Zapraszamy na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych

Komentarze

Transkrypt

Zapraszamy na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych
'
Zapraszamy na VII Ogólnopolską Konferencję
Naukową Młodych Logistyków
„POLLOGUS 2016”
'
Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time” działające przy Instytucie
Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu zaprasza w dniach 27 - 28 października 2016 r.
na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS
2016”.
W tym roku tematem przewodnim konferencji będą:
"Współczesne wyzwania logistyki miejskiej"
Konferencja organizowana jest pod Patronatem Honorowym:
❖ Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu dr. hab. Piotra Jurka, prof. nadzw.
❖ Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr. Romana Szełemeja
Patronat merytoryczny:
❖ Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe
❖ Polskie Towarzystwo Logistyczne
'
Komitet Naukowy Konferencji:
❖ prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
❖ dr hab. Mariusz Jedliński, prof. nadzw.
❖ dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. nadzw.
❖ dr Beata Detyna
Komitet Organizacyjny Konferencji:
❖ dr Beata Detyna - Koordynator nadzorujący, Opiekun KNML „Just in Time”
❖ inż. Aleksandra Zachariasz - Prezes KNML„Just in Time”
❖ Magda Ślebioda – Wiceprezes KNML „Just in Time”
❖ Marcin Polkowski - Wiceprezes KNML „Just in Time”
❖ Magdalene Runke - Sekretarz KNML „Just in Time”
❖ mgr inż. Piotr Krajewski - Koordynator ds. Technicznych
❖ mgr inż. Piotr Malik - Koordynator ds. komunikacji
Tematyka Konferencji:
❖ Organizacja transportu pasażerskiego oraz towarowego na obszarze miejskim
i podmiejskim;
❖ Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego;
❖ Działania podwyższające jakość życia mieszkańców;
❖ Problematyka wywozu i utylizacji odpadów komunalnych;
❖ Zaopatrzenie miast w gaz ziemny, energię elektryczną i wodę;
❖ Organizacja sieci telekomunikacyjnej na terenie miasta;
❖ Planowanie odciążeń infrastruktury transportowej;
❖ Działania na rzecz ochrony środowiska;
❖ Konsolidacja partii towarów dostarczanych do centrów logistycznych;
❖ Przenoszenie produkcji poza obszary miejskie;
'
❖ Kształtowanie mobilności mieszkańców miast;
❖ Kongestia a logistyka miasta;
❖ Kształtowanie zachowań komunikacyjnych i mobilnościowych na potrzeby
miasta;
❖ Wyzwania demograficzne stojące przed logistyką miasta;
❖ Rola logistyki miasta w kształtowaniu jakości życia mieszkańców.
Celem konferencji jest motywowanie studentów do podejmowania działalności
w kołach naukowych oraz prowadzenia własnych badań, a także rozwój współpracy
i wymiana doświadczeń naukowych z innymi uczelniami oraz organizacjami
gospodarczymi.
Ramowy program konferencji1:
❖ Dzień 1 - 27.10.2016 r. – rejestracja uczestników (od godz. 9.00), otwarcie
konferencji (godz. 10.00), wystąpienia gości, prezentacje referatów, przerwa
kawowa, kolejne prezentacje referatów, podsumowanie oficjalnej części
konferencji, ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze referaty, przejazd do
hotelu, zakwaterowanie uczestników, obiad, impreza integracyjna.
❖ Dzień 2 - 28.10.2016 r. – śniadanie, wycieczka dla uczestników konferencji.
Informacje praktyczne:
❖
Liczba uczestników konferencji jest ograniczona - decyduje kolejność
zgłoszeń.
Formularze
zgłoszeniowe
należy
przesyłać
https://fm.formularze.eu/fm/JustInTime/POLLOGUS_2016
1
Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian we wszelkich kwestiach dot. konferencji.
na
adres
'
❖ Opłata konferencyjna wynosi 120 zł/osobę - obejmuje ona jeden nocleg
w hotelu****, wyżywienie, imprezę integracyjną, materiały konferencyjne,
przejazd autokarem pomiędzy Uczelnią a hotelem, możliwość udziału
w konkursie na najlepszy referat, wycieczkę;
❖ Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone podczas pierwszego dnia konferencji
(I, II i III miejsce);
❖ Warunki
edytorskie
do
przygotowania
artykułów
naukowych,
które
po pozytywnej recenzji publikowane będą w Studenckich Zeszytach Naukowych
„Młodzi logistycy w nauce” (w 2017 roku) znajdują się na stronie
http://www.justintime.pwsz.com.pl/?page_id=965;
❖ Liczba osób referujących jeden temat z jednego koła naukowego to maksymalnie
2 osoby. Przewidywany czas prezentacji to 15-20 min.;
❖ Prezentacje
multimedialne
należy
przesyłać
na
adres
mailowy:
[email protected]
Dane do przelewu bankowego:
Numer konta: 39 1060 0076 0000 3210 0020 8907
Bank BPH SA
Odbiorca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
Tytułem: POLLOGUS 2016, Nazwa Koła, Nazwa Uczelni
'
Terminarz:
❖ Do 07.10.2016 r. – przesyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z tematyką
referatu i streszczeniem artykułu.
❖ Do 12.10.2016 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej.
❖ Do 23.10.2016 r. – przesyłanie prezentacji w formacie .ppt lub nowszym oraz
publikacji w formacie .doc lub nowszych oraz .pdf
W razie pytań prosimy o kontakt:
inż. Aleksandra Zachariasz
telefon: 880 723 604
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty