tabele - bajkowa.waw.pl

Transkrypt

tabele - bajkowa.waw.pl
TABELE
Wstawianie tabeli do dokumentu Word można realizować na kilka sposobów:
Przyciskiem „Wstaw tabelę”, który znajduje się na pasku narzędziowym Standardowym. Po wciśnięciu wpływu jednak
na szerokości poszczególnych kolumn.
TabelaWstawTabela, podobnie jak poprzednio możemy wpisać w pojawiającym się okienku dialogowym ilość
kolumn i wierszy a też określić jaką szerokość mają mieć kolumny. przycisku możemy wybrać ilość kolumn i wierszy,
z których ma być zbudowana tabela.
Dodatkowo szerokości kolumn i wysokości wierszy można regulować myszką na paskach linijki pionowej i poziomej,
bądź też w TabelaWłaściwości tabeli.
Dla ładnego wyglądu tabelki można użyć jednego z gotowych autoformatowań (TabelaAutoformatowanie tabeli)
Ćwiczenie 1
Poleceniem „Wstaw tabelę” oraz autoformatowaniem zrealizuj poniższą tabelkę. Szerokości komórek ustaw na 2 cm.
Pierwszą kolumnę zwęź do 1 cm:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Piątek
1
2
3
4
5
6
7
Do gotowej tabelki można dodać wiersz, kolumnę w dowolnym miejscu za pomocą poleceń znajdujących się w menu
Tabela, takich jak: WstawKolumny w lewo; WstawKolumny do prawej; WstawWiersze powyżej;
WstawWiersze poniżej; WstawKomórki, bądź usunąć którąkolwiek z nich: UsuńKolumny; UsuńWiersze;
UsuńKomórki.
Ponadto możemy łączyć komórki w jedną poleceniem TabelaScal komórki, bądź dzielić jedną komórkę na wiersze
i kolumny poleceniem TabelaPodziel komórki (te same polecenia znajdują się na odpowiednich przyciskach paska
narzędzi dla tabeli).
Bardzo użytecznymi poleceniami podczas tworzenia tabeli mogą okazać się: „Rozłóż kolumny równomiernie”
oraz „Rozłóż wiersze równomiernie” zwłaszcza gdy chcemy podzielić komórkę lub grupę komórek na większą ilość tej
samej szerokości kolumn lub tej samej wysokości wierszy.
Ćwiczenie 2
Skopiu tabelę z ćwiczenia 1. Za pomocą wymienionych wyżej poleceń dodaj do tabelki:
w odpowiednim miejscu kolumnę zatytułowaną: „Czwartek”;
ostatni wiersz z liczbą porządkową „8”.
na samą górę wiersz z nagłówkiem: „PLAN LEKCJI”;
Ustaw wysokość pierwszego wiersza na 1,5 cm.
Scal wszystkie komórki w tym wierszu;
Napis PLAN LEKCJI ma się znaleźć na środku wiersza;
Wpisz do tabeli swój plan lekcji.
PLAN LEKCJI
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1
2
3
4
5
6
7
8
Przyciskiem „Rysuj tabelę”, który znajduje się na pasku narzędziowym Standardowym (lub TabelaRysuj tabelę)
Po wybraniu któregoś z powyższych poleceń tabelę możemy rysować przy pomocy „ołówka” – kursor myszy przyjmie
też kształt ołówka, dzięki czemu możemy uzyskać tabelę o dowolnych szerokościach kolumn, ponadto
w poszczególnych kolumnach i wierszach może znajdować się różna ilość komórek, np.
MS Word
Str.1
Przy rysowaniu tabelki pojawi się odpowiedni pasek narzędzi, który ułatwi nam tworzenie tabeli, są na nim przyciski
dzięki którym możemy miedzy innymi:
•
usunąć istniejące podziały - należy wybrać przycisk „gumka”.(mysz przyjmie kształt gumki, którą można wskazać
krawędzie do wymazania.;
•
wybrać styl linii (przycisk Styl linii) do krawędzi tabelki, podobnie możemy określić grubość każdej z nich
(przycisk Grubość);
•
określić które krawędzie tabeli mają być widoczne, które nie (przycisk Krawędzie);
•
ponadto przy pomocy przycisków Kolor obramowania i Kolor cieniowania możemy ładnie pokolorować naszą
tabelę.
Ćwiczenie3
Przerysuj powyższą tabelę i sformatuj w następujący sposób:
Do środka górnej
Wyrównanie do lewej górnej (żółta)
(różowa)
Wyrównanie do lewej dolnej (błękit)
Wyrównanie do prawej dolne (niebies.)
Wyrównanie do lewej środkowej (morska)
1
2
3 4
5
6
7
8
Do środka bocznej w pionie(bł.)
Wyśrodkowane w pionie
Do lewej dolnej
9
Kolory komórek zostały podane w nawiasach. W ostatnim wierszu komórki są szare w białą kratkę
(FormatObramowania i cieniowaniaCieniowanie).
Obramowanie zewnętrzne tabeli zrealizowane jest linią potrójną niebieską, której grubość wynosi ½ pt., zaś
wewnętrzne obrysowania wykonane są liniami podwójnymi też niebieskimi o tej samej grubości: ½ pt. Linie
oddzielające poszczególne cyfry są przerywane niebieskie o grubości 2 i ¼ pt.
Tekst pisany jest „Arialem” w następujący sposób: w komórkach: „Do środka górnej”, „Do lewej dolnej”
i „Do środka bocznej w pionie” wpisany jest „7-ką” kolorem czarnym, cyfry od 1 do 9 wpisywane są „16-tką”
na niebiesko., pozostały tekst pisany jest kolorem czarnym „10-tką”. Zachowaj sposób ułożenia tekstu
w poszczególnych komórkach.
MS Word – Tabele
str.2
W tabeli możemy wykorzystać operację sortowania danych rosnąco lub malejąco (odpowiednie ikony na pasku
narzędziowym tabeli)
Ćwiczenie 4
Skopiuj tabelę z ćwiczenia 2. Posortuj dane w tabeli malejąco według liczby porządkowej (kolejności lekcji)
PLAN LEKCJI
8
7
6
5
4
3
2
1
biologia
w-f
w-f
angielski
polski
Poniedziałek
geografia
matematyka
niemiecki
angielski
Wtorek
fizyka
chemia
polski
angielski
angielski
informatyka
informatyka
Środa
historia
polski
matematyka
Czwartek
lek. wych.
matematyka
historia
niemiecki
Piątek
Można też odpowiednio przygotowany tekst przekształcić w tabelę. Muszą być jednak spełnione dwa warunki:
Każdy element tekstu, który ma być później umieszczony w osobnej komórce musi kończyć się jakimś określonym
znakiem zwanym separatorem tekstu (np. tabulacja, przecinek, pauza, itp.)
Każda linia tekstu, która ma być przekształcona w wiersz musi kończyć się znakiem akapitu.
Po przygotowaniu listy elementów uruchomić należy polecenie TabelaKonwertuj tekst na tabelę... Pojawi się okienko
dialogowe, w którym określamy Liczbę kolumn, Szerokość kolumny oraz znak rozdzielający elementy (Separator tekstu)
Ćwiczenie 5
Zamień poniższy tekst na tabelę:
Czwartek, 1, 8, 15, 22
Piątek, 2, 9, 16, 23
Sobota, 3, 10, 17, 23
Niedziela, 4, 11, 18, 25
Poniedziałek, 5, 12, 19, 26
Wtorek, 6, 13, 20, 27
Środa, 7, 14, 21, 28
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Podobnie można zamieniać tabelę na tekst uruchamiając polecenie Konwertuj tabelę na tekst... z menu Tabela. Należy
wybrać odpowiedni separator, który będzie oddzielał tekst znajdujący się w poszczególnych komórkach.
Ćwiczenie 6
Zamień tabelę z ćwiczenia 5 na tekst, tak aby separatorem oddzielającym poszczególne elementy był średnik.
Pod tabelą można umieścić podpis poleceniem WstawPodpis.
Ćwiczenie 7
Sformatuj ładnie tabelę z ćwiczenia 5 (autoformatowanie) Umieść podpis pod tabelą: Kalendarz- Luty 2001:
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kalendarz - Październik 2008
MS Word – Tabele
str.3
Ćwiczenie 8
Przerysuj poniższą tabelę:
Górski Szpital Weterynaryjny – Rejestr zwierząt
Foto
Informacje ogólne
Identyfikator zwierzęcia
AJ001-04
Rodzaj zwierzęcia
ŻÓŁW
Rasa
Jamajski
Data urodzenia
1.02.1900
Data ostatniej wizyty
Tobi
MS Word
Długość
(cm)
Masa
(kg)
Kolory
Płeć
15,9
5,4
zielony
M
Status
Sterylizacja
N
T
Aktualne szczepienia
Tobi jest jednym z najstarszych żółwi. Jest też jednym z najmniejszych żółwi. Ma ponad 100 lat.
Foto
Bobo
Atrybuty fizyczne
Informacje ogólne
Atrybuty fizyczne
Identyfikator zwierzęcia
WS001-01
Rodzaj zwierzęcia
KRÓLIK
Rasa
Długouchy
Data urodzenia
8.04.1999
Status
Data ostatniej wizyty
1.07.2001
Sterylizacja
Długość
(cm)
Masa
(kg)
Kolory
Płeć
48,4
2,5
szaro/biały
M
T
Aktualne szczepienia
Bobo to świetnie wyglądający królik. Pierwotnie należał do jakiegoś centrum przyrodniczego, po
czym został oddany do sklepu zoologicznego, aby mogła go kupić jakaś kochająca rodzina. Kiedy
przybył do lecznicy był zdrowy.
Str.4
T