EF 188N - Synthos

Komentarze

Transkrypt

EF 188N - Synthos
EF 188N
CHARAKTERYSTYKA
OBRZEŻA
Klej topliwy do obrzeży prostych.
Stosowane obrzeża różnią się znacznie. Konieczne jest wykonanie
dokładnych prób klejenia w celu potwierdzenia przydatności
kleju.
ZASTOSOWANIE
Klej EF 188N jest produktem na bazie EVA i jest przeznaczony do
stosowania w maszynach do przyklejania obrzeży z PCV
i melaminy.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
W celu poprawy adhezji obrzeży może być konieczne
zastosowanie primera polepszającego adhezję.
PRZECHOWYWANIE
Klej HotMax przechowywać w pomieszczeniach suchych
i chłodnych. Okres przechowywania 12 miesięcy w temperaturze
pokojowej 18-20˚C.
Kolor
Naturalny
Postać
Granulat
UWAGA
Temperatura mięknienia
88±2 °C
Lepkość
80000 ± 5000 mPa.s
[190 °C, wrzeciono
nr 29, 50 obr/min]
Kleje topliwe wydzielają opary, które mogą drażnić drogi
oddechowe. Należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu
pracy. Stan techniczny: 2014
Temperatura stosowania
180 - 210 °C
Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt:
ZALECENIA
Dział Handlowy
Należy uwzględnić temperaturę wewnątrz topielnika kleju
i regularnie ją kontrolować ze względu na możliwy wpływ
czynników atmosferycznych.
tel. +48 33 847 25 33, fax +48 33 847 27 91,
[email protected]
Temperatura otoczenia oraz temperatura elementów klejonych
powinna być wyższa niż 15°C. W przeciwnym razie następuje
przyspieszone tężenie kleju, co powoduje, że prawidłowe
sklejenie będzie niemożliwe.
tel. +48 33 847 3619, +48 33 847 3589,
e-mail: [email protected]
Ilość kleju nakładana na powierzchnie może się różnić
w zależności od rodzaju materiału. W wyniku nadmiernego lub
niedostatecznego użycia kleju mogą wystąpić niepożądane wady
połączenia. W takiej sytuacji należy skorygować ustawienia ilości
aplikowanego kleju.
W przypadku wystąpienia przerw w procesie nakładania kleju,
temperaturę kleju w topielniku należy zawsze utrzymywać
w zakresie 100-110°C w celu uniknięcia przegrzania kleju.
CZYSZCZENIE
Topielnik należy czyścić regularnie, w przeciwnym razie powstaje
osad utrudniający efektywne podgrzewanie kleju.
synthosgroup.com
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25
Centrum Technologiczne
Wydanie: 1
Data wydania: 03/11/2014
Ten dokument zastępuje poprzednie wydania
Zatwierdził: Menadżer Produktu (+48 33 847 44 32)