Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej - MOK Rabka

Komentarze

Transkrypt

Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej - MOK Rabka
Warszawa, dn. 07.09. 2015r.
Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej specjalność: turystyka piesza górska
Termin: 07.-08. listopad 2015r. (sobota-niedziela)
Miejsce: Rabka-Zdrój
Koszt: 280,00zł / osoba
Współorganizator: MOK Rabka-Zdrój
Kurs skierowany jest do osób, które zamierzają organizować i prowadzić imprezy turystyki kwalifikowanej w
zakresie turystyki pieszej górskiej. Cykl wykładów obejmuje również zagadnienia odnoszące się do
bezpieczeństwa na imprezach turystyki kwalifikowanej oraz wytyczne wynikające z nowelizacji rozporządzeń
dotyczących organizacji wypoczynku, wycieczek i bezpieczeństwa w górach. Absolwenci kursów Instruktora
Turystyki Kwalifikowanej mogą pełnić funkcję kierownika wycieczek, obozów wędrownych i imprez
turystyki kwalifikowanej. Uprawnienia wydawane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001 r., nr 135, poz 1516, art. 11)
Program kursu:
1.Turystyka piesza górska jako forma turystyki kwalifikowanej.
2.Organizacja imprez turystyki pieszej górskiej.
3.Bezpieczeństwo w turystyce.
4. Prawne aspekty turystyki kwalifikowanej.
5.Rekreacja i animacja czasu wolnego (ćwiczenia).
6.Znakowane szlaki turystyczne.
7.Metodyka prowadzenia wycieczek i dobór komentarza krajoznawczego (ćwiczenia).
8.Podstawy pilotażu i przewodnictwa (ćwiczenia).
9.Ćwiczenia terenowe: mapa, orientacja w terenie, prowadzenie grupy turystycznej.
Organizacja kursu:
1 dzień - wykłady (8 godzin zegarowych);
2 dzień - egzamin w formie wycieczki pieszej górskiej (ok. 6-7 godzin)
Wymagania względem uczestników:
- ukończony 18 rok życia i co najmniej średnie wykształcenie;
- niekaralność za przestępstwa umyślne,
- dobry stan zdrowia pozwalający na aktywność fizyczną,
- odpowiednia (do pory roku i warunków atmosferycznych) odzież i obuwie.
Koszt kursu zawiera:
- przeprowadzenie wykładów i zajęć terenowych,
- dokumenty dla uczestników kursu: legitymację (instruktorską), zaświadczenie, certyfikat,
- materiały kursowe w formie elektronicznej,
- przerwy kawowe.
Koszt kursu nie zawiera:
- ewentualnego dojazdu, noclegu, wyżywienia
Więcej informacji udziela Koordynator Biura Projektów TTPiK:
Agnieszka Ponikiewska, tel. 0 606 314 661, e-mail: [email protected]
1
Siedziba Zarządu: ul. F. Pancera 11 lok.11, 03-187 Warszawa, tel.: 0 22 407 55 81, 606 314 661, 602 123 561
www.ttpik.pl; e-mail: [email protected]
KRS 0000214195 NIP 524 252 97 06 REGON: 015799359

Podobne dokumenty