Dariusz Maciejuk

Komentarze

Transkrypt

Dariusz Maciejuk
Dariusz Maciejuk
Wiek: 43 lata.
Wykształcenie:
1986-1992 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa. Praca magisterska napisana pod
kierunkiem prof. Dr hab.
Wojciecha Łączkowskiego. Temat pracy „Inwestycje kapitałowe w toku gier giełdowych”;
1993 Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim „Prawo i Ekonomia Wspólnot
Europejskich”;
1994 Studia podyplomowe w szkole Głównej Handlowej w Warszawie „Bankowość i finanse”.
Doświadczenie zawodowe:
1992-1993 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Departament Reprywatyzacji – Zespół
Legislacji;
1993-1995 Narodowy Bank Polski – Centrala, Departament Licencji Bankowych;
1995-1999 Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne – Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Firma zarządzająca
majątkiem V NFI
Victoria S.A. – Dyrektor Działu Prawnego, Członek Wewnętrznego Komitetu Inwestycyjnego;
1999-2001 PZU NFI Management Sp. z o.o. (Firma Zarządzająca majątkiem II NFI S.A., Narodowego
Funduszu
Inwestycyjnego PROGRESS S.A., NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. Stanowisko: Wiceprezes
Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o.;
1999-2001 Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. – Prezes Zarządu;
2001 Główny Inspektor Informacji Finansowej – Ekspert Rady;
2001-2002 TEL – ENERGO S.A. – Doradca Zarządu;
2002-nadal Kancelaria Adwokacka – Adwokat, Właściciel;
2005 Arbiter Sądu Polubownego przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w
Krakowie.
Ponadto Pan Dariusz Maciejuk pełni/pełnił funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek
kapitałowych:
1995-1998 Międzyzakładowe Zrzeszenie Budowlane Ochota – Członek Rady Nadzorczej;
1998-2000 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
1999 PAMOTEX S.A. z siedzibą w Pabianicach – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
1999 TRANSPRZĘT S.A. z siedzibą w Tychach – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
1999 MODENA S.A. z siedzibą w Poznaniu – Członek Rady Nadzorczej;
1999-2000 INTERMODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej;
1999-2000 CIECH S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2008-2010 ZAT Azoty Tarnów SA. – Członek Rady Nadzorczej.

Podobne dokumenty