Informacja – woda w Koleczkowie

Komentarze

Transkrypt

Informacja – woda w Koleczkowie
2017.03.01
Informacja – woda w Koleczkowie
2015.12.11
zobacz online: http://szemud.pl/artykuly/informacja-woda-w-koleczkowie/
Z informacji uzyskanych z „Sanepidu” Wejherowo wynika, że rozstrzygnięcie w sprawie wydania decyzji o
dopuszczeniu wody do celów spożywczych w Koleczkowie nastąpi w poniedziałek 14-tego grudnia.
Posiadamy dwa negatywne (tzn. brak bakterii coli) wyniki badań próbek, w tym jedno jeszcze
niepotwierdzone. Dla pewności Sanepid dzisiaj pobrał jeszcze swoje próbki dla ostatecznego potwierdzenia
naszych wyników. W tym czasie będzie dowożona woda w Koleczkowie w godz. 10.15 – 14.00 i 18.15 –
20.00.
Dziękujemy za cierpliwość.
R. Chustak
www.szemud.pl | 1

Podobne dokumenty