Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu - BIP Kujawsko

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu - BIP Kujawsko
OGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu II przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż autobusów używanych
znak postępowania: KPTS-S-10/AU/1/16/125
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że
II przetarg na sprzedaż autobusów używanych został zakończony wynikiem negatywnym – w
przetargu żadna ze złożonych ofert nie spełniła warunków przetargu.
Włocławek, dnia 20.07.2016r.