wielka podróż z martyną wojciechowską

Komentarze

Transkrypt

wielka podróż z martyną wojciechowską
INSTRUKCJA
WIELKA PODRÓŻ Z MARTYNĄ WOJCIECHOWSKĄ
zawartość pudełka:
1) karty „pytań i odpowiedzi” - 188 szt.
2) karty liter „a”, „b” - 4 x 2 szt.
3) karty „pocztówki z podróży” - 12 szt.
4) karty „opowieści Martyny” - 12 szt.
5) pionki do gry - 4 szt.
6) kostka do gry z oczkami - 1 szt.
7) kostka do gry z cyframi - 1 szt.
8) plansza - 1 szt.
9) żetony - 40 szt.
10) klepsydra - 1 szt.
11) notes - 1 szt.
12) instrukcja
13) książeczka „Notatki z podróży”
Gracze przemierzają świat razem ze znaną podróżniczką, Martyną Wojciechowską,
pokonując po drodze kolejne kontynenty. Stawiając swój pionek na każdym polu toru
podróży, gracz musi odpowiedzieć na pytanie związane z miejscem postoju na mapie
świata. Stając na polach wyróżnionych gwiazdami, należy odgadnąć co przedstawia
„pocztówka z podróży”. Zatrzymując się na polu wyróżnionym kółkiem, należy podać nazwę
flagi, która związana jest z tym polem.
Gracze podczas wędrówki mogą poznać ciekawe historie (umieszczone na 10 kartach),
łączące się z różnymi miejscami na kuli ziemskiej, które opowiedziała Martyna
Wojciechowska. Odpowiedzi na pytania związane z opowiadaniami Martyny to możliwość
zdobycia dodatkowych punktów. Po przejściu całej trasy przez pierwszego z graczy
następuje podsumowanie zdobytych punktów przez wszystkich uczestników zabawy.
Zwycięża ten, który zdobył ich najwięcej.
Cel gry.
Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów podczas wędrówki dookoła świata,
po wszystkich kontynentach i oceanach.
Przygotowanie do gry.
Każdy z graczy wybiera swój pionek. Planszę należy rozłożyć pośrodku stołu. Gracze
otrzymują po 2 karty liter: „a” i „b”. Karty „pytań i odpowiedzi” należy wyjąć z pudełka,
podzielić na 8 talii (7 z kontynentami + 1 z oceanami) i położyć obok planszy, pytaniami do
góry. Obok, w oddzielnych taliach, należy położyć karty „pocztówki z podróży” (zdjęciami
do góry) i karty „opowieści Martyny” (opowieściami do góry). Należy przygotować również
notes z inicjałami imion uczestników gry do zapisu punktacji. Żetony mogą pozostać w
pudełku, ale powinny być w zasięgu ręki.
Przebieg gry.
Gracze wybierają po jednym pionku i kładą przed sobą swoje karty liter, tylną stroną do
góry. Grę rozpoczyna najmłodszy gracz (kolejka przebiega zgodnie z ruchem wskazówek
zegara). Po rzucie dwoma kostkami (kostką z oczkami i kostką z cyframi) gracz przesuwa
swój pionek na planszy od pola startu o tyle pól, ile oczek wskazała kostka z oczkami. Po
postawieniu pionka na polu planszy gracz bierze pierwszą z góry kartę „pytań i odpowiedzi”
o takim kolorze (górnego pasa karty), jak kolor pola, na którym postawił swój pionek. Karta
powinna być tak trzymana, by nie było widać odpowiedzi z tylnej strony. Następnie gracz
1
czyta (z karty) głośno pytanie oznaczone cyfrą wskazaną przez drugą kostkę. Gracz siedzący
po lewej stronie zaczynającego uruchamia klepsydrę, a wszyscy uczestnicy kładą przed sobą
(nie pokazując innym) swoją kartę liter z wybranym przez siebie wariantem odpowiedzi: „a”
lub „b”. Po przesypaniu się klepsydry gracze odkrywają swoje wybrane karty liter, a gracz,
który czytał pytanie z karty „pytań i odpowiedzi” odwraca tę kartę i czyta właściwą
odpowiedź.
Po przeczytaniu odkłada kartę na spód talii, pytaniami do góry. Gracze, którzy wybrali karty
liter wskazujące właściwą odpowiedź otrzymują po 1 pkt. (zapisanym do notesu).
Następnie ruch wykonuje gracz znajdujący się po lewej stronie kończącego swoją kolejkę.
Wędrując po polach planszy gracze mogą stawiać pionki obok siebie na tym samym polu.
Plansza wzbogacona jest flagami z różnych rejonów świata. Stając na polu z zielonym
kółkiem, gracz może zdobyć dodatkowy punkt, odpowiadając, do jakiego państwa należy
flaga związana z tym polem. Poprawność odpowiedzi należy sprawdzić na stronie 7.
Stając na polach wyróżnionych gwiazdą lub portretem Martyny, gracz otrzymuje zadania
dodatkowe, przedstawione na opisanych dalej kartach.
Gracz, zatrzymując się na polach wyróżnionych, najpierw odpowiada z innymi na pytanie z
karty „pytań i odpowiedzi”, a następnie może starać się o punkty za wykonanie zadań
dodatkowych.
Punkty za właściwe odpowiedzi z kart „pytań i odpowiedzi” zapisuje się do notesu, za
odpowiedzi ze znajomości flag i z kart „opowieści Martyny” otrzymuje się żetony, a za
odgadnięcie kart „pocztówki z podróży” zdobywa się „odgadniętą” kartę.
Każdy żeton i karta, doliczane na koniec do punktacji gracza, to dodatkowy 1 pkt.
Karty „pytań i odpowiedzi” - to zbiór 188 kart podzielonych na 8 talii. 7 talii zawiera pytania
dotyczące 7 kontynentów, 8 talia - pytania dotyczące oceanów. Gracz, stawiając swój pionek
na polu planszy bierze kartę z talii kart pytań i odpowiedzi, w której karty mają górny pasek
w kolorze tego pola. Po wykorzystaniu kartę należy odłożyć na spód tej samej talii,
pytaniami do góry. Za właściwą odpowiedź otrzymuje się 1 punkt, który zapisuje się w
notesie.
Karty „pocztówki z podróży” - przedstawiają zdjęcia charakterystyczne z miejsc, które gracze
odwiedzają „wędrując po świecie”. Jeśli w trakcie poruszania się po torze planszy gracz
postawi swój pionek na polu z gwiazdą, to musi on odgadnąć, co przedstawia zdjęcie z
odnośnikiem do tego pola. Jeżeli mu się to uda, otrzymuje kartę „pocztówkę” (z talii
pocztówek), z obrazkiem jak na planszy i kładzie ją obok siebie. Na koniec gry doliczy za nią
1 pkt. dodatkowy do ogólnej punktacji.
Właściwa odpowiedź jest na odwrotnej stronie karty. Jeżeli gracz źle odpowie, to odkłada
kartę na jej wcześniejsze miejsce. Jeśli gracz stanie na polu, do którego przypisana karta
„pocztówka ” została już wcześniej zdobyta przez innego gracza, to traktuje je jako zwykłe
pole.
Karty „opowieści Martyny”
Każda karta zawiera ciekawą historię dziejąca się w egzotycznym miejscu. Na drugiej stronie
znajduje się 6 pytań dotyczących tej historyjki. Gracz, którego pionek zatrzyma się na polu
ze zdjęciem Martyny, lub z literką „M”, bierze pierwszą z góry kartę „opowieści Martyny”.
Następnie siedzący po jego lewej stronie czyta głośno z karty historię, po czym odwraca ją i
czyta (z drugiej strony) pytanie oznaczone cyfrą wskazaną przez drugą kostkę. Teraz gracz
(stojący na polu ze zdjęciem) odpowiada na pytanie. Poprawność odpowiedzi należy
sprawdzić, wracając do opowieści. Za właściwą odpowiedź otrzymuje się 1 żeton. Po
wykorzystaniu kartę należy odłożyć na spód tej samej talii, pytaniami do góry.
2
Koniec gry.
Gra trwa do czasu, aż jeden z graczy okrąży całą planszę i przekroczy pole „startu”. Wówczas
następuje podsumowanie punktów zapisanych w notesie, zdobytych żetonów i
„pocztówek”. Zwycięża gracz, który osiągnął najwięcej punktów.
Gracze mogą przedłużyć czas gry, ustalając przed jej rozpoczęciem ilość okrążeń planszy,
którą musi pokonać pierwszy gracz.
Książeczka „Notatki z podróży”, dołączona do gry, zawiera egzotyczne opowiadania Martyny
Wojciechowskiej z różnych stron świata. Fragmenty kilku z nich umieszczone są na kartach
„opowieści Martyny”
KARTY
karta „Pocztówka”
karta liter „a”
karta „Opowieści Martyny”
karta „Pytań i Odpowiedzi”
3
pole z literką „M”
PLANSZA
na polu z kółkiem masz szansę
na polu z gwiazdką masz szansę
na zdobycie dodatkowego punktu,
na zdobycie dodatkowego punktu,
jeśli odgadniesz co to za flaga
jeśli odgadniesz co przedstawia
na polu narożnikowym ze zdjęciem
pocztówka
pole odpowiedzi na pytanie
Martyny i polu z literką „M”
z „karty pytań” związane
odpowiadasz na pytanie z karty
z kontynentem lub oceanem „Opowieści Martyny”
4
FLAGI
6. Australia
7. Kiribati
15. Bhutan
17. Indie
18. Nepal
22. Korea Płd.
32. Irlandia
34. Chorwacja
37. Norwegia
39. Szwecja
54. Kanada
57. Meksyk
63. Boliwia
66. Chile
83. Liberia
86. Ghana
91. Kenia
5

Podobne dokumenty