POWRÓT MISTRZA

Komentarze

Transkrypt

POWRÓT MISTRZA
POWRÓT MISTRZA
to projekt edukacyjny skierowany specjalnie do osób pracujących za granicą, które w krótkim
czasie chcą uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć tytuł czeladnika lub mistrza w
zawodzie.
Jesteśmy lubelską firmą szkoleniową specjalizująca się w kursach zawodowych kończących się
egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim. Przez 10 lat obecności na rynku szkoleniowym
pomogliśmy zdobyć kwalifikacje rzemieślnicze ponad 2000 osób.
Kurs skierowany jest do osób, które posiadających przygotowanie zawodowe, które
wykonywały zawód i spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego lub
Mistrzowskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września
2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz Egzaminu
sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
(Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117).
Uczestnikom kursu zapewniamy:
1. Profesjonalne szkolenie i materiały (obejmujące również część zawodową egzaminu)
2. Zakwaterowanie i wyżywienie
3. Niezbędną odzież roboczą, ochrony osobiste, narzędzia i materiały niezbędne do
zaliczenia praktycznej części egzaminu
4. Ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu
5. Załatwienie formalności z zakwalifikowaniem do egzaminu i złożeniem dokumentów
w Izbie Rzemieślniczej
6. Załatwienie formalności związanych z zalegalizowaniem świadectw czeladniczych i
dyplomów mistrzowskich.
PROGRAM KURSU:
1. Rachunkowość zawodowa,
2. Dokumentacja działalności gospodarczej,
3. Rysunek zawodowy,
4. Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
5. Podstawowe zasady ochrony środowiska,
6. Podstawowe przepisy prawa pracy,
7. Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
i zarządzania przedsiębiorstwem,
8. Podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania (dla kandydatów na
mistrzów).
9. Wymagane wiadomości zawodowe i umiejętności – spotkanie z przedstawicielem Izby
Rzemieślniczej
Organizacja kursu i egzaminu
Całość szkolenia wraz z egzaminem trwa do 4 dni.
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o
Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na
częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.
Szczegółowa agenda:
Dzień I :
Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników
Kolacja.
Czas wolny
Dzień II :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny
Kolacja.
Dzień III :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-12.00.
Przerwa obiadowa
Egzamin pisemny 13.00 – 15.00
Egzamin ustny 15.15 – 18.00
Kolacja.
Czas wolny
Dzień IV :
Śniadanie.
Egzamin praktyczny w godzinach 09.00-17.00.
Podczas egzaminu zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Podsumowanie wydarzenia, wręczenie zaświadczeń uczestnikom szkolenia.
Kolacja
Inne informacje:
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są wydawane przez Izbę Rzemieślniczą w
przeciągu 2 tygodni. Nasza firma pomaga w załatwieniu formalności związanych z
przygotowaniem dyplomów do obrotu w UE (legalizacja).
Koszt 1000 - 1500 euro – kurs mistrzowski (cena jest ustalana w zależności od wybranego
zawodu)
Koszt 850 - 1200 euro – kurs czeladniczy (cena jest ustalana w zależności od wybranego
zawodu)

Podobne dokumenty