Ośrodek Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł

Komentarze

Transkrypt

Ośrodek Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł
I Spotkanie pt. „Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT”,
Warszawa 8.12.2011
Katalog NUKAT – bieżące
informacje
Dane statystyczne – rekordy bibliograficzne
Wydawnictwa
ciągłe
68895
Wydawnictwa
zwarte
2018879
stan na 05.12.11.
Dane statystyczne – zbiory specjalne
Stare druki
23 659
Kartografia
12 784
Dźwiękowe
muzyczne
3 872
Druki muzyczne
30 171
Dźwiękowe niemuz.
2 564
Programy
komputerowe
1 403
Filmy
4 912
Ikonografia
437stan na 05.12.11.
Dane statystyczne – rekordy bibliograficzne
Rekordy bibliograficzne – liczba kopiowań
7 182 138
Jeden rekord kopiowany jest średnio
3,48 razy
Dane statystyczne – rekordy khw
Hasła
przedmiotowe
345 373
Hasła osobowe
i korporatywne
1 159 856
Tytuły
Tytuły
serii
ujednolicone 119 848
113 844
Hasła
przedmiotowe
rozwinięte
1 104 520
Nazwa/Tytuł
175 453
stan na 05.12.11.
Opracowujemy jeden, a udostępniamy TRZY języki
haseł przedmiotowych
919 984
746 911
501 529
337 965
28 380
173 073
Razem
19 644
163 564
JHP KABA
8 736
H. rozwinięte
H. wzorcowe
JHPBN
MESH
stan na 05.12.11.
Dane statystyczne – liczba wyszukiwań
W 2011 roku baza NUKAT była przeszukiwana średnio
2 487 501 razy
Rekordowy miesiąc
październik 2011
Całkowita liczba wyszukiwań
3 029 495
Dane statystyczne – liczba bibliotek
współpraca czynna
84 biblioteki
współpraca bierna
25 bibliotek
uprawnienia do tworzenia rekordów w katalogu NUKAT ma
ponad tysiąc bibliotekarzy
I nadal rośniemy 
Współpracujemy z:
VIAF - Virtual International Authority File
http://viaf.org/
http://www.worldcat.org/
Tworzymy dla Polski i dla świata!!!
Zostaliśmy członkiem
European RDA Interest Group
Celem tej organizacji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy
między potencjalnymi użytkownikami RDA w Europie.
http://www.slainte.org.uk/eurig/index.htm
Rozwijamy się
NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej
http://autostrada.buw.uw.edu.pl/
Rozbudowywana jest zawartość bazy NUKAT i jej zakres
informacyjny. W tym celu pod ścisłym nadzorem prowadzimy
scalenie danych bibliograficznych z komputerowych katalogów
lokalnych 30 bibliotek. Scalane dane (opisy publikacji) zostały
wytworzone przed powstaniem katalogu NUKAT i do tej pory nie
były objęte systemem centralnej informacji NUKAT.
Zaangażowane w proces scalania instytucje są największymi
polskimi bibliotekami naukowymi.
NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej
Scalanie automatyczne:
1. Jeżeli rekordy z katalogu danej biblioteki mają swoje
odpowiedniki w katalogu NUKAT – wymieniamy rekordy
i dodajemy symbole biblioteki do rekordów NUKAT
2. Jeżeli rekordów z katalogu danej biblioteki NIE ma w
katalogu NUKAT – wprowadzamy je jako nowe
Scalanie ręcznie:
1. Jeżeli mamy wątpliwości – nad rekordami pracują
administratorzy NUKAT
2. Każda biblioteka objęta projektem dodatkowo sama
przenosi określoną liczbę rekordów z katalogu lokalnego
do NUKAT
Dane statystyczne projektu
„NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej”
Rekordy
analizowane
w NUKAT
1 812 44
Rekordy scalone
1 078 784
Nowe rekordy
przyjęte do bazy
166 692
Administratorzy
102 942
stan na 01.12.11.
Dane statystyczne Projektu
86 928
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
16 590
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
161 599
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
51 645
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Centralna Biblioteka Matematyczna PAN
3 982
80 785
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
94 778
Biblioteka Uniwersytetu w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
14879
103 945
Biblioteka Główna UMCS w Lublinie
16 793
Wojewódzka Biblioteka w Lublinie
54 030
Biblioteka KUL
Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Biblioteka UŁ
12 733
16 176
10 575
Biblioteka Jagiellońska i CM
Biblioteka PAU i PAN w Krakowie
162 577
6389
21 437
Biblioteka Główna AGH w Krakowie
Biblioteka Główna UEK w Krakowie
Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
Biblioteka PWST w Krakowie
Bibioteka Akademii Muzycznej w Krakowie
Biblioteka Uniwersytetu JPII w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Biblioteka ASP w Krakowie
Biblioteka AWF w Krakowie
15 351
3 684
5 549
2 048
11 034
Rekordy zidentyfikowane
w bazie (dodany symbol)
6 836
4 019
3 281
22 104
Biblioteka Uniwersystetu Pedagogicznego w Krakowie
35 496
47 069
Bibioteka UŚ w Katowicach
Biblioteka Główna UG
Biblioteka Gdańska PAN
Rekordy przejęte do bazy
6 475
stan na 01.12.11.
Bierzemy także udział w projekcie
SYNAT (System Nauki i Techniki)
http://www.synat.pl/
CKHW NUKAT zostanie rozbudowana o rekordy kartoteki haseł
wzorcowych dla nazw wydawców. Zespół Centrum NUKAT
przygotowuje zasady tworzenia rekordów khw dla nazw
wydawców oraz stosowania ich w rekordach bibliograficznych.
W ramach projektu przygotujemy określoną liczbę haseł khw
dla nazw wydawców i uzupełnimy nimi część rekordów
bibliograficznych.
Zmieniamy się
Ośrodek Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych
Ośrodek Melioracji
Strona www katalogu NUKAT
Strona www Centrum NUKAT
Szkolenia online*
Tytuł Ujednolicony (w styczniu zupełnie nowy kwartalnik)
* Potrzebę szkolenia może zgłosić każdy współkatalogujący na adres [email protected]
NASZE GŁÓWNE ZADANIE TO
KONTROLA
Rekordów wprowadzanych
do bazy NUKAT
• Ośrodek Kontroli Rekordów
Kartoteki Haseł Wzorcowych
Poprawności prezentacji danych
w katalogu NUKAT
• Bibliotekarze systemowi
• Ośrodek Obsługi Informatycznej
• Ośrodek Kontroli Rekordów
Bibliograficznych
• Ośrodek Melioracji
Nowy Ośrodek Melioracji (OM) – modyfikacje rekordów
• codzienne na podstawie raportów i zgłoszeń administratorów
NUKAT
• cykliczne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne) na podstawie
założeń OM
• jednorazowe na podstawie założeń OM (objęcie danego
zagadnienia kontrolą jak: walidacja, Zatrzymany0, Zatrzymay1,
error, Zatrzymany2 )
• automatyczne wg założeń OM
- khw (codziennie modyfikowanych jest 1200 rekordów)
- bibliograficzne (założenia w opracowaniu)
Ośrodek Melioracji
• prowadzimy analizę danych w katalogu NUKAT wykorzystując
funkcje systemu VIRTUA
• opracowujemy założenia do melioracji na podstawie
zaobserwowanych lub zgłoszonych błędów w katalogu
• modyfikujemy zarówno rekordy khw jak i opisy bibliograficzne
Potrzeba prac wynika z:
• zmieniających się zasad katalogowania
• przejmowania opisów z katalogów lokalnych w ramach projektu
NUKAT - Autostrada informacji Cyfrowej
• subiektywnej interpretacji zasad katalogowania przez
bibliotekarzy współtworzących katalog
Ważniejsze melioracje przeprowadzone w bazie:
• ujednolicenie zawartości pól 020/920 z ISBN (poprawiono ok.
12 tys. rekordów) oraz 024/924 ISMN
• ujednolicenie zawartości pól z datą wydania dokumentu
• poprawienie wartości 2-go wskaźnika w polu 245 (prawidłowa
indeksacja tytułu dokumentu)
POTRZEBY MELIORACJI REKORDÓW NALEŻY ZGŁASZAĆ NA
ADRES [email protected]
Formaty
Zaktualizowane wydanie
„Formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki”
w formie skoroszytowej ukaże się już w styczniu 2012 roku
W taki sam sposób w przyszłości będą
wydawane wszystkie formaty 
2012 rok
10-lecie
katalogu NUKAT!!!
Czekamy na pytania i uwagi
[email protected]
Przygotowali:
M. Rowińska [email protected]
I. Ruść [email protected]
L. Śnieżko [email protected]
M. Zarudzka [email protected]