Lista wniosków wybranych

Komentarze

Transkrypt

Lista wniosków wybranych
Lista operacji wybranych do finansowania w wyniku Konkursu Nr 3/MP/2011 w ramach tzw. małych projektów
Termin naboru: 27.12.2011 r. – 25.01.2012 r.
L.p.
Numer wniosku
Wnioskodawca
Tytuł operacji
Wnioskowana kwota
pomocy (w zł)
Doposażenie i wyposażenie pomieszczeń Zielonej
Szkoły w Goreniu Dużym
Równowaga Ekologiczna Wsi Edycja II
25 000,00
Liczba punktów
(na 200 pkt. możliwych
do uzyskania)
158,57
22 407,00
152,38
1.
3/MP/2011/10
Gmina Baruchowo
2.
3/MP/2011/01
3.
3/MP/2011/06
Włocławskie Centrum Edukacji
Ekologicznej
Mariusz Kieplin
4.
3/MP/2011/05
Miasto i Gmina Gąbin
5.
3/MP/2011/07
Rafał Koprucki
6.
3/MP/2011/02
Anna Sikorska
7.
3/MP/2011/03
Urszula Kozłowska
Budowa zadaszonej grilowędzarni w
gospodarstwie agroturystycznym „Agro-zacisze”
wraz z zagospodarowaniem terenu
„Perełki Ziemi Gąbińskiej” – warsztaty
fotograficzne
Komputer nie gryzie
Zakup sprzętu wodnego do Gospodarstwa
Agroturystycznego w Białem
Wyposażenie Gospodarstwa Agroturystycznego
w sprzęt pływający
Łączna kwota wnioskowanej pomocy:
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 113 548,75 zł
149,25
25 000,00
7 949,00
143,29
24 570,00
137,75
3 753,96
134,71
3 702,30
133,71
112 382,26

Podobne dokumenty