Atramenty HP : HSA K4010

Komentarze

Transkrypt

Atramenty HP : HSA K4010
Atramenty HP : HSA K4010
HSA K4010
K3010
Atrament K4010
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Zapytaj o produkt
Opis
K4010 si Black Solvent Ink
Poprzez wspó?prac? z uznanymi partnerami HP, zosta? opracowany atrament do ró?nych pod?o?y. Atramenty s? dostarczane w oryginalnych
kartrid?ach HP45, opracowane w technologii TIJ 2,5 HP i nadaj? si? do szerokiej gamy zastosowa?.
Drukowanie atramentowe w technice CIJ polega na na?adowaniu elektrycznie kropli atramentu, a nast?pnie wypchni?ciu jej z dyszy drukuj?cej
na drukowany materia? (Skrót CIJ pochodzi od s?ów continouos ink jet, tzn. ci?g?y strumie? tuszu).
Atrament czarny solventowy idealny do druku na ró?nych rodzajach folii i materia?ach powlekanych. Jest to idealny wybór dla klientów, którzy
chc? drukowa? na trudnych pod?o?ach, szczególnie PE, PP, powlekanych foliach BOPP foliach , OPP, PET, b?yszcz?cych kartonikach oraz
wszywkach tekstylnych.
Szybki czas schni?cia 2-3 sekundy
D?ugi „decap time” - d?u?szy ni? jedna godzina
Wysoka odporno?? na ?wiat?o i wod?
Dobra g?sto?? i ?wietne zaczernienie, nawet przy druku niskimi rozdzielczo?ciami
Wysoka jako?? obrazów z ostrymi kraw?dziami
1 / 2
Atramenty HP : HSA K4010
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)