pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
EFFECT
Stosowanie nawozów EFFECT
C
H
R
Y
Z
A
N
T
E
M
A
w produkcji chryzantem doniczkowych
i na kwiat cięty
Przykład uwzględnia następujące sposoby nawożenia roślin:
1. Przygotowanie pożywki w zbiorniku 1000 l do bezpośredniego zasilania roślin.
2. Dozowanie proporcjonalne jednym dozownikiem w rozcieńczeniu 100-krotnym
(1%) pożywki stężonej, przemiennie ze zbiornika A i B.
3. Dozowanie proporcjonalne dwoma dozownikami w rozcieńczeniu 100-krotnym
pożywek stężonych jednocześnie ze zbiorników A i B.
4. Dozowanie pożywek mieszalnikiem wg zadanego pH i EC z użyciem zbiorników
A i B (bez dodawania kwasu) i oddzielnego kwasowego, w którym przygotowujemy
3 – 5% roztwór kwasu azotowego 63%.
Przyjęte parametry wody i podłoża:
1. Skład wody używanej do fertygacji o EC 0.7mS/cm, i zawartości (w mg/l):
Ca – 75, Mg – 15 oraz HCO₃ - 250.
2. W uprawie doniczkowej zasobność substratu w jeden z nawozów: PG mix,
Cropcare lub Yara Mila Complex (Hydrocomplex) w ilości 1.5 kg/m³.
3. W uprawie gruntowej zasobność podłoża w składniki w ilości (mg/l):
N – 180, Mg – 150, Ca – 1500 i zasoleniu 2g NaCl.
Skład pożywek stężonych do fertygacji chryzantem
Z zastosowaniem kwasu azotowego 63%
Zbiornik „A” 100l
Zbiornik „B” 100l
Faza wegetatywna:
1.
2.
3.
Kwas azotowy
Saletra wapniowa
Saletra amonowa
Faza generatywna:
1.
2.
Kwas azotowy
Saletra wapniowa
1,0 l
5,0 kg
1,0 kg
1. Kwas azotowy
2. EFFECT 7-11-35
1,0 l
0,5 kg
1.
2.
3.
4.
Kwas azotowy
0,5 l
EFFECT 7-11-35
8,0 kg
Fosforan monopotasowy 1,5 kg
Chelat Fe 7%
0,1 kg
Bez kwasu z wykorzystaniem EFFECT 16-16-18
Zbiornik „A” 100l
Zbiornik „B” 100l
Faza wegetatywna:
1.
Saletra wapniowa
Faza generatywna:
1.
2.
Saletra wapniowa
Chelat Fe 7%
0,5 l
0,8 kg
5,0 kg
1. EFFECT 16-16-18
2. Siarczan potasu
8,0 kg
2,5 kg
5,0 kg
0,1 kg
1. EFFECT 16-16-18
8,0 kg
2. Siarczan potasu
2,0 kg
3. Fosforan monopotasowy 1,0 kg
EFFECT
Uwagi:
1. Przygotowanie gotowej do zasilania pożywki w zbiorniku (1000l)
C
H
R
Y
Z
A
N
T
E
M
A
Zbiornik napełniamy wodą do ¾ objętości, następnie dodajemy po rozpuszczeniu
w niewielkiej ilości wody kwas i składniki nawozowe w ilościach 10-krotnie mniejszych,
aniżeli podane przy sporządzaniu pożywek stężonych w zbiornikach A i B i uzupełniamy
wodą do objętości 1000 l.
2. Nawożenie z użyciem jednego dozownika w rozcieńczeniu 100-krotnym
(1%)
Rośliny zasilamy w miarę potrzeby nawodnienia na przemian pożywką ze zbiorników
A i B podwajając ilość poszczególnych składników nawozowych. Nawożenie tym sposobem
jest obarczone pewnym błędem.
Zalecenia:
 Po posadzeniu sadzonek uwadniamy obficie podłoże jeden raz samą wodą, a następnie
zasilamy pożywką.








Nie należy zalewać roślin, zwłaszcza podczas zakorzeniania się sadzonek w podłożu.
Zaleca się pH pożywki w zakresie 6 – 6,5 , EC 1,8 – 2,5mS/cm. Wartość EC pożywki zależy
od częstotliwości fertygacji, przebiegu czynników pogodowych i rozwoju roślin.
Obniżenie pH pożywki do podanych wartości z użyciem kwasu azotowego lub zakwaszającego
pożywkę EFFECT SPECIAL pH powoduje poprawne przyswajanie składników, zwłaszcza
żelaza i fosforu.
EFFECT 16-16-18 jako nawóz zakwaszający można zastąpić EFFECT 13-11-27 oraz korzystnie
dla jakości kwiatów fosforan monopotasowy mieszanką EFFECT 5-20-30 dobierając nawozy
w takich ilościach, aby skład pożywek w zbiorniku B istotnie nie różnił się.
Nie zaleca się wapnowania „na zapas” bez dokarmiania wapnem w formie saletry wapniowej.
Brak saletry wapniowej w pożywce powoduje niedorozwój roślin, zasychanie obrzeży
blaszek liściowych i pogorszenie skuteczności skarlacza.
Nawożeniem EFFECT 10-40-10 (duża zawartość fosforu) można przyśpieszyć kwitnienie
i rozrost systemu korzeniowego (zwłaszcza w niekorzystnych warunkach temperatury
i glebowych) sporządzając roztwór 0,2 – 0,3% do kilkakrotnego zasilania dokorzeniowego
i dokarmiania dolistnego.
Jeśli rośliny zaczynają przedwcześnie zakwitać, nawozimy EFFECT 7-11-35 (o szerokim
stosunku N : K) w stężeniu 0,2 – 0,3%.
W niekorzystnych warunkach pogodowych, w przypadku opóźnienia rozwoju i niedożywienia
roślin korzystnie jest dokarmiać dolistnie 2 -3-krotnie co 5 – 7 dni EFFECT 16-16-18
w stężeniu 0,3% z użyciem wody studziennej lub łącząc EFFECT 16-16-18 (w stężeniu 0,2%)
z EFFECT 5-20-30 (w stężeniu 0,2%).
FARMA
Profesjonalne Nawozy Ogrodnicze
Dodatkowe informacje dotyczące
nawożenia
kom. 696-071-610
www.farma-malecki.pl
ul.Szamotulska 21 62-081 Chyby k/Poznania
tel. (0.61)814-28-23
fax. (0.61)896-10-13
kom. 600-424-533
NIP 781-000-17-85