List infor. kl. A2

Komentarze

Transkrypt

List infor. kl. A2
Nottingham, 4 października 2014
Drodzy Rodzice/Opiekunowie!
Witam serdecznie w nowym roku szkolnym. Nazywam się Katarzyna Cudo i będę
nauczycielem języka polskiego w klasie A2. Będzie to rok szczególny dla Państwa dzieci,
bo ostatni już w Polskiej Szkole. Zakończy się on również ważnym egzaminem.
Egzamin
Test, który uczniowie klasy A2 będą zdawać na początku czerwca 2015 r., składa się z trzech
części:

czytanie ze zrozumieniem;

tłumaczenie tekstu z języka angielskiego na polski;

dwa wypracowania – po jednym na temat literacki i nieliteracki.
Przez kolejne miesiące uczniowie zapoznawać się będą z tekstami literackimi - „Rozdziobią
nas kruki, wrony...” oraz „Moralność pani Dulskiej”, dziejami Polaków w czasie drugiej wojny
światowej i filmami Andrzeja Wajdy - „Popiół i diament”, „Człowiek z marmuru”. Doskonalić
będą również swoje umiejętności pisarskie, techniki tłumaczenia i czytania ze zrozumieniem.
Nie jest to łatwy egzamin, ale przy odrobinie zaangażowania i entuzjazmu, z pewnością
wszyscy uczniowie pomyślnie go zdadzą. Do Państwa zwracam się jednak z prośbą
o zachęcanie dzieci do pracy, do czytania tekstów i pisania zadanych wypracowań
i systematyczne sprawdzanie ich postępów.
Program nauczania, zapisy na egzamin
Klasa A2 pracuje według programu ułożonego przez AQA - organizatora egzaminów.
Uczniowie zdają egzamin w angielskich szkołach i sami muszą się na niego zapisać.
W związku z tym proszę Państwa o dopilnowanie, aby uczniowie na ten egzamin zapisali się
w odpowiednim momencie. Jeśli tego nie zrobią, stracą możliwość zdawania w tym roku
szkolnym.
Ważne daty
W lutym przeprowadzony zostanie egzamin próbny, który będzie do Państwa wglądu.
W marcu odbędą się warsztaty dla uczniów klas A-level w Manchester. O dokładnej dacie,
kosztach i programie zostaną Państwo powiadomieni w późniejszym terminie. W maju
podczas uroczystego apelu z okazji święta 3 Maja wręczane będą również świadectwa
z wynikami z egzaminu AS. Serdecznie zapraszamy Państwa na tę uroczystość.
Regulamin szkolny
Kolejną sprawą, na którą chciałabym zwrócić Państwa uwagę, jest dyscyplina
i przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad. Na pierwszym spotkaniu uczniowie otrzymali
regulamin, z którym Państwo również powinni się zapoznać. Proszę o uważne przeczytanie
go i podpis.
Przybycie i opuszczanie szkoły
Przypominam również, że podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, uczniowie korzystają
z głównego wejścia do szkoły. Przed godziną 9 powinni ustawić się w wyznaczonym dla nich
miejscu i czekać na swojego nauczyciela. Nie wolno im samym wchodzić do budynku. Przerwy
wszyscy uczniowie spędzają na zewnątrz; w razie nieodpowiedniej pogody mogą pozostać
w budynku szkolnym. Żaden uczeń nie ma prawa wychodzenia poza teren szkoły w czasie
przerwy.
Zmiana danych
Ze względu na bezpieczeństwo Państwa dzieci, proszę również o uaktualnianie danych ucznia
i rodziców. Jakiekolwiek zmiany w danych oraz dodatkowe informacje medyczne proszę
przekazać pisemnie do sekretariatu szkoły.
Wszelkie informacje dotyczące szkoły i bieżących wydarzeń znajdą Państwo na stronie
internetowej www.polishschoolnottingham.co.uk.
Z poważaniem,
Katarzyna Cudo

Podobne dokumenty