Pobierz konspekt szkolenia

Komentarze

Transkrypt

Pobierz konspekt szkolenia
Cel szkolenia
Praca z Windows XP. Wykonywanie operacji niezbędnych do wykorzystywania
komputera jako codziennego narzędzia pracy w systemie operacyjnym wciąż
najpopularniejszym wśród komputerówklasy PC<o:p></o:p>
Konspekt
Uruchamianie i zamykanie systemu Windows XP. Zamykanie aplikacji w
przypadku zawieszenia pracy programu. Logowanie użytkownika. Menu
Start. Dostosowywanie pulpitu. Definiowanie jednolitego tła pulpitu.
Ikony na pulpicie. Wybór wygaszacza ekranu. Pasek zadań. Otwieranie
okna Właściwości paska zadań. Minimalizacja wszystkich otwartych
okien. Dostosowywanie rozdzielczości ekranu. Zmiana częstotliwości
odświeżania. Zmiana liczby kolorów wyświetlanych na monitorze.
Wyświetlanie podstawowych informacji dotyczących komputera: rodzaj
systemu operacyjnego i jego wersja, wielkość zainstalowanej pamięci
RAM. Obsługa okien. Uruchamianie programu. Elementy okna.
Minimalizacja, maksymalizacja i przywracanie rozmiaru okien.
Zamykanie okna. Przesuwanie okna. Zmiana rozmiarów okna.
Przełączanie się między oknami. Praca z plikami i folderami. Dyski,
foldery, pliki. Korzystanie z okna Mój komputer. Typy plików.
Wyświetlanie okna właściwości dysku. Otwieranie folderu. Foldery. Pliki
? operacje na plikach. Grupowanie plików i folderów. Zaznaczanie kilku
folderów lub plików. Rozpoznawanie głównych typów plików: pliki
edytorów tekstu, pliki arkuszy kalkulacyjnych, pliki baz danych, pliki
prezentacji, pliki obrazów, pliki dźwiękowe i filmy, pliki skompresowane,
pliki tymczasowe. Znajdowanie pliku. Multimedia. Odtwarzanie płyt
kompaktowych. Regulacja głośności. . Użycie funkcji klawiaturowej Print
Screen i wklejanie ekranu do dokumentu. Pokaz slajdów. Drukarki.
Programy w Windows XP. WordPad. Dokumenty programu WordPad ?
praca z programem. Notatnik. Kalkulator. Paint ? rysowanie. Gry.
Windows XP i sieci. Sieci lokalne. Zarządzanie komputerem i systemem
w Windows XP. Defragmentacja dysku. Zarządzanie dyskami.
Formatowanie dysków, dyskietek, dysków Zip. Korzystanie z narzędzia
Kopia zapasowa. Instalowanie i odinstalowanie programów. Zmiana
atrybutów pliku: tylko do odczytu, archiwalny. Znajomość znaczenia
właściwego rozszerzenia nazw plików w czasie zmiany ich nazwy.
Znajomość powodów tworzenia zapasowych kopii plików na
przenośnych nośnikach i ważności tego działania. Użycie narzędzia
Znajdź w celu lokalizacji plików, katalogów/folderów. Wyświetlanie listy
ostatnio używanych plików. Znajomość pojęcia kompresja plików.
Kompresowanie plików w określonym katalogu/folderze na określonym
dysku. Pojęcia wirus komputerowy i możliwych skutków jego działania.
Znajomość sposobów przenikania wirusów do systemu komputerowego
Znajomość korzyści wynikających ze stosowania programów
antywirusowych Stosowanie programów antywirusowych do
wykrywania wirusów we wskazanych dyskach, folderach, plikach
Rozumienie znaczenie regularnego uaktualniania baz danych wirusów i
wersji programów antywirusowych. Ustawienia wydruku Zmiana
drukarki domyślnej na liście drukarek zainstalowanych w systemie.
Instalacja nowej drukarki na komputerze. Wyświetlanie informacji o
postępie drukowania w programie zarządzającym drukowanie (kolejka
drukowania). Wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie zadania
drukowania przy użyciu programu zarządzającego drukowaniem.
Dodatkowe informacje
W cenę szkolenia wliczony jest:
Certyfikat ukończenia szkolenia NT Group Sp. z o.o.
Kawa, herbata, sładki poczęstunek .
Obiad (przy szkoleniach autoryzowanych, technicznych lub
dedykowanych)
Nazwa:
Firma posiada wpis w Urzędzie Maista Łodzi jako placówka kształcenia
ustawicznego.
Szkolenie
Użytkowanie
komputerów
Czas trwania: 2 dni
Ilość godzin:
20
Język:
Prowadzący:
Wieloletni trener
Microsoft i
Egzaminator ECDL
Lokalizacja:
NT Group ul.
Kościuszki 39
Cena
szkolenia:
Cena do
uzgodnienia.
Prosimy o kontakt:
801 011 684
Dostępne terminy
NT GROUP Sp. z o.o.
90-418 Łódź, Al. T. Kościuszki 39
III piętro
infolina 801 011 684 Tel.: +48 42
655-33-77;
Fax: +48 42 630-15-63
e-mail: [email protected]
NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Krajowy Rejestr Sądowy
Konto Bankowe
90-418 Łódź, Al. T. Kościuszki 39 III piętro
KRS 0000214993
Kredyt Bank S.A.
tel.: +42 6553377
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Rozliczenie Krajowe:
tel. / fax. +42 6301563
w Łodzi, XX Wydział KRS
71 1500 1246 1215 4005 5991 0000
e-mail: [email protected]
www.ntgroup.pl
Rozliczenie Zagraniczne:
Regon: 470557218
PL 71 1500 1246 1215 4005 5991 0000
NIP: 7251888624
KRDBPLPW

Podobne dokumenty