Modlin2 - Latajmybezpiecznie.org

Komentarze

Transkrypt

Modlin2 - Latajmybezpiecznie.org
TRZEBA WIEDZIEĆ
Punkty VFR Modlina
Punkty VFR lotniska Modlin
Zanim polecisz do
Modlina
Zdjęcia: Andrzej Rutkowski
28
PLAR 7/2012
rys. na podstawie materiałów PAŻP
W
racamy do tematu zmian
w przestrzeni powietrznej
w rejonie Modlina. Po
opublikowaniu przez PAŻP procedur związanych z ruchem VFR
w nowym CTR Modlin, w środowisku general aviatiom pojawiło się
zaniepokojenie, że zmiana lokalizacji punktów VFR i jednoczesne użycie tych samych nazw punktów, które związane były z działającym
w tym miejscu od pewnego czasu
ATZ, powodować będzie nieporozumienia na linii piloci-służby ruchu
lotniczego. Mamy więc nadzieję, że
ten artykuł pomoże uniknąć owych
nieporozumień.
Jeśli chodzi o nazewnictwo
punktów, przyznam, że trzymam
tu stronę twórców modlińskich
procedur. Priorytetem było dla
nich aby nie dublowały się nazwy
punktów VFR lotnisk w całej aglomeracji Warszawskiej (EPWA,
EPBC, EPMO). Zatem z uwagi na
ograniczony zasób liter w alfabecie, dotychczasowe nazwy modlińskich punktów – mimo ich migracji – musiały pozostać.
Punkt
CHARLIE
HOTEL
INDIA
SIERRA
Współrzędne geograficzne
52°23'35"N 020°18'56"E
52°32'57"N 020°30'04"E
52°28'28"N 020°38'55"E
52°36'21"N 020°23'58"E
UNIFORM
VICTOR
YANKEE
JULIETT
52°25'45"N
52°23'41"N
52°34'48"N
52°22'40"N
Raz jeszcze wracamy do tematu CTR Modlina.
Tuż przed jego uruchomieniem polecieliśmy
przyjrzeć się nowym punktom VFR
tego lotniska.
Przedstawiamy nasze spostrzeżenia.
Może dzięki tym obserwacjom – zwłaszcza
w lotach bez GPS – nowa przestrzeń
powietrzna nie sprawi żadnych problemów.
Dla tych, którzy mają wątpliwości czy aby to takie ważne żeby nazwy się nie powtarzały, odpowiem,
że chodzi tu przede wszystkim
o jednoznaczność tras podawanych przez pilotów w planach lotu
– pisaliśmy o tym szerzej parę miesięcy temu w PLAR. Bywa, że to,
co dla pilota było jednoznaczne
podczas pisania planu – bo doskonale przecież wiedział dokąd zamierza polecieć – jest zupełnie
niezrozumiałe dla osoby odczytującej trasę z planu lotu. Wystarczy
aby trasa przechodziła przez punkty warszawskie i np łódzkie, albo
któregoś z sąsiadujących z Warszawą MATZ. Stąd pomysł procedurzystów pracujących nad Modlinem jest dobrym krokiem zmierzającym do systemowego ograniczenia tego problemu.
Nie pozostaje więc nic innego jak
wyrzucić stare lokalizacje z pamięci
własnej głowy oraz z GPS i zapamiętać nowe, by nie napytać sobie
biedy nieświadomie naruszając
przestrzeń kontrolowaną Modlina.
Aby pomóc w tym zadaniu oblecie-
020°39'15"E
020°32'26"E
020°46'25"E
020°55'00"E
Opis
Południowy kraniec Czerwińska
Skrzyżowanie dróg w Przyborowicach
Północno zachodni kraniec m. Wymysły
Wiadukt na skrzyżowaniu trasy S7
i linii kolejowej w Płońsku
Most drogowy (trasa S7) nad Wisłą
Kościół w Leoncinie
1 km na północ od stacji kolejowej Nasielsk
Jabłonna
liśmy nowe punkty Modlina, przy
okazji ucząc się ich lokalizacji. Pominęliśmy warszawski punkt JULIETT, zakladając, że jest on od
dluższego czasu doskonale lotnikom znany.
Nowe punkty VFR wraz
z CTR/ATZ Modlina wchodzą do
AIP Polska 28.06.2012. Pamiętaj-
my z tą datą lotnisko Modlin przechodzi wraz z nowym CTR z AIP
VFR do dużego AIP Polska. Nie
szukajmy więc już go w AIP VFR,
bo albo go tam nie znajdziemy, albo – co gorsza – znajdziemy nieaktualne informacje na jego temat.
Andrzej Rutkowski
UNIFORM
Punkt ten należy do najbardziej bezproblemowych w rejonie Modlina.
Od 28 czerwca br jest nim most trasy S7 na Wiśle na południe od Modlińskiego pasa startowego. Co prawda w okolicy znajdują się aż trzy duże przeprawy mostowe (dwie na Wiśle i jedna na Bugonarwii), jednak
punkt UNIFORM to jedyny w okolicy most dwujezdniowy po czym najprościej będzie sprawdzić czy odnaleźliśmy ten, o który chodzi.
N
TRZEBA WIEDZIEĆ
Punkty VFR Modlina
N
N
VICTOR
Aby dolecieć do VICTORA (czy
to na dolocie do Modlina, czy
podczas odlotu z lotniska) trzeba
pokonać wielką chęć polecenia
„po Wiśle” i skierować się w głąb
południowego brzegu Wisły –
w stronę puszczy. Punkt ten celowo oddalono od rzeki oddalając
go jednocześnie od przedłużenia
SIERRA
Punkt SIERRA odnajdziemy na
południowo wschodnim krańcu
Płońska. Jest nim wiadukt na
skrzyżowaniu dwupasmówki trasy
S7 i jednotorowej linii kolejowej
Płońsk-Nasielsk. Lecąc od strony
Modlina, powinniśmy wypatrywać
osi pasa w Modlinie, tak aby zminimalizować prawdopodobieństwo kolizji ze startującym czy podchodzącym ruchem
IFR. Punkt VICTOR to zabytkowy kościół z 1886 r. w centralnym punkcie miejscowości Leoncin. Jest on o tyle charakterystyczny, że położony jest na niewielkim wzniesieniu w środku
półkola wyznaczonego przez coś w rodzaju mini obwodnicy tej
miejscowości. Sam kościół sąsiaduje z cmentarzem układającym się również w półkole. Można liczyć na to, że obiekt ten
będzie oświetlony w nocy (pytanie tylko czy przez całą noc), co
będzie dodatkowym atutem tego punktu.
N
Póki co, nie udało mi się dotrzeć do zdjęcia pokazującego, że
jest to obiekt oświetlony nocą. Jeśli by tak było, Czerwińsk również
byłby świetnym nocnym punktem
nawigacji VFR.
początku zielono białych ekranów akustycznych na S7 i „ślimakowatego” zjazdu z tej
trasy, który wraz z torem kolejowym przechodzi pod jej wiaduktem.
Jest to jeden z łatwiejszych do odnalezienia w terenie punktów, o ile lecimy za dnia.
W nocy może być z tym różnie – ani dwupasmówka S7, ani tor kolejowy nie są w tym
rejonie oświetlone.
HOTEL
Pomiędzy SIERRĄ a Modlinem, tuż przed granicą CTR znajduje
się punkt HOTEL. Jeżeli ktoś przygotowując się do lotu postanowiłby obejrzeć go w np. GoogleEarth to zobaczy, że w tym miejscu
dwupasmówka S7 przecina się
z drogą dochodzącą do niej z obu
stron pod charakterystycznym kątem. Nic więc prostszego –
„wziąć pod pachę” dwupasmówkę i lecieć z Płońska do punktu
HOTEL i... tu czai się pułapka.
Około kilometra przed prawdziwym punktem HOTEL znajduje
się „HOTEL fałszywy” – identycznie wyglądające skrzyżowanie na
S7, które lecąc bez GPS można
wziąć za właściwe.
Jak zatem odróżnić te skrzyżowania? W po południowo zachodniej stronie właściwego HOTELu w Przyborowicach Górnych
znajdują się charakterystyczny
prostokątny staw na terenie kopalni żwiru. Wprawne oko dostrzeże też, że na tym skrzyżowaniu (w odróżnieniu od „fałszywego”) da się samochodem przeciąć dwupasmówkę.
Daliśmy się na to złapać. Mimo porównywania terenu z obrazkiem
z GoogleEarth, obfotografowaliśmy nie to skrzyżowanie co trzeba i polecieliśmy dalej. Szczęśliwie do właściwego było niedaleko i załapało
się ono w kadrze. W każdym razie jeżeli nawet pomylimy te skrzyżowania lecąc do Modlina to zgłaszając „fałszywy HOTEL” pozostajemy po
bezpiecznej stronie, czyli na zewnątrz CTR EPMO.
HOTEL
CHARLIE
Punkt ten został zlokalizowany w Czerwińsku nad Wisłą. W AIP został on zdefiniowany
jako południowa część tej miejscowości. Najbardziej południowym fragmentem położo-
30
PLAR 7/2012
nego na północnym brzegu Wisły Czerwińska jest niewielka plaża. Jest ona charakterystyczna, o ile... utrzymuje się umiarkowany
„stan wód rzeki Wisły”. Natomiast trudno
wyobrazić sobie taki stan wód, aby charakterystycznym przestał być inny obiekt – położony w Czerwińsku klasztor Salezjanów z XII w.
N
PLAR 7/2012
31
TRZEBA WIEDZIEĆ
N
Punkty VFR Modlina
N
YANKEE
INDIA
To kolejny dobry, łatwo rozpoznawalny w terenie punkt.
W AIP znajdziemy informację, że znajduje się on 1 km na północ od stacji kolejowej Nasielsk. W terenie znajduje się w tym
miejscu charakterystyczne rozwidlenie linii kolejowej w kształcie
litery „Y” (które pomoże zapamiętać nazwę tego punktu). Jego
północne kolejowe odnogi wiodą w stronę Płońska i Ciechanowa. Południowa zaś w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego.
Z charakterystycznych obiektów w rejonie YANKEE znajdziemy
nową halę magazynową o białych ścianach z pomarańczowym
paskiem, starą wieżę ciśnień i dworzec kolejowy Nasielsk, co do
którego możemy mieć pewność, że nocą będzie widoczny.
To może być punkt, który okaże się najtrudniejszy dla pilotów latających bez GPS.
Jest nim północno zachodni kraniec miejscowości Wymysły. Niestety, w tym miejscu – jak
i w okolicy – nie ma nic charakterystycznego,
a gdzieś w tym rejonie punkt musiał być
wyznaczony. Wymysły to rozproszona miejscowość pomiędzy dwoma lasami. Jak ją odnaleźć? Posłużyć się można tym, że przy dobrej pogodzie znad rejonu punktu INDIA widać już lotnisko w Modlinie. Między INDIA
a lotniskiem Modlin znajduje się bardzo charakterystyczny, podłużny las rozciągający się
wzdłuż pasa startowego. INDIA zaś znajduje
się na północ od tego lasu pomiędzy dwoma
ramionami lasu w kształcie odwróconej litery
„U”, przez której górną część przepływa rzeka Wkra.
Z którą mapą latać do Modlina?
Na rynku dostępne są dwie papierowe mapy Polski 1:500000 do lotów VFR z tegoroczną majową datą aktualizacji: wydana przez
firmę Jeppesen oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. CTR Modlin wchodzi do AIP dopiero pod koniec czerwca, czy zatem na mapach tych znajdziemy tę strukturę przestrzeni powietrznej? Niestety, na mapie Jeppesena pozostał stary „mały” ATZ zgodnie ze stanem przestrzeni na 31. maja. Zatem mapa ta nie pokaże nam jak prawidłowo latać w rejonie Modlina.
Jeśli chodzi zaś o mapę PAŻP problem został rozwiązany przez wydawcę, ale wymaga odrobiny czujności od użytkownika mapy. Jeśli chodzi o wersję składaną, w której Polska
podzielona jest na 6 arkuszy i która jest znacznie częściej używana przez lotników, wydawca próbując rozwiązać problem uruchomienia CTR Modlin po zaplanowanej dacie wydania nowej edycji mapy VFR, zaoferował bezpłatną wymianę arkusza, na których zaraz po 31.05.2012 w przestrzeni powietrznej zachodzą istotne zmiany. Dotyczy
to np. arkusza „Warszawa” (uwaga, wymianie podlaga także „Kraków”).
Zatem teraz bezwzględnie sprawdzamy czy w rejonie Warszawy lecimy z arkuszem
mapy z aktualizacją na 28.06.2012. Jeśli nie – powinniśmy skontaktować się ze sprzedawcą mapy w celu otrzymania nowego arkusza. PAŻP – chcąc rozwiązać ten problem
– zobowiązał się bezpłatnie wymienić arkusze „majowe” na „czerwcowe”. Na marginesie podam, że klienci sklepu Przeglądu Lotniczego dostali już nowe arkusze bezpłatnie
pocztą.
Opisany problem nie dotyczy wersji nieskładanej mapy (tej „na ścianę” – w jednym arkuszu). Ta dostępna jest tylko z datą aktualizacji 28.06, a więc posiada już CTR Modlin.
Przełom czerwca i lipca to także dobry moment na sprawdzenie aktualności map w GPS
i dokonanie stosownych upgradów. Tu też upewnijmy się czy nowa mapa posiada CTR Modlina i m.in. zmiany warszawskiego TMA, o których pisaliśmy w poprzednim numerze.
32
PLAR 7/2012
PLAR 7/2012
33