Budowlane Harmonogram zajęć fakultatywnych dla maturzystów z

Komentarze

Transkrypt

Budowlane Harmonogram zajęć fakultatywnych dla maturzystów z
Technikum nr 2 Architektoniczno - Budowlane
Harmonogram zajęć fakultatywnych dla maturzystów
z języka niemieckiego w roku szkolnym 2015/16
POZIOM PODSTAWOWY
Prowadzący: Małgorzata Witas
Sala: 62
Lp
Data
Godzina
Lic
zba
god
zin
Temat zajęć
Przypomnienie formy i struktury egzaminu maturalnego w
części pisemnej i ustnej, kryteria oceny. Zakres tematyczny
i gramatyczny.
Człowiek, dom – rozmowa wstępna.
Szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie – rozmowa z
odgrywaniem ról.
Żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka – opis
obrazka.
Kultura, sport, zdrowie – odpowiedzi na pytania
egzaminatora.
Czas przeszły Perfekt i Imperfekt - ćwiczenia
gramatyczne.
Nauka i technika – rozmowa na podstawie materiału
stymulującego.
Świat przyrody - rozmowa na podstawie materiału
stymulującego.
Państwo i społeczeństwo – ćwiczenia leksykalne.
Zdania podrzędnie złożone – ćwiczenia gramatyczne.
Doskonalenie umiejętności pisania.
Doskonalenie umiejętności pisania.
Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu.
Strategie czytania.
Rekcja wybranych czasowników i przymiotników,
stopniowanie przymiotnika, odmiana przymiotnika –
ćwiczenia gramatyczne.
Strategie czytania.
Rozpoznawanie struktur leksykalno – gramatycznych.
Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu.
Rozwijanie umiejętności pisania.
Rozwiązywanie przykładowych zestawów maturalnych z
części ustnej.
Rozwiązywanie przykładowych zestawów maturalnych z
części ustnej.
Próbny egzamin maturalny w części ustnej.
Deklinacja rzeczownika, koniugacja czasownika –
ćwiczenia gramatyczne.
Rozwijanie umiejętności pisania.
1.
29.09.2015
15.15 – 16.00
1
2.
3.
06.10.2015
13.10.2015
15.15 – 16.00
15.15 – 16.00
1
1
4.
20.10.2015
15.15 – 16.00
1
5.
27.10.2015
15.15 – 16.45
2
6.
03.11.2015
15.15 – 16.00
1
7.
10.11.2015
15.15 – 16.00
1
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
17.112015
24.11.2015
01.12.2015
08.12.2015
15.12.2015
05.01.2016
12.01.2016
15.15 – 16.00
15.15 – 16.00
15.15 – 16.00
15.15 – 16.00
15.15 – 16.00
15.15 – 16.00
15.15 – 16.00
1
1
1
1
1
1
1
15.
16.
17.
19.01.2016
26.01.2016
02.02.2016
15.15 – 16.00
15.15 – 16.00
15.15 – 16.45
1
1
2
18.
09.02.2016
15.15 – 16.00
1
19.
01.03.2016
15.15 – 16.00
1
20.
21.
08.03.2016
15.03.2016
15.15 – 16.45
15.15 – 16.00
2
1
22.
22.03.2016
15.15 – 16.00
1
23.
05.04.2016
15.15 – 16.00
1
24.
25.
12.04.2016
19.04.2016
15.15 – 16.00
15.15 – 16.00
1
1
26.
26.04.2016
15.15 – 16.45
2
RAZEM:
Zdania współrzędnie złożone, zaimki osobowe i
dzierżawcze – ćwiczenia gramatyczne.
Rozwiązywanie przykładowych zestawów maturalnych z
części pisemnej.
Rozwiązywanie przykładowych arkuszy maturalnych z
części pisemnej.
30h
Harmonogram zajęć dla uczniów mających trudności w uczeniu się języka niemieckiego
w roku szkolnym 2015/16
Termin: Trzeci wtorek każdego miesiąca, godz. 16.00 – 16.45
Sala: 62
Prowadzący: Małgorzata Witas

Podobne dokumenty