pobierz program konferencji

Komentarze

Transkrypt

pobierz program konferencji
środa, 8 czerwca 2016
czwartek, 9 czerwca 2016
czwartek, 9 czerwca 2016
Wykaz plakatów na sesji posterowej:
1. COL. Dipl. Eng Marek Hütter, Assoc. Prof. Radomir Ščurek, Ph.D., COL. Radim Paloch,
dipl. Eng., Possibilities of misuse of unmanned aerial vehicles (UAV) to terrorist
targets
2. dr Agnieszka Bąbelewska, dr Renata Musielińska, dr hab., prof. AJD Wojciech
Ciesielski: Zanieczyszczenie metalami ciężkimi kory sosny zwyczajnej w zbiorowiskach
leśnych Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – ocena zagrożenia
3. dr hab. inż. , prof. PCz. Monika Zajemska, dr hab. inż., prof. PCz Henryk Radomiak,
Dorota Musiał, Александр Олегович Ерёмин ,Anna Poskart, Monika Jarnecka, Anna
Chamara, Kamila Śpiewak, Przemysław Rajca, Magdalena Kocyba, Maciej Janicki,
Agnieszka Kwapisz, Przemysław Mrugalski: Wykorzystanie techniki obliczeniowej do
modelowania bezpiecznej pracy przemysłowej komory grzewczej
4. dr hab. inż. Tomasz Wyleciał, dr inż. Rafał Wyczółkowski: Realizacja założeń
krajowych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego w świetle danych
statystycznych
5. dr hab. inż. Wioletta M. Bajdur, inż. Marcin Mrówczyński: Analiza zagrożeń
środowiska pracy w elektrowniach cieplnych – węglowych
6. dr hab. inż., prof. AJD Andrzej Roman: Przyczyny powstawania pożarów w
instalacjach i urządzeniach elektrycznych
7. dr hab. inż., prof. PCz Dariusz Rydz: Identyfikacja i analiza zagrożeń w kopalniach
węgla kamiennego
8. dr hab. inż., prof. PCz Józef Iwaszko: Płyty azbestowo cementowe - badania
strukturalne włókien azbestu
9. dr hab., prof. AJD Alina Gil: Mechanizmy zabezpieczania transakcji elektronicznych
10. dr hab., prof. AJD Jarosław Krzywański,: Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn w
świetle wymagań dla osłon
11. dr hab., prof. AJD Mikhail Selianinau: Zastosowanie modularnej technologii
obliczeniowej do tworzenia kryptograficznych systemów ochrony informacji
12. dr inż. Adam Idzikowski , mgr Anna Makowska: Ocena bezpieczeństwa pracy na
stanowiskach administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego
13. dr inż. Agata Krystosik-Gromadzińska: Bezpieczeństwo polskich załóg statków
morskich w obliczu współczesnej przestępczości zorganizowanej
14. dr inż. Agnieszka Ubowska, M. Kotrys: Zagrożenia podczas magazynowania kwasu
siarkowego w Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
15. dr inż. Agnieszka Ubowska, K. Laskowska: Sorbenty jako środki zapobiegające
zagrożeniom w transporcie drogowym powodowanym przez wycieki incydentalne
substancji chemicznych
16. dr inż. Dorota Wojtyto, dr Wiesław Kulma: Bezpieczeństwo publiczne w kontekście
oceny przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w administracji samorządowej
17. dr inż. Dorota Wojtyto: Metodyka zarządzania ryzykiem, a zagrożenia bezpieczeństwa
państwa
18. dr inż. Jacek Michalczyk: Zasady opracowywania zabezpieczenia pożarowego i
ewakuacyjnego ludzi oraz mienia dla budynków administracji terytorialnej
19. dr inż. Joanna Rut, dr Tomasz Wołczański: Ocena stanu technicznego działu
produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie
20. dr inż. Joanna Świątek-Prokop, inż. Ewelina Nowak: Analiza stanu wiedzy
mieszkańców środowiska wiejskiego w zakresie możliwych zagrożeń ekologicznych
21. dr inż. Joanna Świątek-Prokop, inż. Marcin Skirucha: Wykorzystanie diagramu
Ishikawy do identyfikacji zagrożeń w ruchu miejskim
22. dr inż. Marcin Janik: Dynamika rozwoju epidemii w zamkniętej populacji dla
wybranych patogenów
23. dr inż. Marcin Sosnowski: Badania numeryczne wpływu lokalizacji budynków na
zagrożenia wynikające z propagacji związków toksycznych w atmosferze
24. dr inż. Marlena Krakowiak, dr inż. Rafał Dobrakowski: Bezpieczeństwo w sieci –
współczesne wyzwania
25. dr inż. Michał Pałęga, dr Wiesław Kulma: Organizacja i funkcjonowanie krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego w świetle działań ratowniczych na obszarze wybranej
jednostki samorządowej
26. dr inż. Paweł Łukaszczuk, D. Olszewska: Wpływ czasu użytkowania na temperaturę
zapłonu wybranych olejów spożywczych
27. dr inż. Rafał Dobrakowski, dr inż. Teresa Bajor: Bezpieczeństwo stosowania rozwiązań
mobilnych w sytuacjach kryzysowych
28. dr inż. Renata Dobrzyńska: Wpływ produktów pożaru na zdrowie i życie człowieka
29. dr inż. Sławomir Morel, inż. Wojciech Małek: Metody i warunki oczyszczania
powietrza z gazów i pyłów wybuchowych
30. dr inż. Szymon Berski, Radosław Szatan: Zastosowanie klastra wysokiej dostępności
w bezpieczeństwie relacyjnych baz danych
31. dr inż. Teresa Bajor, dr inż. Marlena Krakowiak: Czynniki psychospołeczne a ocena
ryzyka zawodowego
32. dr inż. Tomasz Dembiczak: Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zastosowanie
innowacyjnych materiałów w produkcji sprzętu ochronnego
33. dr inż. Urszula Nowacka: Wykorzystanie metody Behavioural-Based Safety (BBS) oraz
modelu Antecedents-Behaviour-Consequences (A-B-C) w zarządzaniu kryzysowym
34. dr Joanna Kończyk, dr inż. Agnieszka Sobianowska-Turek, dr inż. Katarzyna
Sobianowska: Zużyte baterie jako źródło metali ciężkich
35. dr Maja Taraszkiewicz-Łyda, mgr inż. Natalia Koch: Badanie poziomu wiedzy wśród
studentów kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa dotyczącej wystąpienia ewentualnych
zagrożeń na terenie Miasteczka Akademickiego Politechniki Śląskiej oraz sposobów
postępowania w przypadku ich zaistnienia
36. dr Piotr Rychter, mgr Diana Rogacz, mgr Kamila Lewicka: Chemizacja rolnictwa wybrane aspekty ekotoksykologiczne
37. dr Renata Musielińska, dr Agnieszka Bąbelewska, dr hab., prof. AJD Wojciech
Ciesielski: Ocena możliwości zagrożenia ołowiem i kadmem borówki czernicy
(Vaccinium myrtillus L.) z terenu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
38. dr Tomasz Prauzner, dr Paweł Ptak: Diagnostyka powłok ochronnych w badaniach i
dydaktyce
39. dr Tomasz Prauzner: Deterministyczne programy symulacyjne jako narzędzie
projektowania systemów technicznych
40. dr Waldemar Nowosielski, dr Zbigniew Dziamski: Terroryzm ekologiczny –broń
chemiczna i biologiczna
41. dr. Wiesław Kulma, mgr.inż. Estera Pietras: Znaczenie bezpieczeństwa informacji w
przedsiębiorstwie
42. mgr Agnieszka Folentarska: Nowe metody usuwania leków w komunalnych
oczyszczalniach ścieków przy użyciu biowęgla
43. mgr Angelika Majdzik: Przesłanki wypadkowe ukryte w systemach prawnych
44. mgr inż. Anna Caban, mgr Paweł Stradomski: Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu
na czynniki chemiczne na wybranym stanowisku pracy
45. mgr inż. Anna Caban, mgr Paweł Stradomski: Podstawowe obowiązki pracodawcy w
zakresie występowania czynników rakotwórczych i/lub mutogennych w środowisku
pracy
46. mgr inż. Estera Pietras: Hasła jako ochrona danych osobowych na przykładzie
wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego w Województwie Śląskim
47. mgr inż. Monika Margol, Anna Wacowska, Mariola Wojciechowska: Broń masowego
rażenia
48. prof. Borys Bolibrukh: Prognozowanie sytuacji na obiektach z obecnością amoniaku
49. st. bryg. mgr inż. Jacek Antos: Analiza właściwości funkcjonalnych jonizacyjnych i
optycznych czujek dymu podczas detekcji pożarów
50. st. kpt. mgr inż. Marek Wnęk: Materiały promieniotwórcze i rozszczepialne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowanie służb ratowniczych do
prowadzenia działań w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego

Podobne dokumenty