B. Finansowe zachęty proekologiczne w Europie KRAJ

Transkrypt

B. Finansowe zachęty proekologiczne w Europie KRAJ
Opracowane przez Lexus Europe Products Communications
(departament informacji o produktach)
B. Finansowe zachęty proekologiczne w Europie
Źródło: TME Governmental Affairs (dział spraw międzynarodowych Toyota Motor Europe)
KRAJ
N
Norwegia
S
Szwecja
DK
Dania
ICL
Islandia
NL
Holandia
F
Francja
RODZAJ KORZYŚCI
Zwolnienie masy podzespołów hybrydowych (m.in. akumulatora,
falownika) z podatku od całkowitej masy własnej pojazdu (182 kg dla
modelu GS 450h).
Możliwość jednorazowego odliczenia (25% zniżki przy podatku od
całkowitej masy własnej pojazdu).
Toyota Prius oraz Lexus RX 400h zakwalifikowane zostały do
proekologicznej klasy I (pojazdy z napędem hybrydowym), co
gwarantuje 5-letnią ulgę w corocznym podatku – zysk ok. 6.650 SKR,
dla RX400h ok. 1.209 € ).
Służbowe samochody hybrydowe otrzymują 50-procentową ulgę.
Podatek od emisji CO2 wynosi 360 SKR za pierwsze 100 g/km i 12
SKR za każdy dodatkowy 1 g/km nadwyżki. Podatek ten dla Toyoty
Prius wynosi 408 SKR rocznie (45,3 €) i płacony jest tylko przez
właścicieli nowych pojazdów.
Prius: podatek proekologiczny (tzw. zielony podatek) dla właścicieli
samochodów z napędem hybrydowym obliczany na podstawie emisji
CO2 wynosi 266 € rocznie; dla RX 400h: 533 € rocznie.
Zryczałtowany podatek ACT (Advance Corporate Tax) w przypadku
RX 400h obliczany jest na bazie całkowitej masy własnej pojazdu i
wynosi ok. 450 €.
Rząd zwiększył ulgę podatkową (opłatę rejestracyjną RT) dla
samochodów z napędem hybrydowym ze 120.000 KR (1.536 €) do
240.000 KR (3.072 €).
Wersja Prius Standard bez układu nawigacji satelitarnej.
Wersja Prius Business z układem GPS.
Rząd wprowadził obniżkę podatku od luksusu (BCM), który wynosi ok.
42,5% detalicznej ceny pojazdu.
Ulga bazująca na niskiej emisji CO2 (dla Priusa 275 €) nie ma
zastosowania dla Priusa z uwagi na podatek BCM (od luksusu),
podobnie jak ulga dla samochodów klasy A (1.000 € dla Priusa).
Za to obniżeniu uległ coroczny podatek od środków transportowych
wyliczany na podstawie całkowitej masy własnej pojazdu. Do
podstawy nie wlicza się masy podzespołów elektrycznych (Prius / RX
400h / GS 450h).
Nowy system podatkowy dla samochodów typu RX wszedł w
życie z dniem 1. stycznia 2006, zaś dla pojazdów typu Prius oraz
pojazdów z grup A i B z dn. 1. lipca 2006 r.
Prius jako pojazd służbowy może być amortyzowany w ciągu 1 roku
(normalny okres amortyzacji to 5 lat).
Ulga w wysokości 2.000 € w podatku dochodowym dla właścicieli
pojazdów z napędem hybrydowym.
Wymiana samochodu starszego niż 10 lat na nowy z napędem
elektrycznym, hybrydowym bądź gazowym LPG premiowana jest 50%
zniżką podatkową.
Przy rejestracji wprowadzono opłaty za emisję CO2 powyżej poziomu
Opracowane przez Lexus Europe Products Communications
(departament informacji o produktach)
GR
Grecja
UK
Wlk. Brytania
Cy
Cypr
P
Portugalia
CH
Szwajcaria
IRL
Irlandia
I
Włochy
200 g/km (2 € za każdy 1 g/km do wartości 250 g/km i 4 € powyżej 250
g/km).
W obecnym systemie podatkowym samochody z napędem
hybrydowym zwolnione są z opłat rejestracyjnych (normalna stawka
wynosi 25% wartości importowanego pojazdu).
Samochody te zwolnione są również z corocznych opłat podatkowych.
Toyoty Prius nie obowiązują wymogi ograniczenia ruchu w stolicy kraju
Atenach w dni parzyste i nieparzyste.
Ulga z tytułu czystych alternatywnych źródeł energii: 700 £ dla
pojazdów z napędem hybrydowym.
Toyota Prius jest zwolniona z londyńskiej opłaty ograniczającej
zatłoczenie (London Congestion Charge: 8 £ dziennie), co pozwala
każdemu korzystającemu z pojazdu zaoszczędzić rocznie ok. 2.000 £.
Podatek akcyzowy dla pojazdów emitujących poniżej 155 g/km CO2
wynosi: dla napędu hybrydowego 90 £, dla silnika benzynowego100 £,
dla diesla 110 £ (w porównaniu z Avensis 1.8 A/T o poziomie emisji
CO2 poniżej 185 g/km, gdzie opłaty te wynoszą odpowiednio 130 £,
140 £ i 150 £).
Podatek od pojazdów służbowych o poziomie emisji poniżej 155 g/km
CO2 wynosi 15% ceny pojazdu (dla Avensis 1.8 A/T: 21% ceny
samochodu).
50-procentowa ulga w opłacie rejestracyjnej i podatku drogowym.
Dopłata z funduszu energetycznego: bezpośrednie dofinansowanie
dla kupujących samochody z napędem hybrydowym w wysokości
7.000 funtów cypryjskich (1.200 €).
System podatkowy bazuje na pojemności silnika i poziomie emisji
CO2.
Ulga w wysokości 40% w podatku obrotowym przy kupnie nowego
pojazdu (Prius).
Od drugiego półrocza 2006 r. wysokość podatku uzależniona jest w
90% od pojemności silnika i w 10% od poziomu emisji CO2, co
spowodowało obniżenie 40-procentowej ulgi do kwoty 1.651,38 €.
Całkowita wartość zachęt finansowych brutto (z podatkiem VAT)
wyniosła w 1. półroczu 2006 r. 2.997 € oraz 2.866 € w 2. półroczu
2006 r.
Kanton Genewa: zwolnienie z podatku drogowego w latach 2002-2004
Kanton Ticino: dopłata w wysokości 2.400 franków oraz 50% ulgi w
podatku drogowym dla pojazdów emitujących poniżej 120 g/km CO 2.
Kanton Lucerna: najniższa stawka podatku drogowego dodatkowo
obniżona o 20% (wysokość rocznej opłaty dla Priusa to zaledwie 41
franków).
Kanton Bazylea (tablice BL): ulga w podatku drogowym (GVW) w
wysokości 498 franków.
Ulga przy zakupie samochodów z napędem hybrydowym: 50% zniżki
w opłacie rejestracyjnej. Wartość zniżki dla Priusa 3.794 €, dla RX
11.662 €.
Firmy publiczne otrzymują 35-procentową dopłatę do ceny zakupu
netto (nie większą jednak niż 7.747 €). Bezpośrednie zachęty
finansowe poprzez system rabatów i dopłat z funduszy celowych (1,6
mln €). Od 1. lipca 2007 r. dopłaty otrzymało 344 nabywców Toyoty
Opracowane przez Lexus Europe Products Communications
(departament informacji o produktach)
EST
Estonia
SLO
Słowenia
B
Belgia
H
Węgry
ESP
Hiszpania
M
Malta
Can
Priusa oraz 246 nabywców Lexusa RX h.
W prowincji Bozen (Bolzano) obowiązuje zwolnienie z podatku
drogowego przez okres 3 lat.
Darmowe parkowanie w stolicy kraju Talinnie dla samochodów z
napędem hybrydowym (opłata wynosi 3 € za godzinę, miesięcznie zaś
ok. 100 €).
Zwolnienie do końca 2009 r. z opłat rejestracyjnych i podatku
akcyzowego liczonych na bazie ceny CIF dla samochodów
emitujących poniżej 110 g/km CO2. W przypadku Toyoty Prius jest to
wartość ok. 1.200 € (7%). Na podstawie tego zwolnienia 50-100%
wartości tego podatku może być refundowane.
15-procentowa zniżka cenowa przy zakupie nowego pojazdu
wynikająca z obniżenia podatku dla samochodów emitujących poniżej
105 g/km CO2 (nie więcej niż 4.230 €).
3-procentowa zniżka cenowa przy zakupie nowego pojazdu
wynikająca z obniżenia podatku dla samochodów emitujących od 105
do 115 g/km CO2 (nie więcej niż 615 €) – w tym przedziale mieści się
3-drzwiowa Toyota Yaris die Terra.
Nowa niższa opłata rejestracyjna dla wszystkich pojazdów z napędem
hybrydowym w kwocie 720 €.
Oznacza to znaczne obniżenie dotychczasowych opłat, dzięki czemu
właściciel Priusa zaoszczędzi 980 € (poprzednia opłata 1700 €), zaś
właściciel RX 400h: 10.680 € (poprzednio płacił 11.400 €).
Ulgi w prowincji Castilla-Leon dla właścicieli Priusa.
Od 1. stycznia 2005 r. bezpośrednie dopłaty dla właścicieli Priusa w
kwocie 3.000 €.
Obniżka VAT z 13% do 2%.

Podobne dokumenty