Inżynier Systemów PLC

Komentarze

Transkrypt

Inżynier Systemów PLC
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
poszukuje
Inżynier Systemów PLC - Siemens
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS przy UJ (CPS) zaprasza do udziału w
budowie pierwszego polskiego synchrotronowego źródła światła, wyjątkowego projektu znajdującego się na
Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.
Praca w CPS zapewnia:
• udział w powstawaniu unikalnej, multidyscyplinarnej infrastruktury badawczej
• okazję pracy w międzynarodowym środowisku ekspertów
• styczność z najnowszymi technologiami
• możliwość wyjątkowego rozwoju zawodowego i osobistego
Opis zadań:
• Projektowanie, przygotowywanie specyfikacji przetargowej, wdrażanie, utrzymanie i rozwój systemów
logicznych sterowników programowalnych (PLC), w tym systemów Fail-Safe na poziomie
bezpieczeństwa SIL3
• Nadzorowanie prac projektowych i instalacyjnych dla systemów PLC, w tym podsystemów dotyczących
bezpieczeństwa ludzi i urządzeń.
• Obsługa systemu BMS
• Projektowanie i tworzenie programów logicznych dla sterowników logicznych
• Współpraca z zespołami w innych ośrodkach synchrotronowych w zakresie przygotowania dla CPS
systemów zabezpieczeń ludzi i urządzeń, opartych na sterownikach PLC.
Wymagania:
• Wykształcenie inżynieryjne w kierunku Automatyka-Robotyka lub pokrewne
• Dobra znajomość i doświadczenie w pracy z systemami PLC, opartymi o rozwiązania firmy Siemens
• Znajomość środowiska STEP 7
• Umiejętność programowania w językach LAD, FBD
• Dobra znajomość zagadnień automatyki przemysłowej
• Znajomość oprogramowania elektrycznego CAD( preferowany AutoCAD Electrical)
• Samodzielność i samoorganizacja
• Dobre umiejętności interpersonalne
• Dobra znajomość języka angielskiego
Mile widziane:
• Znajomość i doświadczenie z systemami PLC innych producentów, w tym firmy Rockwell Automation
• Uprawnienia SEP Gr 1 ”Eksploatacja” do 1kV
• Dodatkowe umiejętności związanie z tworzeniem i utrzymaniem systemów sterowania w tym
programowanie w takich językach jak Python, C/C++, Java, czy znajomość systemów operacyjnych
Windows oraz Linux
• Doświadczenie w pracy z systemami zabezpieczeń Fail-Safe
Miejsce pracy: Kraków
CV wraz z listem motywacyjnym proszę przysyłać na adres e-mail: [email protected] z tytułem Inżynier
Systemów PLC – Siemens do 30 marca 2014 roku.
W CV proszę umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z
Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Podobne dokumenty