Dni Dobrego Wychowania - Kuratorium Oświaty w Lublinie

Komentarze

Transkrypt

Dni Dobrego Wychowania - Kuratorium Oświaty w Lublinie
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK
TYTUŁ/NAZWA
„Dobrej praktyki”
Dni Dobrego Wychowania
NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI
Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI
20-117 Lublin ul. Podwale 11
TELEFON
81 532-24-12
FAKS
81 532-9- 87
E-MAIL
[email protected]
STRONA INTERNETOWA
zs1.lublin.pl
DYREKTOR SZKOŁY
ZGŁASZAJĄCY PRZYKŁAD
Elżbieta Sękowska
„Dobrej praktyki”
OSOBA UPOWAŻNIONA
Jolanta Marciniak
DO KONTAKTU
81 532-24-12 w.114
(imię, nazwisko, telefon, e-mail)
[email protected]
OPIS DOBREJ PRAKTYKI
Od dwóch lat organizujemy cyklicznie w naszej szkole Dni Dobrego
Wychowania, których głównym celem jest podniesienie kultury
OPIS DOBREJ PRAKTYKI
osobistej młodzieży, promowanie kulturalnych zachowań w życiu
(opis przesłanek, problemów,
codziennym i w sytuacjach oficjalnych, propagowanie zasad savoir
potrzeb, które zainspirowały
- vivre'u przy stole, wpajanie zasad estetyki ubioru i dbania o wygląd
realizację projektu, a także
zewnętrzny.
krótka charakterystyka
Dobre maniery, dobre wychowanie, poprawne zachowanie, to
podjętego działania)
nienaganne formy savoir-vivre'u, które powinny towarzyszyć nam
każdego dnia i być nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od
dzieciństwa.
Dlatego też Dni Dobrego Wychowania w szkole są
okazją do przypomnienia uczniom zasad dobrego wychowania
i uzupełnienia zaległości w tym zakresie.
W związku z organizacją Dni Dobrego Wychowania podejmowane
były w szkole następujące działania:
•
Zajęcia wychowawcze dla uczniów nt. „ Savoir- vivre. Uczymy
się dobrych manier”,
• zajęcia wychowawcze dla uczniów klas I na temat:
„Savoir- vivre przy stole”,
• Szkolny Konkursu Wiedzy o Savoir -Vivre dla uczniów klas
I- II „Obycie umila życie”,
• Pokaz mody uczniowskiej- czyli jak stosownie się ubrać na
różne okazje, pokaz mody w wykonaniu modelek z Agencji
„Złotego Wieszaka”,
• Pokaz tańca towarzyskiego z komentarzem: jak zaprosić
kobietę do tańca, co zrobić jak odmówi?, jak podziękować
kobiecie za taniec?
• Konkurs literacki na fraszkę, związany z tematyką kultury
zachowania,
• Konkurs na plakat „Wulgaryzmom mówimy NIE!”
• Warsztaty dla uczniów, opracowanie „ Kodeksu postępowania
kulturalnego ucznia”,
• Pokaz i zajęcia warsztatowe dla uczniów klas II nt. Sztuka
dekorowania i nakrywania stołu. Warsztaty dekoracyjnego
składania serwetek przeprowadzone przez uczniów Technikum
Gastronomicznego z Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie,
• Sztuka makijażu i zasady dbania o cerę- spotkanie i zajęcia
warsztatowe z wykładowcami i studentami kosmetologii z
WSNS dla uczennic klas maturalnych i przedmaturalnych,
• Zajęcia wychowawcze dla chłopców z klas maturalnych nt.
„Jak cię widzą tak cię piszą- czyli savoir- vivre w ubiorze
mężczyzny”.
Młodzież poprzez udział w Dniach Dobrego Wychowania uczy się
zasad kulturalnego zachowania się, dobrych manier, etykiety
REZULTATY/KORZYŚCI
i wszelkiego savoir- vivre'u. Wymierne rezultaty prowadzonych
oddziaływań wychowawczych dają się zauważyć we wzajemnych
relacjach
rówieśniczych,
stosownym
stroju
podczas
ważnych
uroczystości i w życiu codziennym oraz towarzyskim obyciu.
PROBLEMY I PRZESZKODY
Trudności jakie wystąpiły były natury organizacyjnej, ze względu na
W REALIZACJ
dużą liczbę uczniów w szkole.
RADY I WSKAZÓWKI
Organizować
cyklicznie
Dni
Dobrego
Wychowania,
poruszać
różnorodne aspekty zasad savoir- vivre'u. Konsekwentnie powtarzać
i przypominać uczniom zasady dobrego wychowania. Warto również
przestrzegać pewnych zasad: częściej chwalić uczniów za dobre
maniery, nie karać za to, czego mogą nie wiedzieć, taktownie zwracać
uwagę, nie wyśmiewać, nie zawstydzać.
Pamiętać należy, że dobrych manier nigdy za wiele, a ich znajomość
ułatwia nam życie, zjednuje otoczenie i sprawia, że poradzimy sobie
w każdej sytuacji.
INSTYTUCJE/ORGANIZACJE Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, TVP – Agencja Złoty
WSPÓŁPRACUJĄCE w
Wieszak, Zespół Szkół nr 5 w Lublinie, Szkoła Tańca, Pracownia
realizacji działania
Krawiecka.
ZAŁĄCZNIKI
Zdjęcia, scenariusz zajęć wychowawczych „Savoir- vivre w ubiorze
(dodatkowe materiały
mężczyzny”, konkurs wiedzy o savoir- vivre „Obycie umila życie”
uzupełniające)
- regulamin i pytania konkursowe.