Kradzieże samochodów w Polsce jako element ryzyka w

Transkrypt

Kradzieże samochodów w Polsce jako element ryzyka w
Kradzieże samochodów w Polsce jako element ryzyka w ubezpieczeniach auto casco
Autor: Stanisław Wieteska
Artykuł opublikowany w „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2015, vol. 18, nr 2, s. 115-126
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Stable URL: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2015/2015_2_wieteska_115_126.pdf
Car Theft in Poland as a Part of the Risk in Auto Accident and Theft Insurance
Author: Stanisław Wieteska
Source: ‘Annales. Ethics in Economic Life’ 2015, vol. 18, no. 2, pp. 115-126
Published by Lodz University Press
Stable URL: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2015/2015_2_wieteska_115_126.pdf
© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015
Annales. Etyka w życiu gospodarczym / Annales. Ethics in Economic Life 2015
Vol. 18, No. 2, May 2015, 105-113
Stanisław Wieteska
University of Łódź
e-mail: [email protected]
Bibliografia / References:
Bednarski C., Zniechęcić złodzieja, „Ciężarówki” 2008, nr 12.
Błachnio J., Monitoring pojazdów. Nowe zastosowania, „Ochrona mienia i informacji”
2005, nr 4.
Dąbrowski R., Wybrane aspekty oszustw ubezpieczeniowych w likwidacji szkód. Praktyka
dochodzeniowo-operacyjna, VI Ogólnopolska konferencja Przestępczość ubezpieczeniowa, Szczecin 18–19 lutego 2003, materiały konferencyjne t. VI.
Guard System – radiowy system lokalizacji skradzionych obiektów, „Ochrona mienia”
2008, nr 4.
Itura Net. Nowe standardy w zabezpieczaniu samochodów przed kradzieżą, „Ochrona
mienia” 2002, nr 2–3.
Kowalik-Urbáez A., B. Juan Diego Ramírez, Przykłady oszustw samochodów sprowadzanych z Włoch czy Hiszpanii, „Miesięcznik ubezpieczeniowy” 2007, nr 3.
Kradzieże pojazdów mechanicznych i oszustwa ubezpieczeniowe. Część I – Możliwości
wykrywania z punktu widzenia techniki kryminalistycznej, przekład Kriminalistik
1995.
Kradzieże samochodów, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2007, nr 3, rozkładówka.
Łukjanow S., Samochodowe elektroniczne urządzenia zabezpieczające, „Ochrona mienia”
2002, nr 11.
Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981.
Okrasa P., Przestępczość rośnie, „Miesięcznik ubezpieczeniowy” 2008, nr 2.
Oszustwa Ubezpieczeniowe, „Gazeta ubezpieczeniowa” 24 lutego 2004.
Podgórski A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.
Roczniki statystyczne GUS z lat 1999–2013.
Słownik języka polskiego, Warszawa 1979, t. 2.
Szczerba B., Międzykontynentalne AC, „Miesięcznik ubezpieczeniowy” 2008, nr 3.
Trochymiak B., Mikrocząsteczki – straszak na złodzieja, „Spedycja, transport, logistyka”
2006, nr 3.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości (Dz.U. z 2005 r., nr 14, poz. 100, art. 1 pkt
9.).
Zbysław D., Skuteczne ściganie, „Miesięcznik ubezpieczeniowy” 2009, nr 9.
Zieliński R., Złodzieje cenią auta niemieckie, „Dziennik Gazeta Prawna” 24 stycznia 2011.
Złodzieje samochodów najbardziej lubią Volkswagena, „Dziennik Gazeta Prawna” 24 maja
2012.