szablon wizytowki 90x50.ai

Komentarze

Transkrypt

szablon wizytowki 90x50.ai
Margines bezpieczeństwa
istotne elementy nie powinny przekraczać niebieskiej linii
Linia cięcia
Spad 2mm - obszar między linią cięcia,
a spadem zostanie obcięty,
tło projektu (bez istotnych elementów)
dociągnąć do linii spadu.
UWAGA
Makieta służy jako pomoc przy projektowaniu,
aby nie została wydrukowana wraz z projektem - pamiętaj o jej usunięciu.
Dobrym zwyczajem jest tworzenie programowych linii pomocniczych,
które nie są drukowalne.