plany studiów - rekrutacja kultura w działaniu-kopia

Komentarze

Transkrypt

plany studiów - rekrutacja kultura w działaniu-kopia
WYDZIAŁ: Nauk Humanistycznych i Społecznych
KIERUNEK: Kulturoznawstwo - "Kultura w działaniu"
PROFIL: praktyczny
POZIOM: I stopnia
TRYB: niestacjonarny
Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016
SEMESTR 1
Lp
I
II
III
IV
V
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
Nowe kulturoznawstwo
Teorie kultury
Kultura wizualna
Estetyka praktyczna
Antropologia współczesności
Antropologia codzienności
Społeczeństwo spektaklu
Warsztat współczesnego antropologa
Popkultura
Teorie kultury popularnej
Ikony popkultury: bohaterowie, herosi, mściciele
Ikony popkultury: potwory, złoczyńcy, dziwadła
Laboratorium kryminału i thrillera
Moduł ogólnouczelniany: Nauka, praca, współpraca
POZA MODUŁEM
Język angielski
Liczba godzin i punktów
Godziny Liczba
zajęć punktów
ECTS
moduł
wykład
wykład
ćwiczenia
moduł
ćwiczenia
konwersatorium
warsztaty
moduł
wykład
konwersatorium
konwersatorium
warsztaty
moduł
72
24
24
24
60
24
12
24
48
12
12
12
12
45
9
ćwiczenia
30
255
3
30
8
7
3
SEMESTR 2
Lp
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
Godziny Liczba
zajęć punktów
ECTS
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
I Historia filmu
Historia filmu
Od Golema do cyborga. Krytyczna lektura cielesności
moduł
wykład
konwersatorium
36
24
12
6
II Film w działaniu
Film i kontekst: analiza - interpretacja - krytyka
Film dokumentalny: prawda - fikcja - kreacja
Warsztaty scenariuszowe
moduł
warsztaty
ćwiczenia
warsztaty
72
24
12
12
9
warsztaty
24
III Przemiany telewizji
Telewizja jako medium
Telewizja 2.0 i seriale nowej generacji
Medialne oblicza nowoczesności: wojny, klęski
katasreofy
IV żywiołowe,
(Auto)kreacja
- kulturanaturalne
sukcesu?
Świat celebrytów
Seks i władza - perwersyjne oblicza współczesności
Blogo- i vlogosfera - kształtowanie wizerunku
moduł
konwersatorium
wykład
konwersatorium
moduł
wykład
konwersatorium
warsztaty
48
24
12
12
36
12
12
12
6
V POZA MODUŁEM
Sztuka interpretacji
Język angielski
Liczba godzin i punktów
ćwiczenia
ćwiczenia
24
30
246
2
3
30
Warsztaty reżyserskie
4
SEMESTR 3
Lp
I
II
III
IV
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
Media
Antropologia mediów
Nowe media
Transmedia
Sektor kreatywny i innowacyjność
Sektor kreatywny
Oblicza innowacyjności
Wolna kultura/Kultura nadzoru
Budowanie zespołu i metody pracy projektowej
Warsztat badawczy
Analiza i weryfikacja źródeł do badań kultury
Metody i strategie prowadzenia badań
Opracowywanie i prezentacja wyników badań
Badanie mediów
Badania marketingowe i społeczne
POZA MODUŁEM
Język angielski
Wychowanie fizyczne
Liczba godzin i punktów
Godziny Liczba
zajęć punktów
ECTS
moduł
warsztaty
ćwiczenia
warsztaty
moduł
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
warsztaty
moduł
ćwiczenia
ćwiczenia
warsztaty
warsztaty
ćwiczenia
36
12
12
12
72
24
12
24
12
72
12
12
12
24
12
ćwiczenia
ćwiczenia
30
30
240
8
10
10
3
1
32
SEMESTR 4
Lp
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
I Ekonomika kultury
Ekonomika kultury
Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury
Prawo autorskie
Pozyskiwanie grantów
II Gry komputerowe
Teoria i historia gier komputerowych
Projektowanie doświadczenia uzytkownika w grach
Gry społecznościowe i analiza growa
Gry komputerowe - warsztaty recenzenckie
III POZA MODUŁEM
Coaching
Teorie i zwroty w XX-wiecznej humanistyce
Język angielski
Liczba godzin i punktów
Godziny Liczba
zajęć punktów
ECTS
moduł
wykład
ćwiczenia
warsztaty
wykład
moduł
wykład
warsztaty
72
36
12
12
12
48
12
12
konwersatorium
warsztaty
12
12
ćwiczenia
konwersatorium
ćwiczenia
24
24
30
198
10
8
4
3
3
28
SEMESTR 5
Lp
I
II
III
IV
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
Godziny Liczba
zajęć punktów
ECTS
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
Sztuka współczesna
Sztuki wizualne na przełomie XX i XXI wieku
Nowoczesna architektura
Teatr współczesny
Świat sztuki
Krytyka artystyczna
Warsztaty kuratorskie
Rynek sztuki
Marketing
Organizacja wydarzeń kulturalnych
Copywriting
Kreowanie marek kulturowych
Projektowanie i identyfikacja wizualna
Media i marketing
POZA MODUŁEM
moduł
ćwiczenia
ćwiczenia
konwersatorium
moduł
warsztaty
warsztaty
konwersatorium
moduł
warsztaty
warsztaty
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
60
24
12
24
48
24
12
12
84
24
12
12
12
24
Seminarium licencjackie I
seminarium
licencjackie
24
6
216
31
Liczba godzin i punktów
9
6
10
SEMESTR 6
Lp
Nazwa przedmiotu
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
I Wielokulturowość
Transkulturowy wymiar współczesnego świata
Komunikacja międzykulturowa
Tożsamość kulturowa
Reporter w ponowoczesnym świecie
II Kultura polityki i biznesu
Kultura w obliczu kryzysów
Kultury biznesu
Dyskursy polityczne
Polityka kulturalna
III POZA MODUŁEM
Wyzwania humanistyki XXI wieku
Seminarium licencjackie II
Forma zajeć
Godziny Liczba
zajęć punktów
ECTS
moduł
wykład
konwersatorium
konwersatorium
warsztaty
moduł
konwersatorium
warsztaty
ćwiczenia
ćwiczenia
96
24
24
24
24
84
24
12
24
24
11
konwersatorium
seminarium
licencjackie
24
3
24
6
228
29
Liczba godzin i punktów
9
Godziny Liczba
zajęć punktów
ECTS
Liczba godzin i punktów na wszystkich latach
1383
180