LISTA PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH

Komentarze

Transkrypt

LISTA PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH
LISTA PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH
2017
Tkanka nabłonkowa i łączna
46. Tarczyca
63. Dwunastnica
13. Rogówka
74. Pęcherz moczowy
18b.Tkanka tłuszczowa brunatna
45. Węzeł chłonny
23b. Kostnienie na podłożu łącznotkankowym
25b. Kostnienie na podłożu chrzęstnym
23a. Kość zbita- przekrój przez trzon kości długiej
100. Oskrzela główne
Układ endokrynowy
46. Tarczyca
47Z/L. Przysadka mózgowa
47S. Przysadka mózgowa (met. barw. Slidders)
48. Nadnercza
91. Szyszynka
93. Przytarczyce
Układ oddechowy
99. Tchawica z przełykiem
71. Płuco
71E. Płuco na włókna sprężyste
Układ moczowy
Tkanka mięśniowa
29M. Język (Masson-Lillie)
63. Mięsień gładki- dwunastnica
32a. Mięsień sercowy z układem
bodźcoprzewodzącym
29a. Mięsień szkieletowy+ wrzecionko
nerwowomięśniowe
Krew i Układ krwionośny
40. Tętnica sprężysta ( orceina )
39. Tętnica mięśniowa i żyła
80. Tętniczka- macica
Układ limfatyczny
41.
42.
43.
44.
45.
Śledziona
Migdałek podniebienny
Grasica młoda
Grasica inwolucyjna
Węzeł chłonny
Układ nerwowy
87. Cytoarchitektura kory mózgu (fiolet krezylu wg
Nissla)
88. Móżdżek
35. Pień nerwowy
34. Zwój nerwowy
36. Rdzeń kręgowy
Oko i Skóra
81.
82.
97.
85.
Skóra gruba
Skóra cienka
Powieka
Oko
8. Nerka
73. Nerka- naczynia krwionośne ( tusz chiński )
74. Pęcherz moczowy
Układ pokarmowy
98. Warga
14. Ząb niedojrzały, prep. rozwojowy z głowy szczura
54b. Język- brodawka okolona
55. Ślinianka przyuszna
56/57. Ślinianki (podjęzykowa, podżuchwowa)
58. Przełyk
58a. Przejście przełyku w żołądek
59. Trzon ( dno ) żołądka
60. Przejście żołądka w dwunastnicę
63. Dwunastnica
12. Jelito cienkie
62. Jelito grube
64. Wyrostek robaczkowy
65. Wątroba świni
66L. Wątroba ludzka
68a. Pęcherzyk żółciowy
69. Trzustka
Układ płciowy żeński
78. Jajnik
78a. Jajnik- ciałko żółte
79. Jajowód
80. Macica
84. Łożysko
15. Pępowina
89. Gruczoł sutkowy czynny
Układ płciowy męski
75. Jądro
76. Najądrze
77. Nasieniowód
4L. Gruczoł krokowy
96. Prącie

Podobne dokumenty