Zapytanie ofertowe – sala komputerowa Końskie

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe – sala komputerowa Końskie
.
Zapytanie ofertowe – sala komputerowa Końskie
Data dodania: 18.04.2016 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Zapytania ofertowe
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajęcie
sali komputerowej w Końskich (preferowane sale posiadające status laboratorium ECDL)
niezbędnej do przeprowadzenia części praktycznej szkoleń w ramach projektu „Nowe
perspektywy” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Planowane terminy zajęć i godziny ich realizacji:
Nazwa szkolenia
Szkolenie „Marketing (w tym
e-marketing) i sprzedaż usług
hotelowo – turystycznych
z certyfikatem ECDL BASE”
Szkolenie „Recepcjonista
hotelowy
z obsługą kas fiskalnych
i terminalem kart płatniczych
z certyfikatem ECDL BACE”
Przewidywany
termin realizacji
Godziny
realizacji zajęć
Ilość
dni
Łączna ilość
godzin zajęć
praktycznych
30.05.2016 –
15.06.2016
między 8:00 a
16:00
13 dni
90 godz.
13.07.2016 –
29.07.2016
między 8:00 a
16:00
13 dni
90 godz.
Łącznie
180 godz. dydaktycznych
W/w zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
Liczebność grup szkoleniowych: 12-13 osób + wykładowca.
Wymagania techniczne: sale wyposażone w niezbędny sprzęt (flipchart/ tablica, minimum 13
stanowisk komputerowych oraz stanowisko komputerowe dla wykładowcy, komputery
zawierające niezbędne oprogramowania m.in. MS Office tj. Word, Excel, PowerPoint, Access,
system operacyjny Windows 7 lub Windows XP oraz dostęp do internetu, itp.), urządzone
zgodnie z zasadami BHP. Rozłożenie stanowisk komputerowych umożliwiające udział w zajęciach
osób niepełnosprawnych. Sala mieszcząca się w budynku bez barier architektonicznych. W
pobliżu sali WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek, w którym mieści się
sala komputerowa oznakowany z zewnątrz i w środku w sposób umożliwiający intuicyjne
poruszanie się po nim.
Forma płatności: zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę numer
rachunku bankowego do 14 dni
po realizacji zajęć.
Termin składania ofert: Ofertę (uzupełnioną na poniżej załączonym formularzu i podpisaną)
należy dostarczyć do KSWP (Końskie, ul. Staszica 2A) osobiście/ pocztą tradycyjną lub drogą
elektroniczną (mail z załączonym skanem podpisanej oferty wysłany na adres:
[email protected]) do dnia 26.04.2016 do godziny 12:00. Złożenie ewentualnej oferty
nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy. KSWP zastrzega
sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
Pliki do pobrania
●
.
Formularz zgłoszeniowy Data dodania: 19.04.2016

Podobne dokumenty