jakiś cyrk.
Pan jest za wiatrakami, pan dzwonił do
mnie i rozmawiał z moim mężem dzisiaj,
nie rozumiem pańskiego zachowania…”
Zgoła inne myślenie o wiatrakach
przedstawił J. Wiśniowski, który mówił
- jestem energetykiem od 40 lat. Jeżdżę
po Polsce i świecie – jak widzę wiatraki
to myślę,że to cywilizowany świat. Pan
Chmielarski otumanił część ludzi, którzy
w ogóle nie mają poparcia. Czytałem p.
Chmielarski wasze ulotki, to są bzdury,
które tam wypisujecie. Jak jestem 40 lat
w Sędziszowie takiego oportunisty nie
widziałem. Chce Pan odebrać pieniądze
gminie.
Radny J. Jaworski odniósł się do ulotek roznoszonych po blokach w dniu 6
sierpnia „ …… porozmawiajmy o ulotce,
którą wczoraj roznosiliście po blokach.
Są tu wymienione choroby jakie można
mieć od wiatraków. Są wymienione prawie
wszystkie możliwe. Jeżeli obecnie wiatraków już jest tak dużo, to nie wierzę gdyby w ich okolicach ludzie tak chorowali
jak podajecie w ulotce, żeby media tego
nie nagłaśniały, a ekolodzy nie podnosili w tym temacie swojego sprzeciwu. Pan
Chmielarski chlubi się tym że zebrał tyle
podpisów, ale znam ludzi którzy podpisali się pod referendum ale nie są przeciwni
wiatrakom. …”
Zostawiamy Państwa z własną oceną
przedstawionego materiału.
E K-S.
10
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
A wiatraki się kręcą
<< str. 1
ciona Windpower i należą do jednych najbardziej produktywnych. Poznanie, w sposób bezpośredni pracy urządzeń a przede
wszystkim, „namacalne” dotknięcie tematu, jak żyje się mieszkańcom gminy Krobia w sąsiedztwie wiatrakowych kolosów,
było celem wyjazdu 52 osobowej grupy z
Sędziszowa, w której uczestniczyli radni,
sołtysi, pracownicy urzędu i mieszkańcy
Gminy Sędziszów. Na kategoryczne żądanie, skierowane do Burmistrza, przez grupę
osób, w wyjeździe uczestniczył Grzegorz
Kuśmierz (mieszkaniec gminy Jędrzejów)
– Prezes Stowarzyszenia pn. „WSPÓLNE
DOBRO”, działającego przeciwko takim
inwestycjom w naszym powiecie.
Po sześciogodzinnej podróży, sędziszowian przywitali włodarze Gminy Krobia Burmistrz Sebastian Czwojda, jego
zastępca Michał Listwoń oraz pani Agnieszka Linowska, która współpracowała
z nami przy organizacji naszego u nich pobytu, a także kierownicy wydziałów, radni
i sołtysi z gminy Krobia.
Z technicznymi mechanizmami pracy
turbin na farmie Krobia I, zapoznał uczestników wyjazdu, ogólnopolski przedstawiciel firmy Acciona Energia, Tomasz Szuba
mówiąc m.in. ,,Nasze turbiny to model Aw
-3000/116, z 116 metrową łopatą wirnika,
której powierzchnia obrotu wynosi 10.568
m˛, idealną dla wiatrów o średniej prędkości. Każda turbina zainstalowana jest na
120 metrowej betonowej wieży, przy użyciu najnowszej technologii. Na tej wysokości występują laminarne wiatry dlatego
produkcja jest bardzo stabilna prawie cały
rok, nawet w najmniej wietrzne miesiące.
Maksymalna ilość obrotów łopat wirnika
wynosi 10-11 obrotów na minutę. Zapewniamy, że pozion hałasu nie wzrasta wraz
ze wzrostem siły wiatru, nasza turbina ma
optymalne warunki w przedziale 7-8 m/s
czyli 850 obrotów generatora na minutę, to
jest prędkość, której nie hamujemy polem
elektromagnetycznym statora. Są to opty-
malne warunki pracy, do których cały czas
dążymy, w związku z tym hałas utrzymuje
się na poziomie 100 db, bezpośrednio przy
rotorze na wysokości 120 m i większego
poziomu nie przekracza. Poziom hałasu
wiatraka można obniżyć sterując krzywą,
czyli zmniejszając jego produkcję. Jeszcze
przed oddaniem farmy wiatrowej odbyły
się pomiary hałasu zgodnie z decyzją środowiskową, a po oddaniu obiektu do użytku odbyły się takie cztery pomiary, każdy o
innej porze roku wszystkie były wykonane
zgodnie z regułami prawa”. Na zakończenie nie omieszkał podkreślić: „Warto także
wspomnieć ostatnie tygodnie, które były
bardzo specyficznym okresem, dość duży
zapad energetyczny, spadki napięcia, cała
polska energetyka wyprodukowała wtedy
100 MW na godzin, a nasza farma średnio
7-8 MW czyli prawie 10% ze wszystkich
źródeł było generowane z tej farmy, warto
o tym pomyśleć”.
Poza formą przedstawienia technicznych warunków działania turbin, uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzenia
wiatrakowych budowli w bezpośredniej
bliskości. Jak łatwo się zorientować farma Krobia I jest obiektem energetycznym, znacząco przewyższającym wskaźniki techniczne planowanych obiektów w
naszej gminie. Element ten jest godnym
podkreślenia, ponieważ im większy obiekt
tym jego uciążliwości mogą być większe.
Uczestnicy wyjazdu mogą odnieść, to co
widzieli i usłyszeli do naszej rzeczywistości i uwarunkowań technicznych pracy
wiatraków. Będąc przy wiatrakach bezpośrednio lub w odległości ok. 500 m trudno było zrozumieć skąd biorą się opinie o
uciążliwym hałasie, czy innych negatywnych oddziaływaniach.
Dalsza część dyskusji i poznawania życia obok farmy wiatraków, przeniosła się
do świetlicy wiejskiej w Potarzycy, gdzie
odbyło się spotkanie z przedstawicielami
samorządu w Krobi, radnymi i sołtysami
pobliskich wsi, na których zlokalizowane
są wiatraki. Pan Michał Listwoń zastępca
Burmistrza Krobi przedstawił krótką multimedialną prezentację obrazującą etapy
powstawania farmy od planów do realizacji, a także przybliżył korzyści wynikające z posiadania farmy wiatrowej. „Dzięki
budowie obecnej farmy dochody naszej
gminy w skali roku wzrosły o 1 mln. 800
tyś zł, są to środki umożliwiające rozwój i
poprawę życia mieszkańców, inwestujemy
w szkoły, świetlice, boiska, place zabaw”
– mówił z-ca Burmistrza Krobi.
Podczas spotkania nie obyło się bez
emocjonującej dyskusji podczas której zadawane były ze strony sędziszowian różne
pytania związane z potencjalnym zagrożeniem farmy wiatrowej. Okiem zwykłego
obserwatora niektóre nazwać by to można
nieeleganckim zachowaniem wobec tamtejszej społeczności.
Pan Jarosław Chmielarski postawił
władzom samorządu Krobia zarzut, że
budują w Krobi wiatraki aby zapobiec
budowie kopalni węgla brunatnego. Na
co vice burmistrz i przewodniczący Rady
Miejskiej Krobi odpowiedzieli, że decyzja
o przystąpieniu do procedur, aby powstały wiatraki została podjęta w 2006 roku,
a wnioski o budowę kopalni pojawiły się
w 2010 roku. Ponadto podkreślili, że pozyskiwanie inwestorów z zakresu energii
odnawialnej, w tym w zakresie budowy
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
wiatraków jest głównym elementem strategii rozwoju Gminy Krobia, tak jak w
wielu innych gminach woj. wielkopolskiego. „Takie działanie spotyka się z pełną
akceptacją społeczną, jestem tego dobrym
przykładem, zostałem wybrany już na 4
kadencję do Rady.” – podkreślił przewodniczący Rady.
Była również okazja do bezpośrednich
rozmów z mieszkańcami społeczności.
Padały pytania ze strony sędziszowian:
„Czy pani choruje?” Odpowiedź: „Tak,
na tarczycę.” Zapytana matka z małym
dzieckiem o oddziaływanie wiatraków odpowiedziała: „Nie przeszkadzają mi, nie
odczuwam żadnego negatywnego oddziaływania na zdrowie. Zdarza się ze słyszę
wiatraki (są 4 w pobliżu), tak jak szum wysoko na niebie przelatującego samolotu”.
Zainteresowani pytali również o sprawy ochrony środowiska i jego zagrożenie
lub degradację. „Jeżeli chodzi o zagrożenia dla ludzi i zwierząt mamy w okolicy
kilka gniazd chronionego gatunku orła
bielika, utworzone zostały specjalne platformy umożliwiające budowę gniazd z
dala od turbin, ale na przekór wszystkim
orzeł zbudował gniado najbliżej turbiny”
- tłumaczył przedstawiciel firmy Acciona
Windpower.
Wieloletni radny, który jest jednocześnie myśliwym stwierdził że: „Populacja
zwierząt nie tylko nie zmniejszyła się, ale
nawet rośnie. Wiatraki nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi i otoczenia”.
Wypowiedź jednego z sołtysów z miejscowości w której miały być jeszcze 4
wiatraki, ale po protestach na razie odstąpiono od budowy była: „Słyszę wiatraki z
odległości ok. 1000 m. Nie byłem ani za
ani przeciw. Lepiej żeby były wiatraki niż
kopalnie węgla. Teraz rolnicy żałują, że
wiatraków nie ma”. Jednocześnie dodał,
że ma konflikt z firmą, bo bez zapytania
weszli mu kopać pod kable elektryczne na
jego działce.
„Rozumiemy, że macie obawy, my też
mieliśmy, ale trzeba iść z duchem czasu,
wolimy budować farmy wiatrowe niż kopalnie węgla” - tłumaczył Marian Toporowicz, sołtys wsi Przyborowo, któremu
Jarosław Chmielarski uczestnik wyjazdu
zarzucił, że mówi tak, bo jego syn pracuje
w Urzędzie Miejskim w Krobi.
Jak na polską gościnność przystało
panie z Koła Gospodyń w Potarzycach
przygotowały smaczny poczęstunek, a że
Gmina Krobia jest pomidorowym zagłębiem, nie mogło zabraknąć najsłynniejszej
pomidorowej potrawy czyli zupy ze świeżych pomidorów (potrawa regionalna). Na
marginesie 23 sierpnia w Krobi odbywały
się regionalne pomidorowe dożynki.
Na zakończenie wizyty Burmistrz Sędziszowa podziękował gospodarzom za
tak ciepłe przyjęcie i udzielenie wszelkich
pomocnych informacji.
Jedno w tym wszystkim smuci. Burmistrz zorganizował wyjazd dla zainteresowanych mieszkańców aby poznać rze-
11
czywistość, jakie jest oddziaływanie farm
wiatrowych na środowisko i bezpośrednie
otoczenie w którym żyją na co dzień inni.
W wyjeździe uczestniczyli tak zwolennicy jak i przeciwnicy turbin wiatrowych,
ale niektórych nie interesowały, ani odpowiedzi na stawiane pytania, ani widziana
rzeczywistość, aby dociec prawdy i wyciągnąć wniosek - mylę się lub mam rację.
Czemu ma to służyć?
Codziennie żyjemy w świecie który
ma wpływ na nasze organizmy: telefony,
kuchenki mikrofalowe, sieć trakcji elektrycznej, w dużych miastach tramwaje czy
metro, chemia która jest nieodłącznym
czynnikiem wielu potraw, rzeczy i in. – powszechnie jest to przyjęte i akceptowalne,
nie uważamy, że to nam szkodzi. Podobnie
budowa wiatraków, jak każda ingerencja
w środowisko naturalne ma wpływ na jego
dalszą egzystencję . Ale myślmy logicznie,
oceniajmy fakty, wierzmy sprawdzonym
informacjom i specjalistom, którzy prowadzą procesy planowania czy oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem
stosownych opinii i decyzji. W większości krajów UE wiatraki jak również inne
źródła energii odnawialnej to standard i
codzienność.
„Boli najbardziej mnie to, że zarządzam tą gminą 13 lat, wyniki mówią za
siebie. W ocenie wielu mieszkańców widać daleki postęp w rozwoju gospodarki.
I ja miałby chcieć źle? Dlaczego? Zbudują
wiatraki, a ja wyjadę? Nie, będę tu mieszkał nadal z rodziną! Czy byłbym tak odważny i okłamywał mieszkańców? Nie
jestem politycznym samobójcą, chciałbym
nadal służyć ludziom jako burmistrz Sędziszowa” – mówi Burmistrz W. Szarek.
Red.
ZAPROSZENIE
Burmistrz Sędziszowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców z terenu
miasta i gminy Sędziszów na kolejne spotkanie w ramach „Rady
Przedsiębiorczości”, które odbędzie się w dniu 5 października 2015 r
o godz. 1700 w Zajeździe „Złota Rybka” w Czekaju.
W programie spotkania m. in.
• możliwość uzyskania dotacji na rozwój działalności gospodarczej
ze środków Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 (Regionalny
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Rozwój
Polski Wschodniej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) – Paweł
Walczyszyn Dyrektor Firmy Inicjatywa Lokalna.pl
• rola rozwoju szkolnictwa zawodowego w spełnianiu aktualnych
wymagań rynku pracy i pracodawców – Małgorzata Muzoł
Świętokrzyski Kurator Oświaty
• zapoznanie z planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi gminy
• sprawy różne
Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać: [email protected],
tel. 38 11 077 w terminie do 1.10.2015 r.
Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek
12
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
Burmistrz
odpowiada
Każdy rok budżetowy rozpoczyna się 1
stycznia i kończy 31 grudnia. Nakreślone
w nim zadania w końcówce roku praktycznie są już wykonane. O efektach realizacji
budżetu 2015 planach na przyszłość i aktualnych problemach samorządu rozmawiamy z burmistrzem Wacławem Szarkiem.
Red: Panie burmistrzu jakie zadania
tegorocznego budżetu zostały już wykonane?
W. Szarek: W większości zadania inwestycyjne i remontowe są wykonane,
jesteśmy już po końcowych odbiorach
W budżecie 2015 r. wydatki inwestycyjne wyniosą kwotę 12,1 mln. zł, tj. 26 %
wydatków ogółem. To sporo. Odbudowaliśmy odcinki na 25 drogach gminnych.
Dało to łącznie 3.850 mb, nowych nakładek bitumicznych, za kwotę ponad 700
tys. zł. Najważniejsza inwestycja drogowa
w bieżącym to ul. Rajska. Jest realizowana
w ramach środków na tzw. „schetynówki”
, ze znacznymi trudnościami, z przyczyn
wykonawcy, który ma problemy aby sprostać technicznym warunkom inwestycji
zapisanych w warunkach umowy. Mam
nadzieję że problemy zostaną przezwyciężone w niedługim czasie i za parę tygodni
oddamy ją mieszkańcom w nowej krasie z
chodnikami, odwodnieniem ,oświetleniem
i nową nawierzchnią. Sytuację monitujemy na bieżąco .
Dobrze też w roku bieżącym zamknęły
się prace na drogach powiatowych, do których przekazaliśmy dotację dla powiatu, w
wysokości 250 tys. zł. ZDP położył 5370
mb asfaltu na drodze Krzelów – Przełaj (
przez cegielnię) , oraz wybudował 3 odcinki chodników : na ul Gródek dł. 104 mb,
na ul. Jędrzejowskiej dł. 248 mb, i w Pawłowicach 124 mb wraz z krytym rowem
. Powiat zakończył także odbudowę mostu na drodze Mstyczów – Karczowice i
przygotowuje dokumentację na odbudowę
drugiego mostu w tym rejonie na drodze
Mstyczów – Przełaj.
Zakończyliśmy także kolejny odcinek
kanalizacji w Sędziszowie przy ul Ogrodowej. Na zadanie wydaliśmy ponad 200 tys.
sł., a rzeczowo osiągnęliśmy efekt przyłączenia 29 posesji do sieci , długości 553
mb.
Za nami wakacje, a jest to zawsze czas
kiedy prowadzone są remonty i inwestycje
w placówkach oświatowych. W roku bieżącym za ogólną kwotę 130 tys. zł. Dotyczyły one w ZSO wykonano remont sal,
toalet, korytarza i klatki schodowej, w SP
Nr. 2 wymieniono rurociągi kanalizacji ,w
SP Pawłowice malowanie korytarza, sal
lekcyjnych, klatki schodowej i przedsionka, przeprowadzono remont placu zabaw
i ogrodzenia, zamontowano piłkołapy. W
przedszkolu samorządowym wykonano
malowanie kuchni oraz wymieniono drzwi
w pomieszczeniach bloku żywieniowego.
Powstało boisko przy szkołach w Mstyczowie i Boleścicach . Wymieniliśmy także dach na świetlicy w Czepcu.
Na trasie Sędziszów – Krzcięcice zostały zamontowane nowe wiaty przystankowe. Udało się doprowadzić do kompromisu między przewoźnikami i przywrócić
wiele kursów busów. o które upominali się
przede wszystkim od mieszkańców wsi
Red: Proszę jeszcze o planach na
najbliższy czas.
W. Szarek: Plany rozwoju są uzależnione od sytuacji finansowej gminy, a ta
rysuje się optymistycznie na najbliższą
perspektywę środków UE. Cieszy fakt, że
nasze rodzime firmy radzą sobie bardzo
dobrze, uzyskały stabilność, co gwarantuje ich systematyczny rozwój i stabilność
zatrudnienia dla naszych mieszkańców.
Ostatnie lata dla samorządu , to wysiłek
85 mln. zł na inwestycje, w tym częściowo
finansowane kredytami jako wkład własny
gminy do środków UE, Do spłaty pozostało jeszcze 14,5 mln. zł, co stanowi 35 %
budżetu. Taki wskaźnik pozwala na dalsze
inwestowanie. Wiele uwagi i czasu aktualnie poświęcamy na przygotowaniu się do
nowego rozdania środków finansowych z
funduszy UE. Nakreślony w tym zakresie
program przewiduje rewitalizację kilku obszarów miasta ( Osiedle Drewniane , tereny przy dworcu PKP i tereny wokół Rynku
w starej części Sędziszowa, tereny osiedli
Sady i Skarpa), II etap kanalizacji miasta
wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
z nowoczesnym rozwiązaniem utylizacji
osadów, budowa kompleksu edukacyjnowychowawczego, budowa zbiornika retencyjnego, dalsza odbudowa dróg. To bardzo
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
ambitny plan, sięgający orientacyjnie ok.
60 mln. do 2020 roku. O szczegółach za
wcześnie mówić.
Aktualnie, ze znacznym opóźnieniem
niezależnym od gminy, ( przedłużające się
procedury w instytucjach Szwajcarskiego
Programu) wchodzimy w budowę kolektorów dla 501 szt. budynków prywatnych,
oraz fotowoltajki na budynkach publicznych i wymianę oświetlenia ulicznego na
ledowe . Wartość tych zadań wyniesie prawie 8,5 mln. zł.
Red: Samorząd to także zadania w sferze zaspokajania potrzeb wszystkich grup
społecznych w gminie. Co na tym polu?
W. Szarek: Bardzo duża aktywność naszych organizacji pozarządowych. Poprzez
swoją działalność dostarczają różnym grupom społecznej integracji. W ostatnim
roku zaczęła działać w naszej gminie Młodzieżowa Rada Miejska. Młodzi ludzie
podpatrują jak wygląda na co dzień praca
samorządowców, tak od podszewki a my
uczymy się od nich nowego myślenia, tego
co pragną, jak widzą rozwój naszej gminy. Ważną rolę odgrywają także działania
na rzecz ludzi starszych. W gminie jako w
jednej z niewielu w Polsce realizowane są
2 projekty z programu ASOS. z myślą o seniorach naszej gminy. W ramach realizacji
projektów oferowane są dla seniorów różne
formy spędzania pożytecznie wolnego czasu wedle indywidualnych zainteresowań.
Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem, w
poszczególnych grupach brakuje miejsc w
stosunku do chętnych . Oferowane są zajęcia z nauki języków obcych, posługiwania
się komputerem, różnego rodzaju kursów
13
i zdobywania umiejętności.
To taka namiastka Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Działalność KGW czy OSP jest
powszechnie znana od wielu
lat.
Red: Najczęściej zgłaszane problemy i uwagi? Jakie
są aktualnie najtrudniejsze
sprawy do załatwienia?.
W. Szarek: Problemy
do rozwiązania są stale, jak
jedne uda się zakończyć to
przychodzą nowe. Myślę, że
aktualnie najtrudniejszą społecznie jest sprawa budowy
farm wiatrowych na terenie
gminy
Niezrozumienie pewnej
grupy, że te inwestycje są
nieszkodliwe dla ludzi, a dają
wielką szansę na rozwój gminy. Staramy się zaprzeczać
wielu kłamliwym niepopartym niczym informacjom o szkodliwości
elektrowni wiatrowych.
Systematycznie od kilku lat niszczymy
barszcz Sosnowskiego który jest na naszych terenach. To trudna sprawa. Roślina
jest bardzo inwazyjna. W ostatnich tygodniach pojawiła się możliwość wsparcia
dla naszych działań, poprzez dofinansowanie tych działań przez WFOŚ . Dokonaliśmy inwentaryzacji jego występowania tj.
ok 5 ha i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania, na pięć lat po ok. 27
tys. zł.
W codziennej pracy wsłuchuję się w głosy jakie przychodzą ze środowiska, co należy
zrobić co poprawić co usunąć
czy wyeliminować. Najczęściej
wnioski dotyczą braku w mieście centrum z rynkiem i parkiem. Sędziszów jest ukształtowany poprzez przebieg torów, za
bardzo powiedziałbym rozwleczony, zbyt duża odległość starej
części miasta od osiedli. Zadania
ujęte w projekcie rewitalizacji
zniwelują częściowo te niedogodności. Podobnie sygnalizowany jest niedosyt boisk do piłki nożnej. Będą one budowane
wszędzie tam gdzie znajdziemy
miejsca i oczywiście ocenimy że
boisko będzie realnie wykorzystywane. W tym przypadku nie
może chodzić przecież o sztukę
dla sztuki. Najbliższa wydaje się
realizacja budowy boiska w Klimontowie i Łowinii.
W roku bieżącym ze względów planistycznych nie rozpoczniemy rozbudowy urzędu
, to też poważne zmartwienie.
Ludzie pracują w trudnych warunkach.
PIP wydaje kolejne zalecenia , ciasnota
doskwiera tak pracownikom jak i interesantom. W najbliższym czasie czeka mnie
osobiście jako kierownika Urzędu problem
reorganizacji kadry pracowniczej.
Za bardzo ważne uznaję kontynuowanie prac na rzece Mierzawie i ciekach
wodnych Od Przełaja, Gniewięcina i Piły.
Na co dzień przyjmuję także zgłoszenia
od mieszkańców o podcięcie zwisających
konarów, wycięcie krzaków przy drogach,
czy wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu np., na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i 1000 lecia. W tym przypadku właściciel zadeklarował już wycięcie. Staramy
się pilnie reagować i pomagać na wszelkie
wystąpienia mieszkańców. To tak pokrótce
,co na ten czas spędza mi sen z powiek.
Red. Dziękujemy za rozmowę
14
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
Wieści
z Urzędu!
1. W związku z pojawieniem się
możliwości otrzymania dofinansowania
ze środków WFOŚiGW w Kielcach na likwidację barszczu Sosnowskiego, został
przeprowadzona inwentaryzacja terenów
jego występowania. Złożona karta KIZ
(wstępny wniosek o dotację) w WFOŚiGW
opiewa na kwotę 126 tys. dofinansowania
z przeznaczeniem na chemicznie niszczenie tej agresywnej rośliny w latach 2016
– 2019.
2. ŚZMiUW OT Jędrzejów ogłosił przetarg na roboty odmulenia cieku
wodnego od Przełaja i cieku wodnego od
Gniewięcina „Lipka”. Roboty rozpoczną
się od połowy września br. Prace na rzece
Mierzawie mogą rozpocząć się dopiero na
przełomie miesiąca października/listopada
br. i zgodnie z wytycznymi ekologów będą
to prace drobne, bez odmulania rzeki. W
dalszym ciągu przedstawiciele ŚZMiUW
prowadzą rozmowy o uzyskanie zgody
ekologów na głębsze odmulenie rzeki, na
co na razie nie ma zgody.
3. PKP PLK Kielce planuje jeszcze
w br. ogłosić przetarg na zakup i ustawienie 2-ch wiat przystankowych dla potrzeb
pasażerów, na stacji kolejowej w Klimontowie.
4. W związku ze zgłoszeniami
dotyczącymi wystąpienia suszy na terenie Gminy Sędziszów, Burmistrz Sędziszowa Zarządzeniem nr 87/2015 z dnia
26.08.2015 r. powołał Komisję Gminną do
oszacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych
wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w skład której wchodzą
przedstawiciele ODR z Modliszewic, Izby
Rolniczej oraz Wydz. RDG. Komisja może
szacować straty tylko w tych uprawach,
które znajdują się jeszcze na polu. Aktualnie do Komisji wpłynęło 76 wniosków.
5. Sprzedano działkę 0.10 ha w
Boleścicach za 34.700 zł (teren b. sklepu
GS).
6. Sprzedano działkę rolną 3.30 ha
w Pawłowicach za 100.000 zł.
7. Przejęto darowizną działką 0.14
ha w Sędziszowie (rejon ul Leśnej do
Osiedla Na Skarpie) przeznaczoną pod
drogę obsługującą działki budowlane.
8. Ogłoszono przetarg na sprzedaż
działki o pow. 0.84 ha w Pile cena 170 tys.
zł.
9. Ministerstwo Finansów przyznało gminie kwotę w wysokości 10.000,00
zł ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji, na wyposażenie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla
pielęgniarek.
10. Rozpoczęła się realizacja rządowego programu pomocy uczniom w 2015
roku „wyprawka szkolna” tj. dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów
kl. III szkół podstawowych i kl. IV techników oraz dla uczniów wszystkich typów
szkół posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szacuje się, iż
z terenu gminy z programu skorzysta ok.
62 uczniów.
11. Do 15 września br. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium
szkolnego dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy, których dochód w rodzinie
nie przekracza kwoty na jednego członka
rodziny - 456,00 zł netto (od października kwota tzw. „kryterium dochodowego”
wzrasta do 514,00 zł).
12. Zostało rozstrzygnięte zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Dowóz
i odwóz uczniów do przedszkoli i szkół na
terenie gminy Sędziszów, na podstawie
biletów miesięcznych, w roku szkolnym
2015/2016” - firma z która podpisano umowę: „AMPIR” Elżbieta Czesak – Helińska,
Tychy, - wartość zadania – 279.900,00 zł
13. Wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu działki o
numerze geodezyjnym 344/13”, położonej
w Osiedlu Sady, na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz projekt zagospodarowania działki niezbędny do zgłoszenia robót
budowlanych polegających na budowie i
wyposażeniu placu rekreacyjno – wypoczynkowego”.
14. Wykonano w br. II etap przebudowy nagrobków na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie. Odbudowano 12 nagrobków małych i 3 duże.
Wartość wykonanych robót wyniosła kwotę 80 838,64 zł. z tego 56 000,00 zł. środki Rady OPW i M, 20 000,00 zł. dotacja
Wojewody Świętokrzyskiego i 4 838,64
zł. środki budżetu Gminy . Wykonanie
zadania zaplanowano na przestrzeni lat
2014-2017 – i jest stopniowo realizowane
wg planu.
15. Zgłoszono potrzeby finansowe na
remonty i konserwacje grobów oraz cmentarzy wojennych na rok 2016 w kwocie
60 000,00 złotych.
16. Zadanie inwestycyjne pn. “Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czekaju
droga powiatowa” w dalszym ciągu nie
zostało rozpoczęte ze względu na brak
zgody jednego ze współwłaścicieli nieruchomości. Korespondencję dostarczono
skutecznie. Do dnia dzisiejszego zaintere-
sowany nie zajął stanowiska w sprawie.
17. Dokonano zgłoszenia przebudowy dróg po powodziowych do Starostwa
Powiatowego w Jędrzejowie. Drogi te zostały zakwalifikowane do odbudowy, w
niedługim czasie na odbudowę n/w gmina
otrzyma dofinansowanie.
• Przebudowa drogi nr geod.1124 w miejscowości Krzcięcice o długości 950 mb
• Przebudowa ul. Partyzantów o długości
630 mb
• Przebudowa drogi nr geod. 637 w Mstyczowie (Kol. Józefów) o długości 595 mb
• Przebudowa drogi nr geod. 944/1,944/
2,953,621 w miejscowości Mstyczów o
długości 745,50 mb
• Przebudowa drogi nr geod.3,10,93,94 w
Łowini o długości 770 mb
• Przebudowa drogi gminnej nr 376027T
ul. Gniewięcińska o długości 200 mb
• Przebudowa drogi gminnej nr 376001T
Mstyczów – Lipie - Klimontów o długości
872,00 mb
• Przebudowa drogi gminnej nr 376016T
Szałas przez wieś o długości 570 mb
18. Trwają prace przy przebudowie
ul. Rajskiej. Z powodu zlecenia robót
dodatkowych polegających na wymianie
podbudowy oraz obniżeniu niwelety drogi
na kolejnym odcinku drogi, przedłużono
termin wykonania do końca września 2015
roku. Po wykonaniu chodnika oraz krawężnika z drugiej strony drogi zostanie wykonana warstwa wyrównawcza z asfaltu na
odcinku od ul. 1000-lecia do Wesołej oraz
od Gniewięcińskiej do Rajskiej biegnącej
w kierunku ul. Klonowej, po wykonaniu
w/w robót będą prowadzone prace związane z wymianą podbudowy i obniżeniu
niwelety na części pozostałego odcinka.
Z uwagi na obawę nie dotrzymania ostatecznego terminu wykonania robót i przedłużających się uciążliwości związanych z
prowadzonymi pracami dla mieszkańców
monitowaliśmy już kilkukrotnie do wykonawcy o zwiększenie tempa prac oraz zapewnienia lepszej organizacji robót.
19. Wykonano montaż kraty odwadniającej drogę na ul. Spółdzielczej. Roboty
zostały wykonane przez firmę BUDIF J.
Rokicka . Wartość: 8.303,05zł.
20. Zakończono i odebrano roboty
dotyczące budowy kanalizacji przy obwodnicy nr 1 i nr 2 Wartość zadania łącznie: 201.885,00zł. Wykonywała firma:
Zakład Usług Wod-kan CO i gaz P. Sajdak
z Charsznicy. Efekt rzeczowy to: możliwość włączenia do sieci 29 działek budowlanych, długość sieci 553 mb.
21. Wykonano prace związane z wyrównaniem boiska przy Gimnazjum Boleścice. Wartość zadania 9 918,41zł. Wykonywała firma: PPHU Marian Frejowski.
Red.
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
15
Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?
W ostatnim czasie w Polsce, i w naszym województwie także, odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami tzw. dopalaczami.
Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Nie wszystkim
niestety udało się pomóc i zmarły. Ze wszystkich środowisk, którym
bliskie są losy młodego pokolenia kierowane są apele, aby dla
swojego bezpieczeństwa nie kupowali i nie zażywali takich substancji!!! Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się wyłącznie zyskiem, za nic mają TWOJE ŻYCIE. Sprzedając dopalacze – sprzedają
śmierć! Dorośli mają obowiązki związane z wychowaniem młodego
pokolenia, ale nie zawsze radzą sobie ze współczesnymi zagrożeniami. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało wykaz
numerów telefonów pod którymi można i należy szukać pomocy.
Jeśli pojawiły się podejrzenia/wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa
dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi
środkami? Jesteś uzależniony? – DZWOŃ !!! 800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod
tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia.
Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości
czy ich dzieci zażywają dopalacze. Tu można przekazywać informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi
nielegalnymi substancjami. 116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i
Młodzieży Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia,
opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk,
rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych
sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna
na www.116111.pl/napisz
800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach
bezpieczeństwa dzieci.To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna
i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym
kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych
takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia
związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli
samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00
– 18:00, pomoc online dostępna pod adresem [email protected]
pl (www.800100100.pl) 800 12 12 12 – dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji
na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie
20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem
i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni
następnego dnia.112 – jednolity numer alarmowy - jeśli potrzebna
jest natychmiastowa pomoc. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
zamieściło poradnik „Zatrucie substancjami psychoaktywnymi”https://mac.gov.pl/projekty/regionalny-system-ostrzegania-rso/
poradniki-rso
Rzecznik Praw Dziecka zainicjował kampanię społeczną „Odwaga ratuje życie”. Akcja ma zwrócić uwagę dzieci i młodzieży, że
od podejmowanych decyzji może zależeć życie najbliższych oraz
ich własne. Rekomenduję wszelkie materiały dostępne na stronie
www.odwagaratujezycie.pl.
Szanowni Państwo nie bądźcie obojętni - włączcie się świadomie w działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, szczególnie w czasie, kiedy dopalacze znów brutalnie dają znać o swoim
istnieniu.
red.
Sędziszów na pielgrzymim szlaku
W dniach od 4 - 13 sierpnia, co roku polskimi drogami wędruje pielgrzymka diecezji rzeszowskiej. W roku bieżącym pielgrzymi z Rzeszowa
ruszyli na szlak już po raz 38, na której myślą przewodnią modlitw jest
hasło „Patrz w Maryję i zobacz Jezusa”.
10 sierpnia pątnicy w godzinach popołudniowych dotarli do naszej
gminy i miasta. Czoło pielgrzymki stanowiła grupa o nazwie „Urszula”,
w której maszerował bp. Edward Białogłowski – „Idzie łącznie trzynaście
grup, ok. 2.500 uczestników. Fizycznie jest ciężko, żar z nieba leje się na
Nas obficie, ale z pomocą Bożą dajemy radę.” – mówił ks. Biskup.
Jak co roku na rogatkach miasta pielgrzymów przywitali gospodarze
parafii św. Brata Alberta i ks. Dziekan Marian Haczyk i ks. Łukasz Siedlecki, władze gminy reprezentowała Sekretarz Gminy- Ewa Kubas- Samociuk.
Pielgrzymi zostali podjęci obiadem przez naszych mieszkańców i
parę godzin spędzili na odpoczynku, często opatrując obolałe stopy. Na
stadionie „UNII” pielgrzymi (męska połowa) rozegrali mecz piłki nożnej z
drużyn wyłonionych wśród uczestników, pasjonatów tej dyscypliny sportu. Mimo trudów pielgrzymki, nie zgasili w sobie sportowego ducha. Jak
dowiedzieliśmy się
mecz zakończył
się remisem.
Wczesnym
popołudniem
pątnicy pożegnali Naszą gminę. Trzynastego
wkroczą na Jasną
Górę. Szczęść
Boże na dalszy
trud.
E K-S
16
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
Sędziszowska Akademia Trzeciego Wieku szansą
na aktywizację seniorów i realizację ich pomysłów
Osiągnęliśmy półmetek zajęć w Akademii. Przed nami dalszy ciąg kursów:
Seniora potyczki z językiem angielskim
oraz Z komputerem w Trzeci Wiek. Rozpoczęły się zajęcia z choreoterapii i pilates.
Realizatorzy projektu czekali z decyzją
uruchomienia warsztatów ruchowych na
sprzyjającą pogodę. „Wysiłek fizyczny w
upalnych warunkach byłby wręcz niebezpieczny dla naszych uczestników” - wyjaśnia koordynatorka projektu Anna Grochowina. Mamy nadzieję, że teraz aura będzie
sprzyjać a taniec i ćwiczenia przy muzyce
przyniosą zakładane rezultaty. Rozmawialiśmy po zajęciach fizycznych z niektórymi osobami. Uczestnicy po spotkaniach
są bardzo zadowoleni. Dominują opinie,
że dobrze dobraliśmy trenerów, i że znają
się oni na swojej profesji. Dowiedzieliśmy
się, że zajęcia dopasowane są do możliwości uczestników. Warto zaznaczyć, że wiek
uczestników budzi szacunek. Cieszymy
się, że nawet osiemdziesięcioletnie osoby
są zainteresowane aktywnością fizyczną i
ciągle pytają o nowe atrakcje. To właśnie
sprawia największą radość projektodawcom.
Od kiedy zajęcia zbliżają się do finału, coraz więcej osób pyta o kontynuację
projektu, a także chce dokonywać zapisów
na kolejny rok. Możemy obiecać, że postaramy się napisać kolejny, innowacyjny
projekt, angażujący coraz większą grupę
osób. To, czego osoby te potrzebują wiedzą najlepiej one same. Nasz projekt oparty jest na badaniach ankietowych i wywiadach. Informacje te stały się bazą do
wymyślania coraz odważniejszych przedsięwzięć. Ze strony uczestników padają
coraz ciekawsze propozycje przyszłych
zajęć. Projektodawcy poza kursami, warsztatami i atrakcjami w postaci wyjazdów
zaplanowali także szkolenia, które dają
szansę na rozwój i możliwość czynnego
udziału w planowaniu przyszłych działań. Przewidujemy je dla chętnych osóbuczestników zajęć w Akademii między
innymi na temat przygotowywania wnio-
sków konkursowych, powoływania grupy
inicjatywnej, źródeł ofert konkursowych.
Zakładamy, że powstanie grupa, która
podejmie się tego zadania i zwiększymy
swoje szanse w pozyskiwaniu środków dla
seniorów. Z naszej strony możemy tylko
dodać że szkolenie poprowadzi trenerka
z wieloletnim doświadczeniem w sporządzaniu wniosków, w realizacji projektów,
zarówno ministerialnych jak i ze środków
Unii Europejskiej.
Jak podkreśla burmistrz Wacław Szarek, im więcej złożonych wniosków tym
większe szanse na uzyskanie dotacji. Idąc
śladem tego projektu będziemy zmierzać
w kierunku aktywizacji seniorów i jeszcze większego wykorzystania możliwości,
jakie daje Sędziszów. Apeluje ponadto do
uczestników, aby zapraszali na spotkania
organizowane w projekcie swoich sąsiadów, bliższych i dalszych znajomych.
„Warto się spotkać i porozmawiać na różne
tematy. „Kawiarnia Aquarius to doskonały
klimat do przyjacielskich rozmów i szansa
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
na wyjście z domu” – dodaje. Z kolei pani sekretarz gminy – Pani Ewa
Kubas-Samociuk chciałaby, żeby w
projekcie zaznaczyły swój udział panie z Kół Gospodyń Wiejskich. „One
z pewnością dotrą do każdego mieszkańca w swojej miejscowości. Rola
tych niezwykle przedsiębiorczych
kobiet jest niezastąpiona w utrzymywaniu aktywności w swoich środowiskach i reprezentowania wartości
rodzinnych. Wystarczy zadzwonić
do realizatorów i zapytać o najbliższe inicjatywy lub czytać ogłoszenia
w prasie, na plakatach i na tablicy
dworcowej”.
Z tego miejsca projektodawcy
chcieliby podziękować proboszczom
w parafiach naszej gminy. To dzięki
ogłoszeniom w kościołach informacje o projekcie docierają do coraz
większej liczby osób. Projektodawcy
są także wdzięczni za współpracę z
samorządem i instytucjami, które
zgodziły się aby działania projektowe odbywały się w ich pomieszczeniach. Zajęcia w szkole odbywają się systematycznie, zgodnie z harmonogramem,
niekiedy w czterech salach jednocześnie.
Wszyscy służą pomocą w tym, aby projekt
przebiegał bez zakłóceń. Nie przeszkodził
nam nawet czas remontów i przygotowań
do nowego roku szkolnego. Uczestnicy zajęć czują się swobodnie w gościnnych progach szkoły. Jedynie raz w ciągu dotychczasowego trwania projektu odwołaliśmy
zajęcia ze względu na nieznośny upał.
A oto harmonogram zajęć w projekcie:
Kurs obsługi komputera „Z komputerem w Trzeci Wiek” – środa godz. 17.00
Kurs języka angielskiego „Seniora
potyczki z językiem angielskim” – środa
godz.15.00
Barek seniora czynny w każdą środę od
14.50 do 19.30
„Fit Seniorzy” - choreoterapia – wtorek i czwartek – godz.17.00
„Fit Seniorzy” - pilastes – czwartek
godz. 17.00
Arteterapia „Kreatywny Senior” haft płaski i krzyżykowy – zawiadomimy
uczestników telefonicznie.
Arteterapia „Kreatywny Senior” - malowanie na szkle –zawiadomimy uczestników telefonicznie.
Arteterapia „Kreatywny Senior” - malowanie porcelany –zawiadomimy uczestników telefonicznie.
Arteterapia „Kreatywny Senior” –tworzenie z papieru –zawiadomimy uczestników telefonicznie.
17
Arteterapia „Kreatywny Senior” –tworzenie biżuterii –zawiadomimy uczestników telefonicznie.
Zajęcia o modzie, urodzie i dobrym samopoczuciu „Seniorzy na topie” - zawiadomimy uczestników telefonicznie.
Zajęcia z profilaktyki zdrowotnej
„Zdrowy i aktywny Senior” - zawiadomimy uczestników telefonicznie.
Spotkania reminiscencyjne „Dodać latom życia” – informacja na tablicy ogłoszeń.
Wykład wyjazdowy „Kierunek Kultura”, dn. 22.10.2015r., poprzedzony spotkaniem organizacyjnym – (budynek szkoły
sala nr 5 I piętro) dn. 21.10.2015, o godz.
17.00.(konieczne osobiste i pisemne potwierdzenie uczestnictwa w wycieczce ze
względu na poniesione przez organizatorów koszty biletów, transportu i rezerwacji
miejsc).
Wykład wyjazdowy do Częstochowy i
Olsztyna - 22.09.2015 r. pt „Zbytki sakralne Jasnej Góry” poprzedzony spotkaniem
organizacyjnym dn. 21.09.2015, o godz.
17.00. (konieczne osobiste i pisemne potwierdzenie uczestnictwa w wycieczce ze
względu na poniesione przez organizatorów koszty biletów, transportu i rezerwacji
miejsc).
Posiadamy wolne miejsca. Zapraszamy
do kontaktu (tel. 531-595-297). Wyjazd
jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje o projekcie
znajdą Państwo na plakatach, ulotkach i
tablicy ogłoszeń. Zapraszamy również do
kontaktu z koordynatorem projektu – tel.
531-595-297.
18
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
„Żegnali lato z ekologią i profilaktyką”
się wesołe miasteczko i wspólne tworzenie
EKO-GRAFFITI. Niespodzianką przygotowaną przez pana Pawła Łukasik dzielnicowego komisariatu w Sędziszowie była
możliwość wykonania pamiątkowej fotografii ze sprzętem policyjnym lub w radiowozie. Stróż prawa przypominał, wręczał
i zachęcał do noszenia elementów odblaskowych oraz rozdawał ulotki informacyjne dotyczące szkodliwości zażywania
dopalaczy w ramach akcji DOPALACZE
KRADNĄ ŻYCIE. Dorośli mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w
pokonaniu toru przeszkód za pomocą alkogogli imitujących stan upojenia alkoholowego lub podobnie działającego środka.
Impreza odbyła się dzięki dużemu zaanga-
Na placu targowym w Sędziszowie,
26 sierpnia 2015 roku, odbył się PIKNIK
RODZINNY pn. POŻEGNANIE LATA Z
EKOLOGIĄ I PROFILAKTYKĄ. Przypomnijmy że impreza została zorganizowana przez samorządowców już po raz
kolejny, w ostatnim tygodniu przed rokiem
szkolnym. Władze Miasta i Gminy Sędziszów jako organizatorzy przedsięwzięcia
zadbali o krzewienie właściwej postawy
proekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Podczas pikniku zostali nagrodzeni
zwycięzcy konkursu plastyczno-fotograficznego MOJA EKOGMINA. Dzięki
żowaniu w jej organizację partnerów, którymi byli: POLENERGIA S.A., MW Sędziszów Sp. z o.o, PAI Polish Alternative Investments RES Sp. z o.o. oraz sponsorów: Burmistrza Wacława
Szarka i Radnych Rady Miejskiej: Bożeny Wójcik, Adama Mysiary, Dariusza Juszczyk, Jarosława Jaworskiego, Rafała Dębickiego, Roberta Dobrowolskiego, Jana Wiencka i przewodniczących Zarządu Osiedli: Barbary Sobczyk i Renaty Pacholec oraz
Dyrektora ZUK Wiesława Jarzyńskiego.
Pamiątką po tegorocznym pikniku
będą kolorowe graffiti, którymi najmłodsi
odnowili elewację toalety miejskiej, jako
przykład, jak można połączyć zabawę i
upiększyć otoczenie.
Bożena Wójcik
wielu atrakcjom festyn stał się okazją do
wspólnego świętowania nie tylko dla najmłodszych, ale i całych rodzin. Impreza
zgromadziła prawie tysiąc osób, zarówno z Gminy Sędziszów jak i ościennych
Gmin. Najważniejszymi osobami w tym
dniu byli najmłodsi. Na tych wyjątkowych
uczestników czekały liczne atrakcje, takie
jak: gry, zabawy plastyczne i organizowane w ramach poszczególnych sekcji konkursy. Zabawę uświetniali aktorzy i artyści
teatru PATIGO, nie zabrakło przysmaków
z grilla, pokazu sztucznych ogni, waty cukrowej, popcornu, soczków, wody, które
dzieci otrzymywały gratis. Bardzo dużym
zainteresowaniem wśród dzieci cieszyło
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
Pożegnanie Pana Jana
23 sierpnia 2015 roku zmarł Jan Ozga.
Życie dla jego ziemskiego pielgrzymowania wykonało swój wyrok nieoczekiwanie. Parę tygodni wcześniej gościł na IX
Festiwalu Ludowym w Sędziszowie – taki
troszkę osamotniony i zmartwiony bo bez
własnej kapeli (wyj. Kapela Całków z Zielonek z którą śpiewał nie mogła wystąpić
na Festiwalu), stał i czekał: „Czy ktoś
mnie przyjmie?” – zapytał z nieśmiałością. Powiem tak, że zrobiło mi się go
bardzo żal. Widziałam jak bardzo zależało mu na tym aby zaśpiewać. Zaśpiewał,
opowiadał sprośne chłopskie kawały – po
raz kolejny rozbawił publiczność. Kto by
pomyślał wtedy, że był to jego ostatni Festiwal. Dzisiaj my już to wiemy.
Odszedł niespodziewanie. I już tylko
pożegnać nam go zostało. Cyt: „Są pożegnania na które nigdy nie jesteśmy gotowi.
Są słowa które zawsze wywołują morze
łez. I są takie osoby, na myśl których, zawsze zasypie nas lawina wspomnień.” Na
to pożegnanie nie byliśmy jeszcze gotowi.
Przyzwyczaił nas do tego, gdzie ludowe
granie i śpiewanie, tam był on – śpiewak
ludowy z Łan. Artysta wielce zasłużony
dla rozwoju autentycznej muzyki ludowej,
uhonorowany wieloma nagrodami za ta
twórczość.
Chciałoby się krzyknąć: Panie Janie! A
Ty się nie zrywasz? Nie śpiewasz? Muzyka przecież gra, gra, gra … Już nie usłyszymy tego charakterystycznego głosu i
ą
c
o
m
o
p
z
ć
y
ż
ą
Zd
O każdej porze dnia i nocy po naszych
drogach i ulicach śmigają z przeszywającym sygnałem karetki Pogotowia Ratunkowego. Widząc i słysząc to, z dreszczem
współczucia myślimy o potrzebującym
pomocy. W przeważającej mierze przypadków poza fachową opieką ratowników
medycznych liczy się czas – zdążyć z pomocą. Bardzo często na miejsce zdarzeń
zostaje zadysponowany helikopter . Znamy przypadki, że w ciągu jednego miesiąca na terenie naszej gminy odnotowywano 5-6 posadowień maszyny, w sytuacjach
poważnych wypadków drogowych czy
nagłych zachorowań. Za każdym razem
problemem był wybór miejsca oraz zabezpieczenie przeprowadzenia akcji w tym
angażowanie służb Policji czy OSP – co
nie zawsze było rzeczą łatwą ze względu
na upływający czas. Podobnie blokowanie na czas akcji obwodnicy Sędziszowa
powodowało trudności komunikacyjne na
drodze.
„Zagadnienie sygnalizowały do samorządu gminy tak służby Pogotowia ratunkowego jak również Radni i mieszkańcy
naszej gminy obserwujący chociażby kolejne akcje. - mówi Burmistrz W. Szarek
- W ostatnich tygodniach zagadnienie
znalazło swój dobry epilog. Staraniem
samorządu gminy zostało wybudowane
lądowisko dla helikopterów dla potrzeb
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”.
Lądowisko znajduje się na otwartym,
przestrzennym placu między budynkiem
Urzędu Miejskiego, a obiektami OSiR, pozbawionym pajęczyny przewodów elektrycznych czy wysokich drzew. Miejsce
lądowania to okrąg o średnicy 15 m. wy-
19
ludowych przyśpiewek na żywo, często
tworzonych przez Pana Jana na zawołanie.
Ale jak w cytacie „nie wszystek umrę”,
zostawił nam po sobie bogatą udokumentowaną nagraniami spuściznę ludowego
śpiewania. Odszedł jeden z tych za którymi umiera pewna epoka.
Odpoczywaj Panie Janie w spokoju.
E K-S
brukowany kostką w kolorze popielatym,
a w środku na czerwono zaznaczona litera „H”. Do lądowiska została urządzona
asfaltowa droga. Całość zadania wyniosła
kwotę 59.300 zł, pochodzącą z budżetu
gminy. W najbliższych dniach na obiekcie
pojawią się tablice ostrzegawczo-informujące o zasadach zachowania się ludzi i pojazdów w najbliższym otoczeniu. Lądowisko zostanie zgłoszone do użytkowania dla
służb Pogotowia Ratunkowego. Od tego
czasu każda potrzeba lądowania helikoptera będzie miała zabezpieczone miejsce, a
karetki swobodny dojazd w celu przetransportowania pacjenta.
Ewa Kubas-Samociuk
20
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Wrzesień 2015
Nowy Komendant Policji w Sędziszowie
Od 31 lipca br. Komisariat Policji w
Sędziszowie (przypomnijmy: zabezpieczający ład i porządek publiczny w trzech
gminach Sędziszów, Słupia i Wodzisław)
ma nowego komendanta. Jest nim podkom. Robert Durdziński. Nowy komendant liczy sobie 44 lata. Jest żonaty i
ma dwoje dorastających dzieci. Na stałe
mieszka w gminie Oksa. Z pracą policji
związany jest od 1994 roku. Jego pierwszą
placówką była Komenda Rejonowa Policji
w Kielcach. W latach 1999-2002 pracował
w Komisariacie w Oksie, a od 2002 aż
do 2015 w Komisariacie Policji w Małogoszczu gdzie w latach 2012-2015 pełnił
funkcję Komendanta. Posiada wykształcenie wyższe, o kierunku resocjalizacja i
profilaktyka społeczna, a także studium
pedagogiczne.
Nowemu szefowi KP w Sędziszowie
zadaliśmy kilka pytań:
Red: Na co będzie pan zwracał szczególną uwagę w zakresie bezpieczeństwa?
- „Wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, ładem i porządkiem publicznym trzech gmin: Sędziszowa, Wodzisławia oraz Słupi są dla mnie bardzo ważne.
Nie ukrywam, że szczególną uwagę będę
Poznajmy nowego proboszcza
Od paru tygodni Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie ma nowego
proboszcza. Jest nim ks. Edward Giemza,
który obecnie liczy sobie 47 lat. Święcenia
kapłańskie przyjął w 1999 roku w Kielcach. Dotychczas swoją posługę kapłańską pełnił w sześciu parafiach: w Nowym
Brzesku, w Kielcach (w Katedrze i w par.
bł J. Matulewicza), w Staromościu (k. Lelowa), w Biechowie (k. Pacanowa), oraz
w Działoszycach. Poza pełnieniem posługi kapłańskiej fascynuje się piłką nożna i
innymi dziedzinami sportu, którym poświęca każdy wolny czas. Gra w krajowej
reprezentacji drużyny piłki nożnej księży,
jako obrońca. Drużyna ta na dziewięć mistrzostw Europy – pięć razy zdobyła mistrzostwo, trzy razy wicemistrzostwo, a
jeden raz trzecie miejsce. Ks. Edward jest
jedynym zawodnikiem, który uczestniczył
we wszystkich dziewięciu rozgrywkach.
Red: Księże proboszczu zacznijmy
od tego sportowego ducha. Czy zamie-
kierował na zwalczanie chuligaństwa i
piractwa drogowego.”
Red: Modnym tematem ostatnich tygodni jest zjawisko zażywania dopalaczy
i nie zapominajmy o narkotykach? Czy jesteśmy bezpiecznym środowiskiem w tym
zakresie?
- „Zagadnienia dotyczą problemów
ogólnokrajowych i to zagadnienie zapewne będzie dotyczyć również mojego terenu. Dopiero go poznaję. Bardzo będzie
mi zależało na współpracy ze wszystkimi
środowiskami w zakresie profilaktyki i
przeciwdziałaniu tym zjawiskom. Uważam, że młodzi ludzie nie zawsze w porę
potrafią dostrzec zło i trzeba im w tym pomóż. Profilaktyka to podstawa walki z tym
zjawiskiem.
Red: Czy przyjął pan zmianę pracy,
do Sędziszowa z zadowoleniem czy też z
oporami?
- „Nie ukrywam, że przeżyłem zmianę
miejsca pracy, bo to zawsze coś nowego.
Przyszedłem do nowego środowiska i muszę je, że tak powiem, zdiagnozować, poznać jego problemy w zakresie ładu i bezpieczeństwa publicznego. Do tego czasu
zarządzałem służbami, które zapewniały
rza ksiądz kontynuować tę pasję z naszą
młodzieżą?
Ks. Edward: Oczywiście.
Red: Odpowiedź krótka i na temat.
Czy to jest księdza generalna zasada,
białe albo czarne innej opcji nie ma?
Ks. Edward: Można tak powiedzieć,
ale nie zawsze jest możliwa do zastosowania, większość spraw dla duszpasterza parafii wymaga poznania, zastanowienia się i
dopiero wybrania właściwej drogi.
Red: Przejdźmy na grunt parafii i
kościoła w tym sensie materialnym myślę tu o sprawach gospodarczych. Czy
przejechał już ksiądz wszystkie swoje
włości parafialne?
Ks. Edward: Jeszcze nie. Byłem przejazdem w Pawłowicach. Znam już Zielonki i Borszowice. Muszę poszukać przy ul
Wodzisławskiej gruntów parafii. (śmiech)
Największą troską dla mnie na dzień dzisiejszy będzie odbudowa na nową elewacji
kościoła. Jak widać mocno się posypała i
szpeci. Będzie to znaczne przedsięwzięcie
tak organizacyjne jak i finansowe. Pięknie
prezentuje się wnętrze, należy zadbać o
wygląd zewnętrzny kościoła. Myślę o założeniu strony internetowej, aby prezentować na niej życie parafii.
ISSN 1733-0173
Bezpłatny monitor samorządowy gminy Sędziszów
www.sedziszow.pl
bezpieczeństwo dla 18 tyś. ludzi. Obecnie
w trzech gminach: Sędziszowie Słupi oraz
w Wodzisławiu jest łącznie 27 tyś. Od kilku dni jest również nowy kierownik ogniwa prewencji sier. szt. Piotr Nowak, tak że
w Komisariacie siłą rzeczy, trochę zmian
organizacyjnych, takiego ułożenia sobie
roboty po swojemu będzie. W Sędziszowie
dysponuję zwiększonymi środkami oraz
posiadam większą ilość funkcjonariuszy.
Powiedział bym tak: Służba nie drużba,
przede mną wyzwanie, któremu zamierzam sprostać”.
Dziękuję panu za rozmowę.
Rozmawiała: E. K-S.
Red: Księże proboszczu witamy w naszej wspólnocie gminnej. Myślę że szybko
pozna ksiądz nasze środowisko i będzie się
tu czuł u siebie.
Rozmawiała: E. K-S
Zespół Redakcyjny: Ewa Kubas - Samociuk, Krzysztof Malec,
Adres do korespondencji: 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
Kontakt: tel. 041 381 11 29, 381 11 30, fax: 041 381 11 31, e-mail: [email protected]
Skład i łamanie: P.U.H. Kartograf, 32-048 Jerzmanowice, Jerzmanowice 53,
tel. 606 108 229, e-mail: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada
Znajdź nas na Facebooku: facebook.com/miastogminasedziszow

Podobne dokumenty

Pobierz plik

Pobierz plik 1944 roku. Dwa dni później miejscowa ludność, urządziła cmentarz, grzebiąc na nim ciała 35 zakatowanych osób. >> str. 2

Bardziej szczegółowo