czytaj więcej

Komentarze

Transkrypt

czytaj więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie, Stowarzyszenie
Przyjaciół Rogowa, Gminna Biblioteka w Rogowie oraz Wójt Gminy Rogów
składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które okazały Wielkie
Serce niosąc bezinteresowną pomoc na rzecz ludzi znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. Niesiona pomoc jest wyrazem Państwa dobroci oraz
zrozumienia potrzeb drugiego człowieka. O efekcie niesionej pomocy
świadczą reakcje obdarowanych - podziękowania, łzy wzruszenia, a przede
wszystkim uśmiech dzieci.
Podziękowania
kierujemy
również
do
Komendanta
Gminnego
Ochotniczych Straży Pożarnych za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo
w akcji „ Szlachetny Dar Serca”.
Wyrazem wdzięczności i podziękowania niech będą słowa samych
obdarowanych, nadesłane do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej:
„Chciałbym podziękować za tę paczkę. Jest w niej wiele przydatnych
rzeczy, dzięki którym żyje się nam lepiej.”
„Dziękuję za wspaniałe prezenty. Dostałam w tym roku misia, który
spowoduje, że Mama zacznie chodzić oraz wyzdrowieje, że nasza Rodzina
będzie szczęśliwa, spełnią się nasze marzenia. Jeszcze raz dziękuję za
wszystkie prezenty.”
„Bardzo dziękuję za prezenty, które dostałem. Piłka mi się podobała
i z chęcią będę nią grał. Dziękuje także za słodycze, które już zjadłem.”
„Bardzo serdecznie chciałabym podziękować za paczkę, którą otrzymała
moja Rodzina na Święta Bożego Narodzenia. Żywność oraz artykuły
chemiczne, które dostaliśmy wspomogły nasz skromny budżet, natomiast
z ubranek i z zabawek bardzo ucieszyły się dzieci.

Podobne dokumenty