II TURA – 4 LIPIEC 2010r.

Transkrypt

II TURA – 4 LIPIEC 2010r.
Czerwiec 2010r.
Biuletyn społeczno- informacyjny.
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity
„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”
Echo
Miechowa
(Karl Mannheim)
I TURA WYBORÓW PREZYDENTA RP.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
41.54%
36.46%
II TURA – 4 LIPIEC 2010r.
Jarosław Kaczyński kłamcą !!!
Taki jest prawomocny wyrok Sądu !
(czytaj str. 6)
Czy w wieku 61 lat człowiek może ulec radykalnej przemianie? To tylko wyborcza gra!
Dr Jekyll
i
To łagodna, smutna twarz, siwy włos,
okulary, zgarbiona sylwetka, regał
z książkami, gleba pod sadzonkę
dębu i słowa o zgodzie. Widać tą
twarz w telewizji i na wiecach.
Mr Hyde
To telewizja i gazety. TVP 1,
„Wiadomości”, Pospieszalski,
„Solidarni 2010”, hasła: „Katyń
1940– 2010” i „Tusk ma krew na
rękach”, „Nasz Dziennik” i „Rzepa”.
To nie jest ulotne migotanie twarzy, lecz świadoma, propagandowa, jaskrawa
dwupolówka. Dla każdego coś miłego – żeby pole rażenia było większe. Polacy
powinni poważnie potraktować siebie, mieć uszy i oczy otwarte. (M.Stasiński)
Zaproszenie :
Zapraszamy do
współpracy wszystkich,
którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub
pomysł na artykuł
prasowy.
Zastrzegamy sobie prawo
dysponowania
nadesłanymi pocztą
materiałami.
W
N
U
M
E
R
Z
E
ECHO
06/10 (42)
str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.7
str.8
–
Echa z powiatu
Echa z gminy
Echa z miasta
Prasa, Internet
Wybory
Sport
Świerszczyk miechowski
ECHA Z POWIATU.
Święto Ludowe.
30 maja, Mszą św. w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie rozpoczęło się Święto
Ludowe. W tym roku było ono połączone z Powiatowym Przeglądem Orkiestr
Dętych. Na spotkaniu w MDK Jan Ostrowski, prezes Zarządu Powiatowego PSL
w powiecie miechowskim, podkreślił, że kiedy przygotowywano się do organizacji
święta, nikt nie przewidział dwóch tragicznych wydarzeń: katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem oraz powodzi. W naszym powiecie wprawdzie nie było powodzi ale
długotrwałe opady spowodowały lokalne podtopienia i zamulenia upraw. Z tych
powodów Pan Prezes przewiduje ciężki okres dla miechowskich rolników. Część
mniej oficjalną uświetniło swym występem trio śpiewacze z Ukrainy
a zaproszonych gości ludowcy podjęli wiejskim obiadem.
Kozłów – kolejny „Orlik” w powiecie miechowskim.
Powiat miechowski wzbogacił się o kolejne boisko wielofunkcyjne z rządowego programu
budowy boisk. Orlik w Kozłowie kosztował 1.16mln. zł. Nowe boisko zostało zbudowane obok
kompleksu szkolnego, którego budowa będzie kontynuowana z pozyskanych przez gminę
funduszy unijnych. Wstęgę otwierającą wstęp na nowy obiekt przecinali solidarnie wójt
Stanisław Pluta, starosta Mieczysław Bertek i członek Zarządu Powiatu Dariusz Marczewski w
asyście przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. W kolejce następna gminna inwestycja z
pieniędzy UE - szkoła.
Kolejne miliony ze środków UE na drogi powiatowe !
#/ 9 czerwca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim władze powiatu miechowskiego podpisały umowę,
która gwarantuje dofinansowanie w wys. 1 197 900zł. (50% wartości zadania) na przebudowę drogi
powiatowej Małoszów-Giebułtów-Janowice na odcinku długości 7,846km. Zawarta umowy dotyczy II edycji
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Zakończenie w/w inwestycji
przewidziane jest na 31 sierpnia br. Warto przypomnieć, że to już drugie dofinansowanie, jakie powiat
miechowski otrzymał na unowocześnienie własnych dróg w ramach tego samego programu. Wcześniej
pozyskał dofinansowanie w kwocie 1.501.130 zł w na przeprowadzaną obecnie modernizację innej drogi
powiatowej - 1180K: Kozłów - Kępie - Charsznica. Brawo Starostwo.
#/ Znów dobra wiadomość dla mieszkańców naszego powiatu. Zapadła kolejna decyzja w sprawie
przyznania powiatowi miechowskiemu następnej dotacji z pieniędzy Unii Europejskiej na przebudowę 2
odcinków dróg powiatowych: Miechów-Zielenice i Maków-Gołcza-Iwanowice-Zerwana. Tym razem są to środki z funduszy Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. 1-sze zadanie to przebudowa drogi Miechów - Zielenice (blisko 14-kilometrowy
odcinek) będzie kosztować 5,98 mln zł, z tego 3,88 mln zł. pokryje unijna dotacja. 2-gie zadanie przebudowa drogi Maków - Gołcza Iwanowice – Zerwana (5.58km) będzie kosztować 4,615mln. zł, z tego dofinansowanie 3 mln.zł. W obydwu przypadkach dotacja stanowi 65%
wartości zadania.
Miechowscy Platformersi dla powodzian w Warszawie.
Parlamentarzyści w Miechowie.
13 czerwca odbył się w warszawskim parku Agrykola koncert „Solidarni dla
powodzian”. Podczas tego koncertu wystąpili artyści i zespoły: Mrozu, Kora, Feel, Kayah,
Robert Gawliński i Lady Pank. W czasie koncertu miało miejsce wystąpienie pana
Marszałka Bronisława Komorowskiego, kandydata w wyborach Prezydenta RP.
W imprezie wzięła także udział ponad dwudziesto osobowa reprezentacja miechowskiej
Platformy Obywatelskiej z jej przew. Janem Pawłem Janusem na czele. Nasza delegacja
odbyła podróż do Warszawy i z powrotem specjalnym expresem Inter City wynajętym na
tą okoliczność przez małopolskich posłów. Expres zatrzymał się na miechowskiej stacji ale
niestety tylko ten jeden raz. Tak więc Miechów nie będzie drugą Włoszczową.
15 czerwca posłowie Jarosław Gowin i Andrzej Fedorowicz oraz senator Janusz Sepioł po raz
kolejny gościli w naszym mieście. Spotkanie z członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej
odbyło się w Starostwie Powiatowym. Większą część spotkania zdominowały tematy najbardziej
aktualne czyli wybory Prezydenta RP i powódź. Senator Sepioł apelował aby wyborcy dali szansę
Platformie Obywatelskiej na 1.5 roku rządzenia samodzielnego państwem. Poseł Gowin zachęcał
do głosowania na Bronisława Komorowskiego aby nasze państwo przestało być wreszcie
paraliżowane wewnętrznymi sporami. Uczestnik spotkania Marek Zimnicki przekazał kilka
cennych rad w sprawie powodzian. Uważa, że rząd powinien natychmiast podjąć działania, które
zabezpieczyłyby nasz kraj przed powtórną powodzią. Dziwił się także brakiem zapowiedzi
konkretnych działań na rzecz powodzian i inwestycji ppowodziowych. W prasie powinna ukazać
się zapowiedź konkretnych przedsięwzięć. Tym nieszczęsnym ludziom trzeba dać nadzieję –
apelował. W dalszej dyskusji wójt Gołczy Lesław Blacha zwrócił uwagę na dwa lokalne problemy.
Pytał parlamentarzystów czy są prowadzone prace legislacyjne w sprawie przekazania
samorządom lokalnym wszystkich spraw związanych ze zbiórką i utylizacją śmieci. Przypomniał również problem związany z utyliz acją
odpadów zwierzęcych. Nasze przepisy nie precyzują norm „odorowych”. Dlatego nie można rozwiązać kwestii dokuczliwych zapachów
zakładu utylizacyjnego „Saria” w Gołczy. Czuć ją nawet w Miechowie. Parlamentarzyści uznali za bardzo cenne miechowskie spotk anie i
zobowiązali się do wykorzystania zebranych uwag i postulatów.
Rowerem przez powiat – zabytkowy drewniany kościółek w Ulinie.
ECHA Z GMINY.
67 rocznica mordu w Nasiechowicach.
7 czerwca, przy zbiorowej mogile, obchodzono 67 rocznicę pacyfikacji Nasiechowic, Pojałowic i Sławic.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza święta, którą przy polowym ołtarzu odprawił proboszcz nasiechowickiej
parafii ks. Marian Pozierak (fot-1). We mszy wzięli udział mieszkańcy Nasiechowic, władze powiatu i gminy oraz
poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, strażacy i przyjaciele Nasiechowic. Po mszy ksiądz proboszcz modlił
się na grobie pomordowanych (fot-2). Hołd ofiarom pacyfikacji oddali także przedstawiciele władz powiatu (Dariusz
Marczewski) i harcerstwa (Danuta Rzemieniec) (fot-3) oraz starzy przyjaciele Nasiechowic (fot-4).
Od redakcji: na stronach IPN znaleźliśmy informację, którą zamieszczamy obok. Instytut Pamięci Narodowej-Oddziałowa
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 grudnia 2008 r.
sygn. akt S 19/04/Zn, umorzono śledztwo w sprawie dokonanego przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego w okresie od dnia 13
maja 1943 roku do bliżej nieustalonego dnia miesiąca sierpnia 1943 roku, pozbawienia życia, będącego zbrodnią przeciwko
ludzkości, mieszkańców miejscowości Pojałowice, Nasiechowice, Zagaje Zarogowskie, Muniakowice, Dziewięcioły, Sławice, Janikowice
tj. o przest.z art.1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych
zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U.z 1946r. Nr 69;poz.377 z
późn.zm) i inne, na podstawie art. 322§1 kpk-wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.
Rada Miejska działa.
Czerwcowa sesja Rady Miasta odbyła się w przemeblowanej sali konferencyjnej urzędu. Zapewne to kolejny pomysł autorski
znanej z zamiłowania do przemeblowywania miejskiego urzędu pani I Sekretarz. W końcu trzeba się wykazac jakąś inicjatywą za te
głupie 6,5 tys. zł. miesięcznie. Radni odwróceni tyłem do gminu, siedzącego karnie rzędami jak w kinie, to widomy znak w jakim
poważaniu rajcy mają swoich wyborców. Po tradycyjnym biciu piany, czyli sprawozdaniu z „pracy” burmistrza w okresie
międzysesyjnym zajęto się poważniejszymi sprawami. Słuszny sprzeciw radnego Muszyńskiego wywołały plany dotyczące
przebudowy 4 skrzyżowań drogi powiatowej wschód-zachód w naszym mieście, zaakceptowane przez obecnego burmistrza. Ta
koncepcja oznacza wpuszczenie całego ruchu towarowego na tej drodze w centrum Miechowa. Bardziej zasadne byłoby rozpoczęcie
poważnych prac nad koncepcją realizacji obwodnicy miasta. Planowana jest ciekawa inwestycja - budowa "Wiejskiego Centrum
Grillowania" obok boiska sportowego w Parkoszowicach. Dla Ochotniczych Straży Pożarnych przyznano na ten rok dotację celową
z budżetu gminy w wys. 25 tys. zł. Pieniądze pójdą na umundurowanie i uzupełnienie sprzętu jednostek (drugie 25 tysięcy dołoży
województwo). O innych sprawach sesyjnych w następnym numerze.
R o w e r e m p o g m i n i e - mini raport z Komorowa.
Ciągłe opady spowodowały, że leniwa i momentami mało widoczna rzeczka Szreniawa(fot-1), zmieniła się w rwący potok z korytem
pełnym brudnej wody (fot-2). Masy przelewającej się wody niebezpiecznie podmyły brzegi rzeki w Komorowie powodując strome
osuwiska, które w wielu miejscach sięgnęły przebiegającej tuż obok drogi powiatowej(fot-3). Osuwające się brzegi pociągnęły za
sobą betonowe bariery ochronne oddzielające rzekę od jezdni(fot-4). Zarządca drogi najbardziej niebezpieczne miejsca oznakował
tymczasowymi barierkami (fot-5), gdyż cięższy pojazd jadący skrajem drogi mógłby osunąć się wraz z ziemią w nurty rzeki. Aby
zapewnić wodzie swobodny przepływ, w trybie natychmiastowym zostało oczyszczone z chwastów i śmieci rzeczne koryto (fot-6) na
długości kilkuset metrów. Dzięki tym działaniom uniknięto wylewu rzeki na drogę i okoliczne pola. Sołtys Komorowa pan Zbigniew
Pycia poinformował nas, że obradujący na miejscu, zwołany ad hoc, mini sztab kryzysowy doszedł do wniosku, że absolutnie
konieczne i niezbędne jest podjęcie niezwłocznych prac mających na celu odsunięcie koryta rzeki od pasa drogowego.
ECHA Z MIASTA
Festyn na os. Sikorskiego.
W słoneczną niedzielę 6 czerwca nie brakowało atrakcji na Osiedlu Sikorskiego, którego mieszkańcy mieli doskonałą
okazję do integracji. Młodzież mogła spróbować swych umiejętności na strzelnicy zorganizowanej przez LOK a także
nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy rannym. Na stoiskach (fot-1) można było dokonać zakupów, z których
środki trafiły do poszkodowanych przez powódź. Temu samemu służyła loteria fantowa. Na scenie brylował
niezawodny ksiądz Pakuła ze swym zespołem a dojrzale mieszkanki osiedla zaprezentowały swoje talenty wokalne
(fot-2). Rodzice mogli nieco odetchnąć bo na pikniku nie zabrakło miejsc do zabawy dla dzieci (fot-3). Jeśli ktoś
poczuł głód to mógł się posilić wspaniałymi pączkami upieczonymi przez sławną Myrdową z gminy Kozłów (fot-4).
Piknik rodzinny w ogrodach parafialnych.
Wesoło i pogodnie było na rodzinnym pikniku zorganizowanym przez księży w ogrodach miechowskiej
parafii. Klaun rozśmieszał dzieci, księża grali w piłkę z parafianami, wokaliści i zespoły prezentowały się na scenie,
stoiska kusiły smakołykami a dzieci, młodzież i dorośli tańczyli na świeżym powietrzu. Na uczestników licznych
zawodów i konkursów czekały cukierki od ks. prałata Jerzego Gredki. Imprezę zakończył koncert zespołu "Retro"
z Kielc, połączony z tańcami pod gwiazdami, oraz pokaz sztucznych ogni. Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie.
Kolejne święto miechowskiego gimnazjum.
Tradycyjnie, tuż przed końcem roku szkolnego, miechowskie gimnazjum obchodziło swe święto. W tym roku było
skromnie a władze reprezentował z-ca burmistrza. Po odśpiewaniu hymnu i części oficjalnej głos zabrali dyrektorzy
placówek ponad gimnazjalnych, którzy zachęcali 3-cio klasistów do kontynuowania nauki w swych szkołach. To
ważne, wszak za uczniem idą pieniądze na funkcjonowanie szkoły. Na szkolnym sztandarze wypisano myśl patrona
szkoły Macieja z Miechowa – sapere aude czyli odważ się być mądrym. Przekornie przychodzi mi na myśl inna łacińska
sentencja, mogąca być przestrogą dla niektórych szkolnych pedagogów - asinus in scamno se vult simulare magistro
czyli osioł w ławce chce być podobny do nauczyciela. Oby realizacja tego postulatu nie zaszkodziła uczniom.
Brawo Barbara Adamska.
Wychowawczyni klasy I c Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Barbara
Adamska zrealizowała z maluchami projekt edukacyjny współfinansowany przez
Unię Europejską. Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, ich
kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwija
umiejętności uczniów, podnosi ich wiedzę, dostarcza elementarnej wiedzy
o świecie. W ramach projektu były zorganizowane wycieczki m.in. do schroniska
dla zwierząt, do teatru „Groteska”, do radia RMF FM, na Zamek Królewski na
Wawelu. Pływaliśmy także statkiem po Wiśle, byliśmy z występem w Domu
Kombatanta oraz zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne a także przedstawiliśmy
inscenizację „Czerwonego Kapturka” przedszkolakom – informuje pani Barbara.
Na podsumowaniu projektu, które odbyło się 17 czerwca w macierzystej szkole, uczniowie klasy I c oczarowali swymi
umiejętnościami rodziców i zaproszonych gości. Maluszki pięknie śpiewały „Stokrotkę” i „Szarą lilijkę”, recytowały
wiersze Brzechwy ilustrując je teatrzykiem pacynek oraz brawurowo odtańczyły rock and rolla i polkę kowbojkę.
Występom uczniów kibicował Starosta M.Bertek, chwaląc ich niemałe już umiejętności i obdarowując je gadżetami.
Niestety na tą wspaniałą imprezę nie raczył się pofatygować burmistrz mimo, iż to jemu podlega SP nr 1.
Dni Miechowa.
W dniach 18-20 czerwiec odbyły się kolejne Dni Miechowa.
Imprezę rozpoczął przemarsz dzieci i młodzieży przez miasto.
Na czele pochodu szedł sam burmistrz w asyście
mundurowych. Na tę okazję zaprezentował nowe uczesanie
młodzieżowe tzw. „irokeza” (patrz zdj. lewe). Ubogi program
i fatalna pogoda sprawiły, że na stadion miejski stawiało się
niewielu widzów. Tradycyjnie najlepiej i najokazalej wypadł
pokaz ogni sztucznych na zakończenie Dni (patrz zdj. prawe).
I tak kolejne ”Święto Miasta” zostało odfajkowane i przeszło do
historii. Czekamy na lepsze czasy.
Żegnaj szkoło.
24 czerwca zakończył się rok szkolny. W największej miejskiej szkole – Gimnazjum nr 1 pożegnano m.in. uczniów
3-cich klas i życzono im powodzenia w dalszej nauce. Uroczystości zakończenia roku szkolnego nie zaszczycił nikt
z władz gminnych ani oświatowych. Powoli staje się to tradycją. Niestety.
Kronika żałobna.
13 czerwca odszedł od nas Ryszard Chwastek – harcerz, radny Rady Miejskiej, prezes
Powiatowego Koła Diabetyków, działacz lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Druh Ryszard
od lat zmagał się z cukrzycą. Ta straszna choroba wyniszczała Jego organizm i skazała Go na
poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Do końca udzielał się społecznie i działał dla dobra mieszkańców
naszego miasta. 16 czerwca został pochowany na miechowskim cmentarzu parafialnym.
Cześć jego pamięci, niech spoczywa w spokoju.
PRASA, INTERNET
#/ Prof. Marek Belka został zaprzysiężony na prezesa Narodowego Banku Polskiego.
#/ Sejm powołał prof. Irenę Lipowicz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
S
STTR
RO
ON
NN
NIIC
CZ
ZYY PPR
RZ
ZEEG
GLLĄ
ĄD
D PPR
RA
AS
SYY..
”Gazeta Wyborcza” – #/ W ciągu 19 lat działalności, po decyzjach Komisji Majątkowej, oddano
Kościołowi dziesiątki tys. hektarów ziemi, prawie 500 nieruchomości i ponad 100mln. zł. odszkodowań.
Wśród przejętych przez Kościół 490 nieruchomości jest: 19 szpitali, 8 domów dziecka, 26 szkół, 9 przedszkoli, 3 muzea, 2 teatry,
2 biblioteki oraz budynki archiwum, prokuratury, sądu, izby skarbowej, operetki, dworzec PKP i browar. Wartość nieruchomości
zwróconych i przekazanych w zamian to 24 mld. zł! Rekompensaty i odszkodowania w gotówce wyniosły 107,5 mln. zł. W ciągu 19
lat pracy Komisji Kościół otrzymał grunty rolne lub budowlane o powierzchni ponad 60 tys. ha. Dotąd nieruchomości oddawane
jako rekompensaty wyceniała wyłącznie strona kościelna a od decyzji Komisji nie ma odwołania! Dzięki nagłośnieniu działań
Komisji przez prasę, nastąpiły zmiany najbardziej niedemokratycznych procedur jej działania. Działalnością Komisji zainteresowały
się także organa ścigania. 8 czerwca Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzuty poświadczenia nieprawdy dwóm
członkom Komisji: ks. Mirosławowi Piesiurowi i adwokatowi Krzysztofowi Wąsowskiemu. Sprawa dotyczy przyznania poznańskim
elżbietankom 47 ha ziemi w warszawskiej dzielnicy Białołęka. Kościół wycenił ziemię na 30mln. zł. a Komisja to zaakceptowała. Na
tym terenie miały powstać szkoły, przedszkola i boiska sportowe. Władze Białołęki stwierdziły, że grunt ten jest wart 240 mln. zł.
i zawiadomiły prokuraturę. Rzeczoznawcy wynajęci przez Komisję za tę wycenę stanęli przed komisją odpowiedzialności zawodowej
przy Ministerstwie Infrastruktury, która uznała wycenę za nierzetelną. 2 miesiące po otrzymaniu gruntu, elżbietanki odsprzedały go
pewnemu biznesmenowi, który dotąd zapłacił im tylko 5 mln. i ziemię odsprzedał swym dwóm synom.
#/ Pięcioletni chłopiec Cian O’Brien – cud!
Lekarze byli zgodni: po takiej operacji mały pacjent musiał zostać kaleką. A jednak to dziecko
udowodniło, że nigdy nie należy tracić nadziei: 5-letni Cian rozwija się tak samo, jak jego rówieśnicy,
choć ma tylko połowę mózgu. Zanim przeszedł trwającą osiem godzin operację, Cian O’Brien miewał
nawet 400 ataków epilepsji dziennie, a teraz biega po domu jak każde dziecko w jego wieku. Jego
mama, 24-letnia Kate, mieszkająca razem ze swym partnerem w Upton w hrabstwie Cork w Irlandii,
opowiada, że lekarze byli zdumieni tym, że Cian w ogóle wyzdrowiał; założyli, że do końca życia nie
będzie on w stanie samodzielnie chodzić. Tymczasem Kate pół roku po operacji mogła nawet zabrać
swego „cudownego chłopca” na wycieczkę do Disneylandu pod Paryżem.
Znalezione w Internecie.
#/ Węgry drugą Grecją ?!
#/ Kaczyński wie najlepiej!
4 czerwca rzecznik premiera Węgier Peyer
Szijjarto wyraził w piątek opinię, że szanse
kraju na uniknięcie greckiego scenariusza są
nikłe - podała węgierska agencja MTI.
Rzecznik dodał, że rząd jest przygotowany,
by uniknąć drogi, na którą weszła Grecja. W czwartek wiceszef
rządzącego Fideszu Lajos Kosa oznajmił, że Węgry są bliskie
bankructwa, a główne zadanie rządu polega na tym, by tego
uniknąć. Jak przypomina MTI, kurs forinta gwałtownie spadł
w czwartek i w piątek około południa nadal się obniżał.
Publikacja stenogramów katastrofy smoleńskiej nie zamknęła
spekulacji. Jarosław Kaczyński uznał, że niegodne jest czytanie
stenogramów w towarzystwie kontrkandydatów w wyborach
prezydenckich i premiera (RBN), który ściskał się z Putinem.
Po przeczytaniu stenogramów stwierdził, że załoga była
bezradna bo „coś było popsute”. Czyli daje do zrozumienia,
iż ktoś coś popsuł mimo, że międzynarodowa komisja i nasz
prokurator generalny wykluczyli zamach terrorystyczny
i awarię! No cóż Kaczyński jak zwykle wie najlepiej. A może
byłoby najlepiej, gdyby niejaki prokurator Jerzy Engelking
zrobił wizualną prezentację stenogramów i byłoby wszystko
jasne. Jak za czasów IV RP! Jak to mówi Jarosław
Kaczyński, najważniejsza jest POLSKA. KTÓRA?!
#/ Rytuał wieców PiS.
To już stały rytuał: przemieniony
Jarosław Kaczyński zachwala
umiar i kompromis, prawi o potrzebie
zakończenia
wojny
polsko-polskiej
(dyskretnym milczeniem pomija kto ją
rozpoczął), głosi pochwałę polskiej
tolerancji, etc., itd., itp. A w tym samym
czasie wśród uczestników wiecu rozdaje się
widokówki przedstawiające Donalda Tuska
w uścisku prezydenta Rosji Władimira Putina w mundurze
czerwonoarmisty
z
napisem:
"Na
zawsze
razem".
A może najpierw PiS pojednałby się sam ze sobą?
#/ Radio Maryja przegrało z Niesiołowskim.
Sąd Okręgowy w Łodzi podtrzymał wyrok sądu
pierwszej instancji nakazujący Warszawskiej Prowincji
Redemptorystów - wydawcy Radia Maryja - zapłacenie
10 tys. zł zadośćuczynienia wicemarszałkowi Sejmu
Stefanowi Niesiołowskiemu. Redemptoryści mają też
pokryć koszty procesu. Wyrok jest prawomocny. Sprawa miała
związek z zarzutem wobec Niesiołowskiego sformułowanym
przez prowadzącego program w Radiu Maryja. Powiedział on,
że Niesiołowski po aresztowaniu w 1970 r. "zaczął sprzedawać
kolegów" z organizacji Ruch i "w nagrodę za taką postawę"
dostał mały wyrok. Wyrok SO jest prawomocny.
#/ Atrakcyjny organ.
Prasa znów szeroko rozpisała się o sztucznym penisie Palikota.
W Londynie pewien imigrant rzucił go na stół, przy którym
siedział Bronisław Komorowski, domagając się aby ten odciął
się od Palikota. Przypomnijmy: Palikot ze sztucznym penisem
w jednej ręce a z policyjnym pistoletem w drugiej protestował
publicznie
przeciwko
brutalnemu
traktowaniu
kobiet
zatrzymanych w lubelskiej komendzie policji. Po tej jego
demonstracji przesłuchania na policji są monitorowanie.
#/ Marek Nawara - marszałek bez wojska.
W Małopolskim Sejmiku rządzi koalicja PO, PSL i Wspólnota
Małopolska. Ponieważ dotychczasowy przewodniczący tego
ciała Andrzej Sztorc (PSL) został posłem zaszła konieczność
wyboru nowego szefa sejmiku. Kandydatką koalicji na to
stanowisko została Urszula Nowogórska (PSL). Jej
kandydatura przeszła zaledwie 1 głosem bo koalicjanci ze
Wspólnoty nie zagłosowali na nią. W ten sposób rządząca
koalicja została zerwana. Ostatnio bardzo ciężko nam się
współpracowało z PO i PSL – oświadczyła radna Malinowska,
sekretarz UGiM w Miechowie z nadania PiS. No cóż panią
sekretarz ciągnie do swoich dawnych towarzyszy. Wygląda na
to, że szefujący Wspólnocie Marszałek Marek Nawara został
wodzem bez żołnierzy, bo stracił panowanie nad swymi ludźmi.
CYTATY : „Prezydent ma być symbolem zgody, porozumienia i ma reprezentować nas na zewnątrz, nie
krytykując ani własnego państwa, ani społeczeństwa” ( prof. Władysław Bartoszewski ).
„Żadnych układów z SLD”, „Nie wszystkich umów w polityce trzeba dotrzymywać” (Jarosław Kaczyński-2006r.)
SONDAŻE, NOTOWANIA …
CBOS badanie z 16.06.2010r. Rząd Donalda Tuska popiera 45% (+4), przeciwnicy – 27% (+1), Premiera
Tuska popiera 51% (+2), przeciwnicy – 38% (+2), rezultaty pracy rządu PO: dobra ocena – 50% (+1),
negatywna ocena – 37% (+1). Polityka gospodarcza rządu – po 43% zwolenników i przeciwników.
Prognozy przed II turą: Komorowski - 58%, Kaczyński – 42%.
WYBORY PREZYDENCKIE
- c.d. ze strony 1.
3.Grzegorz Napieralski – 13.68% , 4.Janusz Korwin Mikke – 2.48%, 5.Waldemar Pawlak – 1.75% , 6. Andrzej Olechowski –
1.44%, 7.Andrzej Lepper – 1.28%, 8.Marek Jurek – 1.06%, 9. Bogusław Ziętek - 0.18% , 10. Kornel Morawiecki - 0.13%.
Małopolska: Kaczyński – 45.78%, Komorowski – 35.35%, Miechów powiat: Kaczyński – 43.30%, Komorowski – 24.68%
Miechów gm.: Kaczyński – 38.58%, Komorowski – 31.60%, Miechów miasto: Komorowski – 37.35%, Kaczyński – 35.32%.
Jarosław Kaczyński dopuścił się kłamstwa i manipulacji przypisując Bronisławowi Komorowskiemu chęć
sprywatyzowania służby zdrowia – uznał 22 czerwca warszawski sąd okręgowy. Sąd uznał, że
Kaczyński kłamał, a Komorowski miał prawo zarzucić mu, że „kłamał regularnie”. 24 czerwca sąd
apelacyjny, do którego Kaczyński odwołał się od wyroku sądu okręgowego, podtrzymał wyrok okręgówki. Wyrok jest
prawomocny i ostateczny. Sąd orzekł, iż ponieważ Kaczyński rozpowszechniał nieprawdę, ma wykupić płatne
ogłoszenia w TVP i TVN. W porze najwyższej oglądalności, między godz. 19 a 21, na ekranach telewizorów ma się
ukazać plansza z treścią sprostowania. A lektor ma wyraźnie przeczytać: „ Ja, Jarosław Kaczyński, kandydat
na prezydenta RP, na wiecu w Lublinie rozpowszechniłem informację, że Bronisław
Komorowski chce, aby służba zdrowia była prywatna, sprywatyzowana. Informacja ta jest
nieprawdziwa. Jarosław Kaczyński, kandydat w wyborach prezydenta RP”. Tak zakończył się
trwający od ponad 2 tygodni najgorętszy sądowy spór wyborczy tej kampanii. Zanim sprawa znalazła się w sądzie,
Bronisław Komorowski prosił Jarosława Kaczyńskiego, by ten wycofał się ze swych słów i przeprosił. Jednak Kaczyński
odmówił i sprawa znalazła się w sądzie w trybie wyborczym. Już w I instancji sędzia Małgorzata Perion-Kalicka
stwierdziła w uzasadnieniu orzeczenia, że Kaczyński dopuścił się kłamstwa i manipulacji. Bo kandydat PiS
odwoływał się do nieaktualnego programu PO (właściwie tez do programu) i interpretował ustawę o zakładach opieki
zdrowotnej z 2008r. jako „zmierzającą do prywatyzacji”. Kolejne instancje podzieliły tą opinię. Prasa te kolejne
odwołania Kaczyńskiego do kolejnych instancji nazwała po prostu pieniactwem. Szef sztabu Marszałka Bronisława
Komorowskiego skomentował wyrok: „to bezapelacyjny triumf prawdy nad kłamstwem”. Wyraził także nadzieję, że
wyborcy nie będą głosowali na polityka, który notorycznie posługuje się nieprawdą albo półprawdą.
Nowy – stary Jarosław Kaczyński – czyli gdzie są granice śmieszności?
Stary, dobry Kaczyński: #/ Oleksy pewnie robił w drugiej połowie lat 80-tych karierę w partyjnym aparacie
w jakimś związku z Rosją (2006r.). #/ zwycięstwo PO i LiD to nowy 13 grudnia 1981r. (2007r.).
Nowy, odmieniony Kaczyński: #/ Jeśli teraz ktoś mnie zapyta, kim jest Józef Oleksy, ja odpowiem: jest to
polski polityk lewicowy, powiedzmy sobie, starszo-średniego pokolenia. #/ „Proszę Państwa, 20 czerwca
2010r. skończył się w Polsce postkomunizm”.
Opinie.
Henryka Krzywonos-Strycharska (podczas strajku pielęgniarek w 2007r. negocjator z ówczesnym premierem Jarosławem
Kaczyńskim): Mam już dość tego cyrku. Kaczyński demonstruje swoją „nową twarz”, a wielu wyborców zachowuje się, jakby
stracili pamięć. W telewizji pokazano, jak Kaczyński całuje w rękę pielęgniarkę. Ma to być dowód na jego lewicową
wrażliwość i wagę, jaką przywiązuje do spraw służby zdrowia. A mnie trafia szlag, bo ja pamiętam, że tę scenę nagrano
właśnie w 2007r. gdy ówczesny premier J.Kaczyński miał dosyć, że pielęgniarki okupują jego kancelarię. Wcześniej przez 8
dni odmawiał spotkania z pielęgniarkami, mimo, że chodziło im także o reformę opieki zdrowotnej! 3 z nich zdecydowały się
wtedy na protest głodowy. Inne pielęgniarki przed kancelarią premiera rozbiły namioty tworząc tzw. Białe miasteczko. Ich
upór spowodował, że Kaczyński zmiękł. Teraz Kaczyński powtarza, że już nie ma postkomunistów lecz są politycy lewicowi.
To jak jest – postkomuna nagle nie istnieje, bo on tak zarządził? Albo jest to manipulacja z jego strony, albo uderzyło mu do
głowy, ale w takim razie niech odwiedzi lekarza, a nie startuje w wyborach. Przecież to co oglądamy w kampanii, to komedia.
Sławomir Sierakowski („Krytyka Polityczna”): Dobry wynik Napieralskiego w I rundzie jest sygnałem o pękaniu
dwupartyjnego bloku prawicowego PO i PiS. Widać to także w oportunizmie obu partii, które umizgują się przed II rundą do
lewicy. Kaczyński ma najmniej skrupułów w polityce, więc idzie „na chama”. Jeśli ktoś głosował na Napieralskiego to
dlatego, że nie chciał oddać głosu na prawicę. Po tych wyborach PiS się posypie. Jeśli Kaczyński wygra, może stracić
kontrolę nad PiS-em, która utopi się w sporach o sukcesję. Jeśli przegra to wyniknie problem kolejnej porażki, bo ile razy
można przegrywać? Na ile klęsk wyborczych może sobie pozwolić przywódca partii?
Porównanie wyborów prezydenckich 2005 - 2010. I tura.
Partia
(kandydat)
PiS (L.Kaczyński,
Małopolska
Progres,
Progres,
Progres,
Powiat
Gmina
Miasto
Miechów regres
Miechów regres
Miechów regres
2005
43.25%
30.78%
33.30%
+2.53% 26.61%
+16.69%
+ 7.80%
+ 2.02%
J.Kaczyński)
2010
45.78%
43.30%
38.58%
35.32%
2005
35.33%
27.43%
29.50%
PO
- 0.08% 19.69%
+ 4.99%
+ 4.17%
+ 5.82%
(Tusk, Komorowski) 2010
35.25%
24.68%
31.60%
37.35%
6.88%
8.45%
11.60%
15.26%
Lewica (Borowski, 2005
+3.61%
+10.63%
+ 7.53%
+ 3.19%
Napieralski)
2010
10.49%
19.08%
19.13%
18.45%
2005
1.41%
4.59%
2.77%
1.65%
PSL
(Kalinowski,
+0.07%
+ 0.90%
+ 0.17%
- 0.27%
Pawlak)
2010
1.48%
5.49%
2.94%
1.38%
2005
10.17%
38.16%
24.32%
12.41%
Samoobrona
-9.31%
-35.08%
-22.29%
-11.56%
(Lepper)
2010
0.86%
3.08%
2.03%
0.85%
Komentarz: Analiza powyższych wyników pokazuje, że największym przegranym kadencji 2005 – 2010 jest niewątpliwie Samoobrona
i Andrzej Lepper. Ta partia po wejściu w koalicję rządową z PiS-em i LPR-em została przez partię Kaczyńskiego skonsumowana a jej
największą część elektoratu przejął w I turze obecnych wyborów Jarosław Kaczyński. Stąd taki duży wzrost poparcia w powiecie
miechowskim dla PiS. Również pozostałe partie podzieliły się elektoratem Leppera w powiecie i gminie. Największy sukces odniosła
lewica, która znacząco poprawiła swój wynik sprzed 5 lat na wszystkich szczeblach samorządu. Cieszy fakt, że zmieniają się
preferencje mieszkańców miasta Miechowa. 5 lat temu PiS wygrał z PO prawie 4 procentami a teraz przegrał z Platformą ponad
2 procentami. To niewątpliwie efekt pracy od podstaw małopolskich parlamentarzystów PO RP, posłów: Jarosława Gowina, Andrzeja
Fedorowicza, Katarzyny Matusik-Lipiec oraz senatora Janusza Sepioła. Ich częste kontakty z miechowianami oraz fachowe rady,
podpowiedzi i zachęty do działania już zaowocowały znacznym napływem funduszy na inwestycje w naszym powiecie. Dziękujemy.
Progres,
regres
SPORT.
Żużel.
Rekord świata Polki !
#/ Polacy odnieśli wielki sukces w czwartym turnieju Speedway Grand Prix rozegranym 5 czerwca w Kopenhadze.
Jarosław Hampel był pierwszy, a Tomasz Gollob drugi. Wyniki w Danii: 1. J.Hampel, 2. T.Gollob, 3. Chris Harris (Anglia).
#/ Tomasz Gollob wygrał historyczne Grand Prix Polski w Toruniu. Pierwszy raz zmagania odbywały się na toruńskiej
Motoarenie, pierwszy raz w historii w turnieju SGP wzięło udział aż sześciu Polaków, pierwszy raz całe podium padło
łupem Biało-Czerwonych! Wyniki: 1. T.Gollob, 2. Rune Holta, 3. Jarosław Hampel.
Klasyfikacja generalna: 1. Tomasz Gollob, 2. Jarosław Hampel, 3. Kenneth Bjarre, … 5. Rune Holta.
6 czerwca podczas Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego Enea Cup w Bydgoszczy Anita Włodarczyk wynikiem 78,30 m
ustanowiła rekord świata w rzucie młotem. Poprzedni rekord także należał do urodzonej 8 sierpnia 1985 roku w Rawiczu zawodniczki.
22 sierpnia ubiegłego roku, w berlińskim konkursie mistrzostw świata, posłała młot na odległość 77,96.
Robert Kubica walczy.
#/ 30 maja kierowcy Formuły 1 walczyli o kolejne punkty w Grand Prix Turcji. Wyniki: 1. Lewis Hamilton (Mc Laren), 2. Jenson Button (Mc Laren), 3.
Mark Weber (Red Bull), 4. Michael Schumacher (Mercedes), 5. Nico Rosberg (Mercedes), 6. Robert Kubica (Renault).
#/ 13 czerwca odbył się wyścig o Grand Prix Kanady. Oto wyniki: 1. Lewis Hamilton (McLaren), 2. Jenson Button (McLaren), 3. Fernando Alonso
(Ferrari), 4. Sebastian Vettel (Red Bull), 5. Mark Weber (Red Bull), 6. Nico Rosberg (Mercedes), 7. Robert Kubica.
#/ 27 czerwca Grand Prix Europy na torze w Walencji. 1.Sebastian Vettel 2.Lewis Hamilton 3.Jenson Button 4.Rubens Barrichello (Williams) 5.Robert
Kubica. W generalce prowadzi Hamilton przed Buttonem i Vettelem. Kubica jest szósty. Team Kubicy –
Renault jest na 5 miejscu.
Liga Światowa siatkarzy.
Selekcjoner polskich siatkarzy Daniel Castellani na długo przed rozpoczęciem rozgrywek Ligi Światowej podkreślał, iż te
rozgrywki stanowią jedynie etap przygotowań do docelowej imprezy jaką są mistrzostwa świ ata. Dlatego w naszej
reprezentacji zabrakło kilku doświadczonych graczy. Niestety 6 czerwca Polacy zaliczyli falstart w tegorocznych
rozgrywkach Ligi Światowej. Biało-czerwoni przegrali z Niemcami 1:3 (25:23, 18:25, 22:25, 24:26) w meczu grupy D
rozegranym w Stuttgarcie. W rozegranym nazajutrz rewanżu przegrali gładko 0:3. Fatalny początek. W kolejnych
meczach w Argentynie Polacy wygrali 3:1 i 3:2. 19, 20 czerwiec – Kuba - Polska 3:2 (19:25, 25:16, 17:25, 25:23,
15:10) i 0:3 (25:27, 23:25, 12:25). 26,27 czerwiec – Polska – Argentyna 3:1 i 3:1. Polacy zajmują 2 miejsce w tabeli.
Pogrom kadry piłkarzy. 8 czerwca, Mistrzowie Europy Hiszpanie, rozgromili w towarzyskim meczu rozegranym w Murcji, Polaków 6:0 (2:0).
Polacy dowiedzieli się, na jakim są etapie na dwa lata przed rozpoczęciem Euro 2012. Na szczęście udało się uniknąć powtórki z 1948 roku. Wtedy to
Polacy ponieśli najwyższą porażkę w historii - w meczu, w którym grał w kadrze po raz pierwszy i ostatni Kazimierz Górski, przegraliśmy z Danią 0:8.
Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
XIX Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2010 roku są rozgrywane w Republice Południowej Afryki w dniach od 11 czerwca do 11 lipca 2010r.
Są to pierwsze mistrzostwa świata w piłce nożnej rozegrane na kontynencie afrykańskim. Oficjalną maskotka w kształcie lamparta zostało Zakumi.
Hymn mistrzostw to "Wavin' Flag" wykonany przez K'naana. Największe dotychczas sensacje to odpadnięcie już w fazie eliminacji grupowych mistrzów
i wicemistrzów świata – Włochów i Francuzów. Aktualnie rozgrywki eliminacyjne dobrnęły do ćwierćfinałów. Pary ćwierćfinałowe : Urugwaj - Ghana,
Niemcy – Argentyna, Holandia – Brazylia, Paragwaj – Hiszpania.
SPORT LOKALNY - VI liga - MKS Pogoń
29 maj - Pogoń – Proszowianka Proszowice 2:2 (1:1). Miechowianie skrzętnie ciułają punkty. Na stadionie przy ul. Konopnickiej
zremisowali ze znacznie wyżej notowaną drużyną z Proszowic. Początek spotkania należał do naszej drużyny. Pogoń grała szybko,
składnie i na efekty nie trzeba było długo czekać. Po doskonałym podaniu grającego trenera Marcina Dudzińskiego bramkę zdobył
Kowalczyk. Proszowianie zdobyli bramkę do szatni czyli w doliczonym czasie gry w 1-szej połowie. Druga odsłona to zdecydowana
przewaga gości. Zawodnicy Pogoni, szczególnie obrońcy, wyglądali na mocno zmęczonych i popełniali mnóstwo błędów. Niewątpliwie
bohaterem tej części meczu został miechowski bramkarz Paczyński, który 4-krotnie w sytuacjach sam na sam z napastnikami gości nie
dał sobie strzelić bramki. Skapitulował dopiero w 85 minucie gdy po koszmarnym błędzie obrony aż 2 zawodników z Proszowic
znalazło się z piłką przed pustą bramką. Gdy już zawiedzeni kibice zbierali się do odejścia w ostatniej akcji meczu wyrównującą
bramkę dla miechowian zdobył obrońca Węglarz, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową wpakował piłkę do siatki.
6 czerwiec - Clepardia Kraków - Pogoń 3:0 (1:0). Niestety miechowska Pogoń gra w kratkę. Za cały komentarz niech wystarczy
pomeczowa wypowiedź grającego trenera miechowian Marcina Dudzińskiego - Można przegrać, ale nie można przejść obok meczu –
tak dyplomatycznie ocenił stopień zaangażowania niektórych zawodników miechowskich trener Pogoni.
12 czerwiec - Pogoń Miechów - Bronowianka Kraków - 0-0. Zespołem lepiej wyszkolonym byli niewątpliwie krakowianie. Nasi
zawodnicy niwelowali tą przewagę ambicją i zaangażowaniem w grę. Obydwa zespoły stworzyły sobie po kilka doskonałych sytuacji
bramkowych jednak źle ustawione celowniki i bardzo dobrze grający bramkarze nie dopuścili do utraty bramki. Kolejne słowa uznania
należą się miechowskiemu golkiperowi Paczyńskiemu, który nie dał się pokonać w 2 sytuacjach sam na sam z napastnikami gości.
17 czerwiec - Wawel Kraków - Pogoń Miechów 1-2 (1-1). Mimo braku 6 zawodników z podstawowego składu miechowianie
pokonali na wyjeździe Wawel. Bramki dla naszej drużyny zdobyli Węglarz i Owczarski. Pogoń desperacko broni się przed spadkiem.
23 czerwiec - Pogoń Skotniki - Pogoń Miechów 2-3 (0-1). Pogoń dwukrotnie wychodziła na prowadzenie, dwukrotnie gospodarze
ich doganiali, ten drugi raz - na 3 minuty przed końcem. Nie odebrało to woli walki drużynie gości. Stać ją było jeszcze na zwycięską
ripostę, bo w swoich szeregach ma grającego trenera Marcina Dudzińskiego. On to w ostatniej akcji meczu zapewnił nam
zwycięstwo. W całym spotkaniu Marcin ustrzelił hat-trick, będąc najlepszym zawodnikiem na boisku.
26 czerwiec - Garbarnia II Kraków - Pogoń Miechów 0-3 walkower. Garbarnia II przystąpiła do meczu zaledwie w siódemkę. W 20.
minucie drużyna gospodarzy została zdekompletowana i sędzia odgwizdał koniec spotkania. Do tego momentu na boisku było 0-0.
B klasa IV grupa Kraków.
30 maj - Sparta Skrzeszowice-Zryw Przesławice 3:0, Pogoń Wronin-Spartak Charsznica 2:0, Jastrzębiec Książ Wielki-Jaxa
Jaksice 6:0, Olimpia Czaple Wielkie-Strażak Przybysławice 1:0, Milenium Radziemice-Nidzica Słaboszów 1:3.
6 czerwiec - Jastrzębiec - Spartak Wielkanoc 5:3, Olimpia-Wierzbowianka Wierzbno 2:2, Milenium Radziemice-Zryw 2:0, Nidzica
Słaboszów - Spartak Ch. 1:4, Strażak P. - Jaxa 3:0. 13 czerwiec – Milenium-Jastrzębiec 2:4, Nidzica-Pogoń 0:2, Strażak P.-Sparta
7:1, Jaxa-Strażak G. 0:2, Spartak W.-Spartak Ch. 3:2, Zryw-Wierzbowianka 2:1. 20 czerwiec – Sparta-Spartak W. 3:4,
Jastrzębiec-Zryw 5:2, 25 czerwiec - Wierzbowianka-Spartak W. 3:2, 27 czerwiec – Wierzbowianka-Spartak Ch. 0:2, Spartak W.Jaxa 2:0, Strażak G.-Strażak P. 3:0, Sparta-Nidzica 1:2. W tabeli prowadzi Jastrzębiec przed Spartą Skrzeszowice.
C klasa III grupa Kraków.
6 czerwiec - Energia Kozłów-Northstar Miechów 1:1, Kapitol Racławice–Słomniczanka 4:5, Błękitni Falniów–Strażak Sułkowice
1:3. 13 czerwiec – Northstar-Słomniczanka 1:3, Energia-Strumyk Jakubowice 3:0, Kapitol-Błękitni 2:1. 20 czerwiec – StrumykBłękitni 1:2, Strażak-Kapitol 2:5, Victoria Smroków-Energia 1:3, Northstar-Iskra Pałecznica 3:0. 27 czerwiec – Agrikola KlimontówNorthstar 3:0, Słomnicznka-Energia 3:1, Kapitol-Strumyk 3:0, Błękitni-Tytan Polekarcice 1:5.
ŚWIERSZCZYK miechowski
Poseł Ziemi Miechowskiej działa !
Data i miejsce urodzenia: 26-07-1963, Kożuchów.
Wykształcenie: wyższe.
Zawód: pracownik administracji samorządowej.
Stan cywilny: żonaty. Przynależność partyjna: PiS.
Wykształcenie: mgr rekreacji ruchowej - Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji. Wynik – dobry.
Kibicujemy jedynemu posłowi z Ziemi Miechowskiej Zbysławowi Piotrowi Owczarskiemu. Śledzimy jego aktywność i błyskotliwą karierę na Wiejskiej.
Z tą aktywnością to żadna przesada. 21 maja nasz pupil zanotował mały jubileusz. Podczas dyskusji nad informacją rządu w spra wie
sytuacji na terenach dotkniętych powodzią, wygłosił na forum Sejmu swoją 50 wypowiedź! Na wstępie zrugał premiera Tuska, że nie
ma go na debacie podczas wystąpienia Pana Posła z Miechowa. Potem było też jak zwykle. Pan Zbysław pryncypialnie ponownie
ochrzanił premiera za opieszałość jego urzędników we wdrażaniu procedur finansowania budowy infrastruktury przeciwpowodziowej
z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Brawo Panie Pośle! Niech ten Tusk wie, że poseł z Miechowa patrzy mu na ręce.
Burmistrz Miechowa działa !
Data i miejsce urodzenia: 24-05-1963, Wolbrom.
Wykształcenie: wyższe zaoczne.
Zawód: nauczyciel.
Stan cywilny: rozwiedziony. Przynależność partyjna: PiS.
Wykształcenie: mgr historii - Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Kielcach Wydział Humanistyczny. Wynik – dostateczny.
Krzysztof Świerczek to najgorszy burmistrz w historii gminy Miechów. Poświęcamy mu aż tyle miejsca, bo to wszak Pierwszy Obywatel naszego miasta. NIESTETY!
#/ Mega sensacja stała się faktem !
Burmistrz Miechowa ponownie posłuchał rady „Echa
Miechowa”! Do miejskiego „Orlika” zbudowano utwardzony tłuczniem odcinek drogi. Niestety jak zwykle
burmistrz zrobił to po swojemu czyli byle jak. Utwardzony odcinek to zaledwie kilkadziesiąt metrów przy
samej bramie wjazdowej a dalej pozostawiono drogę gruntową nieprzejezdną w czasie deszczu. Skoro
tak nam dobrze idzie, udzielamy burmistrzowi kolejnej rady: zaadaptować bezużyteczny dwuczęściowy
stalowy dziwoląg zwany podjazdem dla niepełnosprawnych, na potrzeby młodych wrotkarzy. Ponieważ
dzieci na wrotkach już po nim śmigają należałoby wykonać zabezpieczenia bocznych poręczy np.
miękkimi matami oraz położyć tartan na stalowych blachach. Będzie ciszej.
#/ Burmistrz znów nawalił. 1. Sprawa
dotyczy zmniejszenia opłaty parkingowej z 2 do 1 zł. Stosowną uchwałę w tej sprawie Rada
Miejska podjęła już w marcu. Po 14 dniach od opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym nowa opłata zaczyna obowiązywać.
Proste prawda? Ale nie w Miechowie! Pan Burmistrz odpowiedzialny za realizację uchwały RM wysłał ją do województwa bez
wymaganych podpisów!!! Tak więc uchwała wróciła do Miechowa i zacznie obowiązywać JUŻ od wakacji. Jak dobrze pójdzie.
2. Pierwsza połowa czerwca, upały niemiłosierne. Temperatura grubo ponad 30 st. a basen w Miechowie oczywiście nieczynny.
#/ Pechowe inwestycje. Nie ma szczęścia pan burmistrz do inwestycji – to widać, słychać i czuć. 1. Znów została zdewastowana jego
pierwsza, sztandarowa inwestycja czyli miejski klop obok restauracji Turystyczna. Proponujemy wynająć ochroniarza lub
bezrobotnego z Urzędu Pracy. Chętnych na pewno nie zabraknie bo to spokojna, siedząca robota szczególnie dla gości z katar em.
2. 8 czerwca miała być podpisana umowa z wykonawcą na budowę basenu i też klops. Byle zdążyć wbić łopatę przed wyborami.
Do czego służy szkoła w weekendy i pogodne wieczory ?
Kącik humoru.
Zamieszczone obok zdjęcie, przedstawiające „kuchenne schody” do miechowskiego Gimnazjum,
częściowo daje odpowiedź na tytułowe pytanie. Butelki po wódce, winie i przeróżnych napojach
„energetycznych”, butelki i puszki po piwie oraz resztki „zagrychy” nie pozostawiają żadnych
wątpliwości co do charakteru odbywających się tutaj imprez. Nie chcemy dawać posłuchu
różnym plotkom, które uczestników odbywających się tu libacji lokują wśród uczniów szkoły. Za
całkiem mało realistyczne uważamy także inne wieści, że to pracownicy szkoły organizują w tym
zacisznym miejscu pikniki. Jednego jesteśmy pewni; takich napojów i w takiej ilości na pewno
nie konsumują krasnoludki. Pytanie co na to dyrekcja Gimnazjum chlubiąca się certyfikatem
Szkoły Promującej Bezpieczeństwo wydanym przez Komendę Wojewódzką Policji. Fakt można tu
całkiem bezpiecznie wypić. Tylko czy o to w tym wszystkim chodzi?!
Do redakcji docierają kolejne nieprawdopodobne wieści o wstydliwej atrakcji naszego miasta czyli miejscowym starozakonnym.
#/ Zażywna babcia z osiedla Sikorskiego zaklina się, iż pewien brodaty osobnik, któremu z przodu dyndało coś na kształt … aparatu
fotograficznego, czynił jej nieprzyzwoite propozycje! Mianowicie zaproponował jej serię ekologicznych zdjęć do, jak twierdził,
lokalnego kolorowego magazynu politycznego, dotowanego kapitałem zza wschodniej granicy. Jeśli enuncjacje babci są choć w części
prawdziwe to oznacza, że starozakonny sukcesywnie edukuje się. Nie tylko umie już pisać ale i robić zdjęcia! Brawo !
#/ Kolejna szokująca wiadomość o naszym bohaterze. W przedwyborczy piątek, O godz. 22.40, rozlepiał konterfekty pewnego
kandydata na Prezydenta RP, w składzie 3-osobowego komanda! Kandydat jest równie egzotyczny jak nasz starozakonny. Mimo
wszystko widać przesłanki, że jeszcze kilka lat i nawet ten człek o skrzywionej osobowości może stać się w miarę normalny. Oby.
Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (38)
#/ Nasz dzielny i przystojny wójt, przypominamy Menedżer Ogniska Domowego, niestety chyba otrzymał tę sprawność nieco na
wyrost. Jak donoszą gminne wiewiórki nie bardzo daje sobie radę z wychowywaniem własnego potomstwa. Ostatnio jeden z jego
synalków stawiał opór miejscowemu właścicielowi pizzerii, który nie mógł mu wytłumaczyć, iż jest po 23-ciej i pora iść do domu. Na
szczęście mniej zawiany kumpel młodego prominenta, młodzian o nagiej czaszce i słusznym wzroście przemówił wójtowiczowi do
rozsądku. Wszystko wskazuje na to, że potomek idzie w ślady papcia, który jak powszechnie wiadomo, za kołnierz nie wylewa.
#/ W wesołej szkole zapachniało buntem. Uczniowie, zbulwersowani zakazem organizowania szkolnych wycieczek wydanym przez
dyr. Natalię Kawon, rozpoczęli akcję zbierania podpisów pod petycją o odwołanie srogiej dyrektorki. Po zebraniu ponad 300
podpisów akcja zamarła. Podobno to wynik zdecydowanej interwencji części nauczycieli kochających swoją przełożoną.
Poczta – czyli od Was do nos
#/ Mieszkam na os. Sikorskiego i chodzę z psem koło boiska szkolnego na którym grają w piłkę uczniowie. Tylu i tak ordynarnych
przekleństw co tam się nasłucham to nie ma chyba w portowej knajpie. Żeby było ciekawiej uczniów „pilnują” nauczyciele. Chyba
głusi. Za moich czasów za coś takiego wzywali rodzica i w domu dostałabym takie manto że nie
usiadłabym przez tydzień na tyłku. Ale teraz jak widać inne obyczaje. Ciekawe czy ci przeklętnicy
ECHO MIECHOWA
tak samo zachowują się w swych domach.
MM
ISSN 1898-0716
#/ Przez 3 dni odbywały się Dni Miechowa. Od kilku lat ta impreza jest na stadionie. Jako
Ns. Rej. Pr 152/08
mieszkaniec osiedla XXX-lecia jestem zmuszony do wysłuchiwania wszystkiego co się dzieje na
Wydawca : Stowarzyszenie
scenie. Przez bite 3 dni!!! Głośniki huczą do późnej nocy a potem pijane wyrostki ryczą wracając do
Im. Macieja Miechowity
ul. Targowa 6/3
swych domów. A na zakończenie w niedzielną noc po 22-giej, jakiś dureń wymyślił pokaz ogni
Redakcja : os. Młodych 5
sztucznych! Mój pies dosłownie oszalał i długo nie mogłem go uspokoić i sam usnąć. Z tym
32-200 Miechów
koniecznie trzeba coś zrobić!
Mirek
Red. nacz : J.P.Janus
Od redakcji: Drogi czytelniku! „Gospodarzem” Dni Miechowa jest burmistrz Miechowa.
Tel. red. 607-060-969
Kor: [email protected]
www.echomiechowa.iap.pl

Podobne dokumenty