Nowoczesne Zarz\271dzanie Zmian\271 v1.pub

Komentarze

Transkrypt

Nowoczesne Zarz\271dzanie Zmian\271 v1.pub
Global Business Intelligence Partners
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
GRA SYMULACYJNA SysTeams Change
Miejsce:
Hotel Westin
Al. Jana Pawła II 21,
Warszawa
Eksperci GBI Partners:
•
•
Michał Kubiak
Trener, Konsultant
4 Results
Rafał Zdańkowski
Trener, Konsultant,
Psycholog
4 Results
JEŚLI:
Planujesz zmiany
Jesteś w trakcie wdrażania zmian
Doświadczasz natłoku zmian
Projekt zakończył się sukcesem, natomiast zmiana faktycznie się nie zadziała
Masz poczucie, że nie możesz zrealizować swoich pomysłów ze względu na opór
ZAPRASZAMY NA 2-DNIOWĄ GRĘ SYMULACYJNĄ DOSKONALĄCĄ
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEPROWADZANIA LUDZI PRZEZ PROCES ZMIANY
Z SUKCESEM!
EFEKTY UZYSKANE DZIĘKI UDZIAŁOWI W GRZE:
Nauka poprzez aktywne doświadczanie procesu zmiany z uwzględnieniem
wszystkich aspektów funkcjonowania jednostki (myśli, uczucia, działania)
oraz różnorodności czynników mających wpływ na zmianę (np. nieformalna
sieć powiązań, osobowości)
Zrozumienie ścisłego związku między osobistym doświadczeniem psychologicznych faz zmian a organizacyjnym aspektem zmiany
Uświadomienie systemowości procesu zmiany
Zidentyfikowanie jednostkowych reakcji na zmianę, wdrożenie działań
wspomagających radzenie sobie z oporem i frustracją wynikającą
z niejednoznaczności a nawet chaosu
ul. Wałbrzyska 11
02-739 Warszawa
Telefon:
Faks:
E-mail:
WWW:
+48 (22) 458 66 10
+48 (22) 458 66 11
[email protected]
http://www.gbip.com.pl
Uświadomienie i wzmocnienie typowych mechanizmów organizacji uczącej się
(rozwój kompetencji w ramach 5 dyscyplin wg Senge’a)
Transfer doświadczeń z gry symulacyjnej do rzeczywistych zagadnień
organizacyjnych
Identyfikacja organizacyjnych i indywidualnych mocnych stron, obszarów
do rozwoju oraz nawyków w zakresie kompetencji i zarządzania zmianą
Global Business Intelligence Partners
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
GRA SYMULACYJNA SysTeams Change
EKSPERCI GBI PARTNERS PROWADZĄCY GRĘ SYMULACYJNĄ:
•
Michał Kubiak, Trener, Konsultant, 4 Results
•
Rafał Zdańkowski, Trener, Konsultant, Psycholog, 4 Results
CZAS REALIZACJI GRY SYMULACYJNEJ: 2 dni
Dzień pierwszy: Wtorek, 28 października 2014 r.
Dzień drugi: Środa, 29 października 2014 r.
RAMY CZASOWE REALIZACJI ZAJĘĆ SĄ TAKIE SAME KAŻDEGO DNIA:
9:00 Rozpoczęcie warsztatu
10:40 – 11:00 Przerwa na kawę
12:30 – 13:30 Wspólny obiad
15:00 – 15:20 Przerwa na kawę
17:00 Zakończenie warsztatu
PO PIERWSZYM DNIU GRY — 28 PAŹDZIERNIKA 2014 R., GBI PARTNERS ZAPRASZA UCZESTNIKÓW
NA KOKTAJL, KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ. 17:00
PRZEBIEG GRY SYMULACYJNEJ
Gra symulacyjna obrazuje przedsiębiorstwo w trakcie zmiany organizacyjnej. Symulowane przedsiębiorstwo
jest reprezentowane przez 26 aktorów reprezentujących wszystkie obszary funkcjonale organizacji.
Różnią się oni między sobą zarówno poziomem motywacji jak i postawą wobec procesu zmiany. Pod oficjalną
strukturą firmy kryje się nieformalna sieć powiązań oraz zależności. Celem gry symulacyjnej jest
przeprowadzenie firmy i wszystkich jej pracowników przez 7 faz zmiany organizacyjnej od szoku do pełnej
integracji.
ZASADY GRY SYMULACYJNEJ
•
Uczestnicy gry symulacyjnej wcielają się w rolę Agentów Zmiany, którzy doradzają Zarządowi firmy
w trakcie procesu zmiany.
•
Planujesz i wdrażasz poszczególne działania oraz całe sekwencje posunięć, aby wspierać organizację
w rozwoju i osiągnąć cel gry (przeprowadzenie wirtualnych aktorów z fazy szoku do fazy integracji).
•
Gra symulacyjna daje natychmiastowy feedback z wdrożonych działań – pozwala to przeżyć proces
przechodzenia przez zmianę z uwzględnieniem szeregu realistycznych zmiennych.
PODSTAWY TEORETYCZNE GRY
Gra bazuje na następujących teoriach:
•
Teoria organizacji uczącej się (p. Segne)
•
Teoria dyfuzji innowacji Rogersa
•
Fazy rozwoju organizacyjnego:
•
•
•
•
•
•
•
•
Model
Model
Model
Model
Model
Model
Model
Model
Lewina
Lippitta
Sieversa
Kottera
Dalina Rolffa i Buchena
Beckera i Langoscha
Piepera i Schleya
Glazinskiego
•
Teoria oporu Dopplera i Lauterburga
•
Fazy zmiany organizacyjnej Fatzera, Scheina, Schmidta-Tangera
Global Business Intelligence Partners
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
GRA SYMULACYJNA SysTeams Change
INFORMACJE O EKSPERTACH GBI PARTNERS PROWADZĄCYCH GRĘ SYMULACYJNĄ
Michał Kubiak
Trener, Konsultant, 4 Results
Doświadczenie zawodowe zdobywałem jako trener wewnętrzny
w telemarketingowym centrum outsourcingowym nadzorując kampanie
sprzedażowe i przygotowując do pracy zespoły sprzedażowe. Szkolenia
prowadzę od ponad 3 lat, pracowałem także przy projektach outplacementowych oraz jako rekruter i doradca zawodowy.
Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich (w tym sprzedażowych) i coachingu. Jestem
absolwentem psychologii i zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu TROP i Szkoły
Coachów TROP. Jako Trener / Konsultant pracowałem m.in. dla: AIG, Alior Bank, Citi Handlowy, Danone, DBM,
Doosan Babcock Energy Polska, mBank, Medicover, NC+, Netia, Orlen.
Rafał Zdańkowski
Trener, Konsultant, Psycholog, 4 Results
Wspieram Klientów w budowaniu i rozwoju kapitału ludzkiego.
Pomagam pełniej wykorzystywać potencjał tkwiący w ludziach
i efektywniej nim zarządzać. Działam zarówno na poziomie strategii
organizacji, jak i przy operacyjnej współpracy z menedżerami i szefami
pionów biznesowych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji szkoleń, warsztatów, projektów badawczych i doradczych oraz pracy indywidualnej nad rozwojem kompetencji osobistych w wielu obszarach. Moje pierwsze
doświadczenia zdobywałem jeszcze jako student Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego biorąc udział
w badaniach nad postawami pracowników prywatyzowanych przedsiębiorstw i ich współuczestnictwa w procesie
zmian. I od tego momentu w 1990 roku rozpoczęła się moja przygoda z łączeniem psychologii i biznesu.
Prowadzę szkolenia i warsztaty w obszarach przywództwa, zarządzania zmianą, zarządzania ludźmi, coachingu
menedżerskiego, rozwoju kompetencji społecznych, zwiększania efektywności osobistej, komunikacji interpersonalnej.
Podczas indywidualnych sesji coachingowych wspieram rozwój kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej, a poprzez warsztaty teamcoachingowe pomagam zespołom osiągnąć wyższy poziom współdziałania. Pełnię
także rolę konsultanta na wszystkich etapach projektów – od analizy i diagnozy
potrzeb, po opracowanie rozwiązań i ich wdrażanie.
Specjalizuję się m.in. w projektowaniu i wdrażaniu systemów ocen okresowych i oceny kompetencji,
Assessment i Development Center. Prowadzę projekty rozwijające kompetencje współpracy i komunikacji,
a także umiejętności zarządcze i menedżerskie. Mam również doświadczenie w projektach facylitacji pracy
grupowej. Od 1994 roku prowadzę różnego rodzaju szkolenia i konsulting zarówno w środowiskach dużych,
międzynarodowych korporacji, jak i w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach.
Jako Trener / Konsultant pracowałem m.in. dla: Betex, Bonduelle, Erbud, Monier Polska, Budinpol, Builder,
CZB Hadex, Dekorgips, TP Emitel, HEF Kotły Węglowe, KZPP w Krapkowicach, Lafarge Dachy, Macro Cash
& Carry, Medicover, Melle Polska, Multiserwis, Nederman Manufacturing, Nestle Waters Polska, Okpol, Opolwap
(obecnie Lhoist Opolwap), OVITA Nutricia (obecnie NUTRICIA), PLIVA Kraków, PKN Orlen, PTE Bankowy,
PZU, PZZ w Brzegu, Raiffeisen Bank, REMEI Polska, SeegerDach, SKOK im. Powstańców Śląskich, SVZ Poland,
Telekomunikacja Polska, WABCO Polska, Z.C.W. Górażdże (obecnie Górażdże Cement), ZETO Białystok.

Podobne dokumenty