Projekt okładki Wiesław Łysakowski Zdjęcia Jarosław Kurowski

Komentarze

Transkrypt

Projekt okładki Wiesław Łysakowski Zdjęcia Jarosław Kurowski
Projekt okładki
Wiesław Łysakowski
Zdjęcia
Jarosław Kurowski
Dostajecie Państwo do ręki książkę, z którą powinien zapoznać się każdy kto ma
zawodowo styczność z bronią palną. Podręcznik dzięki któremu przybliżone zostały
najważniejsze kwestie dotyczące nie tylko budowy broni i jej zastosowania ,ale
gdzie duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo, skuteczność i profesjonalizm
w wykonywaniu podstawowych zadań przez zwykłych pracowników ochrony.
ISBN
dtp i druk:
Firma Poligraficzno-Wydawnicza „Compal”
Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 28/2
Spis treści
Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Od autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1. Warunki bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1 Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną . . . .
1.2 Sprawdzanie pistoletu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Przeładowanie pistoletu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Rozładowanie pistoletu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Przygotowanie pistoletu do służby . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Przygotowanie pistoletu do czynności obsługowych . . . . .
1.7 Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy . . . . .
12
12
13
14
16
17
19
2. Podział pistoletów ze względu na zasadę działania . . . . 23
3. Budowa pistoletów P-83, CZ 75 B i BD, MAG 95, PM 84 P. . . . 27
3.1 Pistolet P-83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozkładanie pistoletu P-83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Składanie pistoletu P-83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Pistolet CZ 75 B i BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozkładanie pistoletu CZ 75 B i BD . . . . . . . . . . . . . .
Składanie pistoletu CZ 75 B i BD . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Pistolet MAG 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozkładanie pistoletu MAG 95 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Składanie pistoletu MAG 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Pistolet Glock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozkładanie pistoletu Glock . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Składanie pistoletu Glock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Pistolet PM 84 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozkładanie pistoletu maszynowego PM 84 P przy bieżącej
obsłudze i konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Składanie pistoletu maszynowego PM 84 P po wykonaniu
bieżącej obsługi i konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
30
30
30
34
34
35
37
37
38
41
42
42
45
46
4. Budowa lufy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.1 Podstawowe elementy lufy (CZ 75 B) . . . . . . . . . . . . . 50
– 5 –
5. Amunicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.1 Budowa naboju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.2 Nabój 9 × 18 Makarow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.3 Nabój 9 × 19 Parabellum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6. Konserwacja broni i amunicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.1 Czyszczenie pistoletu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Konserwacja pistoletu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Czyszczenie i konserwacja naboi . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Czyszczenie i konserwacja pistoletu Glock . . . . . . . . . .
55
56
56
57
7. Uprawnienia pracowników ochrony w ochronie osób i mienia. 59
8. Interwencja z użyciem broni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9.Techniki użycia broni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
9.1Trzymanie pistoletu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Celowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Wyciskanie języka spustowego . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Przenoszenie broni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Przeładowanie broni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Postawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Poruszanie się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.8 Wymiana magazynka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.9 Usuwanie zacięć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
69
69
70
71
72
75
76
83
10.Pierwsza pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
11. Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
– 6 –
Od autora
Praca z bronią palną wiąże się z ogromną odpowiedzialnością wynikającą z faktu, iż broń służy do zabijania. Tak
może brzmi to makabrycznie, ale taka jest prawda. Najpierw
nastąpił atak z użyciem kamienia lub ostro zakończonej gałęzi
a dopiero potem wymyślono obronę. Pistolet będąc urządzeniem mechanicznym wymaga umiejętnej obsługi. W opracowaniu tym zawarłem minimum informacji potrzebnych do
świadomego i właściwego jej użycia.
Opracowane to kierowane jest do tych pracowników ochrony, którzy nie mają doświadczenia w pracy z bronią i nie są
ostrzelani, a mimo to wykonują zadania ochronne z pistoletem
przy boku. Informacje w nim zawarte nie zastąpią jednak
treningu taktyki i techniki używania broni a tym bardziej
treningu ogniowego.
– 7 –

Podobne dokumenty