UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY ZAPRASZAMY!

Komentarze

Transkrypt

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY ZAPRASZAMY!
SPOTKANIE INFORMACYJNE
„ŚRODA Z FUNDUSZAMI – DLA MAM POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY”
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na spotkanie,
na którym dowiesz się:
 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH,
 JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI WSPARCIA UNIJNEGO MAM POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY:
 wsparcie na założenie działalności gospodarczej za pośrednictwem Powiatowych Urzędów
Pracy, Lokalnych Grup Działania, innych instytucji:
₋
₋
₋


wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do samodzielnego prowadzenia firmy,
bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
wsparcie pomostowo – finansowe,
wsparcie na sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat ,
wsparcie na szkolenia.
9 LISTOPADA 2016 r. (środa), godz. 10:00 – 13.00
LEGNICA, UL.RYCERSKA 24 – BUDYNEK LETIA BUSINESS CENTER, SALA „FEBE”
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: [email protected]
lub telefonicznie (76) 723 54 80 i (76) 723 54 81
BUDYNEK DOSTOSOWANY DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ
PROSIMY O ZGŁASZANIE POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA ETAPIE REKRUTACJI.
UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY
ZAPRASZAMY!

Podobne dokumenty