Biuro Turystyki Wojażer sp

Komentarze

Transkrypt

Biuro Turystyki Wojażer sp
Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. zaprasza:
Niemcy: Frankfurt n/Menem i Północna Bawaria
25 - 29.IV.2017, cena 3 050 zł
25.04 (wtorek)
Gdańsk - Frankfurt Hahn - Frankfurt
Zbiórka uczestników na lotnisku w Gdańsku
o godz. 8.00. Odlot do Frankfurtu Hahn
liniami Wizzair o godz. 10.00. Przylot na lotnisko Frankfurt Hahn o godz. 11.50. Przejazd
autokarem do Frankfurtu nad Menem
nowoczesnej metropolii, europejskiej stolicy
finansów z prawie 400 bankami, ważnym
węzłem komunikacyjnym i miastem będącym kołem zamachowym całej niemieckiej
gospodarki. Spacer po starym mieście
usytuowanym w obrębie dawnych umocnień
obronnych: Römer, dawny ratusz odbudowany po zniszczeniach wojennych, manierystyczna Fontanna Sprawiedliwości, kościół
(potocznie nazywany katedrą) św. Bartłomieja z XIV wieku, miejsce elekcji i
koronacji władców Świętego Cesarstwa
Rzymskiego. Przejście pod Dom i Muzeum
Goethego, miejsce urodzin i młodości tego
najsłynniejszego niemieckiego poety z epoki
romantyzmu. Przejazd przez nowoczesne
centrum miasta z imponującą wysokościową
zabudową. Kolacja i i nocleg w hotelu we
Frankfurcie n/Menem.
26.04 (środa)
Frankfurt - Wurzburg - Rothenburg Norymberga
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i
przejazd do Wurzburga, stolicy Dolnej
Frankonii, miasta znanego z jego barokowej
zabudowy oraz jego najdawniejszej,
średniowiecznej historii gdyż tu powstało
pierwsze biskupstwo założone przez św.
Bonifacego, apostoła Niemiec. Zwiedzanie
pałacu biskupiego, zwanego Residenz,
wspaniałej barokowej budowli z XVIII wieku,
katedry z XII w. gdzie znajdują się grobowce
lokalnych biskupów, spojrzenie na romańską
fasadę kościoła Neumünster, budynków
Starego Uniwersytetu z końca XVI w., ratusz.
Wejście na piętnastowieczny Stary Most na
Menie, z mostu widok na średniowieczną
twierdzę Marienberg i zbocza porośnięte
winoroślą. Przejazd do Rothenburga, miasta
położonego nad rzeką Tauber, najliczniej
odwiedzanego miasta na tzw. niemieckiej
drodze romantycznej. Średniowieczne mury
miejskie z bramami, wieżami i bastionami
otaczają zachowaną na wysokim brzegu
rzeki dzielnicę staromiejską. Na starówce
uwagę zwraca gotycko - renesansowy ratusz,
brama miejska Burgtor, ogrody Burggarten,
skąd roztacza się wspaniały widok na dolinę
rzeki Tauber oraz gotyckie kościoły i dawne
budynki szpitalne. Z Rothenburga przejazd
do Norymbergi na kolację i nocleg.
27.04 (czwartek)
Norymberga
Po śniadaniu zwiedzanie Norymbergi,
drugiego co do wielkości miasta Bawarii,
bogatego w zabytki średniowiecza, a
współcześnie będącego centrum kulturalnym i gospodarczym tego landu. W kościele św. Wawrzyńca, największym kościele
miasta, znajdują się arcydzieła sztuki
rzeźbiarskiej między innymi „Zwiastowanie”
Wita Stwosza i krucyfiks wykonany przez
tego mistrza. Naprzeciw kościoła znajduje
się najstarszy zachowany dom mieszkalny z
XIII w. - Nassauer Haus, a w pobliżu Mauthalle, dawny spichlerz zbożowy. Klejnotem
sztuki gotyckiej jest znajdująca się pośrodku
rynku fontanna czyli ”Piękna Studnia” i obok
katolicki kościół NMP, przy którym codziennie o godz. 12.00 stary mechanizm zegarowy uruchamia postacie 7 elektorów
składających hołd cesarzowi Karolowi IV.
Stara Norymberga stwarza okazje do
romantycznych spacerów po miejskich
zaułkach położonych wzdłuż obu brzegów
rzeki Pegnitz połączonych krytym mostem
dla pieszych - Henkersteg. Przejazd na tereny
gdzie od lat dwudziestych XX wieku
odbywały się zjazdy NSDAP (hitlerowskie
parteitagi) oraz zwiedzanie gmachu Sądu
Krajowego w którym sądzono zbrodniarzy
Niemcy: Frankfurt n/Menem i Północna Bawaria: 25 - 29.04.2017 r., cena 3 050 zł
Cena obejmuje:
- przelot samolotem linii WIZZAIR Gdańsk - Frankfurt Hahn - Gdańsk
- przejazdy autokarem na trasie wycieczki
- zakwaterowanie w hotelach w pokojach dwuosobowych (2 noclegi we Frankfurcie n. Menem i
2 noclegi w Norymberdze).
- śniadania i obiadokolacje
- opiekę pilota i przewodnictwo
- ubezpieczenie KL (suma ubezpieczenia 200 000 zł) i NNW (suma ubezpieczenia 20 000 zł)
Cena nie obejmuje:
- wstępów do zwiedzanych obiektów - na ten cel należy wziąć ok. 30 EUR
wojennych w słynnym procesie norymberskim. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
28.04 (piątek)
Norymberga - Bayreuth - Szwajcaria
Frankońska - Bamberg - Frankfurt
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i
wyjazd w kierunku Szwajcarii Frankońskiej.
To najdalej na północ wysunięta część Jury
Frankońskiej, charakteryzująca się urozmaiconym krajobrazem krasowym z jaskiniami,
skalnymi wąwozami i zalesionymi dolinami.
Przyjazd do Bayeruth, miasta położonego
wśród łagodnych wzgórz Frankonii, miasta
związanego z twórczością muzyczną
Ryszarda Wagnera. Sławny kompozytor
zbudował na północnych peryferiach Bayeruth, wg własnego projektu, festiwalowy
teatr operowy. Obecnie w Richard WagnerFestspielhaus odbywają się każdego roku
latem, zainicjowane przez samego twórcę,
festiwale wagnerowskie. W programie
zwiedzania również katolicki kościół pałacowy Schlosskirche oraz rokokowy Nowy Pałac
otoczony ogrodem. Na parterze Pałacu znajdują się liczne pamiątki po wielkim kompozytorze. Następnie przejazd do Bambergu,
miasta położonego nad kanałem łączącym 3
wielkie rzeki Niemiec, Ren, Men i Dunaj.
Miasto jest skarbnicą dzieł sztuki, a złoty
wiek miasta to przełom I i II tysiąclecia i
czasy Henryka II. Zwiedzanie katedry z XI
wieku z czterema strzelistymi wieżami i
dwoma absydami. Na placu konny posąg
rycerza z połowy XIII wieku, najcenniejszy
niemiecki zabytek sztuki średniowiecznej.
Przy placu katedralnym znajduje się Stara
Rezydencja - renesansowy pałac biskupi i
cesarski a obok Nowa Rezydencja - zespół
renesansowych i barokowych budowli
pełniących kiedyś funkcje pałacu biskupiego
z apartamentami przeznaczonymi dla
cesarzy. Wspaniałym punktem widokowym
na miasto i okolice jest wzniesienie
Michaelsberg, gdzie w średniowieczu
powstało opactwo benedyktyńskie. Przejazd
z Bambergu do Frankfurtu nad Menem.
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
29.04 (sobota)
Frankfurt - Frankfurt Hahn - Gdańsk
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd autokarem na lotnisko Frankfurt Hahn.
Wylot samolotu do Gdańska o godz. 12.20.
Przylot do Gdańska o godz. 13.55 i zakończenie imprezy.
ul. Długi Targ 1-7, 80-828 Gdańsk, tel/fax + 48 58 301 38 47, www.wojazer.pl, [email protected]
konto bank. BZ WBK S.A. o/Gdańsk 57 1090 1098 0000 0000 0901 6154