Rozwój personalny

Komentarze

Transkrypt

Rozwój personalny
Profesjonalne
prezentacje
Zarządzanie
czasem
Trening
asertywnej
komunikacji
3S
Efektywność
działania
WIRR -
Telefon:
+(48) 71 718 73 17
+(48) 604 530 265
Skuteczne
przywództwo
E-mail:
[email protected]
Strona:
www.milestep.pl
Adres:
ul. Kamienna 21/4
53-307 Wrocław
ROZWÓJ PERSONALNY
Profesjonalne prezentacje
Warsztaty przygotowujące do tworzenia profesjonalnych i skupiających uwagę prezentacji biznesowych
dla kogo ?
o czym ?
co zyskasz?
Warsztaty uczą jak przygotować profesjonalne
prezentacje biznesowe, przykuwające uwagę
odbiorców. W szczególności jeśli chcesz:
poznać dobre praktyki projektowania
prezentacji i jej wygłaszania
zdobyć klienta skuteczną prezentacją
zabłysnąć podczas prezentacji dla przełożonych
poznać narzędzia, które pomogą Ci lepiej
przygotować prezentacje
nauczyć się jak kontrolować stres i emocje
podczas wystąpień publicznych
podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy
to niniejsze warsztaty są dla Ciebie.
Wprowadzimy Cię w najwyższe standardy
przygotowywania prezentacji. Poznasz zasady
budowania merytorycznej zawartości prezentacji
oraz zaawansowane narzędzia programu MS
Powerpoint. Nauczymy Cię jak oceniać swoją
prezentację z perspektywy odbiorcy, tworząc
prezentacje skupiające uwagę i zainteresowanie
słuchaczy. Poznasz techniki radzenia sobie ze
stresem, z pytaniami i trudnymi sytuacjami
podczas wystąpień publicznych. Warsztaty
prowadzone są w kilkuosobowych grupach,
oferując indywidualny trening umiejętności oraz
feedback wspierany nagraniami DVD wystąpień
uczestników.
Dzięki szkoleniu zdobędziesz kwalifikacje
w tworzeniu profesjonalnych prezentacji
biznesowych, pod kątem merytorycznym
i technicznym. Będziesz w stanie przygotować
prezentację wywierającą wrażenie na odbiorcach
i pozwalającą Ci na osiągnięcie zamierzonych
celów. Nauczysz się jak przezwyciężać obawy
i tremę związaną z publicznymi wystąpieniami
oraz jak kontrolować mowę ciała. Zdobędziesz
nową wiedzą o sobie, podpartą indywidualnym
feedbackiem. Dodatkowo dostaniesz od nas
imienny certyfikat ukończenia kursu, materiały
szkoleniowe oraz bazę publikacji, pozwalającą na
dalsze doskonalenie zawodowe w tym obszarze.
Ramowy plan szkolenia
MODUŁ pierwszy
MODUŁ drugi
1. Projektowanie prezentacji
(założenia, cele, efekty
końcowe, analiza odbiorców,
jakość, źródła danych, ilość
a jakość).
2. Techniki budowania
zawartości szkolenia.
3.Struktura prezentacji
(wprowadzenie, tytuły, sekcje,
wnioski, podsumowanie).
4. Ocena prezentacji z punktu
widzenia odbiorcy.
5. Zaawansowane techniki
i metody pracy w MS
Powerpoint 2007/2010
(szablony prezentacji,
wstawianie zewnętrznych
plików, animacje elementów
slajdu, notatki, kontrola pokazu
slajdów, chronometraż,
prezentowanie dwuekranowe).
6.Tworzenie prezentacji – sesje
praktyczne.
7.Dopracowanie prezentacji.
8. Techniki trzymania uwagi
słuchaczy (przekonujący język,
pauzy, kontakt wzrokowy).
9.Zasady prowadzenia
prezentacji (mowa ciała,
mimika, ton głosu).
10.Wystąpienia publiczne
i kontrolowanie emocji
podczas prezentowania.
11. Ćwiczenie prowadzenia
prezentacji – sesje
praktyczne.
Uwaga:
Małe grupy
Nagrania DVD
Feedback
Koszt :
Czas:
1000 zł
16 godzin
Terminy i zapisy na stronie:
Profesjonalne prezentacje
Zapewniamy materiały szkoleniowe,
dyplom ukończenia szkolenia,
poczęstunki kawowe. Podana cena
netto nie zawiera VAT (+23%).
ROZWÓJ PERSONALNY
Zarządzanie czasem
Trening umiejętności planowania i organizacji pracy własnej oraz zespołu pracowników
dla kogo ?
o czym ?
co zyskasz?
Trening dedykowany jest dla każdego, kto chce
efektywniej planować i realizować cele
zawodowe i osobiste. W szczególności jeśli:
zdarza się, że doświadczasz przytłoczenia
obowiązkami i zadaniami
nieustannie musisz dokonywać wyboru
priorytetów czym się zająć
chcesz nauczyć się jak reagować na
zmieniające się priorytety
potrzebujesz umiejętności bezkonfliktowego
delegowania zadań
chcesz nauczyć się jak asertywnie reagować
i działać w warunkach presji czasu
to niniejszy trening jest dla Ciebie.
Na treningu dowiesz się jak efektywnie planować
zadania oraz odpoczynek w Twojej pracy i życiu
prywatnym. Zaprezentowane zostaną praktyczne
narzędzia ustalania priorytetów zadań oraz
koncepcje
świadomego
i
skutecznego
realizowania planów. Przedstawimy Ci jak
uwzględniać zmiany w celach i w otoczeniu w
trakcie realizacji zadań. Pokażemy Ci jak
poprawić efektywność zespołu przejmując
kontrolę nad czasem w Twojej organizacji.
Wreszcie nauczymy Cię jak asertywnie reagować
na presję czasu i motywować siebie oraz innych
do działania w trudnych i konfliktowych
sytuacjach.
Warsztaty pozwolą Ci uzyskać umiejętności,
dzięki którym osiągniesz sukces zawodowy
i prywatny. Będziesz skuteczniej określać
priorytety i planować pracę. Poprawisz
efektywność osobistą i zmniejszysz poziom
stresu w Twoim codziennym życiu. Nauczysz się
walczyć z pożeraczami czasu. Rozwiniesz
kompetencje motywowania zespołu i kontroli nad
efektywnością spotkań zawodowych. Dodatkowo
otrzymasz od nas:
imienny certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
dostęp do źródeł internetowych, pozwalających na dalsze podnoszenia kwalifikacji.
Ramowy plan szkolenia
MODUŁ pierwszy
MODUŁ drugi
1. Siła celów i motywacji
w działaniu (technika SMART,
weryfikacja celów, podejście Value
for Time).
2. Planowanie zadań (stopień
szczegółowości, MindMapy, technika
Alpen, metoda Gantta, podejście
projektowe, perspektywa czasu,
krzywe wydajności człowieka).
3. Określanie priorytetów (macierz
Eisenhower, reguła ABC, reguła
Pareto).
4. Delegowanie zadań i spójność ról
(poziomy delegowania).
5. Sporządzanie harmonogramów
(techniki i narzędzia
wspomagające).
6. Efektywność indywidualna
(przeszkody w zarządzaniu sobą
w czasie, pochłaniacze czasu,
nawyki skutecznego planowania
Coveya, koncepcja Get Things
Done).
7. Efektywność zespołowa.
8. Realizacja planu (kalendarz,
kontrola zadań i terminów,
reagowanie na zmiany).
9.Współpraca i budowanie
relacji z ludźmi z zespołu
(konstruktywny feedback).
10. Motywacja zespołu (źródła
motywacji, samorealizacja,
komunikacja zmian planu
i priorytetów).
11. Prowadzenie spotkań
i zebrań zawodowych
(moderowanie spotkania,
harmonogram spotkania, listy
kontrolne).
12.Asertywność w zarządzaniu
czasem (kierunkowanie
oczekiwaniami).
13.Kontrola nad stresem
(ćwiczenia relaksacyjne,
efektywny odpoczynek).
14.Autoprogramowanie (analiza
efektywności, monologi,
afirmacja, wizualizacja).
Koszt :
Czas:
500 zł
8 godzin
Terminy i zapisy na stronie:
Zarządzanie czasem
Zapewniamy materiały szkoleniowe,
dyplom ukończenia szkolenia,
poczęstunki kawowe. Podana cena
netto nie zawiera VAT (+23%).
ROZWÓJ PERSONALNY
Trening asertywnej komunikacji
Trening kształtowania i doskonalenia własnej asertywności
dla kogo ?
o czym ?
co zyskasz?
Trening przeznaczony jest dla wszystkich, którzy
chcą poprawić swoją komunikację z innymi
pracownikami. W szczególności jeśli:
chcesz rozwinąć umiejętności psychospołeczne
w zakresie stosowania zachowań asertywnych i
efektywnej komunikacji
pracujesz na stanowisku, na którym masz
ciągły kontakt z klientem i współpracownikami
chcesz opanować sztukę odmawiania przy
jednoczesnym budowaniu długotrwałych relacji
interpersonalnych
brak asertywności przeszkadza Ci w osiąganiu
celów zawodowych
chcesz wyćwiczyć techniki i schematy
pomocne w byciu stanowczym i zdecydowanym
to niniejszy trening jest dla Ciebie.
Warsztaty zawierają elementy pracy nad sobą
i pokazują nowe obszary technik asertywnego
działania. Poprzez szereg praktycznych zadań
przetrenujesz jak jasno formułować swoją opinie
oraz mówić „nie” w sposób, który szanuje drugą
stronę. Poćwiczysz jak konstruktywnie wyrażać
swoje emocje, krytykę i pochwałę dla
zwiększania sprawności relacji interpersonalnych
w życiu zawodowymi i prywatnym. Poznasz
narzędzia efektywnej komunikacji oraz metody
radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i konfliktowych. Szkolenie prowadzone jest w
formule pozwalającej uczestnikom na trening
asertywnych
umiejętności.
Warsztatom
towarzyszą nagrania DVD oraz indywidualny
coaching trenera.
Dzięki treningowi udoskonalisz umiejętności
zachowania postawy asertywnej. Nauczysz się
jak radzić sobie z manipulacją ze strony innych.
Przygotujesz
się
do
skuteczniejszego
realizowania zamierzonych celów, z większą
wiarą we własne siły i możliwości. Usprawnisz
swoje umiejętności komunikacyjne w życiu
zawodowymi i prywatnym. Zdobędziesz nową
wiedzą o sobie, podpartą feedbackiem
i nagraniami DVD. Dodatkowo otrzymasz od nas:
imienny certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
dostęp do źródeł internetowych, pozwalających na dalsze podnoszenia kwalifikacji
i wdrażanie uzyskanych umiejętności po treningu.
Ramowy plan szkolenia
[
MODUŁ pierwszy
MODUŁ drugi
1. Co to jest asertywność i jak ją
odróżnić od innych wzorców
zachowań (agresja, uległość,
bierność, manipulacja).
2. Filary asertywności (postrzeganie
samego siebie, poczucie własnej
wartości, przyjmowanie
i przekazywanie komunikatów,
niewerbalna komunikacja).
3.Wzmacnianie własnej
asertywności (funkcje mózgu i ich
rola w zachowaniach asertywnych,
mapa asertywności, świadomość
praw osobistych, odpowiadanie
zamiast reagowania, analiza
transakcyjna, monologi
wewnętrzne).
4. Techniki obrony własnych granic.
5. Techniki asertywności i mówienia
„nie” (poziomy odpowiedzi, zdarta
płyta, odraczanie, pytanie,
komunikaty „Ja”, asertywne
sankcje).
6.Waga asertywności w budowaniu
długotrwałych relacji
interpersonalnych.
7.Ćwiczenia zachowań asertywnych
(w odpowiedzi na różne zadania,
obrona przed atakiem werbalnym,
ćwiczenia postawy ciała, głosu,
gestów).
8. Efektywna komunikacja z innymi
(wywieranie wpływu na ludzi, techniki
poprawy skuteczności komunikacyjnej,
współpraca w grupie).
9.Konstruktywna krytyka i pochwała
(wyrażanie i przyjmowanie informacji
zwrotnych, techniki przekazywania
konstruktywnej krytyki/pochwały,
radzenie sobie z niekonstruktywnym
feedbackiem, moc pochwał).
10.Wzmacnianie asertywności innych.
11. Asertywność a konflikt.
12.Budowanie potencjału własnej
asertywności (testy psychologiczne,
indywidualny plan wykorzystania
nowych umiejętności, e-learningowe
materiały poszkoleniowe).
Uwaga:
Nagrania DVD
Koszt : 1000 zł
Czas: 16 godzin
Terminy i zapisy na stronie:
Trening asertywnej komunikacji
Zapewniamy materiały szkoleniowe, dyplom
ukończenia szkolenia, poczęstunki kawowe.
Podana cena netto nie zawiera VAT (+23%).
ROZWÓJ PERSONALNY
3S – Efektywność działania
Trening systematycznego i trwałego podnoszenia efektywności indywidualnej i zespołowej
dla kogo ?
o czym ?
co zyskasz?
Warsztaty dedykowane są dla każdego, kto chce
poprawić efektywność swojego działania.
W szczególności przeznaczone są dla
menedżerów, właścicieli firm, trenerów
i przedstawicieli handlowych, Jeśli chcesz:
być coraz lepszy i efektywniejszy w życiu
zawodowym i prywatnym
nauczyć się określać priorytety i planować
rozwój w długim okresie czasu
poznać różne koncepcje i podejścia do
efektywności i motywacji osobistej
zidentyfikować i zmienić nawyki stojące na
przeszkodzie podnoszenia skuteczności działania
to niniejsze warsztaty są dla Ciebie.
W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną
sprawdzone i uznane podejścia do podnoszenia
efektywności działania. Dotyczyć będą one trzech
aspektów efektywnego działania:
świadomości celów
sprawności działań
skuteczności komunikacji.
Bycie efektywnym to dużo, dużo więcej niż dobre
zarządzanie czasem. Stąd rozległy obszar
tematyczny szkolenia, obejmujący przede
wszystkim:
komunikację,
programowanie
neurolingwistyczne, automotywację, inteligencję
emocjonalną, asertywność, kreatywność, zasady
radzenia sobie ze stresem.
Warsztaty pozwolą Ci osiągać sukcesy w pracy
i w życiu osobistym. Poznasz siłę świadomości
w osiąganiu zamierzonych celów. Nauczysz się
jak skutecznie planować ścieżkę kariery
i budować relacje w środowisku zawodowym.
Poprawisz efektywność osobistą i zmniejszysz
poziom stresu w Twoim codziennym życiu.
Poznasz techniki asertywności i nawyki
skutecznego działania. Dodatkowo otrzymasz:
imienny certyfikat ukończenia warsztatów
materiały szkoleniowe
dostęp do źródeł internetowych, pozwalających na dalsze podnoszenia kwalifikacji
i wdrażanie uzyskanych umiejętności po treningu.
Ramowy plan szkolenia
MODUŁ pierwszy
MODUŁ drugi
1. Samoświadomość (narzędzia
samoobserwacji, kształtowanie
uważności, reakcje na bodźce).
2. Automotywacja i kierowanie sobą
(źródła motywacji, proaktywność,
podejmowanie wyzwań,
konstruktywne kierowanie sobą,
programowanie neurolingwistyczne).
3. Autoanaliza (diagnoza stylu
myślenia i pracy, czym różnią się
przeciętni od osiągających sukcesy).
4. Definiowanie celów (techniki
SMART, krzywa Gaussa, cele
rozwojowe, cele długoterminowe,
poszukiwanie zbieżności celów
osobistych i organizacji).
5. Określanie i zarządzanie
priorytetami (sztuka hierarchizacji
celów i zadań, macierz Eisenhowera,
podział zadań na grupy, najpierw
najważniejsze, zasada ABC i Pareto).
6. Plan działania i jego realizacja
(pułapki planowania, zmiany planu,
czynniki decydujące o skuteczności
działania, nawyki skutecznego
działania, kontrola przebiegu pracy,
koncepcja GTD).
7. Radzenie sobie ze stresem
(autodiagnoza sytuacji stresowych,
profilaktyka stresu i wypalenia
zawodowego).
8. Asertywność (filary asertywności,
techniki asertywności i mówienia
‘nie’).
9. Kreatywność (style myślenia,
cechy twórczej osobowości, mapy
umysłu, rozwój potencjału
twórczego, techniki rozwiązywania
problemów).
10. Inteligencja emocjonalna
(komponenty EQ, autodiagnoza).
11. Skuteczna komunikacja
(wywieranie wpływu na ludzi,
techniki poprawy skuteczności
komunikacyjnej, współpraca
w grupie, budowanie relacji
interpersonalnych).
12.Rozwiązywanie konfliktów
(emocje a fakty w konflikcie, style
rozwiązywania konfliktów).
13.Prowadzenie spotkań
(moderowanie spotkania,
harmonogram spotkania, listy
kontrolne).
14. Angażowanie innych.
15. Orientacja na doskonalenie.
Koszt :
Czas:
1000 zł
16 godzin
Terminy i zapisy na stronie:
3S Efektywność działania
Zapewniamy materiały szkoleniowe,
dyplom ukończenia szkolenia,
poczęstunki kawowe. Podana cena
netto nie zawiera VAT (+23%).
ROZWÓJ PERSONALNY
WIRR - Skuteczne przywództwo
Trening doskonalenia kompetencji kierowniczych i przywódczych
dla kogo ?
Trening dedykowany jest dla menedżerów,
chcących
podnieść
swoje
kwalifikacje
i umiejętności przywódcze. W szczególności jeśli:
poszukujesz inspirujących metod kierowania
i oddziaływania na innych
jesteś menedżerem, który chce poprawić
skuteczność swoją i podwładnych
chcesz zostać liderem w Twojej organizacji
przygotowujesz się do podjęcia stanowiska
kierowniczego
chcesz poznać narzędzia oceny
i monitorowania pracowników
to niniejszy trening jest dla Ciebie.
o czym ?
co zyskasz?
Intensywny dwudniowy warsztat prezentuje
kompendium wiedzy i umiejętności, niezbędnych
do skutecznego kierowania ludźmi. Trening
opiera się na szlifowaniu czterech filarów
charyzmatycznego przywódcy:
W –wizja w budowaniu przyszłości organizacji
I – inspiracja i budowanie relacji w firmie
R – rozwój własny i podwładnych
R – realizacja i dostarczenie wyników.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych
trenerów i coachów biznesu w formie
interaktywnych warsztatów inspirowanych
rzeczywistymi case studies.
Dzięki szkoleniu zidentyfikujesz swój styl
kierowania, jego mocne strony i kierunki
doskonalenia. Poznasz klasyczne podejścia
i najnowsze trendy w kierowaniu ludźmi.
Rozwiniesz umiejętności strategicznego myślenia.
Dowiesz się jak budować wiarygodność
i naturalny autorytet w Twoim zespole. Nauczysz
się jak stymulować rozwój Twoich podwładnych,
stając się mistrzem coachingu osobistego
w zespole. Dodatkowo otrzymasz od nas imienny
certyfikat ukończenia warsztatów i materiały
szkoleniowe wraz z dostępem do źródeł
internetowych – pozwalających na dalsze
podnoszenie kwalifikacji.
Ramowy plan szkolenia
MODUŁ pierwszy
MODUŁ drugi
1. Kompetencje kierownicze
(menedżer a lider, wyzwania
i sztuka kierowania, potencjał lidera).
2. Doskonalenie kwalifikacji
kierowniczych (style przewodzenia,
autodiagnoza przy wykorzystaniu
narzędzi psychometrycznych,
kierunki rozwoju kwalifikacji
kierowniczych, poziomy
liderowania).
3. Symulacje kierownicze.
4. Przywództwo sytuacyjne.
5. Potęga wizji (lider a wizjoner,
autodiagnoza, wzmacnianie
strategicznego i kreatywnego
myślenia, misja i wartości).
6. Inspirowanie i autorytet
menedżera (wiarygodność
i spójność, budowanie relacji,
przewodzenie z autorytetem, lider
jako kolega i zwierzchnik,
networking).
7.Motywacja (style motywowania,
dopasowywanie do typu
osobowości, zarządzanie emocjami,
mentoring, motywacja zespołowa).
8. Komunikacja menedżerska (orientacja
na zadania, bariery komunikacyjne,
techniki wspierające komunikację
z zespołem, konstruktywna informacja
zwrotna, wpływanie na innych, NLP).
9.Rozwój przywódców i ich następców
(przywództwo piątego stopnia i model
doskonałego lidera).
10.Rozwój pracowników (coaching jako
metoda rozwoju podwładnych,
identyfikowanie potencjału pracownika,
style coachingu, typowe błędy
w coachingu).
11. Delegowanie zadań (najczęstsze błędy,
zasady delegowania zadań
i odpowiedzialności).
12.Dostarczanie wyników (mobilizowanie
do osiągania najlepszych rezultatów,
kultura i techniki dyscyplinowania).
13.Narzędzia monitorowania i oceny
pracowników.
14.Rozwiązywanie konfliktów
w zespołach (dynamika konfliktu,
autodiagnoza własnych zachowań).
15.Radzenie sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym.
Koszt :
Czas:
1000 zł
16 godzin
Terminy i zapisy na stronie:
WIRR Skuteczne przywództwo
Zapewniamy materiały szkoleniowe,
dyplom ukończenia szkolenia, poczęstunki
kawowe. Podana cena netto nie zawiera
VAT (+23%).

Podobne dokumenty