kobiety_spis tresci - Centrum Myśli Jana Pawła II

Komentarze

Transkrypt

kobiety_spis tresci - Centrum Myśli Jana Pawła II
Kobiety w Chrystusie
W stronę nowego feminizmu
red. M. M. Schumacher
tłum. M. Romanek
Centrum Myśli Jana Pawła II
Warszawa 2008
Spis treści
Przedmowa do polskiego wydania
(Michele M. Schumacher)
Przedmowa
(Michele M. Schumacher)
Wprowadzenie do nowego feminizmu
(Michele M. Schumacher)
Część I. Antropologia filozoficzna
Filozofia relacji w nowym feminizmie Jana Pawła II
(Prudence Allen RSM)
RóŜnice płciowe. Krytyczne pytania pod adresem gender studies
(Hanna Barbara Gerl-Falkovitz)
Natura natury w nowym i dawnym feminizmie. Od dualizmu do komplementarnej jedności
(Michele M. Schumacher)
Nowy feminizm. Powtórne połączenie płci biologicznej i płci społeczno-kulturowej
(Beatriz Vollmer Coles)
Potrójne powołanie kobiety według Edyty Stein
(Sibylle von Streng)
Część II. Antropologia teologiczna
Nowy feminizm. Podstawy biblijne i niektóre kierunki rozwoju
(Francis Martin)
Doświadczenie feministyczne a doświadczenie wiary
(Michele M. Schumacher)
Jedność dwojga. Ku sakramentalności ciała według nowego feminizmu
(Michele M. Schumacher)
Nauczycielki męŜczyzny – aby Kościół był Oblubienicą
(Anne Marie Pelletier)
Część III. Konsekwencje etyczne i praktyczne
Równość i zróŜnicowanie. Praktyczne problemy nowego feminizmu
(Elizabeth Fox-Genovese)
Równość etyczna w nowym feminizmie
(Jean Bethke Elshtain)
Twórcze zróŜnicowanie. Edukacja kobiet
(Marguerite Léna)
Czy feminizm moŜe być humanizmem?
(Prudence Allen RSM)
Bibliografia
Noty o autorach
Wykaz skrótów oraz źródeł tekstów
Indeks nazwisk
Indeks pojęć